grasstroken gemapt over paden

Er is wat onenigheid ontstaan tussen AnkEric en mij over het mappen van landuse over / naast paden. Ik heb een sterke neiging om bijv. gras langs fietspaden uit te snijden, terwijl AnkEric het gras over de paden heen mapt.

Mijn instelling is dat we het gras mappen tot waar het gras daadwerkelijk loopt. De BGT is hierbij een heel nuttige bron. AnkEric heeft in changeset 117175380 een uitgebreid bericht gestuurd over zijn insteek. Ik krijg niet het idee dat wij twee het eens gaan worden, dus graag heb ik van jullie wat input.

Voor een goed voorbeeld, kijk naar dit stuk gras zoals AnkEric het in changeset 117175380 gewijzigd heeft. Voorheen was dit (naar mijn idee netjes) uitgesneden langs het fietspad.
Dit zou ik trouwens ook absoluut geen “natuurlijk” “grasland” noemen, aangezien het een simpele grasstrook is die actief gesnoeid wordt (bron: mijn eigen ogen).

Last but not least, wat vinden jullie van de combinatie landuse=grass + landcover=grass? Ik vind het zelf geheel overbodig en dubbelop om twee keer aan te geven dat er gras groeit op een grasveld.

Om met het laatste te beginnen.
Die combinatie komt volgens mij voort uit de verwachting dat landcover=grass (nu icm met landuse=grass) ooit nog gaat renderen.
… net als landcover=trees (nu icm met landuse=forest)
Die niet gewenste tagging kan dan evt. met een mechanical edit worden verwijderd. Maar dan moet eerst de rendering in orde zijn.

Dit doen we ook bij amenity=school icm met landuse=education…, maar dat triggert weer de foutmelder in JOSM en dan wordt amenity=school weer door medemappers verwijderd. Bij mij in Dordrecht is de amenity=school inmiddels weer verwijderd.
Die vlakken renderen dus niet meer.

Dan het eerste ‘probleem’.

Er is gewoon geen consensus. Het 'gelijk hebben ’ bestaat hier niet. . Er is voor beide manieren van mappen iets te zeggen.
Op een Michelinkaart lopen de wegen ook gewoon over de landuse heen.

In bosgebieden teken ik ook gewoon de paden door het bosgebied zelf zonder ruimte te maken.
Maar in stedelijk gebied met gescheiden wegen vind ik het zelf weer duidelijker om zo’n fietspad ‘witruimte’ te geven.
Dat staat in mijn idee netter.
Maar ja… De weg is in vele gevallen breder in verhouding dan de kaart laat zien. Nog een manko van de renderer. Het zou moeten aansluiten.
Ooit was ook sprake om het wegdek ook als vlakken te gaan intekenen icm met de highway=… .

Overigens is veel van die witruimte uit de import van de 3dshapes. Ook in de bosgebieden. Daar werd met percelen gewerkt.
Wij hebben daar op e.o.a. manier op doorgeborduurd.

Ik laat het dus van de omstandigheden afhangen hoe ik iets inteken.

Wanneer iemand (AnkErik) iets over de landuse heentekent heb ik geen moeite mee, maar wanneer tags van andere mappers steeds veranderd worden krijg je denk ik dit soort discussies. We kunnen beter eens echt consensus proberen te bereiken op het forum.
Wanneer we de argumenten gewoon eens naast elkaar zetten dan kunnen we altijd nog concluderen dat we er met elkaar niet uitkomen. Dan is het ‘leven en laten leven’.

ps Zolang de landuse niet aan de wegen vastgeplakt wordt kan ik er mee leven.

Over intekening.
**
Algemeen:**
Je hebt grove intekening en diegene, die het fijner intekenen.

De fijne intekening heeft meer detail en is daarmee veelal correcter.

Het is dan niet goed om deze fijne intekening te versimpelen.

Bronnen:
Het is aan een ieder hoe hij de bronnen gebruikt bij intekening.
BGT geeft de mogelijkheid om het fijner in te tekenen, aan u de keuze, hoe fijn.

Voorbeeld:
Een uitgesnede fietspad, als dat uitgesnede is mag het niet over het fietspad samengevoegd worden.

Immers er groeit geen gras op het fietspad.

OSM routelijn intekening versus topografisch.
Twee methodieken, die samenkomen in OSM.

Het topografisch gapend gat (witvlak) is niet ingetekend.
Daarvoor is area:highway ontwikkeld.

Wil je dat witvlak de mogelijkheid geven om te renderen, dan zal je het moeten intekenen.

Ik ben ondertussen zo ver, dat ik verwijdering van data als dit plaats onder de noemer “DWG waardig”.
Een melding zou op zijn plaats zijn.
Ondanks dat vele op andere gebieden goed werk doen, dat bepaalde aspecten toch “DWG waardig” zijn.

Ik zie her en der te veel data verdwijnen.

Ik vindt het dan ook goed, dat dit eens wordt aangekaart.

Allroads +1
Als iemand veel moeite gedaan heeft om een fietspad uit te snijden en het is gewoon correct, heb je er “gewoon af te blijven”.
Sporadisch teken ik uitsnedes in bosvakken dicht, maar dan maak ik een vergelijkbare landuse in/over/op de uitsnede en combineer het niet met ander landuse in de omgeving. Als iemand vindt dat ik onterecht de uitsnede verwijderd heb, is druk op de “del” knop genoeg.

Dit onderwerp is natuurlijk al eerder aan de orde geweest.

Ik zie een paar problemen: de (standaard) OSM weergave geeft bij bepaalde zoomfactoren een lege ongedefinieerde ruimte tussen een highway en de gescheiden ingetekende omringende landuse. Sommigen hebben problemen met dit ‘vacuüm’ onder wie ik.
Jammer genoeg past de standaard OSM-weergave de breedte van standaard features als path, cycleway etc. niet aan, ook niet als width=* toegevoegd is.

Het taggen van highways als area zie ik voorlopig als een onbegonnen zaak - er valt wel meer nuttiger werk te doen.

Voor smalle features als path, cycleway, unclassified vind ik het geen enkel probleem om deze over de landuse heen te tekenen. Uiteraard is dat voor bredere features als snelwegen minder aan de orde; deze hebben bovendien ook vaak een begeleidende groenstrook of middenberm die je apart kan taggen.

Het reverten van detailwerk van anderen in deze is natuurlijk niet goed te praten.

Ik ben het niet eens met Ankeric vanwege dit: “alle witruimte op de kaart impliceert: NIET gemapt”.
Ik laat namelijk bewust witruimte als ik daar zin in heb. Dus die is WEL gemapt.

Overigens is zoals Eggie zei veel witruime uit een of andere import en soms zó slecht - bv 10 meter er naast - dat ik de data diskwalificeer en meteen prullenbakkiseer.
En dan komt er één mooie lap gras overheen :wink:

Bij eerste intekening heb je de keuze.
Maar wanneer het al ingetekend is, “gescheiden”, men gaat voor detail, dan heb je niet meer die keuze.

Als iemand gescheiden intekent, zowel uit eigen inzicht, als uit een import (volgens regels, wat 3dshapes is, los van het feit, hoe je er nu over denkt), dan kan het over de weg heen samenvoegen niet meer.

Je kan de ligging, wat de intentie is, detail verbeteren, neerleggen op de overgang rijbaan naar berm.

Dus wanneer er een unclassified uitgesneden is dan ga je niet de landerijen links en rechts met elkaar verbinden.

Voor mij is dit “DWG waardig”

Dat het er op veel plaatsen wat grover bij ligt, vroeger hadden we geen luchtfoto, naderhand wel van mindere kwaliteit als nu.

Pas het aan, aan de intentie. Ook al kost het wat meer moeite, of laat het zo.

Dat is dan een keuze, ben je de eerste dan kun je je eigen draai aan geven, grove of fijne intekening, naderhand verbeteringen toepassen. Het is dan mogelijk om het daarna gedetailleerder uit te werken, maar niet te versimpelen.

Als iemand vindt dat er geen grass of farmland op de rijbaan hoort te liggen, dan heeft hij wel degelijk een punt.
Dat is wat je ziet.

Minder gedetailleerd als area:highway=* is landuse=highway.

Dat vlak kan je er onder leggen, gelijkend met residential industrial. (later gerendeerd, dan wellicht een grijstint)

Het weg profiel van sloot tot sloot, heg, kadastrale grens.
Omvattend, de rijbaan, de berm, fiets- voetpaden, etc.
gedetaileerd
area:highway=* shoulder verge apron, traffic_island.

Er zijn changesets van mij waar ik 3000 knooppunten gewist heb.
Ik vind dat je moet afwegen; óf 3000 knooppunten “goed” zetten óf de hele zwik weggooien en iets nieuws maken dat klopt, zij het met minder knooppunten
Foute data laten staan omdat die ooit is geimporteerd zie ik niet zitten.

Bekijk bijvoorbeeld dit polygoon
Het noordelijke deel is zogenaamd bos.
Het is helemaal geen bos! Dus korte metten er mee maken en dat scheelt weer 400 knooppunten ballast.

Ieder bosperceel in Nederland is op zeker moment geen bosperceel meer beste Kogacarlo!
Zie hier de door jou betwiste bospercelen:


Toen dat ooit als bos werd aangemerkt was dat volkomen terecht. Ga jij alle bossen in Nederland even langslopen om te zien of ze volgens de luchtfotos van nu nog wel kloppen?
Het zou je sieren als je wat minder stellig was in je uitspraken.
In ballast scheelt het nl. helemaal niets want dat bos (of niet bos) blijft gewoon in de database aanwezig. De kaart laat alleen de laatste versie zien. En ja, landschap verandert, er komt bos bij er gaat bos weg, er verdwijnt grasland en het komt ergens anders weer erbij. Waterlopen veranderen, wegen worden verlegd enz. enz. Het is een illusie om te denken dat de kaart een weergave van de werkelijkheid is.

@Marc Je hebt in wezen gelijk, maar 3dShapes begint ondertussen wel heel erg te verouderen. De afgelopen dagen heb ik mijn “delete” button goed versleten aan nieuwbouwgebieden waar ooit een hoop boomgaarden en akkers waren geïmporteerd.

Als ik het mij goed herinner kwam alle heide in mijn omgeving bij de 3shape import als bos terecht in OSM.
Dit was het grootste deel van de landuse die onterecht als bos (in een natuurgebied) op de kaart stond.

Daarnaast is de import al de nodige jaren oud.
Bij productiebossen zijn de nodige bomen gekapt om het landschap veelzijdiger te maken. Waterlopen laat het waterschap de laatste jaren weer meanderen.

Klopt Jan… Ben toen overal bezig geweest om die heidevelden erin te krijgen.
Mooie oefening om mp 's onder de knie te krijgen.

Dat klopt, maar mijn commentaar betrof het feit dat het geen zin heeft een bosgebied, dat ten tijde van het in kaart brengen volkomen terecht als bos werd aangemerkt, nu af te doen alsof dat door een of andere sukkel in kaart is gebracht.
Ik heb nu, gebaseerd op PDOK latest, de veranderingen doorgevoerd.
https://www.openstreetmap.org/changeset/118227548

In het voorbeeld met bovenstaande plaatjes, kijkend naar de track en de primary road geeft aan wat er mis gaat.
Dat is waar het topic over gaat.

Eerste intekening en latere bewerking over de weg heen, wat dan niet correct is.

track: https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.07409/5.79945

primary: https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.07104/5.79069

https://www.openstreetmap.org/#map=19/52.07439/5.78707

:slight_smile: :slight_smile: Marc toch.
Je verdraait mijn uitspraken.
Ik heb niks geschreven over sukkels en ik heb zelfs niet gedacht over sukkels.
Ik bedoel dat sommige romantische kronkellijntjes in Nederland op de kaart staan die bestaan uit honderden of zelfs duizenden knooppunten terwijl de data verouderd zijn. Als je een kaart in je zakcomputer opslaat zijn al die knooppunten wel degelijk foute ballast.

Hoe dan ook; terug on-topic dan maar.
De highway=primary die Allroads hierboven laat zien zou ik een keertje uitknippen. Ik zet hem op mijn todo-lijst,

Ontopic:
Het ziet er naar dat AnkEric zijn account heeft verwijderd.

Ook hier in Fryslân de nodige problemen door de desbetreffende mapper. Dat slecht uitgelijnde bermen worden samengevoegd is tot daar aan toe, dit levert (voor mij persoonlijk) geen dataverbetering en ook geen datavervuiling.

Waar ik wel over val is het ongevraagd wijzigen van andermans (kloppende) data:
https://www.openstreetmap.org/way/684468408
https://www.openstreetmap.org/way/415949620

Of letterlijk andermans (detail)werk ongedaan maken en zijn eigen manier hanteren:
https://www.openstreetmap.org/changeset/105695904

Bij commentaar krijg je een waslijst aan tekst en wordt er niet geluisterd naar de andere invalshoek, ook niet voor rede vatbaar.
Ik heb hier destijds geen acties op ondernomen omdat het niet veel voor kwam en er ook nog wel waardevolle data werd toegevoegd.

Als ik de situatie in en rond Woerden bekijk schrik ik toch wel een beetje van de datakwaliteit, of eerder, het gebrek eraan:
https://www.openstreetmap.org/relation/13048565
https://www.openstreetmap.org/way/72113667
https://www.openstreetmap.org/way/1014556930
https://www.openstreetmap.org/way/1009351599
https://www.openstreetmap.org/way/970654602

Hierop terugkijkend ik ben ik het volledig eens met AllRoads met “DWG waardig”. Maar goed dat lijkt nu niet meer nodig te zijn.

@Friendly_Ghost wetende dat er ook mogelijke vandalisme bij zit zou ik goed kijken wat er gewijzigd is door deze mapper en de eventuele schade z.s.m. te reverten.

Mapper AnkEric was enige jaren terug al gefrustreerd van het forum verdwenen.
Die frustratie is daarna waarschijnlijk gebleven als solo-mapper, gezien zijn commentaren soms bij zijn wijzigingensets.
Zo zette hij eens een verbindingsweggetje waar ik voor highway=service had gekozen om naar highway=unclassified met als commentaar o.a.: COMPLETE AND UTTER NONSENSE!
Dat duidt op een behoefte om iets te willen communiceren zonder met anderen te hoeven communiceren.
Zomaar je gehele account verwijderen na wat tegengas duidt ook op frustratie.
Het zal een kwestie van tijd zijn geweest voor het zover kwam.

Ik ben het er overigens mee eens dat er een plaats is voor beide manieren van mappen van grasstroken, en dat het terugdraaien was de meer gedetailleerde uitlijning niet hoort.

Het lijkt erop dat hij naar de 3dShapes imports keek en dat als zijn maatstaaf voor kwaliteit gebruikte. Dat is nou precies niet mijn idee van kwalitatieve data, maar eerder een plaatsvervanger bij gebrek aan voldoende mappers die landelijk alle bossen en polders micromappen.

Dat hij zijn account verwijderd heeft maakt het voor mij een stuk moeilijker om alle data na te lopen. Daarbij heeft hij ook simpelweg een hoop gemapt over de jaren heen, dus dat kan ik sowieso niet alleen. Weet iemand hoe we deze data op kunnen vragen zodat we er een gerichte kritische blik op kunnen werpen?

Om toch de 3Shapes import toch in een beter daglicht te zetten:
Voor mij maakte deze import van een (op topografisch gebied) lege openstreetmap een bruikbare kaart voor het wandelen. Ik ben toen overgestapt van de topo kaart van garmin (gebaseerd op kadaster kaarten neem ik aan) naar openstreetmap kaarten.

Hierna heb ik in mijn omgeving de data een update gegeven met luchtfoto’s (eerst Bing, latere nieuwere). De luchtfoto’s zijn nu veel recenter en gedetailleerder dan 10 jaar geleden.
Er zijn helaas nog steeds natuurgebieden waar amper paden zijn toegevoegd na de eerste import, maar dat komt ook nog wel.

Sinds de 3shapes import zijn er al discussies over de ‘witte lijnen’ waar paden/wegen liggen (of lagen).
En die zullen nog wel even doorgaan…

De 3dShapes import is een voorbeeld van de ‘remmende voorsprong’ en met de beste bedoelingen uitgevoerd.

Trouwens ook in overleg met de lokale mappers. Je kon aangeven of de oude zelf ingetekende landuse kon laten blijven. Ook zijn we weken bezig geweest met duplicated mapping te verwijderen. Vooal water.
OSM was zo’n beetje helemaal wit daarvoor. Een blind paard kon geen kwaad.
Er kwamen later betere alternatieven, maar de conclusie was toen om niet opnieuw iets te importeren omdat dat nog meer problemen zou veroorzaken. Er is inmiddels al te veel aangepast. Ik denk bv aan de Brababtse Biesbosch die volkomen veranderd is en ook helemaal in alle jaren bijgewerkt.
Na de import hadden we een kaart waar we wat trots op waren… Vergelijk die import maar eens met de willekeurige bosimport in Frankrijk.
Nu is het zaak af en toe eens wat aan te passen… of opnieuw in te tekenen.