Felpositionerade byggnader

SWEREF99 TM för de allra flesta tjänster.

Det går alltid att transformera mellan systemen, men med varierande resultat.

Halvmetern ovan avser osäkerheten om man ritar av något från LMs ortofoton till SWEREF99. Vid transformation till WGS84 tillkommer några decimeter.

Den stora skillnaden/problemet med WGS 84 är att den är “dynamisk” och globalt anpassad, vilket innebär att den sakta driver ifrån våra svenska system (som SWEREF99) som är fixerade till den euroasiska kontinentalplattan. Det innebär alltså att resultatet du får av att transformera från SWEREF99 till WGS 84 är beroende av när du gör det (i vilken WGS84-epok), och att du kan få olika koordinater från t.ex. GPS för samma plats över tid.

Eftersom det bara handlar om några centimeters avvikelse per år spelar det som sagt ingen roll idag, men är en stark begränsning om man vill öka osäkerheten i OSM i takt med att bättre data blir tillgängliga.

Säker på att det alltid varit satellit på alla? Jag vill minnas att det i vissa perioder på vissa platser varit ganska stora avvikelser från vinkelrätt mot marken. Man har sett mycket av ena sidan på ett hus för att något kvarter bort sett andra sidan. Det har jag tolkat som att det är flygbilder (även om det såklart även skulle kunna vara satellit, men mindre sannolikt).

Har för mig jag läst något om att höjddatan för Sverige varit dålig. Då spelar ju fotokvalité mindre roll för positionering i kuperade områden. Jag trodde det var köpt höjddata, men det kan ju varit mätt från satellit.

Nu är det ofta väldigt bra, så höjddatan är mycket tätare.

“Rätt” är ju alltid bättre, men en meter hit eller dit spelar ju ingen roll. GPS:erna är inte bättre. Jag har svårt att se syftet med att justera om en hel stad för 2 decimeter fel.
OSM kan t.ex. aldrig bli GIS-underlag för byggen.

1 Like

Skrev lite snabbt tidigare, det beror såklart på hur tätt satellitbilderna är tagna. Lång emellan bilderna så får man samma typ av icke-lodräthet som med bilder tagna på låg höjd.

För den som är intresserad är “true orthophoto” en bra sökterm. Det går att baserat på t.ex. Lantmäteriets flygfoton ta fram sanna ortofoton som ser ut att alltid vara tagna rakt uppifrån. (Lantmäteriet tar fram detta för internt bruk, men mig vetterligen finns det inte i någon produkt, öppen eller avgiftsbelagd, idag)

Det är både rätt och sanning med modifikation. Man kan använda höjddata för att förbättra geometrin i ortofoton, och sedan några år finns det faktiskt höjddata med väldigt hög upplösning tillgängligt som öppen data (Laserdata Skog). Men i praktiken använder man oftast bara väldigt grov höjddata (nedskalerat om det behövs), även om bättre finns då det inte ger mycket mervärde att använda höjddata med högre upplösning. (tar man däremot fram ett sant ortofoton så beräknas höjddata som del av processen)

Jodå, jag är med på hur geometrin och fotograferingen fungerar.
Antog dock att flygfoton normalt hade mer vinkelfel då det är dyrt att flyga. Ju tätare man flyger sina vändor desto dyrare blir det. Satelliter är såklart också dyra, men när den är på plats behöver man inte tänka på timkostnad på samma sätt och avståndet är så mycket större vilket ger mindre vinkelfel. När dessutom den sammansatta bilden byter vinkelfelsriktning ganska tätt kopplar jag det till flygfoto. Men det var några år sedan jag tänkte på det, så bilderna är nog utbytta på de flesta ställen nu.

Intressant med true ortophoto. Känns som tekniken borde göra att allt blir det i framtiden (om företag/myndigheter är villiga att dela med sig av sin data).

Förut var höjddatan ibland grövre än älvdalarnas bredd med stora förskjutningar som följd, men senaste åren tycks man använda punktavstånd på kanske 10 meter istället för 100 m och fångar upp även relativt små höjdförändringar. Jag ser sällan fel på mer än typ 3 meter numera med Esri.

1 Like

Jag uppfattar det som att en del orter har börjat med “flygfoto” från drönare i stället. Det är betydligt billigare att flyga än “riktiga” flygbilder. En liten drönare har en flygtid per batteri på ca 30 minuter (och laddas med billig el). Och med en 4K kamera som tar bild så blir det väldigt bra upplösning. Har för mig jag har sett jämförelse-bilder där det gissningsvis är drönare inblandade. Dessa drönare flyger inte heller lika högt upp från marken, vilket gör att man (kombinerat med upplösningen) ser mycket tydligare var det är husgrund så att säga. Gävle var det, hittade tråden:

Jag tror att den största begränsningen hittills varit beräkningskraft (det är avsevärt mera krävande att köra bildmatchning för att få fram den ytmodell man behöver för att generera ett sant ortofoto än att bara limma ihop lite bilder), så med allt kraftfullare beräkningskraft tillgänglig borde det mycket riktiga kunna bli mer av det i framtiden! (sen så har jag för mig att det inte går lika bra att få fram ytmodell från satellitbilder p.g.a. den lägre upplösningen, så det är nog begränsat till områden som flygits med flyg eller drönare)

Vad som är billigt beror på :stuck_out_tongue: Drönare är mycket dyrare per fotograferad kvadratmeter när respektive plattform väl är i luften, däremot är overhead-kostnaden för flygplan högre vilket innebär att drönare blir billigare om det enbart är små områden (typ ett kvarter) som ska fotograferas. Finns även en behovsaspekt i det; finns inte mycket värde i att flyga alla Sveriges skogar med drönare och få centimeterupplösning på alla trädtoppar. Så tror nog inte att vi kommer se drönare ersätta mer än upp till enstaka stadsdelar på ganska lång tid framöver.

2 Likes