Name -> subject på mindesmærker

Inspireret af @AE35’s indlæg, har jeg kigget på tagging af mindesmærker i Danmark.

Det lader til at for mindesmærker i Danmark (1535 noder i alt) er name= (834 stk) langt mere anvendt end subject= (15 stk) (https://overpass-turbo.eu/s/1K5C).

Der er selvfølgelig mindesmærker, der uden tvivl har et navn (fx Node: ‪Haralds Sten‬ (‪280112036‬) | OpenStreetMap), og dermed uden tvivl skal tagges med name. I mange tilfælde virker det dog oplagt, at name er misbrugt. Mest tydeligt i tilfælde hvor name er udfyldt med navnet på den person der mindes, fx Node: ‪Hans Krarup Andreasen‬ (‪3781586693‬) | OpenStreetMap. I andre tilfælde er jeg ikke sikker, fx for alle de sten der har name=Genforeningssten eller lignende. Er Genforeningssten et navn eller en kategori af mindesmærker?

Er der nogen der har indvendinger mod at vi (jeg) flytter data fra name til subject en masse i tilfælde hvor det virker rigtigt (og altså fjerne name). Umiddelbart tænker jeg at begrænse opgaven til de mindesten hvor name indeholder navnet på en person. Undervejs kan det jo være at andre kategorier af tydelig fejl-tagging dukker op.

Hvor det giver mening kan man tilføje subject:wikidata og subject:wikipedia (det har jeg forsøgt at gøre for alle genforeningssten i Changeset: 150121038 | OpenStreetMap, feedback er velkommen)

1 Like

Jeg ville ikke flytte/fjerne personnavne fra name=* tagget.

Der står i definition

“A feature for tagging smaller memorials, usually remembering special persons, people who lost their lives in the wars, past events or missing places.”

Og så i afsnit “Useful combination” nævnes name=* - nu er det ikke helt klart beskrevet at personnavne kan komme ind her, men se i photo eksemplerne hvor name=* person er på fx ghost-bike eksempel og dukker op på OSM map søgesiden.

TagInfo globalt har også name=* tags på 248.409 mindesmærker ud af 366.878 og er ikke bekendt med at name=* på personnavne er problematiske. Se også alle Karl Marx mindesmærker i Tyskland - her bruges name=Karl Marx

Men går vi til wikisiden for mindesmærketyperne “memorial=stolperstein" og " memorial=blue_plaque” - der skrives direkte name=* til personer og samt anbefaling til name= * brug.

Overfører vi det til dansk brug for fx navnene over frihedskæmperne på mindeplader mm osv, så er name=* brugen helt oplagt at de skal være placeret i name=* tag.

Men alle de andre forslag vedr. wikidata er god ide.

Tak for input!

Det lader til at der både er modstrid mellem praksis og wiki og mellem forskellige dele af wiki. Perfekt :slight_smile:

Wikisiden for memorial, som du også henviser til, indeholder følgende (perfekt logiske for mig) beskrivelser for name og subject:

  • name=* – the name of the memorial
  • subject=* - the name or description of the person/item/event commemorated here. This might be a part of or identical to the inscription. Unnecessary if subject:wikidata=* is given.

Den tilhørende diskussionsside har relevante afsnit Names og Name vs. subject som diskuterer emnet, men jeg ser ikke nogen klar klokkeklar konklusion.

Tak for henvisning til stolperstein-wiki. Den ser jo grangiveligt ud til at være i direkte modstrid med ovenstående, idet den siger name=* – name of the person. Wiki for blue-plaque siger vist bare brug name=* uden specification af hvordan.

Opsummering:

I praksis anvendes name= til flere forskellige ting (som ikke kan være sameksisterende):

  • at angive navnet på mindestenen
  • at angive hvilket person der mindes (tilsyneladende meget udbredt)
  • at angive typen af mindesten? (måske kun for danske genforeningssten? måske er Genforeningsten stenens navn?)

Wiki’en beskriver forskellige fremgangsmåder afhængig af hvilken slags memorial der er tale om:

Wikisider name subject subject:wikidata note
historic=memorial navn på mindesmærket navn på mindet person/… mindet person/… (link) Virker som den mest logisk og selvkonsistente metode
memorial=stolperstein navn på mindet person mindet person (link)
memorial=blue_plaque, historic=rune_stone * (ingen yderligere specificering) Hvad betyder *?
memorial=statue, memorial=plaque, memorial=stone, memorial=bust * (ingen yderligere specificering) mindet person/… (link) Hvad betyder *?

Da der ingen konsensus globalt vedr. name=PERSONNAVN i forbindelse med historic=memorial. Så i stedet for i mellemtiden kunne der ryddes op i de helt oplagte forkerte name=* tags fx i forbindelse med amenity=parking osv.

Fx navne for P-pladser se næste billede

så er ‘name=Novozymes, Parkering mellem bygning 8G og 8P’ altså ikke noget navn men en beskrivelse af lokaliteten, som passende kunne flytte ind under note=* eller description=* tagget

Fx bilparkering i hele Danmark kunne laves som en MapRoulette udfordring blandt OSM DK frivillige og så kunne name=* indholdet flyttes til andet tag og så name=* slettes - hvad der nu besluttes der skal ske med name=* indholdet. Der er ca. 1260 bilparkeringspladser i øjeblikket med et name=* som der kunne ryddes op i via en fælles MapRoulette opgave.

Enig i at de parkerings-navne ser sære ud, interessant eksempel. Umiddelbart oplagt bedre i description. På den anden side kunne de måske (sådan helt teoretisk) godt betragtes som en slags gyldige navne hvis de bruges som identificerende labels på fx p-automater eller -apps, hvor man skal vælge hvilken plads man betaler for. Det kan brugeren Fod måske svare på, vedkommende er den eneste der har rørt fx denne: Way: ‪Novozymes, Parkering mellem bygning 8G og 8P‬ (‪205620525‬) | OpenStreetMap (EDIT: bare for klarheds skyld: at noget betragtes som navn i en eller anden app, mener jeg ikke nødvendigvis retfærdiggør at det skal ind i OSM som name Forskellige apps kan jo sagtens have forskellige navne…)

Jeg har personligt stærkere følelser for sammenblanding af navne for mindesmærker/personer i name, fordi jeg synes at personer og mindesmærker er vigtigere en p-pladser (så korrekthed er vigtigere), og fordi jeg tror sammenblandingen gør interessante analyser (som din om køn på mindede personer) vanskeligere at lave automatisk.

Det kan han i hvert fald! Jeg har overvejet navngivningen flere gange - fx efter Michael/Hjart gjorde sig umage med ikke at være belærende i sin kommentar andetsteds om, at parkeringspladser ikke burde navngives efter firmanavnet på skiltet - og jeg overvejede det igen for nylig, om jeg skulle rette dem: Nogle af mine tidligste opdateringer kan med rette beskyldes for at være tagging-for-the-renderer.

Parkeringspladserne fik oprindeligt deres name=* efter, hvad de kaldes lokalt - og så har jeg bare sørget for at de forskellige navne var nogenlunde ens formatteret. Retteligen burde firmanavnet forrest nok flyttes til operator=*.

Så selv om parkeringsplads-navnene ikke er officielle, har jeg stadig ikke rettet dem, eftersom jeg syntes, det gav mening at skrive navnet, som parkeringspladserne omtales.

Jeg retter dem gerne, hvis det strider imod god praksis.


Jakob

1 Like

Navne som på Novozymes-parkeringspladser virker i mine øjne oplagt fejlagtige. Dem ville jeg uden tøven flytte til operator og/eller description. Hvis det ikke er en plads med et officielt navn, kan “hvad de kaldes lokalt” vel også meget hurtigt blive en ret subjektiv vurdering af hvilken nærliggende attraktion, forretning eller firma, det lige pt er mest oplagt at p-pladsen navngives efter?

Tak for hurtigt svar @Fod!

Det lader til at ingen, dig inkluderet, er uenige i at de P-pladser burde tagges mere præcist.

Jeg bider mærke i, at du skriver at der er skiltet med firmanavn ved pladserne. Den information synes jeg er værd at forsøge at bevare, fx i description=, eller noget mere præcist som operator= (som jeg dog ofte bruger til det P-firma der i praksis håndhæver P-reglerne). Hvis skiltet angiver at pladsen er forbeholdt firmaets ansatte/gæster er access= relevant.

En tekst som “Parkering mellem bygning 8G og 8P” er nok i virkeligheden overflødig. Objektet er har jo allerede amenity=parking, og dets placering (mellem de navngivne bygninger) er helt præcist angivet ved dets koordinater.