Mapper beroept zich op uitspraak van Raad van State.Gaat dat OSM aan?

Hier dan even een nieuw draadje met nogmaals de uitnodiging aan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx om met goede argumenten te komen waarom een uitspraak van de Raad van State zou verhinderen dat een willekeurige mapper uit de wereld niet een toegangsweg zou mogen mappen met de extra tag access=private op de kaart van OSM.
Uit niets blijkt dat OSM geen data zou mogen bevatten over dit deel van Hilversum.
Ook gezien het wereldwijde karakter van de OSM community.

Zie hier alle discussie op de changesets uitgezonderd de PB uitwisseling.
http://resultmaps.neis-one.org/osm-discussion-comments?uid=10718956

Vaak is het zo “Wie kaatst kan de bal verwachten.” Toch lijkt het me van belang van de discussie om het op betrekkingsniveau te houden. Het gaat hier over een principekwestie.

Hoe te mappen binnen OSM wordt bepaald door consensus en de bedoeling is dat we ons daar zo goed mogelijk aan proberen te confirmeren.
Medemapper xxxxxxxx is van harte uitgenodigd. Discussiëren op de changesets zelf is eigenlijk niet de bedoeling.

edit: Heb de naam even verwijderd ivm met privacy

De titel suggereert dat er een uitspraak is geweest over mappen op OSM terwijl dat overduidelijk niet het geval is. (edit: nou ja, het is maar hoe je het leest, in het licht van de vorige discussie)

Het lijkt me sterk dat er ooit zo’n uitspraak zal komen.

Ik zal de titel aanpassen, maar de uitspraak is wel waar mapper xxxxxxxxxxxzich op beroept.

edit Voor wie het interesseert. https://www.raadvanstate.nl/@38265/200808278-1-h3/
edit: Heb de naam even verwijderd ivm met privacy

Die uitspraak gaat (uiteraard) niet over het in kaart brengen van dat stukje weg, maar over de status ervan: of het privé is of niet. De gemeente stelde dat daar sprake was van een publiek toegankelijk openbare weg, maar de rechter gaat daar niet in mee.

Die XXXXXX snapt gewoon niet dat op OpenStreetMap ook privéwegen staan, en dat de toegangstags gewoon aangeven dat het een privéweg is. Het lijkt wel alsof hij/zij bang is dat het intekenen van die wegen kan resulteren in het recht op openbaar gebruik ervan.

Het taalgebruik doet me vermoeden dat het de XXXXX zelf is en niet zijn baliemedewerker of assistent. :slight_smile:

[moderator edit]: op verzoek van de DWG zijn directe verwijzingen naar mogelijk privégevoelige zaken verwijderd: XXXXXXX

De XXXXX woont aan het Gomarushof (publieke informatie overigens), wat zijn/haar belang bij deze zaak wellicht verklaard.

[moderator edit]: op verzoek van de DWG zijn directe verwijzingen naar mogelijk privégevoelige zaken verwijderd: XXXXXXX

Helaas onder een ander account zijn de wegen weer verwijderd
https://www.openstreetmap.org/changeset/80393357#map=18/52.21946/5.14124

edit … Mapper Kaart0 inmiddels ook uitgenodigd.

edit2… 'k Zie al dit gaat het niet worden :slight_smile:

Ik ga er van uit dat er al meer uitgelegd is dan hier staat. Ik ben hier bij geroepen omdat er hier een raar stelletje bezig is en dat blijkt dus waar te zijn.
Ik schrik wel even hoe jullie hier over de tongriem gaan. Hier zijn zeven rechtszaken over geweest en jullie argumenten slaan nergens op.
Dit kan gewoon niet ingetekend worden. Als jullie de hele buurt willen mobiliseren of eigen rechtertje willen spelen prima maar na genoeg zaken gewonnen te hebben zijn we dit soort gezeik zat en we weten echt wel hoe dit zit.

Je gaat ook niet ieders pad van de achterdeur tot de schuur intekenen, die dit dan ook niet of verdiep je er eens in.

Ik ben er niet van gediend hoe mijn mutatie zonder overleg of vraag veranderd is.

Beste Kaart,

Zou je hier kunnen onderbouwen zonder allerlei andere zaken erbij te halen die er niets mee te maken hebben waarom mappers van OSM geen wegen aan de kaart zouden mogen toevoegen?

De weg is op 2019-03-06 17:45 ingetekend door een mapper van OSM en op 2020-01-30 11:20 verwijderd door mapper xxxxxxxxxxxxx
Het zomaar verwijderen van werk van andere mappers wordt niet op prijs gesteld en gaat in tegen de afspraken die we gemaakt hebben binnen de OSM community.
Hier kun je de historie zien van deze changeset http://overpass-api.de/achavi/?changeset=80306798

Overigens wordt reageren hier op het forum uiteraard wel op prijs gesteld.

MVG,
Eggie

edit1: Inmiddels heb je de wegen weer verwijderd onder het commentaar “Illegaal iets intekenen wordt niet gewaardeerd. Dus stoppen daarmee.”
Wat zou hier illegaal zijn?
edit: Heb de naam even verwijderd ivm met privacy

Prima, maar leg het voor de volledigheid toch eens uit als u wil.

Op OpenStreetMap worden ook wegen ingetekend die niet voor openbaar gebruik opengesteld zijn, wanneer de vrijwilligers die de kaart bijwerken dat nodig achten voor het maken van een betere kaart. Dat kan zijn omdat het betreffende stuk weg een oriëntatiepunt vormt (denk hier bijvoorbeeld aan een afgesloten oprijlaan met hek voor een villa aan een lange openbare weg met weinig andere herkenningspunten), of omdat een weg enkel is afgesloten voor bepaalde typen verkeer. In dit geval gaat het om een mandelige straat in een woonwijk waarin de straten verder openbaar begaanbaar zijn.

Door deze privéweg in te tekenen met daarbij expliciet het (zoals u aangeeft) rechtsgeldige verbod tot toegang aangemerkt (dit doen wij met de tag access=private), voorkomen wij dat er onduidelijk ontstaat over die weg. Hem weglaten betekent namelijk dat een goed bedoelende vrijwilliger later alsnog de weg weer intekent. Op satellietbeelden valt namelijk duidelijk te zien dat er zich ruimte tussen de garages bevind, die toegang tot de garages biedt. Dat is ook niet meer dan logisch.

Wederom: het intekenen van een weg met access=private voorkomt dat navigatiesoftware mensen ooit langs of naar die weg stuurt, en zorgt ervoor dat kaarten die van de OpenStreetMap-database gebruik maken hem tonen met arcering of lijnpatronen die in de legenda uitgelegd staan als verboden toegang voor onbevoegden.

Dit gezegd hebbende, blijft ons onduidelijk wat u en XXXXX als juridisch argument of zelfs moreel appèl aandragen voor het niet intekenen van deze weg als privéweg. In de uitspraak van de rechter wordt enkel de gemeente Hilversum op de vingers getikt voor het tot onterecht tot de openbare weg rekenen van uw stukje grond; dit heeft voor zover wij begrijpen geen gevolgen voor OpenStreetMap, of welke andere kaart dan ook.

Vreest u wellicht dat de gemeente zich over dertig jaar kan beroepen op de aanwezigheid van deze weg in OpenStreetMap om alsnog de weg openbaar te maken?

Er is inmiddels al ruim de gelegenheid gegeven tot overleg middels de commentaren op de changesets en de uitnodiging om hier op het forum een en ander toe te lichten. Ik geloof dat uw opmerking ons niet regardeert.

[edit: Net tegelijk met Eggie gepost, excuses voor eventuele dubbelingen.]

[moderator edit]: op verzoek van de DWG zijn directe verwijzingen naar mogelijk privégevoelige zaken verwijderd: XXXXXXX

Als uw bezwaar hem voornamelijk zit in het op de kaart de indruk wekken dat fietsers en voetgangers vanaf uw weg door kunnen steken naar het fietspad aan de N201 (u bent dus bang voor het recht van overpad), dan kunnen wij u wellicht ook op een andere manier helpen door de geluidswal integraal in te tekenen op de kaart. Deze ontbreekt nu namelijk, maar het is een kleine moeite om deze erop te zetten.

Na lezen van de uitspraak over het geschil:

-het geschil ging niet over de Gomarishof zelf maar over een pad van de garageboxen naar het fietspad langs de N201 waarbij dit pad over het prive terrein voor de boxen voerde.
-het geschil ging al helemaal niet over het aanwezig zijn van de weg op een kaart.
-XXXXXX woont op nr XX, deel van een perceel dat aan de openbare weg grenst. Zij is dus geen mapper zoals wij die term hanteren maar een boze bewoonster die niet wil dat een weg langs haar huis op de kaart staat.
-ook bij het kadaster is inmiddels geklaagd over de kaart … https://www.verbeterdekaart.nl/#?geomet … omlevel=13. Deze melding is recent ( 31-1 ) , kennelijk naar aanleiding van een opmerking hier dat het op de kadastrale kaart staat. Er staan 2 meldingen, waarvan 1 niet eens over dit perceel gaat.

-of iets al of niet openbare weg is maakt niet uit voor het intekenen op OSM, danwel de (staf)kaart van het kadaster. Die discussie hoeft eigenlijk helemaal niet gevoerd. Ook is OSM niet gehouden aan/beperkt tot informatie van het kadaster.
-de openbare weg loopt tot aan het terrein voor de garageboxen en dus ook voor een deel langs perceel XX
-er is geen rechterlijke uitspraak die het weergeven van de/een weg verbiedt. De tandarts is hier duidelijk verkeerd geinformeerd danwel geeft een eigen interpretatie aan de uitspraak die geen grond heeft.

-het is de vraag of de bezitter(s) van de garageboxen wel zo blij moeten zijn: tot nu toe werd het terrein door de gemeente Hilversum onderhouden. Met de verkregen uitspraak vervalt die onderhoudsplicht aan de bezitter(s).

[moderator edit]: op verzoek van de DWG zijn directe verwijzingen naar mogelijk privégevoelige zaken verwijderd: XXXXXXX

Op kaarten van andere makers, (o.a. google) staan de betwiste wegen ook aangegeven, OSM markeert deze ordelijk met private, waar dit bij andere niet eens duidelijk is. Ik begrijp dat meneer dit niet leuk vind maar simpelweg je eigen mening opleggen is niet oké, werk van anderen kapot maken ook niet. Dit begint langzaamherhand op een map oorlog te lijken. Dus, kap met dit geluk en laat wegen welke correct genept zijn staan conform reglement OSM

Er is door mij inmiddels een ticket aan gemaakt bij de DWG. Dit op grond van het blijven verwijderen van de wegen en ontvangen PB’s.
Mapper Ta_B inmiddels zou volgens PB hebben gereageerd hier op het forum, maar vooralsnog zie ik geen reactie. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat mapper nog in de wacht staat wegens accountcheck. Misschien kan Martin of Ligfietser dat bespoedigen?

Leuke binnenkomer; daar maak je vrienden mee.

Zaken die OSM niet aangaan.

Dat klopt.

Jij treedt toe tot de OSM-gemeenschap en dan heb je je te conformeren aan de regels hier. Het is hier geen kleuterschool waar iedereen maar wat aanrommelt.
Het laatste stukje weg bij de garages is geen openbare weg en daar zijn er duizenden van in Nederland. Dat wil echter niet zeggen dat zo’n weg niet in een database thuis hoort. Zo’n weg wordt aangemerkt als niet openbaar, net zoals deze.
Je bent vrij om zelf een database of kaart te maken waar jullie weg niet op staat.

Mocht je je nog afvragen waarom de bewoners bang waren dat hun weg openbaar zou worden: op Google Street View kun je in 2009 nog een doorgang zien door de geluidswal. Deze doorgang kwam uit op het stukje (privé)weg dat nu steeds verwijderd wordt. Met die doorgang heb je dus een situatie waar voetgangers over dat weggetje lopen, en waar de weg openbaar zou kunnen worden na verloop van tijd. Na de uitspraak van de Raad van State is deze doorgang verwijderd.

Opmerking verwijderd (al was er volgens mij niks mis mee). Ik wil eigenlijk hier niks mee van doen hebben. Ga wel mappen waar ons werk wel gewaardeerd wordt…

[moderator] Posting verwijderd: wordt vrijwel uitsluitend op de man gespeeld zonder met inhoudelijke argumenten te komen.

Zoals SCNC al opmerkte: andere kaarten (inclusief officiële Nederlandse kaarten) geven het straatje gewoon weer. OSM is juist de enige die het als private mapt wat Kaart0 zou moeten waarderen.

Ik vermoed dat er ooit ergernis is geweest dat er wandelaars door het straatje en de bosschages naar de andere weg liepen.

Er is geen enkele sprake van een gemapt pad daar op OSM, dus OSM zal daar juist niemand heen leiden.

Dus wat is nu eigenlijk het bezwaar tegen OSM.

Overigens: de huizen worden ook gewoon gemapt, ondanks deze zijnde privéterrein; moeten die ook weg?

Omdat het privéterrein betreft stel ik voor de highway=service te laten lopen tot aan het bewuste perceel. Dat zou er dan ongeveer zo uitzien:

Ook zonder het laatste stukje serviceway zullen die mensen hun garage wel weten te vinden. Ik meen dat we dat ook al eens hebben gedaan bij een boer?

Pragmatisch gezien een goede oplossing!

Maar dit natuurlijk los van het feit dat de discussie ging over het ongedocumenteerd en beargumenteerd vernielen van andermans werk. Ik denk dat als de ‘belanghebbenden’ vooraf in dit forum besproken zouden hebben dat er moverende redenen zijn het garagepaadje niet te mappen en te verzoeken het laatste stukje straat dan ook niet te mappen, het resultaat zonder geruzie naar tevredenheid van de belanghebbenden opgelost zou zijn geweest.