Hoe maximumsnelheid mappen

Al een tijdje bezig met maxspeed bij te werken, eerst bij mij in de buurt meer recent als onderdeel van de provincie in de maand. Maar eens begonnen met een pagina met wat informatie:

NL:Maximumsnelheid

Correcties/aanvullingen welkom!

Recent was op ik zoek naar de waar A1 borden eindigen en kwam hierop:

Geldigheid van snelheidsbeperkende borden

Dus tot de volgende kruising. Een RVV artikel zou nog wel goed zijn :wink:

Tijdens het mappen kom je zo af en toe vreemde dingen tegen en dit topic wil ik gebruiken om een idee te krijgen wat anderen er van vinden om te beginnen met dit geval:

Screenshot_20240206_155739-1

Dit is een screenshot van NDW George voor de situatie rond deze brug in de Noordoostpolder.

Dus op ~90 meter van de brug staat als je aangereden komt naar de brug een A1 30 km/h maximumsnelheid bord. Het probleem hier is dat je nadat je brug over bent geen A2 eind maximumsnelheid bord meer tegen komt en de volgende afslag/kruising is 760m/1.3 km.

De bedoeling van de wegbeheerder voor de lagere maximum snelheid lijkt me de brug en omgeving en niet die extra 760m/1.3 km maar dan slecht in één richting. Maar hoe dit te mappen?

1 Like

In dit geval zou ik doen alsof er een A2-bord staat bij het A1-bord aan de andere kant van de brug.

Goed dat je een wiki hebt gemaakt! Dat is voor de lange termijn handiger voor gebruikers dan informatie die her en der is verstopt op het forum

Recent was op ik zoek naar de waar A1 borden eindigen en kwam hierop: […]
Dus tot de volgende kruising. Een RVV artikel zou nog wel goed zijn :wink:

Heb die toegevoegd aan de wiki, samen met nog wat zaken rond wegtypen en regels

Snap dat je die niet kon vinden, is een publiek geheim en staat om het makkelijk te maken op een andere plek dan in het RVV :wink:

Zie hier: wetten.nl - Regeling - Verdrag inzake verkeerstekens - BWBV0004310

Had nog een aanvullende bron, maar zie dat die niet meer online staat. Zal die zelf online zetten van de download die ik nog wel moet hebben en linken in de wiki.

1 Like

Bedankt, het Verdrag van Wenen inzake verkeerstekens… Vrij universeel geldig dus lijkt het.

Een mooie voor een verkeersexamen:

Tekens die een bepaald voorschrift inhouden en die op één lijn zijn geplaatst met het teken dat het begin van een bebouwde kom vermeldt, of kort daar achter, geven aan dat het voorschrift van toepassing is binnen de gehele bebouwde kom, tenzij door middel van andere tekens op bepaalde gedeelten binnen de bebouwde kom een ander voorschrift is aangegeven.

Ook bedankt voor het bijwerken van de Wiki, ik heb nog een sectie QGIS overzicht van borden en RWS data en NDW George toegevoegd.

2 Likes

De wegbeheerder een e-mailtje gestuurd en die gaf aan dat het niemand in 10 jaar was opgevallen maar dat ze het zouden gaan aanpassen. :+1:

Is er nog iets speciaals met de oprit/afrit van parkeerplaatsen en benzinestations langs de (auto)snelwegen? Daarvan zijn er nog een aantal zonder maxspeed in Flevoland. Ik ken 130 km/h on on-ramps

Mooi opgelost : zo is OSM consistent met de wereld buiten en heb je ook langs de weg nog iets verbeterd :+1::

Dat is inderdaad de koninklijke weg:
bij borden waarvan je kan vermoeden dat ze anders zijn geplaatst dan bedoeld de wegbeheerder aanschrijven in plaats van in OSM de situatie anders opnemen dan deze feitelijk op de weg staat.

Heb dat ook wel eens gedaan: eerst in OSM de situatie opgenomen zoals die feitelijk is en dat resultaat dan aan de wegbeheerder voorgelegd, met uitleg dat dat is wat routeerders gebruiken en de vraag of dat ook is wat was beoogd.

Bij twijfel kan je de wegbeheerder ook vragen naar het verkeersbesluit op grond waarvan de borden zijn geplaatst. Dan kan ook blijken dat bepaalde borden (zoals hier een A2 of een A1-50) wel waren beoogd en niet zijn geplaatst of zijn verdwenen

1 Like

Dit is niet zo in Nederland; een dergelijke regel ontbreekt in ons RVV. Een 70-bord wordt bijvoorbeeld regelmatig bij het begin van een bebouwde kom geplaatst, en geldt dan alleen voor dat wegvak.

Het staat niet in onze lijst van voorbehouden, dus het lijkt erop dat we daarmee het verdrag overtreden.

In principe kun je die als gewone af- en toeritten behandelen, behalve dat op grond van artikel 1 RVV de borden G1/G2/G3/G4 hier niet nodig zijn en je die zelf denkbeeldig ergens moet neerzetten.

1 Like

Bedankt, de tekst is:

langs autowegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autoweg uit;

Dan blijft natuurlijk de vraag waar de auto(snel)weg eindigt en de parkeerplaats/het tankstation begint. Aangezien deze stukken nog geen maxspeed hebben terwijl alle andere stukken auto(snel)weg wel lijkt het mij dat het onzekerheid over hoe dit te taggen speelt. Misschien kunnen we tot een algemeen aanvaard model komen?

Laat ik een voorstel doen:

Dus waar de afslag zich daadwerkelijk af splitst begint de parkeerplaats/het tankstation. De 30 km/h in dit geval is omdat er een 30km/h zone bord staat.

Op die locatie staat een 50 bord.
Bij de andere locaties staan ook 50 borden.


Ga je tanken en rij je dan rechtdoor, dan kom je geen einde zone 30 tegen, wel via parkeerplaats.
Ze hebben daar 1 bord verkeerd geplaatst.

1 Like

Dat lijkt van recente datum (niet te zien op Mapillary uit 2021) maar inderdaad streetview laat het zien. Ook niet in de NDW set, omdat het te nieuw is of is het één van de ~1 miljoen die niet in de ingekochte set zat…

Uit de NDW handleiding

Alle verkeersborden die het ministerie van IenW eerder als open data heeft ingekocht zijn hier
toegankelijk. Dat zijn circa 1,9 miljoen borden van de ruim 3 miljoen in Nederland aanwezige borden.

Tot het 50 km/h bord dan highway=motorway_link met 100/130 km/h lijkt me daarna highway=service met maxspeed=50, alzo gedaan.

Ook RWS is sloppy zogezegd. Zou NDW ook iets gaan aanbieden als verbeterdekaart?