Heugelijk nieuws omtrent luchtfoto's uit vogelperspectief (oblique)

Beste collega-cartografen,

Hier volgt een bericht over een bedrijf dat ons iets moois wil bieden. Omdat het gaat om het gratis beschikbaar stellen van een betaalde dienst, houd ik, zolang ik hiervoor even geen expliciete toestemming heb, nog even in het midden welk bedrijf dit precies is.

In de wereld van de luchtfotografie worden sinds jaar en dag diensten aangeboden voor het fotograferen van aaneengesloten gebieden vanuit de lucht de vier windrichtingen (oost, west, noord, zuid). Gemeenten zijn vaste afnemers hiervan, omdat het ambtenaren helpt om vanaf het kantoor een goed beeld te krijgen van de locatie. Sinds 2003 aangevuld met straatbeeldfotografie, waarvoor Cyclorama een bekend leverancier is.

Ook voor de Openstreetmap-gemeenschap kunnen deze foto’s vanuit vogelperspectief van grote waarde zijn. Ik heb dit zelf ervaren bij mijn werk in de gemeente Hoorn; deze gemeente stelt dergelijke foto’s al enige jaren gratis beschikbaar aan haar bewoners. Het helpt enorm in het bepalen van grondgebruik. Het verschil tussen ‘bosje’ en ‘gras’, ‘brug’ en ‘dam’ bepalen is bijvoorbeeld kinderspel. Ook het intekenen van bankjes en toevoegen van details (materiaal & rugleuning) is heel goed te doen. Om over andere zaken (landbouwgrond, nieuwbouw) maar te zwijgen. Bewerken wordt echt een feest!

Ik heb in oktober het bedrijf dat dergelijke foto’s jaarlijks maakt voor onder andere de gemeente Hoorn (en ik weet ook andere gemeenten in West-Friesland), benaderd met de vraag of zij weten welke andere gemeenten dit via een kaartviewer vrij ter raadpleging beschikbaar stellen. Dit bedrijf maakt gebruik van kaarten van Openstreetmap. Ik gaf aan dat deze sterk verouderd waren en dat het mogelijk interessant was om die op zijn minst bij te werken.

In mijn bericht gaf ik aan dat het gebruik van dit fotomateriaal ons als kaartenmakers zou helpt bij het nauwkeuriger intekenen. En dat het voor hen daarmee ook betere kaarten brengt voor gebruik in hun product.

Ik heb vandaag antwoord ontvangen van het bedrijf. Hieronder de belangrijkste inhoud.

  • "M.b.t. de actualiteit van de kaart bespreken we binnenkort het beleid hieromtrent, dank voor de tip. Fijn dat u onze beelden op prijs stelt.*

We willen de beelden die wij beschikbaar hebben graag beschikbaar stellen zodat deze voor het maken Open Street Map kunnen worden gebruikt. Dit is wat ons betreft kosteloos.

Wel zouden we een aantal afspraken moeten maken zodat de url’s / beelden alleen voor Open Street Map worden ingezet en niet verder worden verspreid. We hebben nog een verzoek hieromtrent gehad vanuit Open Street Map; is het een idee dat dit centraal kan worden opgepakt vanuit uw organisatie?"

Het is een fantastisch en genereus aanbod, waar we mijns inziens zeker op moeten ingaan. Het is vanuit dat licht zeker van belang dat hier discreet mee wordt omgesprongen. Ik heb aangegeven morgen te bellen met diegene die het verzoek behandelt.

Hebben jullie ideeën over hoe we dit enigszins kunnen centraliseren? Het lijkt me evident dat het ‘zomaar’ op het forum plaatsen geen optie is, omdat dan hun product zomaar te grabbel wordt gegooid.

Ik ben zelf op zich bereid om het verstrekken van ‘licenties’ binnen onze gemeenschap te coördineren.
Ik stel me voor dat je voor de ontvangst van de licentie akkoord moet gaan met de voorwaarden van het gebruik. Die voorwaarden zullen dan iets zijn als ‘Ik mag beschikken over het beeldmateriaal onder voorwaarde dat ik deze uitsluitend gebruik voor mijn werkzaamheden voor Openstreetmap. Ik zal onder geen beding de beelden inzetten voor een ander doel dan voor het bijwerken van Openstreetmap en de foto’s ook niet delen met derden.’

Mochten jullie nog ideeën hebben hoe hiermee om deze gebruiksvoorwaarden in te vullen, dan hoor ik dat graag. Dan neem ik dat morgen in het gesprek met het bedrijf even door.

Ik heb een sterk vermoeden om welk bedrijf het gaat en dit ook volgens mij bevestigd gezien, maar ik zal dit voor me houden.

Wat voor een ‘organisatie’ denken zij mee te maken te hebben? De OpenStreetMap gemeenschap kenmerkt zich nou niet echt door een hoge organisatiegraad. Formeel is er de Foundation met werkgroepen, maar is dat een goede partij?
Ik wil geen spelbreker zijn, maar ik vraag me af of dit gaat vliegen (pun intended), vooral of het wijs is voor de aanbieder, hoe mooi en gul het ook is.

Ik denk dat dit een erg mooi product zou zijn wat het mappen voor OSM inderdaad makkelijker maakt. Bing maps heeft bijvoorbeeld een soortgelijk (maar wel verouderd) systeem maar het sprak me altijd wel aan.

Mss eerst even een paar technische vragen:

  1. Hoe vaak worden die afbeeldingen geupdated?
  2. Hoe gedetailleerd is het/ hoever kun je inzoomen. https://i.imgur.com/YBtoDHW.jpeg Dit is bijvoorbeeld het verst hoe je bij Bing kunt inzoomen?
  3. Hoe worden de afbeeldingen beschikbaar gesteld. Is het gewoon een vrije URL die iedereen kan bezoeken (net zoals openstreetmap.com) of is het afgeschermd achter een login systeem?

Vervolgens denk ik dat je, als je een licentie krijgt, inderdaad met de voorwaarden akkoord moet gaan dat je ze alleen voor OSM mag gebruiken en niet mag delen. Aangezien het lastig is te controleren is dit gewoon een kwestie van aanspraak maken op de verantwoordelijkheid van de mapper. Is in wezen het zelfde dat als ik een boek koop ik er mee akkoord ga dit niet te kopiëren en te verkopen. De auteur kan dit niet controleren en er zullen ook echt wel eens een enkele zijn die die regel overtreed.

Over het uitdelen van de licentie, misschien is het een idee om de licentie te geven (op verzoek) aan mappers met bijv meer dan 50, serieuze edits. Vervolgens zou je via een form een verzoek kunnen indienen en bijvoorbeeld jij beoordeeld het verzoek dan en geeft de licentie uit of niet. Dan moet je dit wel ergens bij houden in een excel of zo wie een licentie heeft. Als de afbeeldingen achter een loginsysteem zitten zou je misschien ieder jaar een verzoek kunnen indienen om de licentie te verlengen anders verloopt je account gewoon. Het makkelijkst zou wel zijn als het inloggen op de een of andere manier aan je OSM account zou zijn te koppelen. Maakt fraude met aanvragen veiliger.

Maar zoals Jillis al zegt, het zal lastig zijn dit echt goed te organiseren zodat er niet mee gefraudeerd kan worden zeg maar

Hallo Jillis,

Wat je zegt is zeker een punt van aandacht. Er is inderdáád geen sprake van een Nederlandse organisatie met ‘medewerkers’ zoals dat bijvoorbeeld bij Wikipedia het geval is.

Ik verwacht echter dat dit met een individuele gebruikersovereenkomst te ondervangen is. Ik snap ook dat dit bedrijf niet de aangewezen partij zou zijn om telkens een overeenkomst te sluiten, vandaar dat ik dat via één van ons zou willen laten lopen. Waarbij de aansprakelijkheid bij het breken van de overeenkomst bij de individuele mapper komt te liggen.

1: Er worden jaarlijks nieuwe foto’s gemaakt. Dit gebeurt meestal in maart-juni op wolkenloze dagen.
2: Je kunt in vergelijking tot deze Bingfoto nog zeven stappen verder schalen. (OSM Carto gaat tot “19”, deze aanbieder gaat tot “22/23”)
3. Het wordt beschikbaar gesteld via een loginsysteem.

De optie die je noemt is goed. Goed ook om licenties te laten verlopen. Zoals gezegd zou ik het prima vinden om dit te coördineren, en ook een Calc/Excel-bestand bij te houden met de gebruikers die toegang hebben. Ik weet niet of je de loginmogelijkheden eindig kunt laten zijn. Ik zal de vraag met de koppeling aan de OSM-registratie voorleggen. Ik vermoed wel dat dit los komt te staan. Hoewel ze ervaring hebben met het inhangen bij andere systemen, verwacht ik dat dat moeilijk wordt met Openstreetmap, te meer omdat dit in beginsel natuurlijk een internationale stichting is.

Dat was ik, toevallig dat we op dezelfde tijd contact hebben gezocht met dit bedrijf.
Om verwarring te voorkomen lijkt het me goed dat de contacten via jou lopen. (je hebt er immers al een mooi stuk aan gewijd en tevens meer gebruikservaring)
Dan zal ik er verder niet meer voor bellen.

Als er nog iets voor gedaan moet worden, laat het gerust weten via een pm.

Dit is geweldig nieuws. Het loginsysteem klinkt naar mijn idee ook heel praktisch. Is het bekend welke licentie dit bedrijf specifiek aan deze dienst gekoppeld heeft?

Zoals Jillis al opmerkte, stelt het bedrijf wel een “strenge” (duidelijke) eis aan hoe wij het beeldmateriaal mogen gebruiken. Is het zinvol om hier ook al de OSMF bij betrekken of is het plan nu om dit binnen de Nederlandse gemeenschap te coördineren?

Zijn dit foto’s die gemaakt zijn met drones of traditioneel met een vliegtuig?

Gaat het hier trouwens om beelden van bepaalde gemeenten, of betreffen deze beelden ons hele land?

Het zou ongelooflijk gaaf zijn om te kunnen micromappen met luchtfoto’s van deze kwaliteit. Onze buitenlandse collega’s zullen jaloers zijn :stuck_out_tongue:

Je kunt dit ook heel gemakkelijk anders oplossen. Je vraagt aan dat bedrijf 1 account waarop je met meerdere mensen tegelijk kunt inloggen. Vervolgens vraag je mensen om jou een bericht te sturen via de chatfunctie van openstreetmap.com. Zo weet je dat mensen ook echt met hun eigen account een aanvraag doen en kun jij beoordelen of je iemand toestemming geeft. Vervolgens geef je de mensen die het aanvragen de inloggegevens.

Wat je dan kunt doen is jaarlijks het wachtwoord veranderen. Zo dwing je mensen opnieuw bij jou een aanvraag in te dienen. Dan moet je wel opletten dat ook maar 1 iemand het wachtwoord kan wijzigen. Je zou het dan ook zo kunnen doen dat het bedrijf het beheer heeft over het account en gewoon jaarlijks het ww reset en dat nieuwe ww aan jou mailt. Dit is gunstig voor het bedrijf omdat zij zo altijd controle houden over het account.

Anders hetzelfde licentie-model als voor AHN hoogtedata? Daar moet ieder mapper een persoonlijke licentie aanvragen: https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?pid=649579#p649579 Works for me.

Heel gaaf dat wij die data kunnen krijgen, iig.

Ik heb een aantal van de punten opgeschreven, waaronder het ‘een account-systeem’, met een periodiek wijzigend wachtwoord, dat Cartographer10 aandraagt. Zal morgen contact opnemen met de medewerker van het bedrijf en ook vragen onder welke licentie dit zou vallen. In principe gaat het, anders dan bij de Algemene Hoogtekaart Nederland, om een set van foto’s dat louter kan dienen als referentie bij het intekenen, niet om precieze contouren te kunnen trekken of wegen uit te lijnen.

Voor alles ben ik benieuwd hoe ze daar naar kijken. E.e.a. is in ieder geval zeer hoopgevend. Ik proef ook hier het enthousiasme.

Weet je toevallig of dit 5cm of 10cm ingevlogen beelden zijn?

Zou zeer wenselijk zijn als de kwaliteit zo is!

Alvast veel succes met de gesprekken.

Ook ik heb een zeer sterk vermoeden over welk bedrijf dit gaat.
Gaat dit enkel en alleen over oblique foto’s of ook over de streetview beelden en LiDAR puntenwolken die daar bij horen?
Elk van deze zou zeer waardevol zijn voor ons mappers van OSM. Ik kan me goed voorstellen dat zo’n bedrijf niet zit te wachten op eindeloos veel aanvragen voor alle individuele mappers, het lijkt me verstandig tactvol om te gaan met dit prachtige aanbod. Het zou zonde zijn als dit door eventuele misverstanden of organisatorische moeilijkheden op niets uitloopt.

Ik heb vandaag een gesprek gehad met de contactpersoon aldaar.
Er is veel enthousiasme over Openstreetmap in die zin dat men de grote meerwaarde die het heeft in het product dat ze verkopen. Het bedrijf komt binnenkort met een nieuwe gebruiksomgeving.

Het concept met een eigen registratie & inlog zoals aangegeven door o.a. Cartographer10 wordt zeker werkbaar geacht. Het valt op korte termijn te realiseren.
Er zijn ook instructies om hun obliquefoto’s op te roepen door vanaf een bepaalde plek op de kaart in bijv. JOSM door te klikken.
Het beeld is nu niet landsdekkend, maar dat kan nog gaan wijzigen, om het zo maar te zeggen.

Ik heb ook gevraagd of we de LiDAR-puntwolken kunnen krijgen. Daarvoor zal de medewerker even in beraad gaan met een collega.

Op e.e.a. zal hij op korte termijn per e-mail terugkomen.

Mooi nieuws toch. Welke gebieden ongeveer zijn nog niet in kaart gebracht dan met de foto’s?

Zeker mooi nieuws als het lukt zo.

Heb je al duidelijkheid over de licentievoorwaarden en of die in overeenstemming zijn met wat OSM toestaat? Het zou zonde zijn als de gebruikersovereenkomst die we als mappers aangaan juridisch problemen op kan leveren voor het afgeleide werk (OSM) dat we er mee creëren.

@Cartographer10
Het bedrijf werkt in opdracht voor gemeenten (en bedrijven denk ik). Dat betekent dus dat ze, logischerwijs, geen foto’s zouden maken voor gebieden waar ze geen afnemer hebben.

@JeroenHoek
We hebben alle vrijheid om de obliquefoto’s te gebruiken, zolang dit voor ons werk aan Openstreetmap is. Het is ook niet mogelijk om informatie uit de obliquefoto’s één op één over te nemen.
Aan de andere kant zien zij ook zo: met ons werk voor Openstreetmap maken we ook hun product weer beter.

Voor wat betreft de puntenwolken, als je daar op doelt, heb ik nog geen uitsluitsel voor wat betreft gebruik. Die vraag leg ik morgen nog weer neer als ik de gebruikers van Openstreetmap door ga geven.

Dat is niet voldoende. Het gaat er niet om of wij de gegevens mogen gebruiken maar of alle gebruikers van OSM de gegevens mogen gebruiken. Het maakt daarbij niet uit dat we de informatie niet een op een overnemen. Als dat wel zou uitmaken dan zouden we geen licentie nodig hebben.

Aha, dus je bedoelt: de met behulp van de foto’s bewerkte data, mag die gebruikt worden.
Nu begin ik het te snappen :slight_smile:

Maar wacht: we worden niet gevraagd om een bron te vermelden, althans geen directe bron. Hooguit “aerial imagery” zo je wilt.
Volgens mij moeten we het niet juridischer maken dan het is.
Ik wil niet bagatelliseren, maar ik zie niet welk inbreuk de eindgebruiker zou doen?

De licentie is de kern van OSM en het is een uiterst krachtige formule.

De vraag draait erom of hun gegevens in het publieke domein mogen belanden. En ik moet daaraan toevoegen dat gratis door de gemeente beschikbaar gestelde foto’s daar niet per sé onder hoeven te vallen. We mogen free speech en free beer niet door elkaar halen.

Ik zeg niet dat het niet kan, alleen dat de juiste licentie is vereist. Ik begrijp dat dit nieuw voor je is en dat geeft niet, er zijn er voldoende die je daarop zullen wijzen. Ik ben ook niet bekend met alle regels maar ik weet wel dat je hier niet omheen kunt.