Kvinder udgør kun 2,8 % af Danmarks mindesmærker

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt meldte ud 7. marts 2024, at han meget gerne så flere kvindelige statuer i det offentlige rum. Jeg har nu lavet en opgørelse ud fra, hvad OpenStreetMap Danmark per 8. marts har indsamlet af mindesmærker i det offentlige rum. Der er ca. 857 navngivne mindesmærker i OpenStreetMap Danmark (søgt på historic=memorial & name=*). Hvis vi klassificerer disse navngivne mindesmærker efter kategorier, så får vi følgende resultat som vist i næste billede.

Det første der springer i øjnene er, at kvinder kun udgør ca. 2,8 %, mens mænd udgør ca. 46,1 %. Kategorien “Mix Mand/kvinde” dækker over mindesmærker, hvor to køn er nævnt. Dette er som regel ægtepar vi finder her fx Herluf Trolle & Birgitte Giøe, Henrik Pontoppidan & Mette Marie Hansen og Charlotte & Ludvig Schrøder.


(Billede ovenfor - Johannes Wiedewelts ca. 4,9 meter høje mindesmærke over Herluf Trolle & Birgitte Giøe, rejst ca. år 1780 i Jægerspris Slotspark).

Kategorien “Anden verdenskrig” udgør ca. 7,8 % og dermed udgør det ca. 2,8 gange flere mindesmærker, end kvinder har fået. Under emnet finder vi fx adskillige 5. maj sten, Modstandsgruppen Holger Danske, Stutthof mindesten, Mindeplade for Shellhusets bombardament og Massakren ved Osted.

Kategorien “Andet” med ca. 34,8 % er en samlegruppe for mange emner. Her finder du vidt forskellige emner fx Brammingeulykken, Meteornedslaget i Aarhus i 1951, Sandflugtsmonumentet og Slaget i Køge Bugt 1710.

Sidste tal der skal nævnes er “Genforeningen 1920” med ca. 6 % - Her findes alle disse her genforeningssten, som blev rejst rundt omkring i Danmark efter 1920. En berømt genforeningssten står i Frederikssund og den har fået lavet inskription fra Henrik Pontoppidans digt Sønderjylland.

Bemærkninger til undersøgelsen - Selvom OpenStreetMap har den største geografiske samling af mindesmærker som åbne data, så er det ikke ens betydende med, at det er en fuldstændig registrant endnu. Der findes faktisk ikke nogen landsdækkende geografisk registrant over mindesmærker, kunstværker i det offentlige rum, eller vejnavnes navnophav.

OpenStreetMap har som de eneste potentiale for at lave dette indenfor en overskuelig årrække. Database og værktøjer til at registre med er lavet og gratis at benytte. Det er sådan set kun spørgsmål om at uddanne nogen i at bruge disse værktøjer samt udnytte lokalviden. Hvor fx de mange lokalhistoriske foreninger der findes i Danmark er oplagte OpenStreetMap kursister. Det er derfor oplagt, at Kulturministeriet burde give økonomisk støtte til undervisning i OpenStreetMap. Ad den vej kan vi alle blive klogere på historien og fordelingen af hvad er blevet opkaldt efter kvinder og mænd. Og alt sammen udgivet under en fri datalicens og inden for en økonomisk overskuelig ramme.

Appendix
Metode og dataindsamling - Data fra OpenStreetMap Danmark er hentet med QGIS QuickOSM plugin. Søgning " historic=memorial AND name=* AND area=Danmark"

Eksport af data ud i en CSV fil og gennemgået titel (name) for hver 857 mindesmærker og klassificeret efter gruppe.

CSV fil så importeret ind i PostgreSQL for at lave statistisk analyse.

/Søren Johannessen

1 Like

En mere tilføjet samlingen: Node: 11811277768 | OpenStreetMap.

Jeg har tilføjet med subject=, ikke name=. Det virker som det mest korrekte til at angive hvem der mindes. Dog lader det til at rigtig mange kortlagte mindesten bruger name=<person> til det formål (overpass turbo). Det virker som tagging-for-the-renderer synes jeg… name= er vel forbeholdt tilfælde hvor selve mindesmærket har et navn, fx Node: ‪Uffestenen‬ (‪5835810624‬) | OpenStreetMap (der måske burde splittes, og de mindede personer angives med subject= på de individuelle sten. Det ville give en kvinde mere til regnskabet! Måske en relation til at samle og holde det fælles navn?).

subject:wikidata= er også tilføjet, hvilket burde være nyttigt i forhold til at klassificere mindesmærkerne efter begivenhed, køn, osv.

Og her en mere, hvor jeg (pinligt nok) ikke havde registreret begge hovedpersoner i første omgang: Node: ‪Jorn-stenen‬ (‪10572332226‬) | OpenStreetMap

Ser ud til at i det mindste OSM web-interface fint kan håndtere multiple værdier i subject og subject:wikidata askilt med ;.