Manglende byer og bebyggelser i OSM

Jeg har kortlagt et stykke tid i Sydvestsjælland og fundet at der mangler en del bebyggelser i OSM, se fx Missings objects in OSM. På dette site er for hver bebyggelse fx angivet et navn, areal og featuretype, samt vist et omrids på kort af byen / bydelen / bebyggelsen. Hvem definerer dette omrids og hvordan får jeg disse bebyggelser ind i OSM? Kan jeg downloade hver bebyggelses navn, omrids mv. eller er det et mere manuelt arbejde? Hvad er tilladt og hvad er nemt?

1 Like

Data og polygoner kommer fra Danmarks Stednavne.

Jeg ville kun tage stednavne som et punkt og sætte midt i polygonen (ovre i dit OSM redigeringsværktøj) fra den side du har fundet. De fleste små byer (hamlet) er også angivet kun som et punkt i OpenStreetMap Danmark. Se fx Onsved i Horns Herred

Det vigtigste er, at stednavnet bliver søgbart og det sker også ved kun at angive det som et punkt. Husk også at se featuretype: = XX (bydel, mindre landsby, isoleret bebeboelse) at det får det korrekte place=XX tag
Se OSM wiki for place tagget.

God fornøjelse med at kortlægge disse manglende stednavne

1 Like

Det er også sjovt at se på Dataforsyningens historiske baggrundskort, hvor imponerende mange bakker og høje der faktisk er navngivet.

2 Likes

Tak for svar, det var meget brugbart. Min virkelighed er dog nogle gange mere indviklet, se fx bebyggelsen Vemmeløse ved Dalmose:


Her har jeg forsøgt at sætte navnet ‘midt i polygonen’ og det er lykkedes ok. Men de to Vemmeløse byskilte (det hvide mod nord og det blå mod syd) henviser tilsyneladende til et større område. Omvendt refererer Slagelse kommunes byplan 75.BE1 for Vemmeløse (og Kraks kort) tilsyneladende kun til bebyggelsen (gråt residential area) mod nord. Hvad skal man tro?
Tænker at jeg holder mig til SDFI kortviser, er det ikke det bedste / mest systematiske? Jeg registrerer dog byskiltene i OSM; de findes jo i virkeligheden :wink:

2 Likes

Jeg er den forbindelse i gang med mit eget hobbyprojet, idet jeg er ved at indlægge alle de manglende byer fra netop den henvisning du nævner.
De kommer ind som punkter, og jeg forsøger at skelne mellem de forskellige størrelser og typer af bebyggelser. Der er dog lidt oprydning, jeg lige skal igennem, da jeg har i starten har misforstået forskellen mellem nabolag og kvarter.
Opdateringen sker ca. efter 1-2 døgn jeg har lagt data ind, så det sker i “klumper” for at jeg kan se hvor der stadig mangler noget.
På et tidspunkt kommer jeg også forbi Sydvestsjælland, og så vil i det mindste navnene være på plads.

1 Like

Tak for feedback! Jeg går selv lidt forsigtigt til værks her i starten; prøver at få lidt styr på betegnelserne isolated_dwelling, hamlet, village, town, borough, suburb, quarter, neighbourhood, osv. Sætter man også punkter for de andre typer manglende navne: bebyggelser og sommerhusområder?
Jeg har altid kortlagt på engelsk via mit arbejde; men tænker på, om det måske kunne være en fordel at gå over til dansk i Danmark? Hvad gør du?
Det er et fantastisk værktøj Jørgen Elgaard Larsen har lavet mht. Manglende navne i OSM; kunne dog godt tænke mig, at jeg kunne se kommunegrænser i baggrundskortet :wink:

1 Like

Jeg bruger JOSM som editor og der kan jeg hente SDFI Stednavne ind som baggrundskort.
Det giver en klar fordel, når man skal prikke stederne ind.

De enkelte steder må jeg sjusse mig lidt frem, men bruger lidt en tommelfingerregel:
Gårde og 2-3 huse = isolated_dwelling
Sammenhængende, men få huse = hamlet
Større byer = village (De er der vist allesammen allerede)
Større definerede områder i store byer gerne med egne butikker = suburb
Store boligområder, kvarterer = quarter
Mindre boligområder, nabolag = neighbourhood

Selve borough er jeg ikke stødt på i DK (overpass finder ikke noget), så den ser jeg helt bort fra.

Ellers er mit værktøj JOSM + Skærmkort + SDFI Stednavn (bebyggelser), og så bruger jeg Overpass til at hente alle place ned med by-typerne. Så kan jeg se om de mangler eller allerede er på kortet.

Den anden del med sommerhusområder har jeg allerede spurgt ind til her i forummet.

Det bedste er nok at lave det som residential og markere grænsen med navn som tag. Det forbliver dog i Elgaards værktøj.
Ellers kan der også markeres med cottage-tag, selvom der er helårsbeboelser flere steder.

De spredte bebyggelser har jeg slet ingen ide til at markere på kortet. Så dem har jeg ladet ligge indtil en eller anden får en genial ide.

2 Likes

Så bør alle byer, bydele, kvarterer og småbyer, der er nævnt i SDFI stednavneregistret være på plads i OSM.
Jeg har ikke tal på antallet, jeg har lagt ind, men det tog lidt tid at komme igennem.
Tak til Jørgen Elgaard og hans værktøjsside https://osm.elgaard.net/
De sidste rettelser skulle gerne slå igennem omkring 2/11, hvor udtrækkene fra OSM og diverse registre er på plads.
Jeg ved godt at jeg har byttet om på betegnelser hist og her, og det skal nok gennemgås med en tættekam.
Navnene er på plads, så det er nok mest erfaringer fra stederne, der skal tilrettes.

1 Like

Hvad er egentlig reglerne for at tilføje frie geodata til OSM? Kan vi frit gøre brug af dem? I vilkår for brug står der jo noget om påkrævet kildeangivelse, men OSM DK har måske indgået en aftale om undtagelse med SDFI? (Jeg mindes engang at have fundet en wiki-side med diverse danske data-aftaler, men kan ikke lige finde den igen)

1 Like

Jeg synes det er et super relevant spørgsmål! Jeg kunne ikke finde svaret sidst jeg ledte…

Især er det et godt spørgsmål i forhold til de baggrundslag der er forudindstillet i diverse editorer… Hvis det viser sig at der er problemer her, tænker jeg at der en kæmpe bunke ændringssæt der er på tynd is :grimacing: Jeg bilder mig ind at situationen er bedre når man bruger sensordata som baggrund (luftfoto, LIDAR), end når man bruger deciderede kort som baggrund. Men jeg er ikke jurist, så tilbage til at jeg synes det er et godt spørgsmål.

Fandt wiki-siden om danske tilladelser: Da:Permissions - OpenStreetMap Wiki

Ifølge den ser der ud til at være ok til at bruge frie geodata. (Ved ikke om Geodatastyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er det samme?)

Lidt info: Vilkår og priser

Det var da en perfekt side (wiki-siden om danske tilladelser), bortset fra at de tre første link jeg prøvede at følge var døde… Jeg er heller ikke jurist; men i min verden er kildeangivelse næsten det vigtigste, så det kunne måske også være en rettesnor her?

Ja, det ser ude til at siden kunne trænge til lidt opdatering.

Det gælder vist i øvrigt generelt for flere dele af den danske wiki / de danske wiki-oversættelser. Der er mange sider, som ikke ikke er blevet opdateret i årevis.

Kildeangivelse skal vises her: Contributors - OpenStreetMap Wiki

1 Like

De frie geodata er fra i forgårs d. 16 maj underlagt CC BY 4.0: Vilkår for brug af SDFI's frie geografiske data ændres

Det virker til at OSMF Licence Working Group (for en del år siden) har analyseret sig frem til, at brug af sådanne data til opdatering af OSM, kræver eksplicit tilladelse fra dataejeren: Use of CC BY 4.0 licensed data in OpenStreetMap | OpenStreetMap Blog.

Nogen der ved om den analyse stadig er gyldig?

Kan ikke svare på, hvad ændringen til CC BY 4.0 betyder for de frie geodata. Men de (gamle) kontaktoplysninger til Geodatastyrelsen, som findes på Da:Permissions - OpenStreetMap Wiki er måske en mulighed for at opklare det?