Multipla noder på byggnader - varför?

Jag fixade lite runt Sala Silvergruva häromdagen och noterade då att nästan alla byggnader hade flera noder på väggarna. Varför?

När jag ritar en rektangulär byggnad så sätter jag en nod i varje hörn och sen är det klart. De här byggnaderna hade, förutom hörn-noderna, även en extra nod mitt på vardera kortsida, och tre extranoder på vardera långsida. Alltså, summa 12 noder där det räcker med 4.

När byggnaden först skapades hade den sina 4 noder, sen har nån kommit in i mellantiden och lagt på extranoderna (från iD). Jag raderade extranoderna helt osentimentalt. Exempel nedan.

Men… Varför har iD lagt in en massa extranoder som ändå inte innehåller någon information och därmed inte behövs? Jag är mest bara nyfiken. Har någon här en hypotes?

Ibland uppstår sådana geometrier när objekt från import hamnar i databasen. I de flesta fall beror det dock helt enkelt på mapparen, som inte mappar korrekt. I allmänhet har du rätt: en linje ska vara en rak linje mellan två punkter (Good practice - OpenStreetMap Wiki).

Just det här tror jag inte var nån import.

Byggnaden skapades 23:e sept 2021 med 4 noder
Byggnaden editerades 14:e dec 2021 och fick 12 noder
Byggnaden editerades (av mig) 20: maj 2023 och fick 8 av de 12 noderna raderade.

Det ser ut som att iD bara har lagt till helt onödiga noder och inte ändrat nåt annat. Undrar varför?

Jag är inget stort fan av iD, men jag kan inte tänka mig att iD automatiskt lägger till noder i byggnader. Samtidigt är det intressant att noder i de aktuella ändringarna lades till i flera byggnader med jämna mellanrum. Detta visualiseras ganska bra här: achavi - Augmented OSM Change Viewer  [attic]

Kanske kan du kommentera ändringssatsen en gång så att användaren kan komma ihåg den.

Jag kan inte se nån logisk förklaring. Du får gärna fråga personen som la dit dom. Det är alltid interessant att veta vilket resonemang som låg bakom.

Done

1 Like