footway=both, yes, left e.d. deprecated verklaard

'k Begrijp nu waarom in editor iD de extra tag footway=sidewalk te pas en te onpas meekomt met highway=footway

footway=yes;both e.d. is deprecated verklaard

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:footway

Ben echter toch geen voorstander van dat mappen van al die parallelvoetpaden in onze steden ivm de belabberde routering :frowning:

Ik verken te voet Parijs. OSMAND snapt niet dat in straten met eenrichtingsverkeer voetgangers wel in twee richtingen mogen lopen. Als je niet oplet, wordt je kilometers omgestuurd. Uiteraard heb ik ingesteld in OSMAND dat ik me lopend verplaats, maar dat helpt niet.

René

Dag René… dan is dat wel een “onhebbelijkheid” van OsmAnd. De osm kaarten die in een garmin draaien gaan wel tegen de richting in op instelling voetganger. Die truc pas ik juist toe als ik op onbekend terrein door steden fiets.
Maar alle trottoirs taggen levert dan nog steeds een rommelige routering op al zou het voor die BUG voor OsmAnd wel enigszins een oplossing zijn. Beter zou het zijn als Osmand zijn routering aanpast. Wellicht iets om door te geven.

Het onderwerp had ik eigenlijk aangesneden omdat nieuwe mappers te pas en te onpas footway=sidewalk taggen met editor iD. Die extra tag komt automatisch mee. Dus ook op losliggende voetpaden (lees wandelpaden)
Ook ontmoedigde ik het aanleggen van parallelvoetpaden, maar dat gaat kennelijk tegen de wiki nu in.
De oplossing die ik dan aandraag aan nieuwe mappers is om die trottoirs in de tags van de hoofdrijbaan op te nemen. Dat is dus nu “afgekeurd”.

Eggie

Volgens mij haal je iets door elkaar. Trottoir aangeven in de tags van de hoofdrijbaan doe je met sidewalk=.
Footway=
kan worden gebruikt als aanvulling op een lijnelement met highway=footway om het type voetpad aan te geven.
In die constructie is footway=yes/both/right/left/none een onzinnige tag.

Met andere woorden, de juiste manier is nu om op onderstaande:

De volgende tags te zetten:

highway: residential
name: Bendastraat
sidewalk: both

En je gebruikt een los voetgangerspad (highway: footway) enkel als het een dedicated ‘straat’ is voor voetgangers (Verkeersbord G7).

Andries… dan is correct?
highway=residential
sidewalk=both

Ja, dat is correct
Dat zit ook zo in de JOSM preset
En dat gebruik ik ook

Thanks… dan zit het weer goed in mijn hoofd… ben niet zo’n trottoirmapper :slight_smile:

Er zijn meer mogelijkheden. Als je een (betegeld) pad hebt die twee straten met elkaar verbindt en aan beide zijden uitkomt op een naastliggend trottoir zonder verlaagde stoeprand, dan volgt hieruit dat het een voetpad is en highway=footway dus op zijn plaats is.
Vaak zijn er wel verlaagde stoepranden maar is dat dan met het oog op fietsers of met het oog op invalidevoertuigen e.d.?
De concensus is dat we primair taggen op basis van verkeersregels en niet op basis van praktisch gebruik dus niet bijv. cycleway maken van een trottoir omdat de hele buurt er te fiets passeert. De weginrichting maakt echter niet altijd duidelijk welke verkeerregeling van toepassing is. Bij twijfel kies ik voor highway=path.

Voorbeeld in mijn dorp: een tegelpad door een grasstrook als verbinding tussen twee straten. Aan deze kant komt het uit op een trottoir zonder een verlaagde stoeprand of oprijmogelijkheid op die plek. Op basis daarvan is het dus zeker een voetpad.
Bekeken vanaf de andere zijde zou dit overigens niet zo duidelijk zijn.

In het verlengde ervan ligt dit pad als doorsteek naar een andere straat. Wel een oprijmogelijkheid en bovendien niet uitkomend op een trottoir.
Een beeld van de overzijde laat zien: wel uitkomend op een trottoir met ook een oprijmogelijkheid maar haaks op de rijrichting.
Het lijkt ingericht voor voetgangers. Er komen in de praktijk wel fietsers langs en er wordt niet gepoogd deze tegen te houden (geen obstakels).

In de BGT-viewer staat het als voetpad maar dat is ook het geval bij een ander pad in het dorp terwijl daar G13-bordjes (‘fietspad’) staan. Zo’n toegewezen functie binnen de BGT lijkt een indicatie van primair beoogd gebruik volgens de gemeente. Dat kan voor een mapper informatief zijn maar niet leidend of doorslaggevend.

Footway=sidewalk als aanvulling op highway=footway gebruik ik alleen voor echte trottoirs: verharde voetwegen direct aanliggend of nabij parallel lopend aan een straat of weg.
Dus niet voor bijv. voetwegen die twee trottoirs met elkaar verbinden, zoals het stukje pad in het eerste beeld hierboven.

Andries… verhelderend…

Als ik het RVV goed begrijp dan is een voetpad alleen die paden die met een bord G7 aangeduid worden. Dus lijkt me niet juist om een tegelpad gewoon maar als voetpad te taggen. Als iemand dat wel gedaan heeft, dan zet ik er meestal een bicycle=yes bij. Maar dat is meer om dat ik bij highway=path dan ook weer een surface tag of zo zou moeten opnemen.

Op een trottoir mag je niet fietsen. Om het tegelpad in mijn voorbeeld te befietsen moet je een stuk trottoir meenemen. Dus mag je er niet fietsen, althans niet over het hele traject.
De vraag is dan: maakt deze situatie het tegelpad tot voetpad waar dus helemaal niet op gefietst mag worden? Of is het een pad waarop je wel mag fietsen (en brommen?) maar het stukje trottoir lopend moet afleggen?
In het eerste geval is highway=footway op zijn plaats. In het tweede geval is het grotendeels highway=path met een heel kort stukje footway. Dan zal het in de praktijk nooit door routers worden gebruikt.

Ik denk dat de RVV geen uitsluitsel kan geven over een dergelijke situatie. Wellicht bestaat er jurisprudentie hierover… ik houd me aanbevolen.
Is het niet formeel dan is het wel pragmatisch om de toegang voor het gehele pad te bepalen en dan voor footway te kiezen.

Met een trottoir wordt een voetpad bedoeld dat langs een weg ligt. En inderdaad mag je op het trottoir niet fietsen langs de richting van de weg.

Een trottoir dwars oversteken doe ik heel regelmatig. Zie de andere recente discussie op dit forum: de uitritconstructie. Dus we kunnen stellen dat het oversteken van een trottoir met fiets of auto in het algemeen niet verboden is.

Nu heeft een uitrit natuurlijk een schuine stoeprand. Maar dat onderscheid komt weer niet voor in het RVV.

Dus is het redelijk om aan te nemen dat het toegestaan is om een trottoir over te steken om een weg of pad te bereiken dat voor je vervoermiddel toegankelijk is.

Zelfs dat is geen regel.

Met het befietsen van een stuk trottoir bedoelde ik het berijden langs de richting van de weg. Dat is in het voorbeeld nodig omdat de schuine stoeprand een eindje verderop ligt.
Wil je hier enkel het trottoir oversteken dan moet je bij een trottoirband oprijden. Dit is mogelijk niet expliciet bij wet verboden maar ik vermoed dat dit in jurisprudentie wel degelijk als verkeerde handeling zal worden gezien.

En gezien de aandacht voor de fietser in zowel regelgeving als infrastructuur in het Nederlandse verkeer is zeker in dit voorbeeld het pad overduidelijk als voetpad bedoeld.

Ik kan me moeilijk voorstellen dat je gewoon met je auto de oprit bij je huis mag op- en afrijden in een straat met direct aanliggend trottoir als er geen schuine stoeprand is aangelegd. Dan zou ik verwachten dit regelmatig tegen te komen bij wat lagere stoepen want voor de meeste auto’s zou dat nauwelijks een obstakel zijn.
In het voorbeeld gaat het niet om een oprit dus dat kan nog verschil maken. Maar ik geloof er niets van dat een motorfiets volgens de rechter het voorbeeldpad zou mogen gebruiken, en dat bij een breedte van 10 i.p.v. 5 tegels ook auto’s dat zouden mogen.

Nog een voorbeeld. Hier zie je betonpad zonder bebording. Je kan redeneren: als het voor fietsers was bedoeld dan had er wel een bord gestaan. Of juist andersom: als het enkel voor voetgangers was bedoeld dan had er wel een bord gestaan. En wat zou de reden kunnen zijn om geen bord te plaatsen? Kostenbesparing? Of en meer gelijkwaardige indruk voor voetgangers en fietsers wekken?
Om er te komen moet je over een trottoir of over wat lijkt een uitrit te zijn maar in de BGT staat als voetpad. Het betonpad zelf staat in de BGT ook als voetpad.

Dan aan de andere zijde van het pad. Er is geen op- en afrit in de hoek waar het pad op de straat aansluit. Die is er wel iets verderop in het aansluitende stuk tegelpad dat we normaal als trottoir zien.

Er is geen expliciet verbod voor fietsers en het is ter plaatse moeilijk te bepalen of de inrichting met aansluiting op trottoir een impliciet verbod moet inhouden.

In zo’n geval geef ik dan toch het nadeel van de twijfel aan fietsers. Het ongemak van het belanden op iets wat nou niet echt als fietspad is ingericht lijkt me groter (zeker voor bijv. een wielrenner) dan het gemis van een eventueel te gebruiken pad. In dit geval heeft het pad ook geen routetechnisch voordeel voor doorgaand fietsverkeer.

Kortom: bij gebrek aan duidelijke wettelijke toegang door verkeerstekens en inrichting wordt het een kwestie van pragmatisch mappen.

Wat meer terug on topic: de laatste link is een voorbeeldsituatie waarom ik het aan straten toevoegen van sidewalk=* tot nu toe nauwelijks heb toegepast. Vaak genoeg heb je een trottoir langs een klein gedeelte van een straat en dan zou je de straat speciaal daarvoor moeten opknippen.
En dat terwijl het wel of niet aanwezig zijn van een trottoir naar mijn mening niet doorslaggevend is voor de kwalitatieve toegankelijkheid van een straat of route voor voetgangers.
Sidewalk=* kan vooral nuttig zijn om trottoirs aan te geven waar je ze op basis van bijv. het kaartbeeld niet verwacht. Dat geldt dan voor niet-straten zoals (ontsluitings)wegen (bijv. tertiary en secondary).

Het lijkt dat een verbod iets is waarbij oom agent z’n bonnenboekje kan trekken. Als geen wet kan vinden die van toepassing is, dan is het dus niet verboden.

Iets anders is dat, zeker bij een aansluiting met een stoeprand, je daar waarschijnlijk helemaal niet wil fietsen.

Er is al een tag barrier=kerb (https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:barrier%3Dkerb)

Dus misschien een highway=footway en bicycle=yes voor tegelpaden die geen officieel voetpad zijn. En dan een barrier=kerb node op de aansluiting met de weg.

Het voorbeeld GM voorbeeld hierboven is een inritband.

Je leest steeds meer over toegankelijkseisen

Volgens wiki is dit wheelchair=no

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:kerb#Tagging

Ik had al eens de foto in een topic geplaatst.

kerb zou hier juist zijn.

Het gebruik van de tag barrier=kerb is in elk geval een goede optie. Ik zal eens bekijken waar ik die overal kan toepassen.

Beide aansluitingen gaan IMHO via een trottoir. De tweede wat duidelijker dan de eerste. Op een trottoir mag je niet fietsen dus hier kun je geen fietspad of bicycle=yes van maken.

Of een router erover routeert is dan een tweede. Het fastbike profiel van brouter bijvoorbeeld routeert gewoon over een footway, met een minimum costfactor van 1.2.