Kartverket er nysjerrige på OSM

Her er en liten “ønskeliste” fra mitt ståsted, til vurdering for fremtidige møter:

  • Generalist FKB, f.eks. N20 - Hensikten med dette vil være å få kartdata som er basert på topologien i FKB. Det vil gi bedre kvalitet enn N50 fordi kartgrunnlaget er mer nøyaktig enn N50. Samtidig vil ikke N20 gi full FKB-nøyaktighet, så man burde kunne forsvare å levere dette som åpne data.

  • Bygningsomriss - Behøver ikke alle takdetaljer osv., bare basis omriss av bygningen. Det er jo meningsløst å tegne alle Norges 3+ millioner bygninger på nytt når de allerede er tegnet.

  • CC0-lisens - Vi har riktignok en eksplisitt tillatelse fra Kartverket til å bruke deres åpne data, men CC0 fra Kartverket ville være et godt eksempel for andre offentlige etater. Brukes av Lantmäteriet i Sverige. Jeg tviler på at Kartverket i dag følger opp sitt BY-krav i nåværende CC-BY 4-0 lisens.

Og så noen mindre omfattende ønsker:

  • Legevakter - Har ikke andre kilder for dette i dag. Er jo egentlig en viktig sak å ha i et kart eller et navigasjonsprogram.

  • Kommunale helsehus - Kalles ofte pleiehjem, eldrehjem osv. Har ikke andre kilder.

  • Lysløyper - Finnes bare i FKB.

  • Fyr og lykter - Tilsvarende informasjon som i Norsk fyrliste, dvs. navigasjonsinnretninger med lys. Kystverket har ikke denne informasjonen tilgjengelig annet enn i PDF, og den mangler i WFS’en deres.

  • Full jernbane - Vi har bare hovedsporet i dag, så mangler dobbeltspor og sidespor.