Kraków - addr:place a addr:street w Nowej Hucie

W Krakowie są osiedla z nazwą użytą w adresie (zamiast nazwy ulicy).

Jeśli taki adres jest poza landuse=residential z tą nazwą to wyszukiwanie adresu szwankuje.

Czy w takiej sytuacji dodanie addr:place, np. addr:place=Osiedle Wysokie jest OK?

https://github.com/osm-search/Nominatim/issues/1876 https://www.openstreetmap.org/note/2260611

Zasadniczo są w tej sytuacji 2 wyjścia – albo dodajemy Osiedle Wysokie jako name do którejś z ulic wewnątrzosiedlowych - np way 296440098+way 173383163+way 173382663 (pozostałe w EMUiA już są opisane jako Złoczowska i Urszulki)

albo

stworzenie węzła z place=* + wyrysowanie granic osiedla relacją + przeróbka adresów na kombinację addr:city + addr:place.
W Poznaniu w ten sposób funkcjonuje kilka osiedli z węzłem place=quarter (m.in. Osiedle Armii Krajowej, Osiedle Powstań Narodowych, Osiedle Oświecenia, Osiedle Lecha, Osiedle Czecha, Osiedle Rusa) i Nominatim wyszukuje adresy poprawnie.

przeróbka adresów na kombinację addr:city + addr:place + węzeł z place mi się podoba

Granic rysować raczej nie będę.

Niestety bez wyrysowanej relacji z granicami taki węzeł z place zacznie „dopisywać się” też do sporej liczby okolicznych adresów i zaburzać ich wyszukiwanie.
Myślę, że taką granicę można spokojnie poprowadzić po granicy działek gdzie są te adresy przypisane.

Dzięki za informacje. Bez tego za chwilę bym szukał innego problemu.