G13 en elektrische mofa's

Klinkt handig, weer wat geleerd!
Beantwoord echter nog niet de vraag hoe we elektrische snorfietsen op onverplichte fietspaden taggen.

Goede vraag. Over het algemeen niet zo veel. Maar in steden als Amsterdam wel, daar mogen snorfietsen niet meer op het verplichte fietspad (G11). Daar zal de elektrische snorfiets dus de mofa=no tag moeten volgen. Denk dat het dan wel weer ingewikkeld wordt als we zeggen dat ze buiten Amsterdam opeens bicycle=* moeten volgen…

Een onder categorie, mofa:electric , electric_mofa maken. Wat mofa overruled.
Gezien de tendens electric_mofa, net zoals er MTB, electric_bicycle is.

Let wel. Er zijn paden waar een G13 staat, dan staat er naast, voor of achter een SBB bord met:

Geen toegang:
 -voor gemotoriseerd verkeer.


Laat nu die elektrische fiets ook gemotoriseerd verkeer zijn.

Als je RVV bekijkt:

fietsen met trapondersteuning ( elektrische fiets) behoort tot alle weggebruikers en is een gemotoriseerd voertuig.

Ze willen motorvoertuigen aangeven, maar in de uitleg geven ze gelijk aan dat elektrische fietsen gemotoriseerde voertuigen zijn.

Goed, dit is RVV, W.v.S. artikel 461 zegt:

daar kan je dus als SBB wat anders mee bedoelen, SBB/Overheid, daar zou men duidelijk over moeten zijn wat met bepaalde tekst wordt bedoeld.

Dit is bekend bij SBB en men laat het op zijn beloop, nemen het mee naar de volgende ronde overleg voor nieuwe opzet borden.
( nu door het hele land alles aanpassen, zie het voor je, het zijn er nogal wat. )

En daar mag die elektrisch snorfiets ook niet in, bij een G13.

Zo zullen er ook andere organisaties zijn die voor een bepaalde tekst kiezen.

Het is dus zeer bepalend, wat er op het art. 461 gebiedsbordje staat.
Je kan niet op basis van G13, allemaal hetzelfde taggen (electric_mofa=yes)

Let op dat het RVV gemotoriseerde voertuigen niet wettelijk definieert (het heeft geen eigen lemma zoals motorvoertuigen dat wel heeft); de toelichting kan gezien worden als een verduidelijking in de context van uitleg van de uitrdukking motorvoertuigen, maar het niet per se daar buiten betekenis.

Zolang voor de verkeersdeelnemer duidelijk is wat er bedoeld wordt, is er ook niet veel aan de hand en heeft zoiets terecht geen haast om aan te pakken. Het kan soms voorkomen dat in wetteksten ambiguïteit ontstaat, maar dat is voor de leek interessant noch relevant als de handhaver, wetgever, en verkeersdeelnemers dat anders interpreteren. Voor ons als mappers is het dan ook niet relevant: ground-truth gaat voor wet.

De overheid stelt zelf nadrukkelijk dat voor een ebike de wetgeving voor fietsen geldt.

Of de fietsers hun motoren af willen zetten! :smiley:
(Foto van mij uit 2017 van een GVB-pont)

Die tekst gaat specifiek over verkeersregels.
Op andere vlakken zijn fietsen met en zonder trapondersteuning *niet * op voorhand gelijkgeschakeld, een fiets met trapondersteuning is bijvoorbeeld *geen *motorrijtuig in de Wegenverkeerswet (waar het RVV onder valt), maar *wel *in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen.

Voor het bepalen van access in OSM zijn echter niet alleen de verkeersregels (het verkeersrecht)maar ook het toegangsrecht waar Allroads met art 461 Wvs terecht naar verwijst van belang. Vanuit het toegangsrecht kan een verbod gelden voor een bepaalde vervoerswijze terwijl er vanuit het verkeersrecht geen verbod is.

Meerdere terreinbeheerders plaatsen gebiedsborden obv art 461 waar een verbod voor elektrische fietsen in te lezen is. Bij sommige borden Soms kan je daar nog een taalkundige boom over opzetten, andere heel erg expliciet in het weren van elektrische fietsen. Maar als er een verbod te lezen is dan is dat voor mappers de ground truth, verwachtingen dat er niet op bekeurd zal worden zijn speculatie.

Ook een aardig voorbeeld:
Nationaal Park de Hoge Veluwe plaatst G11-borden op hun fietspaden:
https://www.mapillary.com/app/?pKey=577337423671662

Maar op grond van het toegangsrecht weigeren ze (bepaalde typen) elektrische snorfiets bij het hek:
https://www.destentor.nl/veluwe/elektrische-scooters-niet-langer-welkom-op-de-hoge-veluwe-paden-worden-gewoon-te-vol~af4d5a61/

In dat geval geldt mofa=yes voor alle drie typen fietspaden in Nederland. Met mofa=yes in de standaard access kunnen we die tag dan weglaten. Scheelt weer een tag.

Dit werkt uiteraard ook met iets als mofa:combustion=no.

Om vervolgens e-bikes weer te ontheffen van een (aparte) WA verzekeringsplicht: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020238/2006-10-01