MapRoulette utfordringer i Norge

Hei Norske OSM samfunn.
Dette er Salim fra TomTom igjen her. Jeg ønsker å dele med dere 2 MapRoulette utfordringer for temaene “Legg til veidekke på Motorveg” og “Tilkobling av isolerte hovedveger”.

Målsettingen med “Legg til veidekke på Motorveg” er å identifisere og oppdatere manglende veidekke markører på motorveger samt tilkoblinger til motorveger. Da disse veitypene representerer høyhastighets veier er det ønskelig å ha en veidekke markør for dette vegnettverket. Vi har selektert ut veier fra OSM for veier for enkelte hovedvei=* verdier der veidekke markøren mangler.
Målsettingen med “Tilkobling av isolerte hovedveger” er for å sjekke denne veiklassen sin riktige tilkobling til det øvrige veinettet.

Dere finner ytterligere informasjon og utfordringsbeskrivelse på GitHub siden som vil hjelpe dere med å løse situasjonene, men nøl ikke med å ta kontakt med meg direkte for henvendelser, spørsmål eller kommentarer.

Lykke til med oppdateringene!

Salim Baidoun

1 Like

The second one is an excellent map roulette. So far all detected problems have been actual connection issues in the road network. I’ve started working on it.

The first one, just like in Sweden, is probably easier to do via Overpass (Ny MapRoulette utmaning: Lägg till vägunderlag på motortrafikled/Vägar - #2 by Wulfmorn)

Ok @sbaido. I finished the first challenge with overpass, so the map roulette is probably not very useful anymore. All motorways without surface tags, as well as motorway_links have surface=asphalt now (in Norway).

The second roulette has been completed. Good work to the other contributors :raised_hand: :five:

1 Like

Am very happy to hear that @Wulfmorn !

@sbaido I think you should (and could) avoid the translated texts, at least for Norway and Sweden where everyone is bilingual anyway.

Vi har selektert ut veier fra OSM for veier for enkelte hovedvei=* verdier der veidekke markøren mangler.

The confusion of highway and motorveg/motorväg is an unnecessary confusion, for example. Likewise above the tag key has been translated to hovedvei (main road??). Other parts of the text is also… slightly confusing.

So, we’re fine with English. No need to autotranslate.

:slight_smile:

1 Like

Thank you @Wulfmorn ,
I learn as I go and your valued comment will be seriously considered.

Best
Salim

1 Like