Gebruik van highway=motorway/trunk(_link)

Naar aanleiding van enkele recente discussies lijken de richtlijnen voor het gebruik van highway=motorway/trunk(_link) niet geheel duidelijk te zijn (bij anderen en/of bij mijzelf), dus het leek me een goed moment om deze even op een rij te zetten en te bezien of we ze willen aanpassen.

Huidige richtlijnen

 1. Allereerst de vraag: is het wel of geen _link? Zo ja: de gehele highway=*_link krijgt de hoogste classificatie van de wegen die het verbindt. Een verbinding tussen highway=motorway en highway=primary is dus bijvoorbeeld geheel highway=motorway_link, ongeacht waar de snelwegregels precies beginnen/eindigen.
 2. Heeft het weggedeelte autosnelwegstatus? Dan highway=motorway.
 3. Heeft het weggedeelte autowegstatus? Dan highway=trunk.
 4. Heeft het weggedeelte zelf geen autosnelweg- of autowegstatus, maar verbindt het twee auto(snel)wegen met elkaar als onderdeel van een rotonde/kruispunt/aansluiting/knooppunt in het auto(snel)wegennet? Dan highway=trunk.

Zie verder de wiki.

Met motorway=yes/no en motorroad=yes/no kunnen de exacte begrenzingen van de auto(snel)wegen verder worden verduidelijkt. (Bij highway=motorway is motorway=yes altijd waar en dus overbodig.)

Regel 4 is de meest recente toevoeging, bedoeld om gaten in het trunk-netwerk op te vullen (daarvoor waren er bijvoorbeeld veel primary-rotondes in trunk-wegen, wat onlogisch oogde).

Te overwegen aanpassingen/verduidelijkingen

Wat we precies doen bij de uiteinden van auto(snel)wegen zouden we eventueel kunnen aanpassen. Mogelijkheden die ik kan bedenken:

Wijziging classificatie van _link bij wijziging auto(snel)wegstatus

Een verbinding tussen highway=motorway en highway=tertiary zou je kunnen opknippen bij het begin/einde van de autosnelweg, en dan highway=motorway_link aan de snelwegkant en highway=tertiary_link aan de niet-snelwegkant gebruiken.

Dit lijkt me problematisch omdat niet alle wegclassificaties een bijbehorend _link-type hebben. Bij een snelwegafrit naar highway=unclassified zou je het laatste stuk dus niet meer als *_link kunnen classificeren, omdat unclassified_link niet bestaat. Het is bovendien inconsistent met het algemene uitgangspunt dat een link de hoogste classificatie van de aansluitende wegen krijgt.

Langere onderbrekingen in auto(snel)wegstatus

Op sommige autowegen wordt de autowegstatus onderbroken over grotere afstand dan één rotonde/kruispunt/aansluiting/knooppunt. Het valt te overwegen hier ook highway=trunk te gebruiken, op basis van hetzelfde gatenargument.

Voorbeelden:

 • N359 door Workum
 • N242 over de Leeghwaterbrug in Alkmaar

Persoonlijk lijkt me dit prima aanpassing, in de geest van het oorspronkelijke idee om gaten in het trunk-netwerk te voorkomen.

Weggedeelten voorbij het uiteinde van de auto(snel)wegstatus

Soms zit er nog behoorlijke afstand tussen het begin/einde van de auto(snel)weg en het eerste kruispunt met het onderliggende wegennet. Deze weggedeelten zou je functioneel nog steeds op trunk-niveau (of zelfs motorway-niveau) kunnen zien, ook al is het geen auto(snel)weg meer en ook al vormt het geen verbinding met een andere auto(snel)weg.

Voorbeelden:

 • A12 Utrechtsebaan in Den Haag
 • Uiteinde van de N355 Groningerstraatweg op de Ring Leeuwarden
 • Welterlaan in het verlengde van de A79 in Heerlen

Persoonlijk lijkt me dit onduidelijkheid in de hand wekken: je moet hier sowieso ergens een overgang in wegclassificatie hebben, en het begin/einde van de auto(snel)wegstatus lijkt mij dan de plek die het best aansluit bij de gedachte achter de classificatie, namelijk de koppeling tussen highway=trunk en autoweg.

Auto(snel)weggedeelten die intuïtief aanvoelen als niet-auto(snel)weg

Omgekeerd kan ook: sommige weggedeelten zijn formeel auto(snel)weg maar voelen qua positie in het wegennet niet zo aan. Het zijn een soort rare formele uitsteeksels van het auto(snel)wegennet. Die zou je als de lagere classificatie kunnen taggen maar met motorroad=yes/motorway=yes.

Voorbeelden:

 • Het uiteinde van de N281 Antwerpseweg richting knooppunt Ten Esschen in Heerlen
 • Victor Hugoweg in Rotterdam
 • Een deel van de Randweg N2 aan de westkant van Eindhoven

Dit lijkt mij een prima aanpassing (en ook een betere oplossing dan er *_link van te maken, aangezien het normale rijbanen betreft).

Verbindingen tussen autosnelwegen zonder autosnelwegstatus

Voor weggedeelten tussen verschillende highway=motorway die geen _link zijn, wordt volgens de huidige richtlijnen nu al highway=trunk gebruikt, maar je zou dit in theorie ook kunnen verhogen naar highway=motorway (met motorway=no omdat het formeel geen autosnelweg is).

Voorbeelden:

 • Rotonde Velperbroekcircuit tussen A12 en A348 in Velperbroek
 • Aansluiting Barneveld tussen A1 en A30 bij Voorthuizen

Persoonlijk denk ik dat highway=trunk hier prima is en highway=motorway vooral verwarrend zal werken. De combinatie highway=motorway en motorway=no is nogal paradoxaal.


Wat zijn jullie gedachten over deze richtlijnen, eventuele aanpassingen en de uitwerking in deze voorbeeldcasussen?

cc @emvee @Tjuro @JeroenHoek

Een weg kan eigenlijk pas een andere plaats in de highway-hiërarchie krijgen als er een kruising of ander punt is waar verkeer zich kan verdelen. De hoeveelheid verkeer voor en na het bord autoweg is immers hetzelfde als je enkel door kan rijden. Dan is overgaan naar een lagere plaats in de hiërarchie (highway=primary) eigenlijk vreemd. Met autowegen (highway=trunk) en de delen er voor of na kan dit inmiddels door motorroad=no te gebruiken op het aansluitende deel zonder autowegstatus tot de eerste kruising. In Leeuwarden gaat dat bij de N355 om een paar honderd meter, dus dat sluit prima aan bij hoe we motorroad=no nu sinds een tijdje in zetten.

Voor snelwegen kan dit dus ook met motorway=no.

Dit valt overigens ook onder de een van de oudste richtlijnen van OSM:

Note that highway=* distinguishes roads by function and importance rather by their physical characteristic and legal classification. Usually these things are highly correlated, but OSM is not obligated to copy official road classifications

Een interessanter geval vind ik Lemmer:

Qua wegennetwerk valt er best wel wat voor te zeggen dat die primary daar eigenlijk als trunk fungeert (met motorroad=no). De N359 sluit aan op de A6; het is alleen geen autoweg omdat de weg dwars door Lemmer gaat.

Ik zou weleens willen weten wat voor problemen er zijn als dat soort gaten opgevuld worden. Het zou wel eens een veel netter dekkend trunk/motorway net op kunnen leveren.

De N307 is trouwens ook een tamelijk vreemd geval met de huidige classificatie:

Hoe ik het zie is dat de bebording zou moeten dienen als indicatie om de volledige weg te classificeren. De situatie van highway=X + X=no is puur om de classificatie door te trekken zodat het niet op een rare plek eindigt.

Bijvoorbeeld bij rotondes:
image

Ik zou ook voorstander zijn van het classificeren op volledige weg basis, bij de N307 zou je kunnen zeggen dat het stuk autoweg te kort is om de N307 te classificeren als trunk, In plaats daarvan zou highway=primary+motorroad=yes voor die enkele stukken geschikter zijn.

Maar ik denk niet dat we hierin niet door moeten slaan en volledige wegen classificeren als highway=trunk+motorway=no.

Ik heb geen duidelijke mening over waar motorway(_link)/trunk(_link) beginnen/eidigen, ik kan wat dat betreft leven met wat wordt afgesproken.

Mijn interesse is meer uit de maxspeed hoek, de bewerking die de discussie triggerde is een wijziging waarbij ik de weg heb gesplitst:

 • op de plek waar het G2, einde autosnelweg bord staat, daarachter is de maxspeed 80 km/h
 • iets verderop staat het H1 kombord, daar ook gesplitst, daarna is de maxspeed 50 km/h.

Ik had ook de classificatie aangepast, na de de wijziging @JeroenvanderGun zijn beide highway=motorway_link maar met maxspeed=80/50.

Als de weg niet gesplitst was voor de maxspeed was ik nooit op het idee gekomen de classificatie aan te passen maar nu dit toch al was gedaan leek me dit niet z’n gek idee maar zoals eerder vermeld ik kan prima leven met de huidige situatie.

Toch vraag ik me af tegen welke problemen we op lopen als we de aanwezigheid van een deel van de weg als autoweg als uitgangspunt nemen om een weg in zijn geheel als trunk te laten gelden als dat qua wegennetwerk ook klopt.

In dat stukje Flevoland lijken die wegen op netwerkniveau aangelegd als trunk-verbindingen tussen de A6, N50, en N305, alleen zijn delen er van (nog) geen autoweg (oranje) en delen wel (paars):

Dat zou ook niet heel gek zijn voor dat stuk bij de Roggebotbrug.

Dit lijkt mij incorrect. De verbinding tussen highway=motorway en highway=tertiary is een highway=motorway_link, een verbinding tussen een highway=motorway en een lagere classificatie. Logisch dat er ergens een bord begin/einde autosnelweg staan, maar de gehele weg blijft dezelfde verbindingsweg. motorway=yes and motorroad=yes zijn bedacht om de auto(snel)weg-status te micromappen.

Waarschijnlijk is de hele weg van ten westen van de aansluiting tot aan de N50 autoweg, maar er is nog niet genoeg beeldmateriaal van na de werkzaamheden om te zien of alles daadwerkelijk autoweg is geworden.

bekendmaking

besluiten tot het aanbrengen van de volgende verkeerstekens als bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990:

Hoofdrijbanen in Flevoland

op de hoofdrijbaan van de N307 Hanzeweg vanaf hmp 106.2 tot de provinciegrens met Overijssel:

A.

voor het aanwijzen van de N307 Hanzeweg als autoweg: het bord G03 (autoweg);
B.

voor het instellen van een lagere snelheid op voornoemde autoweg: het bord A01-80 (maximumsnelheid 80 km/uur);

en meer

Dat is inderdaad het plan. De vraag is vooral of de verkeersborden inmiddels allemaal zijn geplaatst. Bij de vorige Mapillary-beelden was dat namelijk niet het geval.

Ik heb gezien bij de zuidelijke rontonde bij roggebotbrug de oprit naar Kampen, dat daar een bord autoweg staat.