Många vandringsleder i Wikidata saknas i OSM

Jag har kört min matcher och hittat 69 leder som jag är ganska säker på inte finns än i OSM (baserad på namn matchning).

Totalt estimerar jag att ca 1000km leder fortfarande saknas i OSM baserad på de leder vi har i Wikidata nu. Många av lederna har källor i Wikidata som viser dragningen. :smiley:

Ni kan också med bas i den här sökningen begära ut data från dataägaren (kommunen) och de är tvungna att dela datan om de har den enligt lagen om öppen data (det finns några undantag för rikets säkerhet och den slags men det gäller knappast vandringsleder).

Den här sökningen fångar inte lednätverk.

Din “matcher” visar att det är framförallt några få kommuner/regioner där det saknas mer än en, kanske någon från de områdena som vill ta tag i detta?

  • Nyköpings kommun (21)
  • Oxelösunds kommun (4)
  • Stockholms kommun (2)
  • Stockholms län (6)

Wikidata är väldigt biased mot Stockholms län just nu pga. att Magnus bor i området och har börjat gräva där han står så att säga. Se Issues · dpriskorn/svenska-vandringsleder · GitHub

Det saknas leder överallt där jag tittat på djupet på kommunornas sidor (jag brukar numera öppna en issue för varje ny namngiven led jag hittar).

Många etapper på befintliga leder saknas också och hela leder har gått förlorad/glömts bort/nerlagts och det är allmän oordning och inga tydliga dataägare/regelbundet underhåll på många håll. :man_shrugging:

Hela problematiken verkar bottna i följande systemfel vad jag kan se:

  1. uppdelning av svensk förvaltning och ingen som tar helhetsansvar på området och ser till att ett minimum av kvalitet i framtagning/förvaltning/drift/underhåll/dataägande/datadelning hålls av parterna som ansvar delegeras till.

  2. otydliga eller bristfälliga lagar och direktiv på området

  3. intransparens och inkompetens på alla håll vad gäller data och en myndighetskultur med lååååång distans mellan tjänstepersoner och medborgare som vill ha bra data och möjlighet till ett fantastiskt friluftsliv

  4. bristande vana/kompetens att hantera och publicera data som en datamängd

Bra påpekat; jag tar tag i de som ligger inom mitt normala karteringsområde.

1 Like

Jag har inget speciellt intresse för leder och vandringsleder, men upptäcker mycket brister i de befintliga när jag uppdaterar vägar. I vissa fall försöker jag laga på avsnitt jag jobbar med. Men då jag inte har någon lokal kännedom, känns som sådan justeringar kanske inte blir så bra.
Vissa leder är nog väldigt tidskrävande att få ordning på. Exempelvis Sverigeleden som har många tusen delavsnitt, och det finns liknande långa leder i nästan varje kommun. Liknande problem finns också på cykel och MTB-leder. För den intresserade finns här mycket att göra! :grinning: