Rijksmonumenten, akkoord, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksmonumenten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Met ingang van 29-11-2021 kunnen we de dataset Rijksmonumenten voor Openstreetmap (ODbL) gebruiken.

Via mail hebben we een bevestiging ontvangen, met de volgende bewoording:

Na een gesprek en mailwisseling met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, onderdeel van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de bevestiging met het volgende resultaat:

  1. Aan de eerste voorwaarde, naamsvermelding, is voldaan door het opnemen van Rijksmonumenten materiaal op de volgende pagina: wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors#Rijksmonumenten_/_Rijksdienst_voor_het_Cultureel_Erfgoed

  2. Ten aanzien van de tweede voorwaarde, geen aanvullende restricties, gaf de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan dat het CC-BY 3.0 datamateriaal gebruikt mag worden om OSM bij te werken.

Dank aan de deelnemende overheden, die ervoor hebben gezorgd dat het materiaal onder een open licentie ter beschikking is gekomen. In het bijzonder dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die het mogelijk heeft gemaakt om dit materiaal te gaan gebruiken ten behoeve van OSM. Tevens dank aan de bronhouders voor het verzamelen van het materiaal.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft tevens het volgende aan:

Mutaties:

De aanleiding van de aanvraag was het verschil tussen website data en services data, zoals aangegeven in deze topicpost
topic: ontbrekende tags van rijksmonumenten

Nu kunnen er vergelijkingen worden gemaakt.

Het akkoord omvat niet, de copyrighted zaken als foto’s en dergelijke.

Goed werk verricht Allroads!!