Landsdækkende komparativ stianalyse GeoDanmark kontra OpenStreetMap

Jeg har skrevet et indlæg om KLs komparative stianalyse for et par uger siden. KLs stianalyse var kun for Region Midtjylland.

Jeg har nu lavet en landsdækkende komparativ stianalyse og baseret på den metode (som ikke er uproblematisk) KL brugte for Region Midtjylland mellem GeoDanmarks vejmidterdata og OpenStreetMap.

Tal for GeoDanmark (søgeparametre trafikart=Cykelsti eller trafikart=Sti)
Cykelsti ca. 8331 km
Sti ca. 35766 km
I alt ca. 44097 km

Tal for OpenStreetMap DK (KL brugte highway=footway,path, cycleway)
Gangstier ca. 9929 km
Alm. stier ca. 18253 km
Cykelstier i eget trace ca. 10601 km
Cykelsti langs veje ca. 4800 km
(highway= + cycleway=lane/track varianterne OBS KL tæller ikke disse med)
I alt ca. 43583 km.

Så vidt er der ca. 511 km i GeoDanmarks favør i forhold til OpenStreetMap på landsplan, men her begynder også det problematiske i KLs analyse, da skovveje (vejsegmenter så bredde så der kan køre skovmaskiner/traktor mm) i GeoDanmark ofte er angivet som trafikart=stier, mens det i OpenStreetMap angives som highway=track .

Da KL ikke tæller highway=track med i deres analyse, så er der et misforhold. OSM har highway=track ca .31023 km selvfølgelig skal alle km i denne kategori ikke tælles med. Da markveje og skovveje i OSM hedder det samme ( highway=track) og mange markveje er ikke relevante da disse ikke betragtes som værende beregnet på folk til fods eller cykel, mens alle skoveje stort set er beregnet til dette. Så forspringet på 511 km til GeoDanmarks vejmidter er hurtigt væk, når OSMs skoveveje tælles med der, hvor GeoDanmark har det angivet som sti.

Et eksempel på dette- Sydlige del af Nordskoven ved Jægerspris ses i billedet at de gule linjer er OSM highway= track

Disse tæller KL ikke med, mens de selv har dem medregnet. Der er alene i det lille kortudsnit ca. 3,1 km som ikke bliver talt med. Alt andet lige så har OSM mere stinetværk i hele Danmark hvis ovenstående for alle skovveje i Danmark medregnes.

Jeg syntes at det er en lille smule underligt i KL projektet, der handler om “Gode cykeldata til alle” at KL ser/analyser på alle typer af stier. Det giver ikke så meget mening at kigge på OSM gangstier, da disse kun er beregnet til at gå på og som alt open source routing software aldrig ville lede en cyklist hen på, og ikke noget med cykeldata at gøre - og den anden vej rundt i GeoDanmark.

KLs analyse skulle i stedet for have taget udgangspunkt i, hvad ved vi om cykelstinetværkets størrelse i Danmark i hhv. GeoDanmark og OpenStreetMap? Dernæst stille sig selv spørgsmålet hvorfor GeoDanmark kun har klassificeret ca. ca. 8331 km cykelstinetværk, mens OpenStreetMap har ca. 15401 km i skrivende stund.

Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål til ovenstående. Så skriv gerne en kommentar nedenfor.

Kilder -
GeoDanmark Vejmidter er hentet fra Datafordeleren 1. februar 2023 i GML format : søgeterm trafikart=Cykelsti eller trafikart=Sti
OpenStreetMap Danmark stilængder + skoveveje/markveje er baseret på Heigit Ohsome værktøjet (OSM data fra 8. januar 2023) - søgeterm highway= and geometry:line + Grouping key highway + Danmark udvalgt

Appendix : Samlede antal stisegmenter ca.
Cykelstier (trafikart) GeoDanmark 90K
Stier (trafikart) GeoDanmark 519K
Gangstier OSM 138K
Cykelstier OSM 51,4K
Almindelige stier OSM (alt færdsel uden motor) 107K
Skoveveje/markvej OSM 74,1K

3 Likes