Klasyfikacja dróg / ulic.

Próbowa?em wykmini? jak powinni?my oznacza? ulice w Szczecinie. Niektóre s? primary (krajowe), niektóre secondary (wojewódzkie), wi?kszo?? tertiary. O ile te ulice, które s? cz??ci? dróg krajowych (np. Ku s?o?cu, Struga, Gda?ska itp.) nie budz? ?adnych w?tpliwo?ci, to nie wiem jak oznacza? duu?e, szerokie, dwujezdniowe ulice, które nie s? cz??ci? dróg krajowych i wojewódzkich. Patrzy?em jak to oznaczaj? w googlemaps, planie na www.szczecin.pl i na mapa.szukacz.pl. Niestety wsz?dzie oznaczaj? to inaczej :wink: Np. 26 kwietnia czasem jest jako tertiary, czasami jako secondary. Trzeba by si? zastanowi? jaki system przyj??.

Wi?kszo?? oznacze? by?a przeniesiona z UMP. O ile poza miastem mo?na to jako? uszeregowa? to w mie?cie jest to ju? problem. Ja to widz? tak ze residential to droga któr? doje?dzasz tylko do domu, np. taka Rydla na s?onecznym, pomimo, ?e da si? ni? gdzie? dojecha? to nie zas?uguje na tertiary, bo s? na niej garby i nikt sobie tamt?dy drogi na Struga nie skraca.
Tertiary to te niedu?e drogi, którymi je?dzi si? z osiedla na osiedle, np. Walecznych w Zdrojach, czy np. Mickiewicza. Pomimo, ?e Mickiewicza jest do?? mocno oblegana, to nie podlega dyskusji, ?e Wojska Polskiego jest wa?niejsza i tamt?dy powinien by? kierowany ruch.
Spokojnie mo?na niektóre z nich podnosi? do secondary, czy nawet primary, chocia? primary to raczej przejazdówka przez miasto i to w?a?nie te ulice na których jest du?y ruch, równie? ci??arowy.

PS Przy okazji: trzeba by co? tutaj wpisa? http://wiki.openstreetmap.org/index.php/OSM_tags_for_routing#Max_speed
Jakie? pomys?y? Bo znak z predko?ciami na polskich drogach przy wje?dzie do kraju mnie rozwala…

No w?a?nie, te oznaczenia z UMP nie s? najlepsze. W ka?dym razie ja to widz? tak samo, cho? mo?e nie zawsze dobrze taguj? :wink:

W ka?dym razie jak widz? jakie? zadupiaste drogi, którymi si? doje?d?a tylko do domów, to ustawiam jako residential. Mickiewicza przerobi?em z secondary na tertiary w zesz?ym tygodniu. Wojska to droga wojewódzka, wi?c secondary…

No dobra, to w tym w?tku b?dziemy omawia? drogi, które budz? w?tpliwo?ci :wink:

Co do pr?dko?ci…

Outside a city-area:
default: nie wiem, 90 km/h?
highway=motorway - 130 km/h
highway=trunk - 110 km/h

Inside a city-area:
default: 50 km/h
highway=living_street - 30 km/h

Nie jestem pewien czy dobrze pami?tam, troch? mine?o od prawka.

Zastanawiam si? czy piastów od Sprzymierzonych, do Ko?ciuszki nie powinno by? jako secondary…

strefa zamieszkania 20 km/h
obszar zabudowany 50 km/h w godzinach 5-23 60 km/h w godzinach 23-5
poza obszarem zabudowanym, droga jednojezdniowa 90 km/h
poza obszarem zabudowanym, droga dwujezdniowa 100 km/h
droga ekspresowa (jednojezdniowa) 100 km/h
droga ekspresowa (dwujezdniowa) 110 km/h
autostrada 130 km/h

Wi?c np. trunk nie wygl?da tak ró?owo… chocia? czy kto? widzia? jednojezdniow? drog? ekspresow?, czy istnieje ona tylko na papierze? Nie pytam o te co dopiero maja sta? si? ekspresowymi :]

Default czyli te poza obszarem zabudowanym… nie ma tagu na drogi dwujezdniowe, wiec mo?e to b?dzie lanes >1…

Faktycznie Piastów na tym odcinku jest primary, to chyba przesada :wink: Ja bym te? zmieni? na secondary.

Co do pr?dko?ci, to jak to zapisa? teraz… W Belgii napisali tak: dual carriage with in each direction minimum two lanes: 120 km/h. Czyli u nas drogi ekspresowe b?d? si? dzieli?y na single carriage i dual carriage? Bo lane to pas ruchu.

Czyli ostatecznie by?o by tak:

Outside a city-area:
default: 90km/h; oneway=yes: 100km/h
highway=motorway: 130 km/h
highway=trunk, oneway=yes: 110km/h; oneway=no: 100km/h

Inside a city-area:
default: 50 km/h; night (23-5): 60km/h
highway=living_street: 20 km/h

Z klasyfikacj? dróg wewn?trz mniejszych miast jest koszmar - przynajmniej u mnie po oddaniu obwodnicy i wymuszeniu ruchu ci??arówek na ni? (nic powy?ej 10 ton nie mo?e jecha? przez centrum). Oznakowanie niewiele tutaj pomaga, gdy? zasadniczo wskazuje tylko kierunek ku najbli?szej wojewódzkiej :confused:

Co do ogranicze? pr?dko?ci:
Nie wiem czy ekspresowa mo?e by? single carriage, przynajmniej jeszcze na tak? si? nie natkn??em nigdy. Osobi?cie by?bym za outside a city-area: default: 90 km/h; oneway=yes; lanes=2: 100km/h. Chocia? najlepiej wygrzeba? PoRD (Prawo o Ruchu Drogowym) i sprawdzi?

Wracalem w ten weekend z południa Polski (okolice Nowego Sącza) i po drodze natknąłem się na jednojezdniową drogę ekspresową. Nie pamiętam tylko gdzie to było. Miała chyba po 2 pasy w każdą stronę, ale nie było barierki ani trawnika po środku.

Także rzadko, ale się zdarza :wink:

deejay1:
Masz racje, w art 20 PORD punkt 3c jest o tych 2 pasach napisane.
Co do tych 10 ton, to ustawiasz tag maxweight=10 i jest cacy :wink: A klasy dróg juz niestety na czuja…

Panowie, mamy ju? ca?kiem sporo propozycji klasyfikacji na wiki:

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Key:highway — jest tam tabelka international equivalence, dotyczy g?ównie dróg pozamiejskich

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Klasyfikacja_dr%C3%B3g_%28po_Polsku_/_in_Polish_language%29 — tu jest bardziej szczegó?owo, ale tworz?cy ten opis chyba nie rozumia? do czego s?u?y highway=unclassified, bo jej tu nie umie?ci?.. w znaczeniu unclassified umie?ci? teritiary, co jest niezgodne z ide? powstania tego tagu (proponuj? poczyta? dyskusj? z czasów wprowadzania teritiary)

http://wiki.openstreetmap.org/index.php/WikiProject_Poland_Wroclaw — tu jest propozycja przedyskotowana mi?dzy S?awkiem Janukowyczem i mn?, a stosowana we Wroc?awiu. Nie mamy ekspresowych, ani autostrad, wi?c nie s? podane.

Dzięki za odnośniki, nie widziałem tych stron na wiki wcześniej.

Proponuję się stosować do WikiProject_Poland_Wroclaw jeżeli chodzi o ulice w Szczecinie. Opis wygląda sensownie. Co Wy na to? :wink:

Opis z Wroc?awia jest jak najbardziej w porz?dku. Nie wiem, czy nie powinien zast?pi? opisu z ‘klasyfikacji dróg’, bo do tego wroc?awskiego przyznam si?, ?e wcze?niej nie trafi?em… .

Hej, a jak powinno si? robi? linie tramwajowe na wiaduktach / mostach? Jest np. wiadukt akademicki na Mickiewicza, gdzie oprócz ulicy je?dzi tramwaj:

http://www.openstreetmap.org/?lat=53.438656&lon=14.523861&zoom=18&layers=B00FT

Wiadukt wiadomo jak si? robi, bridge=yes i layer=1. Czy dla linii tramwajowej powinni?my ustawi? na tym odcinku layer=1? Bo teraz tramwaj jest schowany pod ulic? :wink:

layer=1 tak, ale bridge=yes chyba wrysowa?by most na mo?cie, wiec bez bridge si? obejdzie póki co. I most d?ugi chyba jako jedna nitka powinien by?, no bo teraz to na dwa mosty wygl?da :wink:

Je?li chodzi o skomplikowane mosty, to na razie jest kicha. Jest propozycja w relacjach
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Relations/Proposed/Bridges_and_Tunnels
ale chyba nie jest to renderowane jeszcze…

Przy okazji z innej beczki. Tramwaje id?ce po ulicy jednojezdniowej, jej ?rodkiem. Razem czy osobno? Zrobi?em test i oba podstawowe renderery radz? sobie poprawnie z drog? otagowan? równocze?nie jako highway=primary i railway=tram. Josm brzydko to pokazuje, ale to mi jako? bardzo nie przeszkadza. Kto? widzi jakie? wady takiego tagowania? Bo wady robienia osobnej drogi równolegle i blisko pierwotnej s? IMHO takie
a) podwójna robota z rysowaniem, podwajane dane w bazie,
b) brzydsze renderowanie (no chyba, ?e kto? zrobi je bardzo blisko, ale wtedy edycja robi si? denerwuj?ca)

Nie wiem czy dobrze zrozumia?em. Ale gdzie? na wiki czyta?em, ?e jak tramwaj nie jedzie pasem zielonym, tylko po jezdni i jakby oddziela przeciwleg?e pasy ruchu, to mo?na, ale nie trzeba robi? dwóch równoleg?ych ulic. Ja bym chyba zosta? przy jednej jezdni w takim wypadku. Dwie równoleg?e jezdnie powinny by? tylko w przypadku fizycznego ich oddzielenia, np. trawa / bariera jak na autostradach.

Je?li torowisko jest wydzielone i samochody po nim nie mog? je?dzi? (ale np. autobusy miejskie mog?), to nie widz? problemu w narysowaniu osobnych dróg dla samochodów i tramwaju, bo torowisko tramwajowe, cho? utwardzone, stanowi barier? i rozdziela jezdnie samochodowe.

Chodzi mi o drog?, po której na tym samym pasie mo?e jecha? samochód lub tramwaj. I pytanie brzmi, czy kto? zna wady narysowania pojedynczej drogi i nadania jej równocze?nie tagu highway i railway? Baza chwilowo nie dzia?a, ale co? takiego zrobi?em z kawa?kiem ulicy Grabiszy?skiej we Wroc?awiu, 51,0976N 16,9923E. Do tych, które wymieni?em w poprzednim po?cie, doj?? mo?e jeszcze jedna — renderery podobno nie potrafi? robi? krzywych Beziera dla takich dróg, ale nie sprawdzi?em tego empirycznie :wink:

Ja znam jedn? wad? i pozna?em w?a?nie jej rozwi?zanie :wink:
Podgl?duj?c Berlin tramwaje s? tam wrysowywane jako oddzielne drogi, bo numer tramwaju jest wpisywany w parametrze name, wiec gdyby to by?a jedna droga, nie da?oby si? wpisa? jednocze?nie numeru tramwaju i nazwy ulicy. Zauwa?y?em te? przypadki, ?e droga jest jednocze?nie samochodowo-tramwajow?, a nazwa to ‘Kastanienallee (Tram M1 - 12)’ , tak?e wida? nasi s?siedzi realizuj? to na dwa sposoby :wink: W drugim przypadku, trzeba drog? poci?? na mniejsze odcinki, ?eby nam numer tramwaju nie zosta? tam, gdzie tramwaj ju? nie je?dzi.

Przy wyszukiwaniu wynik wygl?da tak: Street; tram Kastanienallee (Tram M1), about 3km north-east of Berlin, a wyników mamy tyle na ile odcinków podzielona jest droga.

Na linie tramwajowe mamy ju? relacje
http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Relations/Routes
co prawda nie ma tam tramwajów stricte wymienionych, ale jak najbardziej pasuj? moim zdaniem, wi?c ten problem te? odpada.

Hm, tylko zastanawiam si?, jak b?d? takie relacje renderowane? Czy nie wprowadzi to zamieszania na mapie? No i co zrobi?, gdy tramwaj jedzie mi?dzy dwoma pasami ruchu (do którego pasa ruchu przypisa? relacj??)

Je?eli mamy dwie jezdnie, a pomi?dzy nimi tramwaj, to moim zdanie nale?y mu si? osobna droga i relacja b?dzie obejmowa? tylko torowisko wtedy…
Z renderowaniem nie wiem jak b?dzie, ale zawsze mo?na sprawdzi?, czy ta relacja jest ju? renderowana, czy nie. Je?li nie jest, to mo?na si? zastanowi? na sposobem tagowania, ale to co antblant opisa? jako praktyk? Berli?sk?, to jest brzydki hack pozwalaj?cy wyrenderowa? nazwy linii tramwajowych jad?cych w danym miejscu, bo psuje widzenie danych przez programy do nawigacji i prawdopodobnie sporo innych zastosowa?. Nawet je?li wyrysujesz osobn? drog? dla tramwaju, to wpisywanie listy linii które tamt?dy jad? w tagu name nie jest zgodne z ide? tego tagu. Przynajmniej ja nie nazywam torowiska np. “4, 11, 20, 24”. Nawet je?li jest to torowisko po którym je?dzi tylko jedna linia, to wydaje mi si? to dziwne. Je?li by co? wpisywa? do tagu name dla torowiska, to pewnie jak?? wewn?trzn? nazw? operatora…