Mapper beroept zich op uitspraak van Raad van State.Gaat dat OSM aan?

Misschien kan Ta B of Kaart0 hier vertellen of het hun goedkeuring kan wegdragen dat ik het zo inteken zoals boven aangegeven. Dat is dus alleen de openbare weg.

Dat niet zo zeer. Ze waren destijds bang voor overlast (die nooit gerealiseerd lijkt te zijn), maar met name de kneuterige manier waarop de gemeente probeerde dat stukje weg openbaar te verklaren zat ze dwars, en heeft sommige mensen lelijk opgebroken. Het draait hier om jaren juridisch getouwtrek met de gemeente tot aan de Raad van State aan toe. De gemeente vond dat met het plaatsen van de geluidswal een doorgang voor voetgangers wenselijk was, de buurt zei dat het privégrond betrof, de gemeente claimde recht van overpad. Vanaf toen escaleerde het, waarbij de gemeente botweg de geluidswal aanlegde met de doorgang er in, en de buurt het terreintje afzette met hekwerken, kettingen, en sloten. De gemeente haalde die weer weg (want illegaal), en ondertussen liepen er uiteindelijk zeven rechtszaken. De buurt (of specifieker, de vier appellanten) heeft gelijk gekregen, de geluidswal is dichtgemaakt (integraal ingetekend door mij gisteren), en in de gemeenteraad is aangedrongen op zelfreflectie.

Als iemand in 2020, tien jaar later, nog steeds over de rooie gaat wanneer zijn/haar straatje ingetekend wordt (op welke kaart dan ook), dan is er volgens mij meer aan de hand dan gewoon ergernis, dan zit je met je hoofd permanent in de verdedigingsstand. Geen enkele oplossing is dan goed. Ik vermoed dat hij/zij met zo’n waas voor de ogen bezig is dat het feit dat je op OSM een weg gewoon als privé kan taggen simpelweg niet binnenkomt.

Jammer, ik had gehoopt dat de bewoner uit kon leggen wat nou echt het euvel is. Gewoon blokkeren en doorgaan met het maken van een mooie kaart.

Het is allemaal te triest om waar te zijn; deze verspilling van geld, tijd en emoties.

Bijna een zaak voor de rijdende rechter.

Ik hoop dat de vier appellanten en hun strijdmakkers zich bij de door Kogacarlo voorgestelde wijze van compromis kunnen neerleggen en anders moeten we ons maar bij neerleggen dat een klein buurtje in het centrum van Nederland… :slight_smile:

Blijft de vraag of daar niet een ongewenste precedentwerking vanuit gaat: als eigenaren een bestaande, en voor iedereen zichbare weg verwijderd willen zien omdat zij er niet blij mee zijn, moeten we daar dan aan toe geven? Waarbij nog opgemerkt dat OSM duidelijk aangeeft dat je er niet langs kunt, dus in feite juist duidelijkheid geeft, integendeel tot de topgrafische kaart ( voorheen stafkaart ). Het door Carlo voorgestelde compromis is niet echt een compromis: het betreft daar het weergeven van openbare wegen waar tandarts cs. al helemaal geen zeggenschap over hebben, voorzover enige zeggenschap over kaartweergaves al aanwezig zou zijn.

Wat is de volgende stap: een buurt die de ‘P’ van parkeerplaatsweg wil hebben omdat forensen alle plekken bezet houden?
Een dorp dat de doorgaande weg verwijderd wil zien omdat planners daar de kortste route over laten lopen?

Recent ( waar dit item aan is gelinkt ) hebben we een pad in Zuidlaren verwijderd: dat pad was een niet toegestane route die door illegaal gebruik was ontstaan. Dat zou je in dit geval kunnen vergelijken met het paadje naar het fietspad, een paadje dat dan ook niet op OSM staat. Er is dus ook geen route mogelijk. Zelfs als je zou willen, het pad is grondig verwijderd.

Het verzoek aan het kadaster om de weg van de topografische kaart te verwijderen geeft eigenlijk al aan hoe onrealistisch de eigenaren zich opstellen. Het hele doel van een topografische kaart is immers het in beeld brengen van alle wegen. Wie er wel of niet mag komen wordt niet via een kaart geregeld, en wat het kadaster wel of niet mag tekenen wordt ook al niet door een bewoner beslist. Toen de kaart nog van papier was en op linnen geplakt voor 15 gulden kon worden besteld ben ik ook vaak genoeg wegen tegengekomen die wel op de stafkaart stonden maar in de praktijk niet toegankelijk waren.

@Jeroen:
De ‘buurt’ was trouwens wel blij met de doorgang, die was de grootste gebruiker van het pad … blijkens ook de ( nu verwijderde ) opmerking van kaart0 ‘de hele buurt mobiliseren’. Maar dat de tandarts cs. een beetje slecht liggen in de buurt is iets waar wij als OSM gemeenschap niet zoveel mee te maken hebben lijkt me.
Ik sluit me aan bij jouw idee: intekenen en op slot.

Dat was me niet eens opgevallen tussen alle schrijfsels hierover op het net. :slight_smile:

Sterker nog, je moet over een drie meter hoge muur klauteren wil je überhaupt de N201 bereiken.

De oorspronkelijke tagging van medemapper byckel heb ik weer hersteld… access=private toegevoegd op het gedeelte met de garages. Aan het eind noexit=yes toegevoegd. Voor zolang als het duurt. De DWG is er mee bezig.
Dit lijkt me de beste oplossing. Leuk is anders.

Natuurlijk is deze precedentwerking ongewenst; maar we moeten het wel zien in zin zijn proportie.

Soms is tijd een goede raadgever. Als we de straten doortrekken tot de laatste woning (waar ook het kavelnummer wijzigt) en de straat als residential taggen (iedere bezorger mag sowieso tot de laatste woning) en niet als service.

Misschien dat de DWG meekijkt en de bewoners een tijdelijk editverbod op kan leggen; maar vele medestrijders duiken dan wellicht op en zo blijven we aan de gang.

Ik denk overigens dat velen, inclusief de Zuidlaren-case het belang van OSM overschatten: de frequente gebruikers van al dan niet illegale olifantenpaadjes laten zich denk ik in het overgrote deel niet door OSM leiden.

Ben overigens benieuwd hoe de bewoners Google-maps gaan aanzetten tot wijziging…:smiley:

Het punt is dat een andere mapper als er geen serviceroad is ingetekend het opnieuw goed bedoeld toch weer gaat intekenen, maar dan zonder de access=no. Zo ben ik ook zo vaak bezig op een regenachtige dag. Je checkt iets van een startende mapper en corrigeert direct iets wat in de buurt ligt. 'k zag dat Jeroen hetzelfde doet.
Overigens ga ik mijn eigen tagging hier niet als een tijger bewaken. :slight_smile:

Laat de DWG in dit geval maar beslissen of hier terecht gemapt is. Die kijken inderdaad mee.

Dat een zelfde handelswijze (eerst verwijderen van het hele landgoed met alle landuse en al) toch tot een constructieve samenwerking kan komen bewijst deze geschiedenis https://www.openstreetmap.org/user/particulier%20Landgoed%20De%20Valouwe

De eeuwige neiging tot verbeteren. Hey, dit stukje is niet uitgelijnd op de BGT. Hey, hier ontbreekt een stukje fietspad. Hey, deze afslag is verplaatst. Hey, de overkapping van de tankstations ontbreekt nog, en de service-ways, en nu we toch bezig zijn… En dan raak je weer gefascineerd door de naam van een brug die zeer onwaarschijnlijk lijkt (1e Kaneelbrug* :P).

** 1e Kanaalbrug dus. Overigens, ontworpen door Anton Mussert (!).*

Mussert? In dat geval had ik de fout laten zitten :expressionless:

Overigens zijn mijn aanpassingen weer helaas verdwenen in Hilversum. We wachten de DWG beslissing wel af.

edit1: Het betreft deze changeset https://www.openstreetmap.org/changeset/80432984

Ik heb hem tevens bij de DWG gerapporteerd.

Leuk, er wordt nu gedreigd met een melding aan de broek. :slight_smile: Waar? Bij de OSM politie? Of krijgen we een kortgeding tegen OSM?

Die klotegemeente Hilversum is dit allemaal schuld.
Dit soort rechtzaken gaat niet in de koude kleren zitten.
En nu hebben die mensen vertroebeld zicht en denken dat een rechter OSM tot de orde kan roepen maar dat is niet zo.

Lijkt me gezien het verleden nog mogelijk ook. Waarbij het misschien nog leuk kan worden: kan een Nederlandse rechter eigenlijk een mapper uit bv het niet-EU land VK verbieden een weg op een kaart te zetten?

En het kadaster niet te vergeten!

Overigens denk ik afgaand op de gedragingen van beiden dat overleg niet helpt: zij menen op grond van een gerechtelijke uitspraak gelijk te hebben en begrijpen niet dat het weergeven op een kaart en de toegankelijkheid verschillende zaken zijn, en pikken tegelijk ook nog een stuk openbare weg in.

BIj het kadaster komt een tekst als onderstaand vast ook niet zo goed aan.

daar kun je trouwens uit opmaken dat niet alleen OSM onder vuur ligt. Kennelijk is iedereen die de weg tekent de klos, ook al is dat vanuit de overheid.

Zo terzijde: mag een XXXXXX eigenlijk ook kalmeringsmiddelen voorschrijven ?

[moderator edit]: op verzoek van de DWG zijn directe verwijzingen naar mogelijk privégevoelige zaken verwijderd: XXXXXXX

Wellicht ten overvloede: bekijk eens https://www.openstreetmap.org/way/321286615
Dat is mijn oprit, ik heb hem zelf gemapt juist opdat de situatie voor eenieder duidelijk zou (kunnen) zijn.
Waarom zou het in dit geval anders moeten gaan?

Overigens heb ik van de DWG niet zo’n hoge pet op: die lieden (die het wel goed zullen bedoelen, daar niet van) lijken vooral goed in het sussen van emoties, veel minder in het trekken van rechte lijnen of het schenken van klare wijn.

en weer weg… https://www.openstreetmap.org/changeset/80437127#map=17/52.21977/5.14210

En dan is er weer een reactie:

Ta_B schrijft:

“Van dit soort vernielingen zoals Leo Slager aanbracht is melding gedaan. Zodat dit niet zonder gevolgen blijft.
Ongelofelijk dat jij zomaar onrechtmatig elementen toe voegt?” Einde citaat

Hier moet toch wel sprake zijn van een intense haat tegenover een overheid die haar burgers ten onrechte lastig valt.

Dat heeft natuurlijk niets te maken met het feit dat er in werkelijkheid een weg ligt.
Die weg is zichtbaar op alle luchtfoto’s die in omloop zijn.
En zelfs op Google Streetview.

Maar tegen die emoties kunnen we niets ondernemen.
Ik wacht ontspannen op het kort geding/rechtszaak tegen mijn persoon.

Leo… jij heb vast wel een goede rechtsbijstandsverzekering :slight_smile:
Laat maar even betijen

Hopelijk maakt de DWG er snel werk van.

Ja, ik voeg mij nu in de rij wachtenden op de reactie van de DWG.

Aardig detail is nog dat de opening in het geluidsscherm nog steeds in de BAG staat.
Ik heb een terugmelding aangemaakt, dan kan de gemeente/provincie dat gat “dichten”.