Het intekenen van het trottoir als highway.

Een vraagstelling, ontwikkeling ontstaat merendeel uit een problematiek of een behoefte.

Naar aanleiding van een ingetekend trottoir, dat verwijdert is uit de database, waar ik het niet mee eens ben.
In de plaats Euverem.
http://overpass-api.de/achavi/?changeset=53189557

Op de changeset wordt het volgende commentaar gegeven.

Nu is zo’n wiki in ontwikkeling en veel is in het begin zo geschreven dat alles aan de weglijn werd gehangen.
Na fietspad en gebruik cycleway=track en intekening.

Gaat het ook die kant op voor het voetpad en trottoir, het is in ontwikkeling.

Ik vindt dat ik het trottoir als los element mag intekenen, vindt het dan niet correct om het te verwijderen.

Op de routelijn had ik de tags
highway=footway
footway=sidewalk

Dit om aan te geven, dat het een trottoir is.
Lijkt mij een voortuitgang.

Het trottoir uitgelijnd op basis van BGT omtrekgericht en vergeleken met mapillary en luchtfoto, lag er strak in evenals de rijbaan.

Zo kunnen we ook bij de overgangen. barrier=kerb getagd worden. Of dat vloeiend is of een richel van hoe hoog, zoiets is niet mogelijk het aan de weglijn taggen.
De surface van het trottoir hangen we aan deze footway lijn.
Voetgangerlichten.
De ongemarkeerde overgangen intekenen.
Wil je dit ook allemaal aan de rijbaanlijn hangen.

Door aan het oude vast te houden zet je de vooruitgang op slot.

Ik vindt het dan niet incorrect.

Je ontkomt er niet aan om ook deze wijze te ondersteunen.

Het is hier ook even ter sprake gekomen zie een paar voorbeelden. Methodiek intekenen.

Omdat dat niet het goede topic is voor zo’n discussie, vandaar hier.

Tevens werdt boven Euverem een footway verwijdert wat een aansluiting had, later werd dit her ingetekend, maar niet zo strak als het er bij lag.
Ik wil iedereen op attenderen, dat een van de basis tools om in te tekenen de layer BGT omtrekgericht is. Uitlijnen.
Als het zo strak ligt, wat is dan nog de reden om de lijn te verplaatsen. Hooguit toevoegingen, element toevoegen, (knippen)

Samenhangend
Wat ik niet correct vindt is dat ook daar de tag op de rijbaan foot=use_sidepath is verwijdert.
Terwijl de wegen/paden/trottoir aangesloten ingetekend waren.
Dit is zeker geen voorbeeld van "needless tagging’. Juist een goede uitbreiding.

Ik vindt het een verkeerde zaak om dit tegen te houden en zomaar te verwijderen.

Het gaat bij mij in dit topic om de voortgang, vooruitgang.
Er zijn al zo vele plaatsen waar het trottoir wordt ingetekend, vaak ook door mappers met weinig changesets, schijnbaar voelt het zo logisch om het trottoir los in te tekenen. In goede banen of iedereen er op attenderen dat het anders moet aan de weglijn (met uitleg, want dat left right both, is zeer bewerkelijk, men wilt zien wat men doet.)

Alles aan de weglijn hangen wordt een visueel oncontroleerbaar geheel.
Sinds de access symbolen is het mij veel duidelijker, zonder had ik er zaken niet uit gehaald, door elke lijn aan te klikken en te lezen.

een voorbeeld trottoir, eerste aanzet.

Er kan nog meer ingevoerd worden. En dus ook opgeknipt worden. JOSM (P).
footway=crossing crossing=unmarked
barrier=kerb invoegen
surface=pavingstones
etc.

Is
highway=footway
footway=sidewalk
een goede tagcombinatie voor het trottoir?

Wanneer trottoir en wanneer alleen footway?
We kennen allemaal situaties.
1 meter openbaargroen (heg) er tussen of een rij parkeerplaasten naast de rijbaan.
Wat moet het zijn?

Tegenover de genoemde Wiki-pagina (http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:sidewalk) staan andere Wiki-pagina’s die de combinatie wel aanbieden of minder sterk afraden:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sidewalks#Sidewalk_as_separate_way
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dfootway (“If the footway is associated with a road then add a footway=sidewalk tag.”)
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:footway%3Dsidewalk

Het is naar mijn mening zelden nodig of nuttig om een trottoir in te tekenen en ik vind het verstandig om andere mappers te ontmoedigen dit te doen. Ik heb wel eens een ingetekend trottoir van iemand verwijderd (na notificatie).
Soms lijkt een ingetekend trottoir nodig om andere paden goed aan te sluiten en toch is er dan vaak alsnog een andere manier om het op te lossen. In de specifieke gevallen dat het wel echt nodig of gewenst is dan vind ik de combinatie highway=footway en footway=sidewalk correct.

Ik heb de situatie ter plaatste bekeken met Google StreetView. Een apart ingetekend trottoir tussen afslag Kampsweg en Oude Tramweg lijkt overbodig en dus terecht weggehaald. Eventueel had het korte stukje t.h.v. adres Euverem 5 behouden kunnen blijven omdat daar de afscheiding van de weg door een haag al is begonnen (en het, hoewel bediscussieerbaar, geen trottoir meer is).
Het pad dat vervolgens langs de Slenakerweg tot aan de Rijksweg loopt zou ook path i.p.v. footway kunnen zijn aangezien er geen borden staan. Omdat er op de weg een rode fietsbaan is aangegeven lijkt footway dan toch wel logisch.

Dit haal ik weer uit de wiki…
Trottoirs (als onderdeel van een weg)
sidewalk both / left / right / no Way Trottoir
Specificeert dat de weg trottoirs aan beide zijden heeft, aan één zijde of helemaal geen trottoirs.

edit2… 't criterium voor mij is. …Wanneer je zo van het trottoir op de weg kunt stappen dan geen parallelvoetpad.

Ik zou footway=sidewalk niet aan een highway=footway hangen. Dus of-of.

highway=cycleway samen met cycleway=track lijkt me net zo verwarrend.

Ik weet niet of het iets toevoegt om te weten of iets een trottoir is of niet. Waarom zou je willen weten iets een trottoir is en niet een willekeurig ander voetpad?

Mijn persoonlijk mening is dat het niet helpt om in een hele stad overal de trottoirs los te gaan tekenen. Ik zou ze wel teken als er een duidelijke toegevoegde waarde is. Bijv. als ribbels voor slechtzienden ingetekend zijn, of schuine stukken voor rolstoelen en kinderwagens. Of, nog een voorbeeld, als een steeg tussen de huizen vanwege groen of parkeerplaatsen niet uitkomt op de rijbaan.

approved Proposed features/Sidewalk as separate way

Andere landen:
DE:Tag:footway=sidewalk

met voorbeeld omschrijving

FR

Het is reeds mogelijk om het apart in te tekenen.

Het gaat om Nederland en niet om andere landen :slight_smile:

De Nederlandse OSM community heeft bewust ervoor gekozen om af te wijken van de wereldwijde OSM community.

Volgens de internationale wiki tagt men een fietspad als:

highway=path
foot=designated
bicycle=designated

De Nederlandse OSM community verzet zich met hand en tand hiertegen.

Terecht, onterecht?

Ah, ik map te weinig trottoirs.

het is highway=residential + sidewalk=both/left/right/no

dus dan is highway=footway + footway=sidewalk

wel logisch. Natuurlijk alleen als er reden is om een trottoir los in te tekenen.

We moeten ons niet afvragen wat mogelijk is in OSM, maar wat nuttig is.

Als we overal trottoirs gaan mappen en daarmee tevens de voetganger van de rijbaan wegjagen, moeten we om het routeerbaar te houden (los van het feit of de voetganger zich daar veel van aantrekt) wel heel erg zorgvuldig zijn in het aansluiten van al die losse trottoirs aan andere paden en wegen.

Stel je vooral de vraag of de toegevoegde waarde opweegt tegen het risico van fout-routeren.

Mee eens… kijk maar eens in Almere… daar heeft een mapper om elk huizenblok een trottoir gecreëerd , waar je eeuwig op gevangen zit.

Misschien is het alleen maar als grap bedoeld (dat blijft lastig inschatten als je elkaar niet daadwerkelijk ziet), maar als het ook serieus is bedoeld, dan vind ik het geen recht doen aan de gedegen opsomming / onderbouwing die Allroads geeft.
Bij gebrek aan een NL-wiki over dit onderwerp (of zie ik die over het hoofd?) kan je immers niet anders dan je verlaten op de internationale stukken

Dat snap ik niet helemaal:

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcycleway

en ook op de wiki van onze oosterburen staat:

en heel gedegen bij de Duitse variant op onze G11:

edit: ps: Het bord met het fietssymbool heeft in Duitsland natuurlijk wel weer een iets andere betekenis dan in NL, onze G11 hangt qua betekenis een beetje in tussen de twee varianten die je in de wiki ziet (“bord G7” en “Kombinierter Rad- und Fußweg”). In NL moet je de toegankelijkheid voor voetgangers afleiden uit het geheel van paden dat samen de weg vormt, in Duitsland volgt het direct uit het bord (en wordt desondanks in beide gevallen ook tagging van de waarde voor foot voorgeschreven)

Mijn mening is dat als je vindt dat de stoepen in de database moeten dan zet je ze er maar in :slight_smile:
Ik heb meen ik ook eens wat stoepen gewist in een wijk omdat het allemaal schots en scheef stond. Ik zal ze voortaan laten staan.

Ik vind het wel onnodig om een stoep nog als aparte highway erbij te tekenen, als deze ook al als sidewalk-tag is toegevoegd aan de weg.

Naar mijn mening zijn er twee opties voor een trottoir langs een weg/fietspad:

  • óf je tekent het afzonderlijk in, en dan is een tag als ‘footway=sidewalk’ nogal zinloos
  • óf je tekent het niet in, en voegt aan de weg (of fietspad) toe ‘sidewalk=x’

Als er ruimte ligt tussen de weg en het voetpad/trottoir (bv. een heg/grasstrook) dan is enkel de eerste optie aan de orde. Het is dan een keus van de mapper of hij/zij iets wil intekenen.

Over het nut van het intekenen van trottoirs mag iedereen het zijne of hare denken.
Ik vind het niet nuttig.

Maar als het (verkeerd) intekenen leidt tot inconsequenties, onrouteerbaarheid of het onterecht van de rijweg jagen van voetgangers, dan verandert nut in onjuistheid en vind ik dat onjuist gemapte trottoirs en varianten, inclusief (valse) doublures verwijderd mogen worden.
Als je ze zo nodig wilt taggen, zorg er dan tenminste voor dat het 100% foutloos is.

Er valt nog zo veel nuttigers te doen in OSM

Zelf zie ik het nut van het intekenen van trottoirs die vast tegen een weg aan liggen ook niet.
Er zijn nog veel andere zaken die ik liever op de kaart zie.

Mochten wegvlakken massaler ingetekend worden (area:highway / landuse=highway) dan zie ik de behoefte wel. Het intekenen van een trottoir als onderdeel van area:highway lijkt mij fout.

Er kunnen altijd andere redenen zijn om troittoirs in te voeren, al is het maar voor het onderhoud van de trottoirs.

Als het lastig is voor een router is hun probleem. Als een trottoir herkenbaar is door de tags die toegevoegd kunnen ze gewoon genegeerd worden. Daarom ben ik wel een voorstander van een verschil maken tussen een losliggend trottoir en een die vast ligt aan een weg.

Een losliggend trottoir is dan ook geen trottoir maar een (voet)pad en verdient zijn eigen highway-tagging :wink:

Deze wiki (d.d. 10 maart 2017) geeft het volgende aan:

A cycleway (continental Europe):
highway=path
bicycle=designated
foot=yes/no depending on country
horse=no

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:access%3Ddesignated

Nederland behoort tot “continental Europe”, maar de Nederlandse OSM community heeft besloten om er vanaf te wijken. Highway=cycleway is korter en geeft dezelfde informatie. Maar als je afwijkt van Europese regels moet je er niet van opkijken als een buitenlander er zich wel aan houdt. Kijk maar eens naar Schiermonnikoog.

Helaas vind ik vele dingen ook niet nuttig en toch worden ze gemapt. Maar waarom worden fietsers wel op hun wenken bediend en voetgangers niet? Vind je wandelen niet belangrijk? Nu moet ik als voetganger/wandelaar gebruik maken van fietspaden om een route te bepalen.

Omdat voor fietsers meer regels gelden. Fietsers moeten bijvoorbeeld rechts rijden, voetgangers mogen overal lopen.