Naamgeving treintraject Groningen naar Bad Nieuweschans

De spoortrajecten aldaar hebben momenteel de naam ‘Wiederline’ meegekregen. Mijns inziens ten onrechte.

Van oudsher is de spoorverbinding tussen Harlingen en Nieuweschans aangelegd als Staatslijn B.
De term ‘Wiederline’ is bedacht om de verbinding tussen Groningen en Leer te pushen. Inmiddels is de betreffende website niet meer functioneel.
De verbinding is al enkele jaren feitelijk verbroken vanwege een destructieve aanvaring met de Friesenbrücke over de Eems. Treinen richting Duitsland gaan niet verder dan Weener, en als alternatief is er een busdienst.

Voor de toekomst wordt ingezet op de naam ‘Wunderline’, een treinverbinding tussen Groningen en Bremen.

Ik stel voor de naam ‘Wiederline’ te verwijderen van de spoortrajecten en aan de naam van treinroutes 20100 (Groningen - Weener vv) toe te voegen.

Beide namen zijn onder fervente treinreizigers (en foamers) bekend, maar de meeste mensen kennen Staatslijn B tegenwoordig als drie losse verbindingen (met Leeuwarden–Groningen in het midden). Staatslijn B is correct, maar misschien meer als old_name.

Dat het spoortraject tijdelijk niet verder gaat dan Weener is ruk, maar wel tijdelijk (ook al duurt het jaren, spoorhistorisch is het een korte onderbreking). Dat zou ik niet als reden willen aanvoeren om de lijn te hernoemen.

De naam Wiederline wordt overigens nog gebruikt, zoek bijvoorbeeld maar eens op Twitter. De naam is misschien minder actief gepromoot, de lijn heet nog wel zo (sinds 2012).

Ik heb zo eens stukje van de lijn bekeken in Duitsland, en daar staat er als naam op “Wiederline” - wat me nochtans niet erg Duits in de oren klinkt - en is altijd zo geweest in OSM. Misschien beter met de Oosterburen ook eens overleggen?

(Oost-Fries is een dialect dat in het Duitse Ostfriesland gesproken wordt.)

Okee, Jeroen, bedankt. Die naam “Wiederline” heeft dan toch minstens een zekere mate van officialiteit, blijkbaar; of minstens gehad. Ook in NL.

Het gaat er om wat je onder ‘lijn’ verstaat: de spoorrails of de treindienst die er gebruik van maakt.
Het laatste is meest logisch; wordt ook in de rest van het OV zo gebruikt (tramlijn xx, buslijn yy).

De rails tussen Groningen en Bad Nieuweschans worden geheel of gedeeltelijk gebruikt door de treinlijnen 20100 (naar Leer, momenteel tot Weener), 37500 (naar Winschoten) en 37800 (naar Veendam).

Mijn pleidooi is dus (nogmaals) om de rails niet van een naam te voorzien, doch enkel de betreffende treindienst (20100).

Uit een krant van oktober 2016: “Na bijna een jaar gaat de Wiederline weer rijden.”

De Wiederline slaat in dit geval op zowel de treindienst van Arriva als de lijn. Dat komt inderdaad niet zo vaak voor in Nederland.

Dat de trein naar Veendam ook een stuk van die lijn gebruik maakt klopt conceptueel ook. De lijn takt bij Zuidbroek af richting Musselkanaal. Dat is niet ongewoon, het is immers net zo bij de Gooilijn waar de Flevolijn van aftakt.

Stoor je je aan de naamgeving? Wiederline is taalkundig een beetje knudde, maar de naam is gangbaar genoeg.

Je zou de naam als loc_name of eventueel alt_name kunnen toevoegen aan de treinrelaties, als je het op de treindienst wil taggen. De name-tag van de relaties wordt in Nederland al consistent gebruikt in het format ‘Treinnummer: Beginstation - Eindstation’.

Maar als de spoorlijn zelf ook zo wordt aangeduid, lijkt het me niet verkeerd om die naam op de spoorrails te houden, net als dat een straatnaam op alle wegdelen van een weg wordt vermeld.

Ik heb geen probleem met de naam; die wordt gewoon gebruikt.

In Wikipedia wordt ook geschreven: “De Wiederline is een treindienst …”. Tot januari 2015 stond daar nog “De Wiederline is de spoorlijn …”.
Niet dat Wikipedia doorslaggevend is, maar ook daar wordt mijn idee dus ondersteund.

Ik heb ‘Wiederline’ nu toegevoegd als alt_name aan de betreffende routerelaties.

Volgens mij slaat het niet op de lijn maar alleen op de treindienst.
In Duitsland is het veel gebruikelijker om lijnen een naampje te geven: RE13 Venlo - Hamm is Maas-Wupper-Express, RE19 Arnhem - Duisburg is Rhein-IJssel-Express, RE19a Der Bocholter, RB35 Emscher-Niederrhein-Bahn en ga zo maar door.

Zie https://web.archive.org/web/20180129195212/https://www.provinciegroningen.nl/uitvoering/verkeer-en-vervoer/spoorlijn-groningen-leer/

En voor voorbeelden van gebruik van de naam in de context van spoorlijn: https://twitter.com/search?q=wiederline&src=typed_query&f=live

Qua marketing (vanuit Arriva en de provincie Groningen bijvoorbeeld) staan de activiteiten uiteraard op een laag pitje tot de Friesenbrücke herbouwd is.

Mij lijkt het een begripsverwarring.

Oorspronkelijk was (is) er sprake van een project om een snelle spoorsverbinding van Groningen naar Bremen ( via Leer ) aan te leggen. Dat project heet Wunderline.
Het project komt nog niet echt van de grond. Het Nederlandse deel is vrijwel klaar maar in Duitsland will het niet vlotten. Het lijkt op dezelfde perikelen als destijds met de A7, waar de provincie Groningen ook bijdroeg om het Duitse deel naar de A31 klaar te krijgen, en we jaren 4-baans tot Nieuweschans reden om vervolgens op een ‘landweg’ uit te komen.

Door de vernielde brug bij Weener en gebrek aan geld/animo(*) bij de Oosterburen is de Wunderline nog ver weg.

Om toch te doen alsof er een enorme vooruitgang werd geboekt is de treindienst tot aan Leer met veel tam-tam omgedoopt tot Wiederline. Een nieuwe naam voor een treindienst die er al lang was dus. Want feitelijk is er niks veranderd. Het is nog steeds een regionale dienst en geen intercity tussen Groningen en Bremen. En het spoor is nog steeds grotendeels enkel. Nog erger: om dat door de vele kleine stations geen enkele tijdswinst wordt geboekt is nu het plan stations te laten vervallen, tot grote ergernis van de forensen.

Wiederline en Wunderline bestaan dus allebei, naast elkaar.

(*) In Ost-Friesland willen ze wel maar de investeringen in infrastructuur vanuit Berlijn zijn minimaal als het gaat om Noord-Duitsland.

@Jeroen: spreek ‘Wiederline’ eens uit als ‘Wiederliene’ zoals het eigenlijk hoort . Taalkundig grapje: heen-en-weer-lijn in een samentrekking van Gronings en Oost-Fries.

Het is best frustrerend om te zien dat de wens er is vanuit de regio’s, inclusief degelijke onderbouwing, maar dat het grensoverschrijdende samenwerken zoveel moeite kost. Het is best tof om vanuit het noorden van Nederland (Leeuwarden in mijn geval) met de trein naar Hamburg of Bremen te gaan zonder omrijden via Bad Bentheim of Gronau. Omgekeerd geldt dat ook voor de Duitsers die naar Harlingen en (onze) Waddeneilanden gaan, en Groningen natuurlijk. Met een groepje mensen is het nog best goedkoop ook met de Niedersachsen-Ticket + Gronigen.

Wel bijzonder trouwens dat een dorpje op het Duitse vaste land nu wel een treinverbinding heeft, maar niet direct op het Duitse hoofdnet zit. :slight_smile:

Als de Wunderline ooit van de grond komt zou het denk ik een relation van deeltrajecten zijn in OSM.

:slight_smile:

Alles hangt nu van de Friesenbrucke(*) af. Na de verbouwing van Station Groningen is er dan een rechtstreekse lijn naar Leeuwarden/Harlingen. En ook de lijn naar de Groningen-Eemshaven ( veer naar Borkum ) is er.
Nu nog weer Veendam-Stadskanaal en later Stadskanaal Emmen en dan van Emmen naar Emlichheim weer passagiers. Emlichheim-Bentheim is alweer actief.

Regionaal barst het van de goede plannen! Maar de landelijke overheid laat het aan beide zijden afweten. Hier komen we er nog redelijk vanaf maar Noord-Duitsland is een ramp qua infrastructuur.

(*) Nu maar hopen dat dat nog doorgaat, als de Meyer werf door de coronatijd minder geld beschikbaar heeft. Zij zouden immers een aandeel leveren in de kosten.

Niet Emlichheim, was dat maar zo, het is Neuenhaus.

Je hebt gelijk, ik was alweer te enthousiast.

Hier wat meer info: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/147827/Dit-najaar-besluit-over-spoorverbinding-Coevorden-Bad-Bentheim

Mijn pleidooi heeft weinig ondersteuning gekregen; het zij zo.

Ter wille van uniformiteit heb ik de naam daarom nu ook toegevoegd aan stukken vernieuwd/verlegd spoor rond Groningen HS / Europapark / De Vork, alsmede stukken waar het elders ook nog ontbrak op het traject Groningen - Bad Nieuweschans.

Ik zou zeggen dat de naam van de spoorlijn (en dat was altijd “Staatslijn B”) op de lijn moet staan en de naam van de treindienst Wiederlin(i)e op de route-relation.
Widerlinie op het spoor zetten is eigenlijk hetzelfde als mensen die op allerlei bergpaden “name=GR 5” zetten.

Wel zijn er allerlei spoorlijnen die meerdere namen hebben, zo heb je de Flevolijn en Badkuiptracé, die allebei betrekking hebben op Almere-Lelystad, waarbij sommigen zelfs de Hanzelijn doortrekken tot Weesp. Zie ook Lijst van bijnamen van spoorlijnen in Nederland

Dat is ook mijn opvatting, IIVQ, maar ik heb geen zin mijn mening door te zetten zolang anderen er bezwaren tegen hebben. Dus wilde ik graag e.e.a. afronden, om mijn aandacht weer op andere zaken te kunnen richten.

Wel hecht ik aan aan consequentie over het hele traject. Vandaar dat alle stukken spoor tussen Groningen-Hoofdstation (spoor 2b aldaar) tot en met Bad Nieuweschans nu zijn voorzien van name=Wiederline en alt_name=Staatslijn B, en tevens de relatie voor de diensten Groningen-Weener (20100) v.v. van alt_name=Wiederline.
Ik heb in de betreffende wijzigingenset een verwijzing naar deze discussie opgenomen.

Voor mij is deze kwestie nu afgesloten.