Melden en terugdraaien/verwijderen illegale imports

Dit topic is bedoeld voor het melden van illegale imports en het bespreken, aankondigen en toelichten van herstelactie: terugdraaien (revert) en/of verwijderen van de data.

Let op: discussie over eventueel behoud van illegaal geïmporteerde data, anders dan in het kader van een betrouwbaar herstelproces, zal worden beschouwd als off-topic.

De illegale imports door mapper KiaaTiX, met name die in Tilburg, zijn al veel aan de orde geweest.
Ik ga hier verder en herhaal een deel van de tekst uit het topic Onbevredigend gevoel illegale import.

Bedankt voor je reactie. Het is zeker van belang om voorzichtig te werk te gaan. Het klopt dat mijn verwijderactie in feite een mechanical edit zal zijn. Strikt genomen zou die dan gedocumenteerd moeten worden. Dat ik niet ga documenteren en nu ga doorpakken heeft verschillende redenen:

  • het is in feite een aangepaste vorm van reverting en ongeoorloofde imports mogen worden teruggedraaid en worden bij mijn weten niet gedocumenteerd;
  • dat daadwerkelijk reverting niet geschikt is komt door de importeur die ook nadien heeft geweigerd eigen illegale imports terug te draaien;
  • er is veel tijd verstreken maar ik voer mijn acties alleen uit na goede controle en nadat ik heb aangetoond dat er geen of nauwelijks conflicten zullen zijn en er geen of nauwelijks eerdere door andere mappers legaal ingevoerde data wordt verwijderd;
  • de illegale imports zijn al lange tijd bekend of hadden door belanghebbenden opgemerkt mogen worden; er is alle tijd geweest om mee te denken en oplossingen te zoeken; dat de bomen er al jaren staan zegt iets over het gebrek aan interesse;
  • ik zal weinig wijzigingensets gebruiken en duidelijk verwoorden wat ik doe; in geval van onvoorziene problemen met mijn verwijderactie kan er dus gemakkelijk worden teruggedraaid.

Bomenimport Lelystad

Zoals eerder gemeld gaat het om zeker 46.600 bomen.
Het begon ruim vijf jaar geleden met een illegale import opgebiecht door wvdp.

De eerste op 25 september 2014 ging blijkbaar al fout en werd door hem zelf teruggedraaid:
https://www.openstreetmap.org/changeset/25671521
https://www.openstreetmap.org/changeset/25671722

Nog dezelfde dag komt hij met deze wijzigingenset https://www.openstreetmap.org/changeset/25672210:
toevoeging van 46.218 nodes.

Een half jaar later, op 15 maart 2015, wordt de key ‘hight’ door hem gecorrigeerd naar ‘height’: https://www.openstreetmap.org/changeset/29483053

Dit na een opmerking van een andere mapper die terecht lijkt te hinten dat iemand die zo slordig is met spelling (“hight”, “cheacking”, “splling”) al helemaal terughoudend moet zijn met mecanical edits en imports.
Het is een aanpassing van 36.149 nodes. Selectie in JOSM wijst erop dat er toen 35.861 nodes waren met natural=tree en height=*. In de eerdere wijzigingenset hadden 10.357 nodes de “hight”-tag namelijk niet meegekregen.

Deze wijzigingensets zijn van KiaaTiX, van 4 mei 2019, een totaal van 55.134 nodes:
https://www.openstreetmap.org/changeset/69869443
https://www.openstreetmap.org/changeset/69869924
https://www.openstreetmap.org/changeset/69870459
https://www.openstreetmap.org/changeset/69871028
https://www.openstreetmap.org/changeset/69872098
https://www.openstreetmap.org/changeset/69872872

Een deel van de bomen van wvdp heeft hij daarna gelabeld (zijnde ‘dubbel’), een totaal van 16.553 nodes:
https://www.openstreetmap.org/changeset/69874199
https://www.openstreetmap.org/changeset/69874536

Vervolgens heeft hij deze 16.553 nodes in 15 wijzigingensets verwijderd:
https://www.openstreetmap.org/changeset/69895600 (en de 14 volgende)

Op 13 september 2019 heeft hij met het account KiaaTiX_BGT van 54.933 nodes een ‘overbodige tag’ verwijderd:
https://www.openstreetmap.org/changeset/74445399 (en de 8 volgende)

De import van wvdp is dus volledig opgegaan in die van KiaaTiX.
De import van KiaaTiX is gemakkelijk te filteren door de gebruikte ref-tags.
Dat zullen er rond de 55 duizend zijn.
Eerder had ik alleen de kern van Lelystad geteld. Met buitengebied erbij kom ik inderdaad op bijna 55 duizend bomen met de tag ref:bgt:voorkomen=boom.

Deze ga ik nu eerst verwijderen en dan kijken wat er eventueel overblijft.

Alle 55.134 bomen zijn verwijderd middels de volgende wijzigingensets:
85311827, 85311939, 85311942, 85311945, 85311950, 85312031, 85313610.

Er waren twee conflicten veroorzaakt doordat iemand per abuis een boom aan een vlak had geplakt:
https://www.openstreetmap.org/node/3096274598/history
https://www.openstreetmap.org/node/6447374983/history

Dit kon ik gemakkelijk oplossen door in het ene geval de node te laten verwijderen en in het andere geval nadien de tags handmatig te verwijderen: https://www.openstreetmap.org/changeset/85312246.

Ik vermoed dat deze (inmiddels verwijderde) boom niet als import beschouwd kan worden:
https://www.openstreetmap.org/node/7246961086

Lijkt me eerder het gevolg van een kopieer-en-plakactie, waarbij onbedoeld allerlei importtags zijn overgenomen.

Dat kan zijn. Er was een heel klein aantal bomen, ongeveer 25, die door anderen waren bewerkt en dergelijke BGT-tags hadden. Dat is dan net zo goed foutieve data. In dit geval drie bomen op naam van eggie met dezelfde ref:bgt:id. Omschrijving van zijn wijzigingenset: “reshape from bgt omtrekgericht”, terwijl de bgt omtrekgericht bij mijn weten geen bomen toont.

BGT-import Geldermalsen/Meteren

Inmiddels ben ik begonnen met herstel van Geldermalsen en Meteren, eerst vooral Geldermalsen. Vooraf waren er, inclusief Meteren, bijna 108 duizend nodes, 6,5 duizend wegen en 240 relaties met ref:bgt:*-tags van imports door KiaaTiX. Ongeveer een kwart tot een derde heb ik nu weggewerkt.

Ik heb dit keer gekozen voor reverting waarbij ik probeer om van latere naar eerdere terug te draaien wijzigingensets toe te werken. Op deze manier probeer ik zoveel als mogelijk om data van andere mappers die door imports van KiaaTiX was vervangen terug te halen. Slechts af en toe sneuvelen er kleine wijzigingen die later door andere mappers zijn gemaakt.
Het is een heel gepuzzel en er zijn vaak conflicten op te lossen maar het is wel leerzaam om te doen, zoekend naar de beste aanpak.

Inmiddels is bijna alles ten noorden van de Provincialeweg Oost in Geldermalsen hersteld, zo goed en kwaad als het lukte. Meer dan de helft van de data is nu teruggedraaid. Nog wel 40 duizend nodes te gaan.

De grote herstelactie in Geldermalsen/Meteren zit erop. In zuidelijk Geldermalsen werd het te lastig om nog te reverten. Ik heb gecontroleerde en ook nog veel handmatige verwijderingen gedaan.

Alle data met de ref:bgt:*-tags in dit gebied is opgeruimd. Een deel van de data die door de imports was overschreven heb ik kunnen herstellen. Wijzigingen van na de imports zijn waarschijnlijk grotendeels behouden.
Er zijn hier en daar wat gaten in de data gevallen. Enkele grotere stukken gras en water heb ik ruwweg opnieuw ingetekend.
Er kunnen ook nog restanten van verwijderde elementen in de data zitten, zoals wat losse nodes.
De geautomatiseerde uitlijningen van o.a. wegen door de imports is vaak behouden.

Ondanks alle uitdagingen door de grote hoeveelheid data die in vele wijzigingensets was geimporteerd, is het behaalde resultaat van de herstelactie volgens mij goed.

Het heeft me wel flink wat tijd en energie gekost om dit allemaal voor elkaar te krijgen.
Het is geen klus die ik graag zou herhalen.
Ik ga volgende week wel kijken naar de andere imports die hopelijk gemakkelijker terug te draaien zijn.

Heb alle illegaal geïmporteerde kerbs in Tilburg verwijderd. Enkele multipolygonen, sommige zelfs een kerb polygon in een kerb polygon; veel conflicten op te lossen…

Ik ben voornemens om alle geïmporteerde amenity=parking place in Tilburg te verwijderen om de volgende redenen (als voorbeeld):

  1. niet gedocumenteerde import
  2. [

Onmogelijk parking_s[aces en parking_spaces in een reeds getekende parkeerplaats.
Verder nog overlap van parking spaces met speeltuinen etc. etc.

Ik snap de uitgevoerde acties gelet op de discussie hier (ook over Tilburg).
Ik heb echter in gebied de Plantage (Meteren), voordat KiaaTix zijn imports gedaan heeft, de nodige infrastructuur (wegen, water, groen) ingetekend op basis van gpstracks, survey en controle via actuele luchtfoto. Ik constateerde al eerder dat door de BGT-imports (die ook niet actueel waren) veel van mijn werk was verdwenen. Nu die BGT-import grotendeels is verwijderd, is het een gebied met bijna alleen landuse=residential/construction.
Door het hele gebeuren ontbreekt het me echter aan de motivatie op dit moment om dit gebied weer bij de kop te pakken. Dus wie wil…
Enige positieve wat ik zie is dat de wegen nu uitgelijnd zijn tov mijn gpstracks (toen nog ingemeten op basis van zandcunet).

Kees, ik heb vanmiddag de belangrijkste elementen met t handje opnieuw ingevoerd, met name een paar stukken water. Dat was voor ik je reactie las, ik miste ook wat.

Dat lijkt me voldoende reden

Het is me niet duidelijk welke reden je met deze afbeelding probeert aan te geven. Kun je dat misschien met enige woorden toelichten?

Een parkingspace van (geschat) 20 cm breed.
En mogelijk is een parking_space in een parking juist (los van de toegevoegde waarde), maar het blijft een import die niet gedocumenteerd is…

Geen revert mogelijk, dus veel handmatig, helaas…

Ik ga er van uit dat 99% niet nadien door andere mappers gecorrigeerd is.

En als je met een automatische import een parking_space over een speeltuin plaatst moet je zelf de speeltuin aanpassen en dat niet aan anderen overlaten, toch?

Bedankt voor je duidelijke melding, Kees!
Ik begrijp heel goed dat het niet motiveert wanneer eerst veel van je werk verdwijnt en vervolgens het gebied behoorlijk leeg wordt getrokken. Het is zonde wanneer bijdragen die zijn gebaseerd op survey en nauwkeurige controle teniet worden gedaan. Ik stuur je een bericht om je om nadere details te vragen zodat ik kan kijken wat ik eventueel nog kan herstellen, naast hetgeen Jillis al opnieuw heeft toegevoegd.

De afgelopen twee dagen ben ik verder gegaan met het terugdraaien en verwijderen van importdata van de accounts KiaaTiX_BGT en KiaaTiX.

Het betreft vooral landuse-data langs spoortrajecten in Noord-Brabant:
Breda - Belgische grens
Breda - Tilburg
Tilburg - Eindhoven
Tilburg - Den Bosch
Eindhoven - Den Bosch
Eindhoven - Maarheze

Verder:
Stukken BGT-data rondom Eindhoven Centraal Station
Parkje bij Neerijnen.
Spoortunnel tussen Kampen en Dronten

Ik heb eerst in omgekeerd chronologische volgorde geprobeerd zoveel mogelijk wijzigingensets van KiaaTiX_BGT terug te draaien. Dat ging soms zonder conflicten, vaak met (herhalende) conflicten die ik uiteindelijk kon oplossen, o.a. door ook latere aanpassingen van het KiaaTiX-account terug te draaien. Ik heb een kleine 200 wijzigingensets teruggedraaid…
Bij enkele wijzigingensets was er geen doorkomen aan. Die data heb ik dan handmatig verwijderd.

Mijn indruk is dat er weinig werk van andere mappers verloren is gegaan, behalve daar waar was voortgeborduurd op de importdata. Er is door het reverten ook de nodige oudere landuse-data teruggekomen.

In Utrecht was KiaaTiX zelfs nog afgelopen december (!) bezig geweest met BGT-imports. Met gecontroleerde reverts en verwijderingen heb ik het meeste kunnen opruimen. Het betrof vooral detaillering aan beide zijden van het Centraal Station en perrons en brugdelen langs tramlijnen.

Controle rondom Utrecht Centraal door lokale mappers is wel gewenst. KiaaTiX had hier en daar eerder werk van andere mappers verwijderd (of zijn data er gewoon overheen gegooid) en doordat reverting er hier niet inzat was het Jaarbeursplein even verdwenen en heb ik het nieuw en globaal ingetekend.

Illegale import van KiaaTiX in Heerlen (Maanplein) verwijderd.

Andries, veel lof voor je arbeid maar ik mis de aankondigingen van al je terugdraaiacties van het werk van KiaaTiX sinds de bomen in Lelystad. M.a.w. je gaat volgens mij iets te snel. En viel de schade aan o.a. Heuvelgalerie en Jaarbeurs niet te voorkomen?