Milepæl i OSM Danmark nu over 500.000 veje og stier som har belægningstype angivet

I følge GeoFabriks Danmark OSM fil så rundede OSM Danmark den 29 maj 2023 over 500.000 veje og stier som har fået angivet en belægningstype (surface tag). Det vil sige at nu har ca. 120.000 km veje og stier i Danmark fået angivet om, der er asfalt, grus, fliser, træ, brosten osv. Dette er en enestående bedrift udført af OSM Danmarks frivillige gennem årene.

Hvor mange km og antal veje og stier mangler så at få angivet en belægningstype Danmark?
Udregnet på baggrund af OSM filen fra GeoFabrik, så per 29.maj 2023 så mangler der ca. 95.100 km og 686.000 veje og stier.

Hvis vi ser på hvilke typer af veje og stier (highway=* tag) og antal af km og segmenter der mangler belægningstype i næste billede for hele Danmark.

manglermaj2023b

Så er serviceveje, track (mark/skovveje) og almindelig sti i top 3. Der læses også at cykelsti i eget trace mangler der pt. ca. 690 km og 6639 stisegmenter, hvilket er imponerende når total længden (highway=cycleway) er ca. 10.600 km.

Hvis vi deler dette op for landets 98 kommuner og laver en beregning for hver kommune med samlet manglende antal km og for veje/stisegmenter. (se alle tal i dette her online regneark)

Der kan fx læses i ovenstående billede, at i Esbjerg Kommune der mangler ca. 1390 km og dette er er spredt over ca. 12500 veje eller stier.

Næste billede viser Top 10 kommuner, hvor der mangler mest målt på antal km.

Belægningstyper spiller en stor rolle i fx OSM databaseret cykelrutenavigations software. Så søgninger som fx lav en A til B rute og undgå grusveje får mere værdi jo flere veje/stier der har fået angivet en belægningstype. Så jo mere indhold af belægningstyper der kommer ind i OSM Danmark jo bedre.

Heldigvis så letter en app som StreetComplete arbejdet med at tilføje den korrekte belægningstype, da man ude fra felten kan gøre dette.

Hvis man planlægger en cykeltur eller gåtur i sit lokalområde for at tilføje mere belægningstyper. Så er der nogle OverPass Turbo scripts her. Her skal man bare skal ændre i en parametre og indsætte sin egen kommune. Derved kan man se hvor der mangler meget og så planlægge sin cykeltur eller gåtur der hen, og så benytte sin StreeetComplete app.

Du kan også samle et hold i dit lokalområde og så undervise dem lidt i StreetComplete og så sende dem ud på kortlægningsmission forskellige steder i hjemkommunen.

Opdatering 31. maj - Efter et ønske om, at se hvor meget der mangler for cykelstier i eget trace (highway=cycleway) i hver af landets 98 kommuner. Så er der udarbejdet et online regneark her.

Her ses fx at i Aarhus mangler ca, 99 km, mens der i Esbjerg mangler ca. 39 km. Samlet mangler ca. 690 km i hele Danmark. Hvis din kommune ikke står på listen, så skyldes det, at alle cykelstier i eget trace har fået en belægningstype angivet i din kommune. 24 kommuner har opnået dette indtil videre.

Hvis du ønsker at se, hvor stisegmenterne befinder sig henne i din kommune, som der mangler at få angivet en belægningstype. Så klik på dette her Overpass Turbo script, og i venstre side indsætter du din kommune og klikker på “Søg” knappen. Hvis du ved det, så tilføj denne viden eller tag ud og tjek ud.

1 Like

Umiddelbart tænkte jeg, at den nemmeste måde at finde de manglende cykeloplysninger ude i felten ville være at lave en ‘Forudindstilling’ i StreetComplete kun med de relevante cykelopgaver. Men det ser ikke ud til at appen finder helt de samme ting som et Overpass Turbo script for manglende cykelsti-belægning. Hvordan kan det mon være?

På Dronning Magrethes Vej ved den sydlige ende af Riis Skov i Aarhus viser scriptet f.eks. at der mangler belægning for noget cykelsti. Men det dukker ikke op i appen, selvom opgaven ‘Hvilken overflade er der på denne cykelsti?’ er valgt. Det samme ses lidt længere mod syd ved Østbanetorvet.

Hvad hvis du slår lag med surface til i overlejninger (surface overlejring kom fra StreetComplete 52) - bliver stisegmentet ikke rødt?

Dermed er det en opgave man kan løse ved at klikke på stisegmentet og ikke de sædvanlige punkt ikoner.

Jo det gør det, tak!

Kunne man lave et script eller regneark der viser antal_km_mangler og antal_vejstisegmenter, for hver kommune, men kun for cycleway? Jeg går specifikt efter cycleways, kommune efter kommune, og det ville være fantastisk med et overblik en gang i mellem :slight_smile:

1 Like

Okay, det var et godt forslag - jeg laver et regneark senere med kun cycleway for alle kommuner - Jeg skal lige hjem og køre rapporten i gennem fra databasen jeg har derhjemme.

Tusind tak; jeg glæder mig til at se rapporten / regnearket.

1 Like

Så er der et regneark link nederst i indlægget ovenfor samt et link til et OverPass Turbo script.

Mange tak! For kommuner der ikke er nævnt, er tallet da 0?

1 Like

Ja det betyder at kommunen er klar, hvis den ikke findes på listen i regnearket vedr cykelstier.