Foot/bicycle=? op 80 km/u wegen

Wat taggen we voor voetgangers, fietsers (en snor-/bromfietsers) op de ‘grotere’ wegen (niet autowegen) buiten de bebouwde kom, meestal 80 km/u voorrangsweg, waar verder geen verkeersborden staan?

Op het oude forum al eens een discussie over geweest: foot=no op provinciale weg? / users: Netherlands / OpenStreetMap Forum

Vaak is er wel ergens verderop een parallelweg en zijn er weinig tot geen bestemmingen langs de weg. Maar vaak is het wel een vrij rechte weg, die daardoor sneller is/lijkt op de kaart dan een andere weg voor fietsers/voetgangers. foot/bicycle=no vind ik niet toepasselijk als het niet expliciet verboden is en =use_sidepath kan wat mij betreft alleen als er direct naast een pad ligt wat gebruikt dient te worden. Echter helemaal niks taggen vind ik toch ook wat raar, want je wil eigenlijk voorkomen dat routers fietsers/voetgangers daarover gaan sturen. Daarom zou ik eigenlijk iets willen taggen van bicycle=wouldn't_advise_it_but_not_forbidden :wink:
Er is geloof ik ook =discouraged, maar volgens de wiki gaat het alleen om wegen waar aangegeven staat dat het afgeraden wordt (met een bordje bijvoorbeeld).

Dus wat vinden jullie hier geschikt? Of moeten we dit aan de routeerder overlaten die zelf moet bedenken dat een paar honderd meter extra fietsen het waard is om een 80 km/u weg te vermijden?

2 Likes

Do you have an example? Usually I would expect that maxspeed and the highway= classification give enough hints for the router, if desired.

1 Like

Kun je een voorbeeld geven van zo n 80 km weg in Nederland.
Kan me niet voorstellen dat fietsers er mogen komen.

Buiten Nederland zie je ze genoeg…
Het motto is map what’s on the ground.
Mag je er fietsen…het zij zo.

1 Like

Only tractors are explicitly forbidden.

BRouter selecteert bijvoorbeeld niet onmiddellijk de Bennebroekerweg route in het Trekking profiel. Er lijkt een malus te zijn. (Ik heb momenteel geen tijd om het in detail te controleren, het kan ook aan andere factoren liggen).
In ieder geval is het mogelijk deze route te vermijden. Welke omleidingen de router neemt is dan echt een kwestie van configuratie.

(Vertaald met DeepL)

Lijkt me een fout van de gemeente om daar geen fietsverbodsbord te plaatsen.
Iets verderop zie je dat wel: Google Maps

Ja inderdaad, vandaar juist mijn vraag. Als de gemeente ‘vergeten’ is dit aan te geven, wat doen wij dan?

Voor foot=* geldt dit nog wat meer volgens mij, meestal staat er namelijk alleen bord C9, dus geen verbod voor voetgangers.

Je kan dit beter melden bij de gemeente:https://formulieren.haarlemmermeer.nl/formulieren/direct-melden

There are things used like class:bicycle:non_experienced=-3

(but do note that whole prefix Key:class:bicycle - OpenStreetMap Wiki is disputed due to Verifiability - OpenStreetMap Wiki, and I don’t know which data consumers - if any - actually use that)

1 Like

Het ontbreken van bord C9 lijkt inderdaad een niet veelvoorkomende situatie. Dat heeft echter geen gevolg voor voetgangers, dus de vraag of/hoe we dat taggen blijf ik wel hebben.

OSM moet natuurlijk niet in de schoenen van de wetgever gaan staan. Als je ergens wettelijk mag lopen, hoe onaangenaam of zelfs gevaarlijk dat kan zijn, dan kunnen we niet taggen foot=no.
De tag discouraged zou je wat mij betreft best mogen toepassen, ook als de wiki vermeldt dat daartoe een bordje moet staan; die wiki kan immers ook slechts de mening van een of een paar zijn. Maar ik vind wel dat je discouraged alleen kunt melden als er nabijgelegen alternatieven voor de voetganger zijn.
Als de gemeente (overduidelijk) vergeten is een verbodsbord te plaatsen, wat, zo is mijn ervaring, steeds meer voorkomt - de kwaliteit van wegbeheerders en inzet neemt meer en meer af - zou ik zoals reeds gesuggereerd zeker de gemeente eens een berichtje kunnen sturen.

Eens met Martin. En ik denk dat je in dit specifieke geval ook geen zorgen hoeft te maken met de routers, want iets verder zowel west- als oostwaarts kan de fietser en wandelaar geen kant op want daar zijn wel parallele fietspaden en die zijn getagd met bicycle=use_sidepath en foot=use_sidepath

In mijn gemeente: Bij de verbindingswegen tussen de dorpen waar een vrijliggend fietspad over gaat in een fietsstrook/fietssuggestiestrook wordt de maximale snelheid op die plek verlaagd van 80 km/u naar 60 km/u.
Alleen de verbindingswegen tussen de dorpen zijn nog 80 km/u wegen, de rest is allemaal 60 km/u zone.

I think the general class:bicycle is a good suggestion for a more suitable key for these examples where cycling / walking is not explicitly discouraged by a sign , but still for most users clearly unattractive.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:class:bicycle#Values

Of course there is a subjective element here, but I think it is better to keep that subjective evaluation in a key that is meant for a subjective evaluation instead of using the access-key which is meant for legal access, not attractiveness.

Using bicycle=discouraged in a way that is not compatible with the current wiki (not discouraged by signs) is bad practice, for several reasons:

  • it introduces the objections about verifiability to a tag that is at this moment clearly defined
  • it makes it unclear for other users what is intended with these tags (they would expect a signed situation, but that is than not always the case)

If someone thinks that the current definition of access=discouraged should also include situations without explicit signs, the way forward is to improve that wiki by explaining why that would be better and see where that leads us, not to start tagging in a way that is conflicting with the current wiki, which makes it unclear what these tags mean.

2 Likes

Wij als cartografen doen objectieve waarnemingen, en als je ergens kan en mag fietsen, ook al zouden we het niet aanraden, dan vind ik dat we niet zelf de regels moeten uitvinden. Anders krijg je situaties waarin oma heel blij is dat ze op haar oude dag om 80 km/u wegen heen geleid wordt, maar een racefietser die zich beter weet te redden op dezelfde weg zich stoort aan wat in feite alleen ons verzinsel van een toegangsrestrictie is.

2 Likes

Ik meen dat ik dat ook zei. :grinning:

1 Like

Ik denk niet dat class:bicycle=* nodig is, maxspeed=80 in combinatie met afwezigheid van fietsstroken e.d. zou genoeg moeten zijn voor routers.

De afwezigheid van fiets-/voetgangersvoorzieningen kan met tags als sidewalk=no worden verduidelijkt.

Als het evenwel een evidente bebordingsfout van de wegbeheerder is, mag je van mij bicycle=no/foot=no invoeren in de geest van artikel 5 Wegenverkeerswet.

1 Like

Als een bord echt vergeten of gestolen is dan kan je dat beter terug melden naar de gemeente, en dan geld voor OSM dat je dat bord wel mee moet tellen. Aangezien het een fout is en dat hersteld hoort te worden.
Objectief de infrastructuur mappen is natuurlijk goed maar laten we wel ons verstand blijven gebruiken.

2 Likes

Ik denk dat je dan heel wat mooie (ruilverkavelings)wegen in Drenthe en andere agrarische provincies onterecht uitsluit:

5 Likes

Helemaal mee eens.
Zone 60 is nog niet overal ingevoerd en er zijn ook doorgaande wegen van zone 60 uitgesloten, dus 80, die geen fietssuggestiestroken hebben. Voorbeeld: de Groeneweg van Daarle naar Daarlerveen OpenStreetMap Als je die uitsluit, dan trrakteer je de fietsers op een leuke omweg.