Kartverket er nysjerrige på OSM

Hei

Jeg har fått en forespørsel fra Kartverket om å komme til en konferanse for Kartverkets Kartdata-avdelningen og fortelle litt om OSM. Kartdata-avdelningen ansvarer bland annet for N50, Ortofoto, høydedata og Elveg (men ikke SSR).

Dette var de opprinnelige ønskepunktene til et 30 minutters innlegg:
• Hvordan de bruker dataene våre og erfaringer rundt bruken av våre data
• Ønsker, innspill, forbedringer rundt dataleveransene våre
• Høre litt generelt om OSM
• Muligheter for bruk av OSM-data til ajourhold av utvalgte KV-data
• Muligheter for samarbeid på enkelte områder

Invitasjonen har kommet til meg fordi nye Kartverksdirektøren tidligere var adm.dir. hos oss i Entur og anbefalte meg – men det er altså ikke Entur som skal fortelle om OSM – det er meg som OSM-bidragsyter, selv om Entur også har sitt å si som OSM-konsument.

Jeg har jobbet en del med Elveg og naturligvis flyfoto men har ingen erfaring med f.eks. N50 (bortsett fra å fjerne jorder fra boligfelter med source:date fra 1984 :wink:

Det er derfor viktig for meg å få innspill på disse punktene for hva vi/dere som nytter Kartverkets data har å melde tilbake, spesielt på punkt 1 og 2 i listen over.

Det er også mulighet for flere enn meg å delta her, og jeg deler gjerne scenen i en felles presentasjon – bare vi ikke blir alt for mange. Kontakt meg så kan vi se på hva som passer seg best. Tidspunktet er 13:00, 15. okt. på https://www.openstreetmap.org/node/1060355024

Denne meldingen ble også sendt ut på mailinglisten.

Jeg har også blitt fortalt at det er lov å bli der og se påfølgende talere som skal omhandle først maskinlæring for satelittdata og deretter en fra DNT.

Dette er jo superspennende!

Ønsker for dataleveranser, så må jo det være alt? :smiley: Jeg syns det er tullete at jeg må gå rundt med StreetComplete og skrive inn manuelt hva som er fartsgrensa i hver enkelt lille gate, for dette må vel de sitte på? Og så har de nærmest perfekt inntegning av de fleste bygninger i landet, har jeg et inntrykk av (selv det lille, skranglete drivhuset hos foreldrene mine har de), mens OSM mangler veldig mye utenfor storbyene. Hekker har de også, gitt. Hva med statuer og minnesmerker, benker, fellesgriller, drikkevannskilder, fontener, underlag på veiene… Alt :smiley:

Det går jo an å legge inn stigningsgrad på veier/stier i OSM, men det gjøres vel nesten ikke. Men det hadde vært helt ekstremt nyttig med tanke på å anbefale ruter for gående og syklende i Entur og over alt ellers. Jeg har fått noen helt tullete anbefalninger noen ganger, hvor jeg må bratt opp og så bratt ned igjen, istedenfor å bare sykle flatt rundt.

Ajourhold (det vil vel si eksport fra OSM) burde det jo være god mulighet til, tenker jeg. Spørsmålet er jo hvor mye skal man sikre seg mot hærverk og feil? Men å feks bruke data fra OSM om hvor det er byggearbeid og når det er ferdig, kunne det vært noe? Vet ikke om de bryr seg om slike midlertidige ting, da, og det er vel litt bob-bob hvor raskt slik oppdateres i OSM også. Hvor er det størst behov, og mest sannsynlig at de får inn nyttige data vs feil data – byer eller bygda?

Jeg skal gjerne nevne dette, men fartsgrenser finnes sikkert i Elveg. Bygninger er ikke frisluppet enda hva jeg vet. Det skal jeg definitivt ta med meg - selv om jeg ikke vet hva jeg skal gjøre med dagen når jeg ikke kan tegne bygninger :wink:

Jeg tror at en router heller benytter seg av en heightmap enn at det legges inn gradetall på veigsegmenter i OSM. Men frie høykvalitets-data på høydedata legger jeg på lista.

Når det gjelder samarbeid så vet jeg ikke hva de tenker seg. Håper de kommer med spørsmål på det.

Vegvesenet sitter på denne dataen, ikke Kartverket. Du kan finne alt du ønsker om fartsgrenser i Vegvesenets nasjonale vegdatabank, f.eks. denne strekningen av Nadderudveien. Datasett slik som Elveg (nå 2.0?) er produsert utifra NVDB, så dersom man ønsker skilt og mer til er det nok greiest å gå rett til kilden.

Sannelig, disse refereres til som felles kartdatabase og er det mest omfattende datasettet. Dette inkluderer nok hekker og mer til, men spesielt bygninger.

Av personlig interesse er samspillet mellom tilbakemeldinger og korrigeringer i OSM. Hva slags arbeidsprosess kan man legge til rette for å la OSM-brukere oppdatere feilaktig kartdata som Kartverket kan flette inn i egne kartdata? Videre, gode og tydelige grensesnitt for identifikatorer i datasett kan gjøre det enklere å legge opp til kontinuerlige oppdateringer i OSM, gitt at man stoler på de oppdateringene som kommer. Uten et solid og forutsigbart samspill kan det være vanskelig å utnytte friheten og innspillene som kommer via OSM, og desto mindre sannsynlighet for at store datasett kan synkroniseres til og utbedres av OSM-samfunnet.

Slikt kan jo forenkles med differensielle dataleveranser på lik linje med OSM-leveransene, men jeg har ikke konsumert data på en stund, og vil tro og håpe det er andre med mye bedre kunnskap til de beste midlene her. Det skader i alle fall ikke med muligheter for å bygge enkle men utvidbare prosesser på jevnlige, automatiserte dataleveranser.

Alle tilbakemeldingar om feil kan gjerast via https://rettikartet.no

Det du kunne spørje om er vel om det var råd å få oppdaterte N50 data for gamle kommunar som vart delte eller slått saman.
Vi har ein del kommunar der N50 vart importert som no er slått saman eller delte opp, og då må vi bruke gamle filer generert før samanslåing.
Eit eksempel her er Balestrand og Leikanger som i dag ikkje er importert og som no er ein del av Sogndal. Sogndal er alt importert.

Eg tenker at det beste Kartverket kunne gjere var å hjelpe med ein plugin til JOSM som gjorde det enkelt å hente data rett inn i editoren.
Om vi hadde fått ein SOSI plugin for JOSM så ville det vore genialt.

De dataene vi bruker er iallfall disse: N50, Elveg, adresser, administrative grenser, SSR. Høydedata er vel også brukt for å snu bekkene i N50 så de renner riktig vei. Vi har også stor nytte av wms-ene deres.

Bortsett fra de som sier “overforbruk” så fort man flyttet på kartet to ganger :stuck_out_tongue:

Jeg har også lurt litt på dette, og det er også noe som Entur selv er interessert av - spesielt på veinettet. Det man bestandig vil møte på er jo segmenteringsforskjeller. Hvis ikke veibitene er like lange så er de ikke så lette å flette - eller ha samme id på. Det er Kartverket selv som har tatt opp dette spørsmålet så det er nok noe man må ta som en dialog i begynnelsen. Jeg har bedd dem om å komme med mange spørsmål under denne halvtimen sånn at jeg kan skjønne litt mer av hva de egentlig ser for seg. Kanskje de bare tok det ut av tomme lufta.

Det er jo absolutt geometriforbedringer i OSM av Elvegdata som de kunne dratt nytte av til å begynne med.

Rettikart-plugin hadde vært kult. Selecte ting i JOSM og bruke plugin for å sende dem til rettikartet. Igjen så er dette noe jeg må spørre dem hvordan de ser på saken. Det er jo mye en plugin kunne gjort. Både import og validering etter Kartverkets formater og prinsipper. Hvis de klarer gi oss verktøy nok til å jobbe mere med dems data så legger det sikkert til rette for at de skal kunne hente mere tilbake.

Men en ting jeg ikke har tro på er å legge kartverk ID-er på alt mulig i OSM. Det kreves så lite for at de skal bli ubrukelige. Bare en deling av et veisegment så må automatikk mot dem bli mye mer komplekst. Men det som organisasjoner som Kartverket har - som ikke vi har - er ting som maskinlæring og utviklere. Det går sikkert å finne smarte løsninger for datautveksling. Spørsmål er bare: hvor mye gidder de bry seg. Dette skal jeg prøve å finne ut på Sundvollen.

Dette må jo også bli et tema fremover :slight_smile: https://www.kartverket.no/geodataarbeid/Standarder/SOSI/SOSI-del-3/elveg-2.0-og-vegnett-5.0/

Bra at Kartverket kan se til OSM. Personlig, og i jobbsammenheng (ansatt i https://www.buskerudbyen.no/), er jeg opptatt av bedre løsninger for syklister, gående og universell utforming. Enig med forteller her at stigningsgrad er viktig.

I miljøet som planlegger sykkelanlegg, særlig i kommuner i Norge som jeg kjenner til, er det dessverre alt for mange som ser til kommersielle kartløsninger eller Google Maps når de skal lage sykkelkart for sitt område. Det hadde vært mye bedre at man heller så til NVDB og OSM da. Særlig når tre av fire av de store sykkel-appene for turbruk (slik jeg har forstått det) bruker OSM (Komoot, Bikemap og Naviki).

Relatert til dette fikk jeg også info fra NVDB-folket i Trondheim på Smart Mobility Hackathon i september at den beste kartløsningen for sykkel i Norge fremover er OSM, og ikke kartverket eller NVDB. Det vil bli et prosjekt for å oppdatere løsningene slik at også NVDB har med sykkelinfrastruktur, men dette vil ikke være oppdatert på 2-3 år i følge ekspertene.

Jeg har lyst til å lære mer om både OSM og Kartverket, så om jeg får lov til å bli med den 15. så er jeg med, og kan bidra i presentasjonen hvis du ønsker det Johan?

I Buskerudbyen har også to kart-prosjekter gående. Et GIS-prosjekt med Statens vegvesen der vi ser på mulig løsninger for et prosjektverktøy for nettopp sykkelplanlegging. Det andre, er et prosjekt for å oppdatere gamle sykkelrute-papirkart for Buskerudbyområdet Lier-Drammen-Øvre Eiker-Kongsberg, som også inneholder tips for syklister. Forrige gang vi lagde papirkart var i 2013, så mye har skjedd siden den gang. I dette siste prosjektet har jeg også satt en forutsetning at vi skal se på løsninger for å bruke OSM-kart/-data og se på en retning for videre brukerløsninger digitalt.

Jeg har heller ikke store troen på å legge Kartverks-ID på alt mulig. Det er f.eks. ikke ønskelig å kappe opp alle veiene i OSM for å få dem til å passe med de små veistykkene som ligger i Elveg. Og med alle de ulike relasjonene som ligger på veiene i OSM, så blir det bare enda mer å holde styr på.

Som Gazer75 var inne på, så hadde det vært fint med en SOSI-plugin til JOSM.

Vi ønsker selvsagt tilgang til mer data, og ikke minst mer dataljerte data (FKB, N5, N20…), men det er nok lite realistisk å håpe på.

Det hadde også vært fint om de kunne gjort noe med overforbruksproblematikken, selv om det ikke er like ille som før (høydkurvene er fortsatt helt håpløse om man zoomer litt inn og ut).

OSM har jevnt over mere og bedre data når det gjelder stier, skiløyper og sykkelinfrastruktur.

Mulig Kartverket vil komme borti noe lisensproblematikk om de henter data fra OSM inn i sine databaser.

Jeg syns forresten du bør be Kartverket om å bli Corporate OSMF member https://join.osmfoundation.org/corporate-membership/

Og så kan denne være interessant som eksempel: https://www.openstreetmap.org/user/hocu/diary/394257

Edit: Jeg antar at det ikke er Kartverket som sitter på dette, men bare i tilfelle: Vi trenger å få importert info om HC-parkeringsplasser https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=EN&u=https://ilsarrett.wordpress.com/2020/02/26/parcheggi-per-disabili-e-osmand/

De skal ligge i Statens vegvesens parkeringsregister. Importfiler ligger her:
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=65248

Jeg tror ikke dette er aktuelt. Dette er en avdelingsintern konferanse i Kartverket der de ønsker lære om OSM. Jeg kan bare rettferdige å ta med langvarige storbrukere (helst de jeg er kjent med fra før) som medpresentatører. Du kan heller komme neste gang det blir OSM-pils … etter korona :slight_smile: Det er koseligere og ingen må presentere noe.

Jeg har tatt med meg alle innspill i tråden til mine slides (som er ganske enkle) og planen er å være litt kortfattet og sen se hva de spør om. Blir spennende. Nå må jeg bare finne ut hvordan jeg kommer til Sundvollen uten å bli smittet av pest og kolera.

Jeg skulle sjekke på entur.no hvor lang tid det ville ta å sykle, og skulle sjekke om det var en funksjon der for å justere sykkel-hastighet (normal eller elsykkel), men ser nå at gå- og sykkel-funksjonen er fjernet fra nettsiden! Det var kjipt, syns jeg. Og så finner jeg ikke link til noen Github for å si fra om en bug jeg fant, slik jeg har sagt fra om bugs og feature requests på Tavla sin Github.

Ja stier :slight_smile: Også “uoffisielle”.
Jeg tenker at Kartverket (og kommuner som bruker data fra kartverket) kunne ha nytte av uoffisielle stier og snarveier.
Disse kan være viktige for folk, men om de ikke finnes på kartet kan noen som skal planlegge / bygge fort komme til å blokkere dem, i uvitenhet.
Den vanligste måten å markere uoffisielle snarveier og den slags på , er vel highway=path + informal=yes https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:informal

Hvordan gikk møtet? Fikk du vite noe om Kartverkets planer videre relatert til OSM?

  • Trond, Buskerudbyen

Da har ingen planer virker det som, men nå har de i hvert fall litt mere kunnskap. Ikke så mye mer å si :slight_smile: