Hyttefelt - tagging av veier

Som både bidragsyter til OSM, og flittig bruker av OSM-baserte tjenester og -kart for planlegging, oppdager jeg rett som det er at routing ikke fungerer som det skal. Enten fordi veier og stier ikke er koblet sammen, eller p.g.a. feilaktig tagging. Har flere ganger støtt på dette i hyttefelt hvor det står en bom der veinettverket i feltet (som kan være ganske omfattende) starter. Når man tagger både bommen og veiene med access=private, så stopper det all routing også til fots eller sykkel, og det blir jo helt feil (og i strid med den norske allemannsretten…).

Jeg har nettopp vært inne og redigert dette i et hyttefelt på Hovden i Bykle kommune, og erstattet disse access-taggene med motor_vehicle=private. Men er dette korrekt, eller den beste måte å gjøre det på? Skulle man kanskje heller brukt motor_vehicle=destination eller =permit? Eller access= og så liste opp foot, bicycle, nødetater o.s.v?

Hehe, hvis du endrer i hyttefelt håper du har lest denne først :wink: : Request for assistance from the Norwegian community in the resolution of a mapping dispute

Men ja, oftest er det bare endring fra access til motor_vehicle som skal til. Hvilken verdi som er riktig for motor_vehicle kan være vanskelig å si helt sikkert.

Du skal ikke trenge liste opp alle mulige access-typer, det bør holde å nekte motor_vehicle.

Om du vil ha ruting der så fjern all access-tagging fra bommen og veien, inkl. motor_vehicle=*.

Men om det er en låst bom så skal man vel strengt tatt ha motor_vehicle=private på bommen.

Jeg så tilfeldigvis på akkurat dette her i går. Da endte jeg opp med at å bruke “permissive” eller “destination” passer bedre til norsk lovgivning.

Se for eksempel Changeset: 99000998 | OpenStreetMap som jeg kommenterte på i går.

Å fjerne access er kanskje det letteste i de aller fleste situasjoner så lenge det som er bak bommen ikke åpner for en omkjøringsmulighet → Da bør vi bruke access for å hindre at rutere ruter igjennom bommen.
Det er de færreste steder at vi trenger å sette access=private i Norge.

Klassisk hytteeier vs turgåer-krangel der… :roll_eyes: Er nok ikke noe problem i mitt tilfelle, for her gjaldt det bare bilveiene i hyttefeltet, hvor det er glassklart at man kan gå og sykle så mye man lyster. :slightly_smiling_face:

Bommene er vel låst i den forstand at de er av den moderne typen som åpnes med fjernkontroll eller mobil, for at ikke alle skal kunne kjøre inn i feltet - og er vel først og fremst for å hindre villparkering. Men da holder det kanskje å bruke motor_vehicle=private kun på bommen da.

De stedene jeg har sett på gir ingen gjennomkjøringsmuligheter, så sånn sett er det vel kanskje ikke nødvendig å ha noen access-tags i det hele tatt, nei.

1 Like