G13 en elektrische mofa's

Volgens RVV art 5:

Hoofdstuk II.
Verkeersregels§

 1. Plaats op de wegArtikel 51.Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad.
  2.Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt.
  3.Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor.

mogen alleen bestuurders van snorfietsen met een verbrandingsmotor gebruik maken van een G13 fietspad.

Een fietspad met G13 wordt gemapped als:
highway=cycleway
mofa=no
moped=no
traffic_sign=NL:G13

Hiermee worden elektrische snorfietsen dus ten onrechte van een G13 fietspad geweerd. Is er een manier om dit te voorkomen?
mofa=no i.c.m. mofa:electrical=yes?
mofa=yes i.c.m. mofa:ice=no (ice = internal combustion engine)?
Om maar een paar te noemen.

Geim, hoe begrijpelijk ook, je gaat op die manier de verkeersveiligheid die op een toeristisch fietspad juist iets voor heeft tov andere wegen in gevaar brengen. Maar ja map what is is de grondregel toch ?
Het snelheidsverschil tussen fietsers en onhoorbare electrische brommers is groot, zeg maar dubbel en je hoort ze ook niet.
Of hoe ga je met electrische fietsen om die toeristisch kiezen ? Kun je die stromen ook mengen of doet de wegbeheerder dat al wel ?
En een Solex mag ook niet toeristisch rijden met de motor.
't Blijft lastig hoe de tags dan gaan.

Volgens mij worden wettelijk elektrische mofa’s gewoon gezien als mofa’s.
Dus geen uitzondering.

Zie ook de officiële verduidelijking voor ‘motorstep’: “Een motorstep met een maximale snelheid van 25 kilometer per uur is voor de wet een snorfiets. Is de maximale snelheid 45 kilometer per uur, dan beschouwt de wet de motorstep als een bromfiets.”

…alleen ouderwets tekstgebruik in de RVV tekst. Niet dat er überhaupt op gecontroleerd wordt in de echte wereld, bijna alle snorfietsen gaan harder dan 25kmh maar mogen niet op basis van alleen een snelheidsmeting bekeurd worden. En bromfietsen worden ook niet bekeurd als ze ‘tegen’ een fietstraat in rijden.

Nee, ik wil een situatie, die door de rijksoverheid in het leven geroepen is, goed in kaart brengen.

Ik heb het niet over brommers, maar elektrische snorfietsen. De laatste heeft een maximumsnelheid van 25 km/h gelijk aan een e-bike zeg maar.

Een e-bike is gelijk gesteld aan een fiets, wet maakt in deze nergens onderscheid.

Wetsartikel gelezen dat ik gequote heb?

Wetsovertredingen zijn nu niet echt steekhoudende argumenten.

Een snorfiets (max. 25 km/h) mag zo te zien met een elektrische motor op een G13 fietspad rijden:

https://www.vraaghetdepolitie.nl/verkeer/scooter-brom-en-snorfiets/op-welke-fietspad-mag-of-moet-ik-rijden.html

(Via:)

https://www.startpagina.nl/v/vervoer/bromfietsen-snorfietsen/vraag/656594/politie-zei-mn-electrische-scooter/

Hier lijkt nog geen tag voor te zijn. Als je iets overweegt voor te stellen, dan zou ik er voor kiezen om in de accessboom onder mofa te gaan:


access
  vehicle
    mofa
      electric_mofa
    moped

Of op gelijk niveau, maar dan moet er veel meer getagt worden, want mofa is dan niet meer van toepassing op die dingen:


access
  vehicle
    electric_mofa
    mofa
    moped

Een subtag via namespacing is denk ik minder handig, omdat je in de accessboom terecht wil komen en ook routers ervan gebruik wil laten maken. Erven van mofa kan handig zijn zodat bij het ontbreken ervan de mofa-accesstags gelden. Stel de vraag eens op de Tagging-ML, wellicht dat dit in andere landen al speelde?

Ja, dat heb ik gelezen, anders zou ik dat antwoord niet gegeven hebben.

Maar JeroenHoek heeft gelukkig een duidelijk antwoord. Mijn aanname klopte niet, kennelijk zijn er toch uitzonderingen tussen elektrische of verbrandingsmotor snorfietsen. Duidelijk (of niet).

Hi Jeroen, duidelijker kan t niet, dan kan ik vindt verdwijnen als niet steek houdend, bedankt.

Waar is het geborgd in de wet? Om het beter te begrijpen.
electric_mofa, dezelfde methodiek aanhouden als bij electric_bicycle, onderdeel van bicycle, dus ook mofa.

Nee, bestuurders van snorfietsen met een verbrandingsmotor worden juist uitgesloten van gebruik (G13)

want de basisregel is:
RVV
De regels voor snorfietsen begint bij Artikel 2b

dat anders bepalen wordt hier aangegeven

Fietsers: plaats op de weg.

Dus de elektrische snorfiets mag de regels van fietsen en fietsers blijven volgen en dus gebruik maken van de G13 onverplichte fietspad.

Tot zover bepaald bij de RVV.

Kan je dan van elke G13 onverplicht fietspad gebruik maken? Nee, want …

Naast verkeersborden staan er ook gebiedsborden in het veld, access_sign, de regels van de gebiedsbeheerder. Die werkend zijn in een zone.

Vallende onder Wetboek van Strafrecht. het veel gebruikte artikel 461 De strafbeplaing.

Dus de wegbeheerder/terreinbeheerder heeft de mogelijkheid om het gebruik van de weg aan banden te leggen. Niet zijnde een juridisch openbare weg (wegenlegger).

Staatsbosbeheer:
Borden met verborden.

Geen toegang:

 • voor gemotoriseerd verkeer

Wat horen wij te weten?
Wat is gemotoriseerd verkeer?
RVV, dat is wat we horen te weten. Algemeen bekend / aanvaard?

fietsen met trapondersteuning is dus gemotoriseerd, zo ook de elektrisch bromfiets (snorfiets)

fietsen met trapondersteuning is dus gemotoriseerd verkeer, zo ook elektrische bromfiets (snorfiets).

Dat zou in houden dat een elektrisch fiets binnen zo’n zone niet toegestaan is op een G13.

Maar, mogen we de algemene regel zo uitleggen als het gaat om access bordjes.

De wegeigenaar/terreinbeheerder, mag aangeven door gebruik te maken van “de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden”
Daarmee heeft hij een mate van eigen invulling om het aan te geven.
Afwijken van RVV benaming is er dan nog sprake van “blijkbare wijze”?

Hiervan uitgaande horen we dus op deze G13 paden van Staatsbosbeheer met access" Geen toegang: - voor gemotoriseerd verkeer " electric_bicycle en electric_mofa op = no te zetten.

Het druist misschien in tegen gevoelens, bedoelingen.
Wat je leest is bepalend.

m.a.w. een gebiedseigenaar kan elektrisch verbieden als hij dat wil op een G13. Vanuit toeristisch en veiligheid overwegingen.
Of de mensen die het veld in gaan dat begrijpen.
Misschien pas als onder het verkeersbord G13 een onderbord wordt gehangen.

Dan hebben we het nog niet gehad over het aan de hand meevoeren.

De RVV spreekt enkel en expliciet van snorfietsen mét verbrandingsmotoren in artikel 5.3 en de politie (handhaver van de wet) stelt op die vragensite dat elektrisch op G13 mag. Deze twee bronnen zijn in ieder geval in overeenstemming met elkaar. Als je twijfelt over de juistheid daarvan kun je kijken of je de handhaver of de wetgever deze lezing van de wet verder kan laten bevestigen, maar de ervaring leert dat we in Nederland geen kanalen meer hebben waar je zo’n vraag bij de wetgever kan neerleggen (probeer maar eens via https://www.rijksoverheid.nl/contact, je krijgt er nooit een zinnig antwoord wat op de specifieke details in gaat op terug, enkel vage algemeenheden). De handhaver is toegankelijker (politie, maar vaak ook stadshandhaving (BOA’s)), maar kan de wet ook verkeerd interpreteren.

Als je geld over hebt kun je ook een advocaat inschakelen natuurlijk, of een proefproces uitlokken door je te laten bekeuren op een G13 met een elektrische snorfiets, maar als de handhaver daar in principe niet op bekeurd is dat ook lastig. :slight_smile:

De vraag van Geim gaat over de standaardtoegangswaarden die we aan een G13 zonder verdere toegangsbeperkingen toekennen. Eventuele onderborden of aanvullende regels komen daar altijd nog overheen.

Niet relevant. Dan ben je in de eerste plaats een voetganger. Daar kan de wegbeheerder verder nog beperkingen aan opleggen (geen hond/fiets/drankglas meevoeren) maar dat staat los van deze vraag.

Ah fuck, sorry, nu pas snap ik de verwarring. My bad, een typo/fout knip en plakwerk.
“mogen alleen bestuurders van snorfietsen met een verbrandingsmotor gebruik maken van een G13 fietspad.”
had moeten zijn
“mogen alleen bestuurders van elektrische snorfietsen gebruik maken van een G13 fietspad”.

Het gaat me er inderdaad om dat er expliciet wordt gesproken over een verbod voor snorfietsen met een in werking zijnde verbrandingsmotor. Daarmee wordt dus een onderscheid gemaakt tussen een snorfiets met verbrandingsmotor en een elektrische motor. Omdat de een expliciet verboden is geldt dat verbod m.i. niet voor de ander (de elektrische snorfiets).

Grappig, ik heb daar dwars overheen gelezen (ik las het dus zoals je bedoelde). Dat verklaart wel wat van de verwarring hierboven. :slight_smile:

Nee, dat is een verkeerde conclusie. Fietsen met trapondersteuning vallen net zoals bromfietsen onder de “behalve”. Na “bromfiets” volgt een komma, die je mag vervangen door het woordje “en”.
Zou ook raar zijn dat een bromfiets geen motorvoertuig is en een fiets met trapondersteuning wel.

Ik las het eerst ook verkeerd, maar het staat er wel goed. Een fiets met trapondersteuning is géén motorvoertuig, maar wel een gemotoriseerd voertuig. Anders had het natuurlijk niet van gemotoriseerde voertuigen uitgesloten hoeven te worden. Ik denk dat je simpel kan stellen dat motorvoertuigen een juridische term is zoals hier gedefineerd, en gemotoriseerde voertuigen precies is wat het zegt: voertuigen met een motor.

Er is zelfs nog een categorie; snorfietsen met een uitgeschakelde (verbrandings)motor, die zie je tegenwoordig niet zo veel meer, maar is ook een mogelijkheid. Denk maar aan een Solex waarbij ook gefietst kan worden, hoewel erg zwaar…

Ik was dus verkeerd voorgelicht door een agent.

De fietsstraat waar ik aan woon heeft tegen de rijrichting in een C02 “gesloten voor deze richting” en een OB52 “uitgezonderd fietsers”.
Dus was ik nieuwsgierig wat wel mocht en wat niet - vooral of bromfietsers daar tegen de richting in mogen rijden, wordt namelijk veel gedaan.

Antwoord van de agent: snorfietsen (elektrisch of verbranding maakt niet uit) mogen wel; bromfietsen niet; maar wordt niet actief op gecontroleerd.

Gezien dat elektrische scooters steeds populairder worden, wil ik dit topic toch weer even aanhalen.

Voor elektrische fietsen is er tegenwoordig electric_bicycle.
Met diezelfde gedachte is er een ogenschijnlijk verwaarloosd proposal voor electric_mofa en electric_moped.
Een elektrische fiets vind ik echter toch wel echt iets anders dan een fiets (wel/geen motor) vergeleken met een snor-/bromfiets (allebei motor, maar verbrandings- of elektrische).
Dus het voorstel van Geim met mofa:ice en mofa:electric kan ik me ook goed in vinden.
Alternatief is nog met conditionals werken, zoals mofa=no, mofa:conditional=yes @ electric (of andersom met mofa=yes, mofa:conditional=no @ ice). Aangezien dit niet echt nieuwe tags zijn is dat misschien simpeler, want geen noodzaak voor mailinglist/proposal (waar ik geen ervaring mee heb).

Hoor graag wat anderen het best lijkt!

Om heel eerlijk te zijn - veel te veel tag werk…
Ik verdwaal al in de mofa/mopeds… :confused:

We kunnen ook zeggen; we taggen alleen traffic_sign={NL:G11, NL:G12a, NL:G13}. Daaruit kan je in 90% van de gevallen alles halen. Eventuele uitzonderingen zoals Amsterdam/Utrecht/etc. waar snorfietsen verboden zijn bij G11, kunnen dan alsnog getagd worden met mofa=no.

Dat heeft voor zover ik weet verder geen invloed op onze tagging.

Verschillen de verkeersregels voor elektrische snorfietsen van gewone fietsen? Anders zou ik zeggen dat die snorfietsers de navigatie gewoon met gezond verstand op “fiets” zetten. En houden wij het gewoon bij moped/mofa/bicycle.

Dat legt teveel verantwoordelijkheid bij de navigatiesoftware en renderers neer, en we zouden er een unicum mee creëren. De meeste navigatiesoftware zal daar niks mee doen. De access-tags (zoals mofa, bicycle) zijn voor het beperken/vrijgeven van toegang (aanvullend op de standaardwaarden per land voor de betreffende highway-waarde), de traffic_sign-key is enkel voor de extra informatie over het verkeersbord.

Gebruik de presets uit NL - Fiets, dan is het correct taggen van een G11 in JOSM een kwestie van weg selecteren, [F3] → typ ‘g11’ [enter] → klaar.

[F3]g11[enter]

Als het handig is om ook een Amsterdamse G11 te hebben, dan kan daar ook een preset voor komen. Allroads beheert ze.