Kan iemand uitleggen wat er nu mis is in Amsterdam met metro?

Ter verduidelijking van wat ik heb gedaan: alles van KiaaTiX(_BGT) teruggedraaid tot voor de toevoeging van de BGT-tags, aangezien die wijzen op import.

https://overpass-api.de/achavi/?changeset=70413901

Gezien de vele forumdiscussies over juist gebruik van tags verbaast het me dat niemand een probleem lijkt te maken van tags als:
ref:bgt:bronhouder=Amsterdam (G0363)
ref:bgt:functie=sneltram
ref:bgt:id=G0363.321313dc1895417d8c7a5272efbf96a5
ref:bgt:id_namespace=NL.IMGeo

Ik heb een vraag over iets wat ik niet gemakkelijk terug heb vinden. Ik snap dat de import illegaal is, dus dat is op zich een goede reden die terug te draaien.

Maar het lijkt erop dat wat betreft licentie die data legaal te gebruiken is (want BGT) of heb ik het mis. Wat ik gezien heb lijkt het er ook op dat de NZ-lijn import wat betreft uitlijning correct is.

In dat geval zou het zonde zijn als mappers eerst alle relaties gaan herstellen, waarna een nieuwe import die weer kapot maakt. Of denk je dat een nieuwe import van de NZ-lijn gedaan kan worden dat relaties beschadigd worden?

Ja, ik verbaas me over het contrast tussen reactie op mijn actie en de verdere passiviteit:

Zie ook het bericht van de DWG over de Tuinimport in Tilburg. Een paar quotes:

Ik kan me voorstellen dat mensen die getroffen worden door het terugdraaien geen idee hebben hoe ze die data legaal kunnen krijgen.

Vanuit het oogpunt van precedent werking is het goed om de import terug te draaien en een nieuwe import te doen. Maar ik heb geen idee wie er ervaring heeft met imports uit BGT en ook tijd en zin heeft om het te doen.

Geen idee hebben is simpel op te lossen door te zoeken, te lezen, te leren, te vragen.
Ik wist tot voor kort niet hoe te reverten, had er ook niet direct zin in en tijd voor over.

Reactie verwijderd

Dat vind ik wel een botte reactie. Goed ik ga weer door het het mappen van dingen die ik leuk vindt te mappen.

… ik heb het wel gehad met dit forum, wat een beroerde communicatie. :rage:
Ik blijf mappen, maar mij zie je hier (ook) niet meer. BAG imports regels iemand anders maar.

Wat is er mis met dit soort tags? OSM bevat veel meer tags die je zelf nooit echt gebruikt, maar wel voorkomen op elementen en ook niet in de weg staan. Daarnaast gaven ze voor mij aan dat het in ieder geval goed uitgelijnd was.

Het feit dat de BGT als bron is gebruikt, maakt het nog niet illegaal. De BGT is namelijk een bron die we mogen gebruiken. Juridisch gezien was de hele import ook niet illegaal, het is alleen in strijd met de OSM-regels.

Hoe hadden we dan met elementen om moeten gaan die deze tags bevatten? Die tramrails staat maar één keer in OSM en dat is met die tags. Die tramlijn rijdt over die specifieke tramrails, dus dan moeten die elementen in de routerelatie.

Er lijkt steeds gezegd te worden dat we die geïmporteerde elementen, die soms meer dan een jaar in OSM hebben gestaan, niet aan hadden mogen raken. Als we dat wel gedaan hadden, dan is het onze eigen schuld dat we ons werk kwijt zijn. Maar er is toch geen alternatief? Elk element komt één keer voor in OSM, in dit geval uit de BGT-import.

Ook hadden we niet aan kunnen zien komen dat ons werk verwijderd zou worden. Het begon met een discussie over privétuinen in Tilburg: moesten we die wel als leisure=garden taggen en waren de elementen ook wel echt tuinen? Het besluit om alles, inclusief bijna foutloos geïmporteerde tram- en metrolijnen, terug te draaien is pas recent genomen.

post verwijderd

@A67-A67

De BGT-tags zijn onbesproken, ongedocumenteerd en de subkeys zijn deels in het Nederlands i.p.v. het Engels.

BGT is een toegestane bron en met ‘illegaal’ wordt in deze kwestie inderdaad al die tijd al bedoeld: in strijd met de OSM-richtlijnen.

Ik ga er vanuit dat als een routerelatie wordt aangemaakt of bewerkt er wel eens een blik op de tags van de betreffende ways wordt geworpen.

Niet aan hadden mogen raken en eigen schuld zijn niet mijn woorden. Duidelijker en voorzichtiger dan in mijn bovenstaande zin kan ik het niet schrijven. Wat je bedoelt met de laatste twee zinnen in die alinea is me niet duidelijk.

Niet aan hadden kunnen zien komen? Het ging toch al weken tot maanden die kant op.
Het proces is mede vertraagd door herhalende en vruchteloze datakwalitatieve discussies en suggesties en verzoeken aan de importeur.

Vandaar dat PeeWee32 zes weken geleden een nieuw topic startte met de bedoeling om duidelijkheid te scheppen over voorwaarden en procedures in plaats van datakwalitatieve discussie.
Je kunt zelf het gebrek aan reactie zien.
Zie ook je eigen reactie aldaar waarvan naar mijn mening alle punten zijn weerlegd, door de betreffende importeur wederom genegeerd en door niemand van de meer pro-import-mappers opgepakt.

De onophoudelijke stroom van drogredenen is niet weinig storend.

Alweer gepraat eromheen, het is dus niet illegaal maar ongewenst.

Hoe kun je jezelf zo tegenspreken?

Voor zover het de import van Tilburg betreft kan dat kloppen maar daar gaat dit draadje niet over.

Dat is een poging verdeeldheid te zaaien die er feitelijk niet is.

mod:martinOp de persoon spelen verwijderd>

Ik bedoel dat elk element, dus elk stukje tramrails, maar één keer voorkomt in OSM. Het maakt niet uit of dat stukje tramrails geïmporteerd is of ingetekend, het staat maar één keer in OSM. Je kan niet kiezen om de niet-geïmporteerde rails te bewerken, want die bestaan niet.

Als voorbeeld de metrotunnel van lijnen A, B en C in Rotterdam. De sporen waren geïmporteerd. Metro A gaat hierdoor, dus die sporen voeg je toe aan de metrorelatie van Metro A. Welke sporen zouden er anders in moeten? Er bestaat geen parallelle niet-geïmporteerde tunnel in OSM.

En ja, ik check de tags van wegen die ik aan een relatie toevoeg. Bij een ‘ref:bgt:xxx’-tag denk ik: zo’n tag zou ik zelf niet gebruiken, maar dat is geen reden om de weg zelf af te keuren.

Wat betreft veel vlakvulling ben ik het met je eens. Vooral de highway=pedestrian-area’s voor stoepen en de verkeerd getagde tuinen ben ik liever kwijt dan rijk.

Maar veel sporen waren relatief goed geïmporteerd en zaten al een jaar in OSM. In die tijd is er veel aan toegevoegd aan de geïmporteerde sporen. Een jaar geleden ging die discussie ook alleen nog maar over tuinen, wat uiteindelijk een paar maanden geleden als resultaat had dat de tuinen ‘uitgezet’ werden, niet eens verwijderd. Pas daarna begon de discussie over het daadwerkelijk verwijderen van álle import van KiaaTiX.

In de tijd tussen de import en het begin die verwijderingsdiscussie, had je inderdaad niet kunnen zien aankomen dat de sporen verwijderd zouden worden, inclusief alle bewerkingen van het afgelopen jaar.

Dit is een goed punt. Waarom is het dat de tuinen uitgezet konden worden, maar moest de metro verwijderd worden? Als de metro uitgezet wordt, dan is het eenvoudig om 'm weer aan te zetten.

@A67-A67

Bedankt voor je inhoudelijke reactie en de verduidelijking.

Bedankt om concreet te maken hoe dat voor jou werkt.
Wat ik dus zeg is: het tegenkomen van zo’n tag, zo’n vreemde eend in de bijt, zou vraagtekens kunnen oproepen.
Zeker als je ziet hoeveel het correct gebruik van tags binnen OSM wordt besproken en hoe graag vele mappers de juiste tags willen kiezen.
Het is een kans om onregelmatigheden op te merken. Uiteraard wordt niet elke kans benut.

Dat is waar. En ik geef toe dat ik voorzichtiger had mogen zijn met de metro- en tramlijnen in Rotterdam en Amsterdam.
Dat is waar de klachten over gaan en is ook het deel waar ik zelf het minst goede gevoel bij had.
Het andere terugdraai- en verwijderwerk is volgens mij best goed gelukt.
Ik heb de laatste fase van mijn actie iets te gretig willen voltooien.
Dit deel had ik dan beter specifiek en met voldoende tijd om te reageren kunnen aankondigen.
Dan was het waarschijnlijk weer vooral een inhoudelijke discussie geworden maar had ik ook kunnen zeggen: bekijk lokaal wat het beste is.

Vele punten van onenigheid en onbegrip in deze discussie zullen wel niet meer worden opgelost.
Daarom wil ik er graag een punt achterzetten.
Mijn voorstel is: als iemand het nodig of gewenst acht om een van mijn revert-wijzigingensets aangaande metro- of tramlijnen terug te draaien dan ga ik daarmee akkoord.
Het lijkt mij beter dat dat verder niet via mij gaat, tenzij A67-A67, die al veel herstelwerk heeft verricht, mij hiertoe persoonlijk verzoekt.

Ik maak me er wel zorgen over dat de algemene discussie over ‘illegale’ of zo je wil ongewenste of onbesproken imports nog tot niets heeft geleid. Daar ga ik me echter niet meer mee bezighouden.

Ik ben zo klaar met dit gelul, ik zou graag zien dat nu tot een concrete oplossing komen om verwijderde, wel correcte gegevens weer terug te krijgen. Iemand een idee, hoe dit te doen? Dan kunnen de lokale mappers hun werk weer kunnen herstellen.

Met andere woorden, wie kan en hoe kunnen we de import legaal importeren zonder dat het weer wordt verwijderd

Laten we dan deze changeset (achavi) waarbij de Noord-Zuidlijn wordt verwijderd, terugdraaien. Dat lost het grootste pijnpunt hier op.

Het terugdraaien van de wijzigingen aan tramrails heeft de meeste problemen met relaties opgeleverd, maar dit gaat maar om kleine delen, die redelijk makkelijk met de hand uit te lijnen zijn met de BGT-omtrekgericht-laag.

Prima. Het levert zeven conflicten op met jouw actuele wijzigingensets. Heb je een voorkeur voor oplossing naar de revert van mijn revert danwel naar jouw actuele wijzigingensets?

Wat mij betreft is dat een prima idee om zo de Noord-Zuidlijn weer op zijn plaats te krijgen.
Dan worden alleen de routerelaties van lijn 52 beschadigd en die zijn dan relatief eenvoudig te herstellen.

In de loop van vandaag heb ik op een andere locatie het een en ander uit geprobeerd.
En zo heb ik de sporen op het Zeeburgereiland inmiddels opnieuw uitgelijnd.
Dat ging veel makkelijker als ik eerst dacht. Het kost echter relatief veel tijd.

Dat kan ik dus ook doen voor het deel ten Noorden van het CS.
Dan zijn ook alle items van SCNC weer op zijn plaats.
Het vergt alleen een paar dagen van mijn tijd.

Ik doe het zelf wel even, dan kan ik het ook meteen controleren met wat ik daarna gewijzigd heb.