Fietspad als straat

Beste medemappers,

Laast was ik aan het mappen in Amsterdam. Toen viel het mij op dat een behoorlijk aantal straten geen gemotoriseerd verkeer toelaten, maar wel fietsverkeer. Deze straten zijn/worden getaged als highway=cycleway.

Met voetgangersverkeer (G07/C0) maken wij onderscheid tussen paden en wegen met highway=footway en highway=pedestrian.

Maar dit doen wij niet als het gaat over fietsverkeer (G13/G11/G12a/C0+fietsers toegestaan) dan wordt alles getaged als highway=cycleway.

Ik zou hier graag wel onderscheid in willen maken. Daarvoor ben ik aan het denken geweest en heb ik even een test proposal geschreven voor highway=cyclist. Dit om voort te borduren op highway=pedestrian.

Zie: User:Tjuro/Highway=cyclist - OpenStreetMap Wiki

Ik zou graag willen horen wat jullie hiervan vinden. Dus aan de ene kant het splitsen tussen fietspaden als pad en fietspaden als weg. En anderzijds wat jullie van dit proposal vinden?

1 Like

Ik heb net op aanraden van enige medemappers zo’n ding als highway=pedestrian gemapt, met bicycle=yes, mofa=yes,moped=yes voor de fietsers en ook motor_vehicle=destination voor dienstvoertuigen en aanwonenden.
Hoe is dat verschillend?

PS sorry, dat was een domme vraag. Negeren aub!

highway=pedestrian is bedoeld voor voetgangers als hoofdgebruiker, eventueel zijn andere verkeersdeelnemers wel toegestaan. Maar als er stoepen zijn en brommers mogen komen, is het dan nog wel een straat met voetgangers op één?

Het voorstel is in Engels dus ik neem aan dat je het internationaal wil voorstellen. Voor Nederland is het niet onlogisch, maar Ik denk niet dat het in OSM erg zal aanslaan, gezien de fietsvoorzieningen die ik in diverse landen heb gezien en horen beschrijven.

Er is uberhaupt vrij veel weerstand tegen nog een highway value, zeker als die voor dezelfde transportwijze is als een bestaande. Misschien krijg je het verschil wel uitgelegd, maar de praktijk van mappers is anders, waardoor het onderscheid verdwijnt omdat ieder zijn eigen voorkeur volgt ipv jouw nette onderscheid. Voorbeelden genoeg van.

Zou je niet hetzelfde bereiken met een bijtag die aangeeft wat je je voor moet stellen bij dit object?
Bijvoorbeeld highway=cycleway + cycleway=street.
Ik denk dat dat niet in de weg zit van cycleway=lane op andere highways.
Anders cycleway:design=unclassified of zo.

Er is denk ik een groot verschil tussen voetgangers en bestuurders: Bestuurders worden geacht rechts te houden en voetgangers niet.

Dus er is een maximum aan hoe breed je in de praktijk een fiedspad kan maken. Het heeft geen zin om een grote lege ruimte te hebben met fietsers die aan de randen moeten fietsen.

Dat is heel anders dan bij voetgangers. Daar kan je een groot plein hebben waar voetgangers in alle richtingen dwars overheen lopen. Zo’n plein is duidelijk anders dan een voetpad.

Als het gaat om wegen, het maakt niet uit hoe breed de weg is, de weg krijgt dezelfde tag. Of een snelweg 1 strook is of 8, het blijft een snelweg.

Dus alleen dat een fietspad wat breder is en eventueel andere bestrating heeft zou geen reden moeten zijn om een nieuwe tag te verzinnen.

1 Like

Mee eens, maar dat is niet waar het hier over gaat, brede fietspaden blijven brede fietspaden en zijn dan dus highway=cycleway.

Waar we het hier over hebben zijn fietspaden als straat met aangebouwde huizen en adressen met dezelve naam.

Een bij tag zou zeker kunnen, maar dan vraag ik mij een aantal dingen af zoals op welke highway= zou je die bij taggen. Moet het een specifieke subtag zijn of een subtag die op alles getaged kan worden?

Bijvoorbeeld highway=residential + cycleway=yes behoord ook tot de mogelijkheden.

De reden dat ik voor dit proposal had gekozen voor highway=cyclist is voornamelijk om consistent te blijven met het huidige systeem van highway=footway/pedestrian.

Maar zelf denk ik ook als highway=busway een aparte tag kan zijn waarom highway=cyclist dan niet?

Misschien heb ik het verkeerd, maar als er huizen staan aan voetpad, dan gaan we dat voetpad toch niet opeens als een highway=pedestrian taggen?

Als een klassiek smal fietspad een naam heeft en er staat een huis aan de fietspad, moet dat dan ook een highway=cyclist worden?

highway=cycleway is zelf al vergelijkbaar met highway=busway. Om de vergelijking door te trekken zou je dan een extra highway value moeten maken speciaal voor een gewone straat die afgesloten is behalve voor bussen.

Je hebt gelijk dat er voor voetgangers wél twee waarden zijn, maar dat schept tegelijk verwarring. We hebben er een aantal jaren geleden een soort van consensus over bereikt die ik nog steeds niet helemaal begrijp, wat natuurlijk aan mij kan liggen, maar bij mijn mappingtournees zie ik toch zeer geregeld afwijkingen van de consensus, en globaal ligt het nog meer verschillend. En dan nog het area=yes verhaal erbij met paths en footways over de pedestrian area, ook geen schoonheidsprijs waard denk ik. Volgens mij moet je die kant niet opwillen!

Zouden dan niet in de praktijk highway=* + cycleway=yes en highway=* + bicycle=designated en highway=cycleway gewoon allemaal hetzelfde gaan betekenen?

Hier ben ik van mening dat highway=cycleway verkeerd gebruikt wordt.
Het is en blijft een highway=residential.
Dat die alleen toegankelijk is voor voetgangers en fietsers wordt dan met de betreffende access tags aangegeven.
Zelfs de aanwezigheid van C11 of C12a verandert daar niets aan.

Dit zijn dus ontsporingen in de tagging, waarbij je zou moeten denken: terug naar de basis.

2 Likes

Wanneer wordt een fietspad dan een highway=residential? Als er een huis naast het fietspad staat?

De eerst zin bij highway=residential luidt: “The highway=residential tag is used on roads that provide access to, or within, residential areas but which are not normally used as through routes.”

Terwijl dit juist een doorgaande fietsroute is, met nauwelijks lokaal verkeer. Dus het zou dan een unclassified moeten worden.

Maar wat is dan het criterium om te kiezen tussen een cycleway of een unclasified? De breedte? De aanwezigheid van een stoep? De aanwezigheid van huizen?

Shared spaces (ook wel ‘rechtvandesterkstegebieden’). Helaas, dit is allang een ding.

Tussen de enigszins-rotonde en de brug in de verte zoek je het maar uit. Een rechte lijn valt aan te raden, maar je lijkt vrij je eigen inzicht te gebruiken tussen boomperk en universiteitstrap.

Er zit inderdaad een inconsistentie in, daar zat ik laatst ook al over na te denken na Peter’s topic. Maar door het bestaan van cyclestreet=yes is het denk ik lastig om hiervoor veel mappers warm te maken. Ondanks het feit dat we tags zouden moeten kunnen bedenken zonder gelijk vast te lopen in wat renderers willen ondersteunen, zal het vooruitzicht op nog meer gaten op de kaart (hallo, highway=busway) mappers ook afschrikken.

highway=unclassified omdat niets echt precies past, voelt voor mij aan als luiheid; zo’n weg is altijd nog meer residential en cycleway dan unclassified.

De highway=* geeft de essentie van de weg aan, de accesstags wie er mogen komen. Als er hoofdzakelijk fietsers fietsen, en auto’s slechts mondjesmaat, dan neig ik naar ‘fietsgebied’, net als dat een winkelstraat waar enkel bevoorradingsverkeer toegestaan is binnen venstertijden een ‘voetgangersgebied’ is. Die laatste heeft dan inderdaad een nette eigen tag, en het ‘fietsgebied’ niet. Bij gebrek daaraan neig ik dan naar cycleway of een wegennetwaarde zoals residential met cyclestreet=yes. In die zin zie ik de taxonomische waarde van zo’n tag die @Tjuro voorstelt zeker.

Die classificaties zijn over het algemeen voor het wegennet, het netwerk van wegen straten waar je met een auto kan komen; niet voor fiets- of wandelpaden en -wegen. Er kunnen dagelijks honderden bussen door een bepaalde straat rijden, maar als daar verder door een bussluis geen algemeen autoverkeer mogelijk is, dan is dat (bijvoorbeeld) geen highway=primary. De paden vanuit de grote stations in Nederland vervoeren dagelijks duizenden voetgangers, en we hebben zelfs fietssnelwegen, maar ook daar passen we niet highway=trunk toe. :slight_smile:

Uit het voorstel haal ik niet dat het om een fietsgebied zou gaan, maar om een weg uit de wegenhierarchie die tot fietspad is verklaard, zonder hem daarvoor speciaal om te bouwen tot iets wat onschuldige burgers een fietspad zouden noemen. Paal of bloembak in de weg, borden fietspad plaatsen, liefst aan weerszijden, en klaar is de banaan.

Als fietsgebied de bedoeling is dan zou er een area=yes bij moeten komen denk ik? En dan onzichtbare paths of cycleways eroverheen trekken voor routes. En aparte verplichte voetpaden anders mogen ook voetgangers kriskras overal lopen.

Ja ik had dit inderdaad meer bedoeld als lineaire weg, maar een area variant kan ook. Ik heb wel een stukje geschreven over het verschil tussen cyclestreet=yes en highway=cyclist. Maar het is voor een buitenlands perspectief mogelijk niet heel duidelijk.

Doordat wij van verschillende eigenschappen highway types hebben, hiërarchie, functie en hoofdgebruiker door elkaar. Krijg je altijd situaties waarbij verschillende mappers eerst vanuit één categorie denken.

Dus sommigen zouden dit taggen op functie met highway=residential + access.
En anderen zouden taggen op hoofdgebruiker met highway=cyclway.

Op zich zou je dit los kunnen trekken. Maar ik denk niet dat dat handig is.

De Staalstraat is een smal straatje. Ik denk dat 4 fietsers naast elkaar al moeilijk zal zijn. En er staan borden dat het een fietspad is.

Iemand die niet weet hoe in Nederland normaal een fietspad eruit ziet zal niets bijzonders zien. Het is een straatje waar alleen fietsers mogen komen en aan weerzijde een stoep.

De Cabotstraat aan de kant van de Hudsonstraat (Way: ‪Cabotstraat‬ (‪7382275‬) | OpenStreetMap) lijkt wel op wat wel op wat we in Nederland als fietspad herkennen, maar is eigenlijk dezelfde situatie. Om de Cabotstraat als highway=unclassified te taggen zou wel heel raar zijn.

Ik denk dat je dat het best kan splitsen door te kijken naar of het fietsverkeer een eigen gedeelte heeft of niet.

Als een straat dat niet heeft maar wel fietsverkeer toelaat nijg ik eerder naar highway=pedestrian+access

Als het fietsverkeer wel een eigen gedeelte heeft zoals bij de Cabotstraat en de Staalstraat dan nijg ik eerder naar highway=cyclist.

Misschien kan je bij de Cabotstraat uitleggen wat nu het verschil is tussen een highway=cycleway en een highway=cyclist

Het verschill zit het in dat highway=cycleway is voor paden en highway=cyclist voor straten en wegen.

Beiden met bebording (G13/G11/G12a) of vergelijkbaar.

Wat precies het verschill tusen een pad, weg en straat zit inderdaad een grijs gebied in.
Ik heb in het proposal mijn best gedaan om dit verschill duidelijk te maken. Als je feedback hebt over hoe dit nog beter kan dan hoor ik dat graag.

Bij de Cabotstraat speciefiek zou ik zeggen dat het een straat is door de manier waarop de bebouwing aansluit op de Cabotstraat. Door die aanluiting heeft de Cabotstraat extra functies gekregen die horen bij een straat bijvoorbeeld toegang en saamhorigheid.