Help Europol met oplossen kindermisbruik huisnummer 1539

Op de website van Europol wordt een oproep gedaan voor het oplossen van kindermisbruik.

Op deze foto is als je goed inzoomt het huisnummer 1539 te zien.
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/styles/europol_large/public/images/2018-6-g1.png?itok=t6qHDqS9

De foto zelf is niet terug te vinden via reverse image search met google en/of yandex.

is het mogelijk om alle huisnummers 1939 te extraheren uit http://results.openaddresses.io/ en deze met openstreetmap in combinatie met straatview?

Zodat je 1 bestand krijgt waarna je de huizen kan screenen of die erbij zit?

Zoiets zoals hier beschreven met hotel foto’s

https://github.com/GWUvision/Hotels-50K/blob/master/README.md

Zoiets als dit bedoel je: https://overpass-turbo.eu/s/FO9

Je kunt de resultaten op diverse manieren gemakkelijk exporteren.

tekst verwijderd - niet OSM relevant

Waarom moet er constant geklaagd worden over alles?

Maartenklas, Sander H’s link geeft heel goed waar alle huisnummers 1539 zijn. Dus hopelijk helpt het.

Beste moderator,

begrijp alstjeblieft welk spelletje er wordt gespeeld met OSM. Wij zijn geen klikdienst.

OSM is geen klikdienst.
De vraag was welke functionaliteit van OSM gebruikt kan worden.

En aangezien voorlopig Europol door de meeste weldenkende mensen niet als een kwalijke organisatie beschouwd wordt is het gebruik van OSM in deze niet in strijd met de regels van goed fatsoen. Dit los van het feit dat ook andere databronnen voor vergelijkbare doelen ingezet kunnen worden.

Oordeel over Europol behoort imho niet thuis in dit forum, zeker niet als het niet OSM zelf betreft.

Vandaar

Een oproep om Europol te helpen is een politieke aangelegenheid. Ik houd me al twaalf jaar bezig met politiek en ik beschouw jouw domme commentaar als irrelevant. Wij zouden het nooit meer laten gebeuren. Alles in deze samenleving wijst op het tegendeel. We streven recht op een totalitaire samenleving af en dan ben ik nog optimistisch. Jij kunt dat fijn vinden maar je sleurt mensen zoals mij die daarvoor waarschuwen ongevraagd mee de diepte in.

En houdt op met “vandaar” als uitsmijter want dat kan ik me nog van Wilders herinneren en dat klonk altijd uiterst arrogant.

Aangezien ik hier blijkbaar alleen maar kom om mensen te vertellen wat zij niet op de wiki hebben gelezen houd ik het voor gezien. Zodra er iets te bespreken valt dan worden mijn bijdragen verwijderd. Mijn kritiek bestaat nog steeds en is alleen maar onzichtbaar gemaakt. Lijkt me niet leuk voor degene waarop de kritiek was gericht want die kan zich hierdoor niet verdedigen maar dat is niet langer mijn zaak.

Beste goedegazelle,

Als je kritiek levert moet je ook openstaan voor kritiek. Dat lukt je wat moeilijk.

Ik heb je ook per pm laten weten wat de beweegredenen waren en zijn om niet OSM-gerelateerde kritiek op Europol te verwijderen uit dit OSM-forum. Dit mede om polemiek te voorkomen.
Op deze PM heb je helaas niet gereageerd.

Dat je mij met Wilders vergelijkt - wat me niet zo OSM-gerelateerd lijkt - zegt meer over jou dan over mij denk ik.

Degene op wie je kritiek had heeft dat heus kunnen lezen en die kritiek had je ook per PM kunnen laten weten. De reden waarom ik die kritiek verwijderde van het forum was enerzijds omdat het totaal niet OSM-gerelateerd was en anderzijds juist om deze polemiek te voorkomen.

De woorden ‘aangezien’, ‘blijkbaar’ en ‘zodra’ zijn de jouwe. Ik vind het jammer dat je die conclusie trekt uit deze actie.

Als jij het voor gezien houdt, dan is dat jouw keuze. Jammer dat we dan je positieve en constructieve bijdragen zullen missen.

Martin

Oh Martin, je bent hier toch wel een grens overgegaan.
Ik vind het moreel compleet verwerpelijk dat je je in een discussie mengt en tegelijkertijd je mod bevoegdheden aanwend om andermans argumenten te verwijderen.
Uit de context maak ik op dat goedegazelle vindt dat we ons als osm-community niet moeten laten inzetten voor politiewerk. Ongeacht of je het daarmee eens bent, lijkt het mij dat een forum waar het reilen en zeilen van deze osm-community het hoofd onderwerp is de beste plek om een dergelijke discussie te voeren.

Ik meng mij niet snel in dergelijk forum drama, maar ik wil bij deze toch graag uitspreken dat je met dit soort acties (mod misbruik) ervoor zorgt dat mensen zich niet meer welkom voelen in deze community. Er zijn maar een paar mensen voor nodig die zich op dergelijke wijze gedragen om de sfeer voor iedereen te verpesten.

Ik wil je daarom vragen om de post van goedegazelle weer te herstellen en van af nu je elke keer als je je mod rechten gebruikt je af te vragen of dat je dit doet in het belang van de community of van je eigen mening.

Point taken de vries.

De tekst herstellen kan ik niet meer.

De originele vraag van maartenkas was on-topic, volledig OSM-legitiem en niet in strijd met enig gebod.

Feit is dat Sander al inhoudelijk geantwoord had op het verzoek van de eerste poster.

Het vervolg-antwoord van goedegazelle was niet alleen verre van inhoudelijk (‘hoe?’) maar een verwijt aan maartenkas hoe hij (en Sander?) OSM voor dit soort zaken misbruikte en wij/OSM niet voor Europol waren (als ik me de essentie van de tekst goed herinner).

Dit was voor mij reden de post te verwijderen. Ik heb, zoals gezegd, goedegazelle van mijn beweegredenen hiertoe via een pm op de hoogte gebracht. Helaas heeft hij niet de moeite genomen hierop in een retour-pm te antwoorden of nadere uitleg te geven of te vragen en in plaats daarvan antwoordt hij in dit topic met o.a. een vergelijk van mij met Wilders.

Dat jij dit misbruik noemt van mod-rechten is je goed recht.

Ik moet je eerlijk zeggen dat ik hier zo min mogelijk gebruik van maak, hoewel ik af en toe met gekromde tenen zit. :slight_smile:
Zolang de reacties min of meer on topic (en dat is een ruim begrip) zijn laat ik het gewoon staan.

Politieke discussies en op de man spelen horen hier niet thuis vind ik; als anderen daar anders over denken hoor ik dat.

Uiteraard nodig ik goedegazelle graag uit om in dit topic neutraler en fact based uit te leggen waarom we in OSM geen aandacht mogen geven aan het originele verzoek van maartenkas.

Martin

De vraag van Maarten Kas is helemaal niet zo Openstreetmap gerelateerd.

Hij vraagt naar het extraheren uit een bepaalde dataset (verzameling), deze dataset is niet Openstreetmap. OdBL licence.

Alleen de visualisatie kaartje (achtergrond) van Mapbox en dan Openstreetmap, is het enige wat ik vindt op die pagina.

Ik vond het al raar, dat er geen data uit UK, Belgie, op het kaartje stond, zou er geen Openstreetmap UK address data zijn?
Het zit niet in deze database.

De aangedragen oplossing is een Openstreetmap methode, niet wat de vraagsteller vraagt.

Het antwoord hier op is, Nee.

Het heeft zeker geholpen, de link van Sander H geeft een goed beeld.

Moet nog wel het een en ander fine tunen maar is an sich bruikbaar.
Ik probeer deze data in https://www.instantstreetview.com te zetten zodat het makkelijker wordt.

Alle hulp is welkom.

Ik heb nog steeds geen PM gezien.

.
Wat dat over mij zegt is dat dat de laatste woorden waren van een moderator die mij op onfatsoenlijke wijze zonder enige uitleg een ban heeft opgelegd. Ik heb daar nogal slechte ervaringen mee. Jij gebruikt dezelfde woorden en verwijdert eveneens mijn argumenten.

Tsja het vergelijken met een andere moderator van een ander forum en dat op mij extrapoleren ligt voor de hand maar is in ieder geval niet terecht.
De PM is echt uit en daar zou je een notificatie van in je OSM geregistreerde e-mailbox moeten zien…
Ik zal nog eens een test uitsturen.

Ik heb je niet in de ban gedaan (dat kan ik niet eens), alleen je bericht wegens eerder genoemde redenen verwijderd.
En ik heb je uitgenodigd om genuanceerder aan te geven waarom je zozeer tegen de vraag van de originele poster beantwoorden was.

Die mogelijkheid staat nog steeds open :slight_smile:

Met vriendelijke groet,

Martin

Waar staat die oproep? Ik kan hem niet vinden.

Die oproep staat hier
https://www.europol.europa.eu/stopchildabuse

Ik kan alleen maar hopen dat dit geen inkijk is in jouw gedachtengang. Waarom je nu uitgerekend dit naar voren moet brengen is mij een raadsel.

Beste Maarten Kas. Ik ken jou niet en mijn kritiek is niet persoonlijk bedoeld. Ik voel me gedwongen om je hierop aan te spreken. Het boek “1984” was een waarschuwing en geen instructieboek. Dit soort politiediensten loopt over van het geld wanneer ze klokkenluiders moeten vangen maar zitten plotseling krap bij kas wanneer het kindermisbruikers betreft. Dat is politiek en politiek hoort hier niet thuis. Als Europol wil adverteren in commerciële media dan heeft het daartoe alle mogelijkheden.

Waar baseer jij dit op? Er staat een algemene oproep op de site van Interpol en iemand heeft het idee opgevat om de OSM database te gebruiken om te helpen.
Ik snap echt niet wat je er op tegen hebt om een overheidsorganisatie te helpen dit soort criminelen te vangen.