Hur är det med fartkameror...? [flyttat till ny tråd]

Hur är det med hastighetskameror? Finns de som öppna data från Polisen eller Trafikverket?
Var isf?
Jag upplever att datan i OSM inte stämmer när jag åker omkring.

Japp, hastighetskamerorna finns för nedladdning från lastkajen :slight_smile:

https://lastkajen.trafikverket.se/orderdata/vag

…under följande plats i trädet där man skapar sin beställning.

ATK = Automatisk TrafikKontroll. Om jag minns rätt.

Alla fartkameror är inlagda sedan några månader tillbaka som punkter, däremot är det inte säkert att det finns restriction-relationer för alla (mycket pilligt jobb att få till).

1 Like

Finns en video om hur man gör? Länk till en som är korrekt?

Kortfattat så ligger kameran som en nod bredvid vägen på sin faktiska fysiska plats. Vilken sida om vägen den ligger på samt direction på noden borde räcka för att avgöra att man närmar sig en fartkamera.

Ska man dock kartläggade det grundligt enligt OSM bör man skapa en enforcement-relation för att ange vilken sträcka på vägen som omfattas. Den består av en from-nod, en to-nod och en device-nod (fartkameran). Jag brukar försöka sätta from där skylten för fartkamera finns uppsatt och to alldeles i höjd med själva kameran. Här är en exempelrelation.

1 Like

Min erfarenhet är att man från enbart kamerapositionen inte kan säga på vilken sida kameran är placerad, utan man måste även se vilket värde “direction” har.

Ett annat problem är att man inte känner till var mätsträckan startar. Den uppgiften finns inte i NVDB. I relationen för kameran brukar jag “höfta till” startpunkten.

1 Like

Hastigheter på sträckor i Härnösands kommun är uppdaterade av mig under 2023 enligt då gällande data från NVDB. Hur bra NVDB stämmer med veligheten, med avseende på hastigheter i Härnösand, vet jag inte.

1 Like

Finns det en karta så man lätt ser vilka sträckor som saknar hastighetsbegränsning?

Du kan ju alltid overpassa fram din egen karta :slight_smile:

Fyll på med de highway-typer du vill inkludera, jag tog med tre “vanliga” bara.

I Sverige har alla vägar en hastighetsbegränsning. Och som det står på sidan Bashastighet, anger vägmärke om annan än bashastigheten gäller.

(Nu har den här tråden också spårat ur. Detta har inte så mycket med fartkameror att göra. Bättre att detta behandlas i egen tråd)

Jag noterade när jag körde på E4an från sthlm och upp att organic maps varnar mig för fartkameror som finns på sträckan gävle-sundsvall fast pekar i motsat riktning.
bra för trafiksäkerheten möjligen, men ändå en bug antingen i datan eller i organic maps :sweat_smile:
Ibland varnade den också utan att jag kunde se någon kamera så då måste kameran ha flyttats.

Vi behöver således ett importskript som skapar noter när:
kamera finns hos trafikverket men inte i OSM
när kamera finns men ingen vinkel är på punkten
(när kamera finns men ingen begränsningssträcka finns)
när kamera finns i OSM men inte längre hos trafikverket

Vill nån göra ett sånt skript? Borde vara rätt enkelt om man utgår ifrån skriptet här: GitHub - dpriskorn/geojson2osmnotes: Script to upload notes based on a source geojson to OSM. This is an alternative to directly import the data in the database.

I det fallet behövs väl egentligen ingen note? Kan inte skriptet helt osentimentalt radera kameran i osm istället? Den SKA ju bort, ytterligare verifiering på plats borde knappast vara növändig? :slight_smile:

Det låter rimligt om vi antar att Trafikverkets öppna data är tillförlitlig. Är den det?

Egentligen vet jag inte, men vad är alternativet utan att kolla på plats? Men som alltid finns ju en fördröjning innan data i NVDB blir uppdaterat. Men det gäller ju allt i OSM.