Hur märka upp gångvägar och stigar i skogen (naturreservat)

Hej hej! Jag är inte så erfaren här, men har nu börjat justera och lägga till lite gångvägar mm., särskilt i ett naturreservat i närheten där jag bor. Men jag undrar lite över vad som är bästa praxis när det gäller uppmärkningen av olika typer av gångvägar/vandringsleder/stigar. Har läst en del på wikin (t.ex. Path controversy - OpenStreetMap Wiki, men inte blivit klok nog).

Det är givetvis en flytande skala, men när jag har varit ute och gått i reservatet och tänkt på detta har jag kunnat göra följande grova mentala klassificering för mig själv:

  • Officiella gång- och cykelvägar som underhålls, oftast grusbelagda, och breda nog att komma fram med (service)bil. I dagsläget ser jag att dessa är märkta som “Foot path”. Men i de fall de är upptagna på kommunens cykelkarta, borde jag ändra det till “Cycle & foot path”? Det finns ingen skyltning.

  • Officiella gångleder, kan vara med grus eller träflis eller slät “mark” helt enkelt. Oftast minst typ en meter bred, och cykelvänlig (osäker på vad som är de jure tillåtet i reservatet, men i praktiken cyklar många där). I dagsläget är dessa oftast märkta som “Foot path”.

  • Inofficiella gångleder. Ingen skyltning eller underhåll eller så, men i praktiken rör sig så många där att de i bästa fall kan vara svåra att särskilja från föregående kategori. Lite knöligare och stenigare förstås och oftast inte särskilt lämplig för en stadscykel, men bred och tydlig. Märkta “Path” för det mesta.

  • Etablerade stigar. Smalare och lite mer vindlande än föregående. Ofta så smal att det knappt går att mötas utan att kliva ut i blåbärsriset, men kan också vara lite bredare. Mycket tydlig i terrängen, utan gräs eller mossa. Dessa är i dagsläget (med undantag för en officiell vandringsled) INTE kartlagda i området där jag rör mig. Bör jag märka upp dem, och i så fall hur?

  • Mindre stigar. Man fattar att folk har gått där, och det faller sig naturligt att gå i samma fotspår om man vill ta sig fram där, men den är inte så väldefinierad som föregående. Normalt skulle jag ignorera dessa, men på kartan förekommer det ett fall, som är märkt “path” (och därmed på den renderade karta oskiljbar från vad jag kallar “inofficiella gångleder” ovan). Kan jag med gott samvete ta bort den? Särskilt som så många etablerade stigar inte finns med?

Javisst, rita upp dem, tagga som highway=path. Det finns massor med tilläggstaggar för att lägga till bredd, synlighet, ytbeläggning etc etc

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath

Nej, det tycker jag verkar onödigt. Det FINNS ju trots allt en slags stig där. Lägg på fler taggar för att påvisa att den är sämre/smalare/otydligare än andra stigar.

Man ska undvika att kartera för renderaren. Det finns säkert någon kart-renderare som tar hänsyn till dessa “tilläggstaggar” för att rita breda stigar och knappt synliga stigar på olika sätt, även om inte just den kartan DU har tittat på gör det. Så kartera allt du ser, och lev med förhoppningen att någon i framtiden ska nyttja det arbete du har lagt ner, även om det inte sker fullt ut redan idag :slight_smile:

Relaterat: Många vandringsleder i Wikidata saknas i OSM

1 Like