Mogen monumenten (Rijks-/Provincie-/Gemeente-gebouwen) keys op adresnode?

Ik vroeg mij af of heritage keys met bijbehorende ref key bijgevoegd mogen worden op de adres node.

Ik kan me heel goed voorstellen dat je winkels niet op de adres node wil taggen omdat het adres blijvend is maar de ondernemer op dat adres niet.
Monumenten status van een gebouw echter blijft net als het adres bestaan tot dat het gebouw tegen de vlakte wordt gegooid.

Mijn vraag: mag ik de heritage en bijbehorende ref keys wel vast aan de adresnode toevoegen of is er misschien een andere reden om dat toch niet te doen ?

Ik snap niet precies wat je hiermee bedoelt. Dit doen we toch juist wel? De POI gegevens van een winkel op de adresnode zetten en niet op het gebouw.

Mijn fout inderdaad.
Ik bedoelde ook eigenlijk: heritage keys binden aan gebouw of aan adresnode.
Het voordeel van heritage keys op het gebouw zetten heeft als voordeel dat je een ondernemer in dat gebouw dan kan taggen op de adresnode.

Ja herratige keys horen op het gebouw net zoals een eventuele naam. Zie het zo: attributen van objecten horen gekoppeld te worden aan het primaire object waar deze bij horen. Zo zit een winkel in een gebouw op een adres. Die winkel heeft een naam maar mogelijk heeft het gebouw ook een naam.

Door ons te houden aan de one feature one element regel zorgen we ervoor dat het duidelijk is welke attributen bij welke primaire tags horen.

Dus als een gebouw een monument is dan taggen we dat op het gebouw, als er in het monumentale gebouw een museum zit dan taggen we dat op het adres.

2 Likes

Helder als glas, bedankt !

Hoe tag je het dan als een gebouw een hoofdingang heeft en deze ingang zelf ook een adres heeft. Maar in het gebouw wel weer verschillende bedrijven aanwezig zijn met elk een eigen (sub)adres?

Ik herinner mij deze discussie.
Met het benoemen van onderdelen van.
De omschrijving wat er toe behoort.
Dat is dan best lastig.

Permissie gebruik

Misschien is dit een oplosing:
associated_address

Die discussie loopt al zo lang.
zo’n proposal
Waarvan men dan zegt, relatie, dat is veel te moeilijk, navigatie begrijpt/gebruikt dat niet.
Lang geleden, schreef een lid naar mij (toen al dwg) het mag ook op de node, poi, een adres er meermaals in zetten. Het bedrijf /organisatie geeft aan, dat het hun adres is en dat hoort bij de POI.
Laatst was er de discussie over de (adres) node bij welke entrance hoort dit.
Met een voorstel, want relatie is moeilijk.
associated_entrance, dezelfde adres en andere ingangen is ook zo’n variant.
(waarbij je soms meerdere ingangen kan gebruiken of maar eentje, omlopen om het gebouw heen of niet, berekening naar navigatie entrance)


(Let op: het wordt op twee plaatsen beschreven met en zonder _ in de value) keuze voor met _

Nu we BAG gebruiken en zetten bij voorkeur adres op een node in Nederland.
Hierbij vallen een paar voorgestelde voorbeelden in de proposal af, omdat we het niet op de building zetten, daar zou je dan meer relaties moeten gebruiken of dubbel adres node toestaan.

Zo heeft eenieder zijn voorkeur.
Het blijft voor mij een lastige.

gezamelijk versus eigen adres
Dat zie je in een verzorgingshuis
met een nummer 2 en de kamers hebben een (sub?) adres, wat in de bag staat 2-108
adressen worden uitgegeven door de overheid.
En je hebt verzinsels van eigenaren.
Wat is sub?

Terug te komen bij het topic, een onderdeel “het monument” en de relatie tot het adres.
Daar geldt wellicht hetzelfde.

Meestal gaat het om gebouwen, dus dan tag ik heritage op de building ways.

Meestal? Het is altijd het gebouw (pand) dat een status als monument heeft en nooit een adres (verblijfsobject).

Sommige rijksmonumenten zijn andere objecten, bijvoorbeeld bruggen. Daarbij zet ik zelf liever de heritage & wikidata tags op de man_made=bridge dan op de highway=* + bridge=yes.

Aha, op die manier. Ik had niet door dat er andere soorten monumenten bijgehaald waren.

Het is een beetje buiten mijn fietsbereik, dus ik kan niet zien of ze triviaal in building:parts te splitsen zijn (de vers vrijgegeven PDOK 2024 afbeeldingen laten het ook niet zien), maar wat zou de beste methode zijn bij situaties zoals deze?

Eén gebouw volgens BAG:

Drie monumenten volgens RCE:

Hier zou ik (tenzij building:part haalbaar is…) wel de voorkeur hebben om het op de adresnodes te zetten: op het gebouw ref:rce=16389;16388;16392 zetten betekent dat je de informatie verliest welke ref waarop slaat.

(Of wellicht op het gebouw heritage + heritage:operator, en op de nodes ref:rce)?

Bij voorkeur nog steeds niet op het adres.
Een samengesteld gebouw waarvan maar een deel monument is gewoon de building:part gebruiken.
Tot zover ik heb mee gemaakt zijn het altijd afgebakende gebieden, bijvoorbeeld tot de woningscheidende muur.
Er wordt bijvoorbeeld over een witgeverfd pand met zadeldak en hoeveelheid ramen gesproken bij o.a. Vlasmarkt 3.

En bij meerdere gebouwen die deel uit maken van dezelfde monumentenstatus heb ik type=site als MP relatie gehanteerd.

Maar het blijft in intensief klusje allemaal toe te voegen met al die uitzonderingen die op kunnen treden bij het toekennen van de RCE status.

Ik heb door de jaren heen vrij veel met de Rijksmonumenten gedaan op Wikipedia en Wikidata. Vrijwel alle Rijksmonumenten staan op Wikidata. Merendeel zijn gebouwen, huizen om precies te zijn. Zie Wikidata:Database reports/Constraint violations/P359 - Wikidata voor statistieken.

Er zijn allemaal leuke randgevallen zoals beelden ( Statue of Laurens Jansz Coster - Wikidata ) en een kerk die alleen Rijksmonument is vanwege het orgel ( Old Catholic Church of Sts Anne and Mary - Wikidata ).

Als je een beetje handig bent met SPARQL en Overpass dan kan je nog heel veel gebouwen vinden waar een Rijksmonument tag op kan.

1 Like

Toevallig heb ik die zelf handmatig toegevoegd, waarbij de opmerking dat het orgel rijksmonument status heeft en de bewuste kerk gemeente monument is.
De opmerkingen die ik overal zie in documenten dat de kerk rijksmonument status heeft is pertinent niet waar ondersteunt door deze bron

Ik neem niet voor niets dit voorbeeld. Het orgel zelf is geen Rijksmonument. De kerk is een Rijksmonument omdat het orgel erin staat, zie Kinderhuissingel 76, 2013 AV te Haarlem | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed . Een hele maffe situatie en eens in de zoveel tijd trapt iemand er weer in.

1 plaatje zegt meer dan 1000 woorden.


Monumenten beslissingsinfo pagina.
Mochten er mensen nog niet definitief overtuigd zijn zie dan deze monumenten.nl pagina.

1 Like