Het fenomeen 'parkrun'

Deze twee changesets vielen mij op deze week:

Dit parkrungebeuren gaat dus om joggingroutes die (wekelijks?) uitgezet worden, maar die doorgaans niet lokaal waarneembaar zijn. In Nederland zijn er een stuk of 25 van die dingen. Buiten de zaterdagochtend is er van de route niets te vinden in dit recreatiegebied. Geen kaart, geen bordjes, geen markeringen. Valt dit nog binnen de zaken die in OpenStreetMap thuis horen?

Op de wiki kan ik niet veel vinden over dit soort tijdelijke routes (deze heeft een opening_hours=Sa 09:00-10:30). Hoe staan mappers die zich met wandelroutes bezighouden hier in?

1 Like

Voor alle routes geldt dat ze verifieerbaar moeten zijn, Dus er moeten buiten markeringen staan, die aangeven waar de route loopt.
En ik wil ook toevoegen, die markeringen moeten een permanent karakter hebben.
Dus als een fietsclub een rit uitzet met pijlen, die na de rit weer worden verzameld, dan hoort die route ook niet in OSM thuis, hetzelfde geldt voor allerlei linten, die bij veldrijden worden gebruikt, enz.
Deze looproutes vallen daar dus niet onder en ze horen niet in OSM thuis.
De mensen, die zulke routes erin zetten, moeten dat met eigen middelen oplossen en niet OSM gebruiken.

1 Like

(Sorry for replying in English)

To give the opposite point of view to the above:

Such routes are regularly used, with exactly the same route every week. This is unlike cycling routes that are temporary. The route information is useful for those running the routes.

They are also clearly signed during their opening hours, although often not at other times (some parks do have permanent signs though). This is similar to some markets which are mapped and there is little sign of them when they are not in operation.

There are many already mapped, search for operator=Parkrun in overpass to find them all over the world.

2 Likes

Except that most markets have been in operation for decades, often longer, and the infrastructure there is specifically built to accommodate them (even if this may be hard to spot). Markets are also open to every comer (no registration) and often take place for a whole day rather than an hour or so. These Parkruns seem much more ephemeral, and there doesn’t seem to be much to distinguish them from hundreds of other regularly held activities. The two are hardly comparable (and a market isn’t a route).

I’m not against mapping running routes, but without signage it doesn’t seem like a terribly good fit for OSM. (And club=sport nodes for a point on the map where nothing hints at there being a club is really silly.)

Als de route altijd dezelfde is én hij is gemarkeerd, maar alleen tijdens het ren-uurtje, dan is het MI prima om hem te mappen, zefs al zie je tussendoor niks. Het lijkt me trouwens redelijk vreemd om iedere week hetzelfde rondje opnieuw uit te zetten, dan denk je als runbordjesophanger toch al gauw: laat maar even hangen, er komt er gauw weer een, anders blijf je aan de gang. En als parkbeheerder: laten we zelf een parcours uitzetten et wat bordjes of paaltjes, door de weeks kunnen ze dan ook een mooi loopje doen.
Anders lijkt het mij handiger om een vaste wekelijkse run met een voorloper te regelen.

Een vast startpunt wat als zodanig herkenbaar is, lijkt me prima om te mappen. Als er wekelijks een hoedje neergezet wordt met een bordje START erop, mwah. Dan heb ik al gauw het idee dat het startpunt geregeld gewisseld wordt, dan is het MI niet mapwaardig.

Parkrun kende ik niet. Zo te zien wel een heel leuk initiatief overigens.

Ik ben het met Dick eens. Alles in OSM moet in principe altijd verifieerbaar zijn met ground truth. Daar zijn uitzonderingen op te maken zoals we dat hebben gedaan met grenzen van provincie, gemeente, woonplaats. Een andere uitzondering zou een weekmarkt kunnen zijn maar van de meeste daarvan verwacht ik dat die te allen tijden met bebording te verifiëren zijn. Al was het maar omdat je op de marktdag niet mag parkeren op het terrein en dat kenbaar gemaakt moet worden met borden.

Het nadeel van uitzonderingen is dat deze vervolgens weer als argument gebruikt worden om nieuwe te maken die daar veel op lijken. Het gevolg kan een glijdende schaal zijn.

Wat als er naast een wekelijks parkrun ook een maandelijkse is … gaan we die dan ook mappen? Ja zullen sommigen zeggen want de wekelijkse mappen we ook. En wat bij een jaarlijkse?

De regel is dat er permanente ground truth moet zijn. Als we daar uitzonderingen op willen maken dan moet daar m.i. breed draagvlak voor zijn. Of dit hier het geval is weet ik niet maar ik waag het te betwijfelen.

Je bedoelt een hellend vlak, neem ik aan?

Ja … zoiets :wink:

Glijdende schaal betekent alleen maar traploze overgang - dat zegt niet dat iets verkeerd is. Het hellend vlak verbeeldt dat het bergafwaarts gaat, naar de ondergang.

Dan interpreteer ik die wiki anders dan jij maar ik bedoel inderdaad dat we dan langzaam afglijden naar iets dat niet wenselijk is. Ik zeg wel eens gekscherend. “je moet niet luisteren naar wat ik zeg maar naar wat ik bedoel” :wink:

Zou dit principe dan ook gelden voor verschillende lokale MTB rondjes op de kaart? Die zijn vaak ook zonder pijltjes, markeringen of bijbehorende website.

Ja lijkt mij wel maar ik ken ze niet. Heb je een voorbeeld?

Ik heb er een beetje een dubbel gevoel over. De Wandel Wiki zegt:
" Afbakening: De hoofdregel is: we brengen alleen in het veld gemarkeerde wandelingen in kaart. Want OSM is er voor daadwerkelijk aanwezige en zichtbare objecten. Ongemarkeerde wandelingen, hoe mooi ook, zijn het terrein van aanbieders."

Maar eigenlijk zie ik dat alleen maar bij de “WikiProject Nederland Wandelroutes” staan en verder nergens(?). En dat kan ook niet, want voor vaarroutes en b.v. Flixbusroutes bestaat er geen gound truth en zijn niet verifieerbaar.

Persoonlijk heb ik er geen probleem om een wandel/fiets/MTB route in OSM op te nemen als deze een semi permanent karakter heeft, alleen alles hang en staat met goede bedoelingen en onderhoud. Het is nu al lastig om alle uitgezette (knooppunt)routes in Nederland up-to-date te houden, als daar dan ook nog niet uitgezette routes bijkomen lijkt mij het einde zoek.
Waar we voor moeten oppassen is dat we geen Komoot (o.i.d.) worden waar iedereen zijn favoriete rondje in kan zetten.

3 Likes

Als het een vast uitgesleten circuit is en je kan goed zien dat het voor veldfietsen bedoeld is en gebruikt wordt, dan vind ik het wel kunnen, dan hoeven er niet persee bordjes en pijltjes bij. Maar als er tussendoor allerlei afslagen en keuzes zijn, waar de veldfietser zelf bedenkt waar-ie heengaat, dus geen duidelijke hoofdroute, dan is het voor mij geen route meer, dan is het een net van veldfietspaden.

Lastig voor mij als mapper is dan dat ik zulke circuits niet rij, dus niet ken, en je ziet aan 1 pad niet of het een vast circuit is.

1 Like

Dat is een beetje mijn vrees hier. Als je de website van zo’n Parkrun bekijkt lijkt het een heel evenement, maar vergelijk het met die van een andere Parkrun en je ziet dat de tekst grotendeels hetzelfde is met de naam veranderd.

Ja grapjas. Je gaat daar dwars door het deel van het recreatiegebied waar honden verboden zijn. Dat doet mij een beetje vermoeden dat deze locatie specifiek om een klein groepje joggers gaat met een vast rondje, als de tekst al niet nagelopen is.

Het is voor de steekproef die ik bekeken heb wel elke zaterdag vaste tijd, en altijd dezelfde route. Over de bewegwijzering zijn ze niet heel duidelijk, maar er staan meehelpers en pijlen langs de route tijdens de run. De route is beschikbaar op de website, waar je een linkje naartoe kan mappen.
Ik vind het wel kunnen, met passende openingstijden.

Weer een bijzondere vraagstelling, die me ook even aan het denken zette.
Hier in de Bommelerwaard is er jaarlijks de Two Rivers Marathon. Nu had ik al een paar keer tijdens wandelen/fietsen bordjes er van gezien onderweg. Volgens de site: https://tworiversmarathon.nl/route2024/ is deze looproute helemaal met markeringen uitgezet zodat deze gewoon op elke willekeurige dag door je te lopen is.
Mijn aandacht voor mappen ligt niet bij dit soort zaken, maar deze zou dus wel voldoen aan eerder gestelde criteria om in osm opgenomen te worden lijkt me dan?

Ja, ruim.

2 Likes