Granice wsi w Polsce

Czy ktoś ma opracowaną metodę importowania granic obrębów ewidencyjnych z PRG?
Wiem, że nie zawsze odpowiadają one granicom miejscowości, ale chyba nie ma lepszych danych. Przerysowywanie z podkładu wydaje się być bardzo powolnym pomysłem.

Nie zdawałem sobie sprawy, że są w Polsce jeszcze braki w takich danych, wydaje mi się to całkiem ważne.

Nie wiem czy sobie zdajesz sprawę z tego, że to jest argument za wycofaniem takich edycji.

2 Likes

Niezgodności nie polegają na przebiegu granic, tylko na podziale - czasem obręb może mieć w sobie kilka miejscowości.
Zrobiłem losowo gminę Kraszewice i tutaj właśnie nie było granicy między Kraszewicami, a Jaźwinami - nie dodałem granic żadnej z tych miejscowości, a wolałbym dodać - może ktoś zna lepsze źródło, albo jest gotowa jakaś procedura importu.

Bo są wsie, które granic nie mają.

Dodatkowo, jeśli wieś nie ma własnej adresacji to nie można używać admin_level <= 10.

Właśnie ja niedokładnie mówię co tak naprawdę chcę oznaczyć.

Chodzi mi o to co na OSM oznaczamy jako admin_level=8, a nazwa punktu jest zbieżna z addr:place lub addr:city. W polskim podziale terytorialnym to będą chyba sołectwa?

To w Polsce są obszary które nie należą do żadnej wsi? A jeśli tak to czy nie powinniśmy dążyć do tego żeby całe terytorium Polski było pokryte obszarami admin_level=8? Możemy wtedy raz na zawsze porzucić is_in:*=*, wygodnie wyszukiwać miejsca i POI. Nie znam dobrze tego tematu, w części kraju którą edytuję od kiedy pamiętam były poprawnie zaznaczone granice.

Nie, jest inaczej: żadna wieś nie ma granic. Granice w Polsce mają tylko miejscowości o statusie miasta.

2 Likes

Na obszarach wiejskich obręb powinien obejmować obszar wsi oraz przyległe do tej jednostki osadniczej i z nią związane obiekty fizjograficzne. W szczególnych przypadkach odrębnym obrębem może być część obszaru wsi w granicach sołectwa.

Problem pojawia się, jeżeli dwie wsie są w jednym obrębie, np:

Wierzchucice są w obrębie Wierzchucin i rejestrach nie ma tej granicy, ale ona w praktyce jakoś istnienieje, chociażby w głowie urzędnika nadającego punkty adresowe.

Drugi przykład
Zwykle granice można wywieść z zaborczych gmin jednostkowych, a te z rozgraniczeń dóbr w okresie nowożytnym. I każda wieś, która ma adresy, ma granice.

To na jakiej podstawie można wyznaczyć granicę między tymi miejscowościami? (To taki sam przykład jak podana przeze mnie wyżej para miejscowości).
Gmina dysponuje jakimś dokumentem który to określa? Dzielić samemu i dodawać fixme? Map historycznych dla całego kraju, na odpowiedniej licencji, z zaznaczonymi granicami wsi, chyba nie znajdziemy.

Nie wiem.
Tak wygląda np. dokument gminy Białe Błota w temacie:


gdzie poza Trzcińcem sołectwa to obręby, a granice Lipnik i Drzewiec to chyba tylko po adresach.

Co do Kraszewic:
w obrębach są zachowane przedwojenne gromady: Powiat wieluński : mapa administracyjna i komunikacyjna : skala 1:100 000 - Digital Repository of Scientific Institutes
Ktoś ewidentnie w tamtym rejonie grzebał przy nazwach:
Polona
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/kraszewice/2685.pdf a tu masz mapkę sołectw na początku

Sołectwa a obręby geodezyjne to różne rzeczy, nie jest powiedziane że granice się będą pokrywać. Jeśli już wrysowujemy granice wsi, to niech pochodzą one konsekwentnie z jednego źródła.

którego?
Granice miejscowości nie są centralnie zewidencjowane wg mojej wiedzy.

Oczywiście, o tym właśnie jest ten wątek. Któreś dane muszą jednak mieć pierwszeństwo, bo inaczej będzie dochodzić do wojen edycyjnych między mapującymi wg obrębów, a mapującymi wg sołectw.

Pierwszeństwo mają dane TERYT i adresowe, które podają listę miejscowości oraz częsci miejscowości. Nie są jednak one nigdzie zmapowane, więc trzeba korzystać z dostępnych źródeł rozproszonych.

Ale tak na początek: czy te granice tak naprawdę istnieją?

Bo z dyskusji tutaj wydaje mi się że możemy usiłować mapować coś co nie istnieje.

No istnieją, gdzieś się kończy jedna miejscowość i zaczyna druga, powinna być tabliczka zielona taka, inne adresy.

Tabliczka może sugerować taką granicę w jednym punkcie, ale poza tym nic nie mówi o przebiegu granic między wsiami. Zasięg adresów z nazwą jednej i drugiej wsi może nam powiedzieć coś więcej, ale nie jest to bardzo precyzyjna metoda. Dlatego większość mapujących takie obszary gdzie się da kopiuje granice obrębów geodezyjnych. W zdecydowanej większości przypadków mamy nie więcej niż jedną wieś na obręb i adresacja domów jest z tymi granicami spójna. No ale są wyjątki.

Waham między stwierdzeniem, że nie istnieją, a powiedzeniem, że istnieją, ale nie są oficjalnie wyznaczone :smiley:

1 Like

W wypadku Jaźwin gmina Kraszewice granica jest oficjalnie wyznaczona, np. w strategii gminy jest ujęta w takiej jakości:

na podstawie geoportal.gov.pl

Czyli te dane są gdzieś w Geoportalu?

Widzę wiele zalet z zaznaczenia granic miejscowości i najchętniej zaznaczałbym je nawet niedokładnie z np. dodatkowym tagiem fixme=*, ale jeśli takie dane są dostępne w gminach, to lepiej od razu robić to poprawnie.

Ktoś zna może namiary na akt prawny który nakazuje (komu?) wyznaczać granice wsi?

To są granice sołectw. Jak wyżej: trzeba zdecydować, czy w razie konfliktu pierwszeństwo należy się granicom obrębów ewidencyjnych czy granicom sołectw. Wciąż piszesz, jakby istniały jakieś po prostu granice wsi. Nie, czegoś takiego nie ma.

W tym przypadku wygląda jednak akurat na to, że jak przeważnie, jedno i drugie się zgadza, a w geoportalowych obrębach może być po prostu błąd, skutkujący włączeniem wschodniej części obrębu Jaźwiny do obrębu Kraszewice B. Jak popatrzeć w Geoportalu na granice obrębów spisowych, które generalnie są oparte o te same podziały, to ta granica już jest widoczna.