Hur är det med fartkameror...? [flyttat till ny tråd]

Hur är det med hastighetskameror? Finns de som öppna data från Polisen eller Trafikverket?
Var isf?
Jag upplever att datan i OSM inte stämmer när jag åker omkring.

Japp, hastighetskamerorna finns för nedladdning från lastkajen :slight_smile:

https://lastkajen.trafikverket.se/orderdata/vag

…under följande plats i trädet där man skapar sin beställning.

ATK = Automatisk TrafikKontroll. Om jag minns rätt.

Alla fartkameror är inlagda sedan några månader tillbaka som punkter, däremot är det inte säkert att det finns restriction-relationer för alla (mycket pilligt jobb att få till).

1 Like

Finns en video om hur man gör? Länk till en som är korrekt?

Kortfattat så ligger kameran som en nod bredvid vägen på sin faktiska fysiska plats. Vilken sida om vägen den ligger på samt direction på noden borde räcka för att avgöra att man närmar sig en fartkamera.

Ska man dock kartläggade det grundligt enligt OSM bör man skapa en enforcement-relation för att ange vilken sträcka på vägen som omfattas. Den består av en from-nod, en to-nod och en device-nod (fartkameran). Jag brukar försöka sätta from där skylten för fartkamera finns uppsatt och to alldeles i höjd med själva kameran. Här är en exempelrelation.

1 Like

Min erfarenhet är att man från enbart kamerapositionen inte kan säga på vilken sida kameran är placerad, utan man måste även se vilket värde “direction” har.

Ett annat problem är att man inte känner till var mätsträckan startar. Den uppgiften finns inte i NVDB. I relationen för kameran brukar jag “höfta till” startpunkten.

1 Like

Hastigheter på sträckor i Härnösands kommun är uppdaterade av mig under 2023 enligt då gällande data från NVDB. Hur bra NVDB stämmer med veligheten, med avseende på hastigheter i Härnösand, vet jag inte.

1 Like

Finns det en karta så man lätt ser vilka sträckor som saknar hastighetsbegränsning?

Du kan ju alltid overpassa fram din egen karta :slight_smile:

Fyll på med de highway-typer du vill inkludera, jag tog med tre “vanliga” bara.

I Sverige har alla vägar en hastighetsbegränsning. Och som det står på sidan http://www.trafiksakerhet.se/hastighet.htm, anger vägmärke om annan än bashastigheten gäller.

(Nu har den här tråden också spårat ur. Detta har inte så mycket med fartkameror att göra. Bättre att detta behandlas i egen tråd)

Jag noterade när jag körde på E4an från sthlm och upp att organic maps varnar mig för fartkameror som finns på sträckan gävle-sundsvall fast pekar i motsat riktning.
bra för trafiksäkerheten möjligen, men ändå en bug antingen i datan eller i organic maps :sweat_smile:
Ibland varnade den också utan att jag kunde se någon kamera så då måste kameran ha flyttats.

Vi behöver således ett importskript som skapar noter när:
kamera finns hos trafikverket men inte i OSM
när kamera finns men ingen vinkel är på punkten
(när kamera finns men ingen begränsningssträcka finns)
när kamera finns i OSM men inte längre hos trafikverket

Vill nån göra ett sånt skript? Borde vara rätt enkelt om man utgår ifrån skriptet här: GitHub - dpriskorn/geojson2osmnotes: Script to upload notes based on a source geojson to OSM. This is an alternative to directly import the data in the database.

I det fallet behövs väl egentligen ingen note? Kan inte skriptet helt osentimentalt radera kameran i osm istället? Den SKA ju bort, ytterligare verifiering på plats borde knappast vara növändig? :slight_smile:

Det låter rimligt om vi antar att Trafikverkets öppna data är tillförlitlig. Är den det?

Egentligen vet jag inte, men vad är alternativet utan att kolla på plats? Men som alltid finns ju en fördröjning innan data i NVDB blir uppdaterat. Men det gäller ju allt i OSM.

Jag väcker liv på den här gamla tråden igen.

Anledningen är jag nu har träffat på den nya generella taggningen av fartkameror. Och vad jag förstår är nu alla fartkameror i hela landet taggade på samma sätt. Vilket är bra, för innan var den salig röra på hur det hade gjorts.

Tyvärr finns de nu både kameror med nya taggningen och gamla inlagda på samma platser. Dvs. det finns dubbelt upp på vissa ställen. Exempelvis på U572 öster om Arboga. Kanske är det bara en miss i städning?

Den nya generella taggning är enligt följande:

Taggar:
description=(Namn på kameran enligt NVDB)
direction=(Kompassriktning i grader, åt de håll kamera är riktad)
highway=speed_camera

Relationen:
enforcement=maxspeed
type=enforcement
from=nod för start av mätsträcka
to=nod för stopp av mätsträcka
device=nod för kamera

Synpunkter:

  • Varför ‘description’ för ange namnet? I NVDB (fil ATK) anges namn på kameran. Så varför inte använda ‘name’.
  • Jag tycker att maxhastigheten bör sättas. Antigen som tagg eller i relationen. Indirekt kan den fås från vägens maxhastighet, men det är en omväg. Och i vissa fall kanske t.o.m. saknas som tagg på vägen.
  • Direction-taggen skadar inte ha med, men tillför den något? Mätsträckan anges ju via from/to-noder.

Nu tycker jag väl inte att nya nuvarande märkning är så dålig att den behöver göras om. Den är ju betydligt bättre och är enhetlig. Men kunde gott har diskuterats först. Om det har gjorts, har jag missat det.

Hmm. Kompassriktning är väl ändå irrelevant? Det väsentliga är ju om kameran är riktad forward eller ´backward´ relativt vägsträckans riktning. Om det sen råkar vara 122° eller 268° är väl av föga intresse?

Håller med, mätsträckan definieras med noder from/to. Men även det tycker jag är något krystat, då denna sträcka inte är specificerad i NVDB. Man får själv höft till något. Bättre hade varit att använda backward/forward-taggar, men Wiki tar inte med dessa. (Och att lyckas få in nya taggar på något, kan ju ta hur lång tid som helst, om man ens lyckas).

Hittade följande text på wiki:

The direction key means where the speed camera is pointed to?
Yes –naoliv (talk) 01:16, 2 April 2018 (UTC)
Not necessarily. There are backward-facing cameras in which the lens points in the opposite direction. Fbello (talk)

Vad jag vet finns inga bakåt-kameror i Sverige. Men i de fall det gör det (i andra länder) så är ju riktning inte samma som mätriktning. Men i dessa fall ska ju to/from-sträckan tala om vad som gäller.

1 Like

Som jag svarade i PM så är det för att namn endast ska användas när saker har ett tydligt namn eller namnet är skrivet på objektet. En fartkamera har bara ett internt namn i Trafikverkets databas och ingen brukar direkt tala om fartkameror med dess “namn”, det är alltid var den är belägen. Således är description= mer korrekt eller möjligtvis om man tycker att det ska vara ref=

Maxhastigheten brukar jag tagga på fartkameror, både på noden och på relationen. Om den saknas är det för att data saknas eller så har man missat att lägga in det.

Det är värdefull information om själva noden (kameran) och dess fysiska placering. Med hjälp av den kan man också räkna ut i vilken riktning den påverkar bilister utan att någon relation finns kartlagd. Sen bör det finnas en relation ändå som beskriver själva hastighetsövervakningen och den innehåller ju information om riktning på vägen med hjälp av vägnoder. Man får skilja på det fysiska objektet fartkamera och dess mer abstraka uppgift i form av en hastighetsövervakningsrelation.

1 Like

Tveklöst, men jag funderade mest på om kompassriktningen verkligen är nödvändig, räcker inte direction=forward/backward som abstraktionsgrad? Om det inte finns nåt specialfall där kameran INTE är riktad tangentiellt med vägen utan på tvären av nån outgrundlig orsak förstås, men såna misstänker jag är lätträknade…

Samtliga järnvägssignaler är tex taggade med enbart forward/backward, lite märkligt med två olika detaljeringsgrader för nåt som i princip är samma sak.

1 Like