farm, farmland, farmyard?

Recent heb ik de Oude Maas tussen Overlangel en Grave weer op de kaart gezet zoals die afgedamde tak van de Maas er na recente aanpassingen weer bijligt.
Hij lag er namelijk jarenlang bij als een armetierig slootje en is nu weer een rivier geworden. Met dien verstande dat het (nog) wel een doodlopende rivierarm is.

http://www.openstreetmap.org/#map=14/51.7721/5.6981&layers=N

Tijdens deze aanpassingen (waarbij de Cyclomedia luchtfotos van 2014 goede diensten bewezen) bleek ook dat veel landbouwgrond was getagd met:

landuse=farm

Volgens deze en deze wiki wordt het gebruik van landuse=farm afgeraden.

Voor de rendering maakt het (op dit moment) nog niets uit. Ik heb in dat gebied een aantal landbouwgronden met landuse=farmland getagd, en je ziet het verschil niet. Los daarvan, als wordt geadviseerd een bepaalde tagging niet meer te gebruiken, zou dat ook kunnen inhouden dat je dan ook zoveel mogelijk van die verkeerde tagging probeert te veranderen.

Dit probleem is al eens eerder besproken, maar ik kon ze niet terugvinden (de zoekfuncties in dit forum zijn abominabel).

Mijn vraag/voorstel:

1. Gaan we dit oplossen door een mechanical edit zoals we dat al eerder hebben gedaan?

Voordeel van deze methode is dat we vrij gestructureerd het probleem kunnen ‘wegwerken’
Nadeel is dat het specifieke gebruik van landuse=farmyard (maar dus foutief in OSM als landuse=farm) handmatig moet worden bekeken.
Mijn voorlopige inspectie toont aan dat dat in Nederland niet heel vaak op die manier is gebruikt.

2. Laten we het aan individuele mappers over om dit ter hand te nemen daar waar ze het tegenkomen?

Nadeel is uiteraard dat het tempo hier veel trager ligt maar dat de echte landuse=farmyard wat sneller wordt gevonden.

3. We doen niets en gaan over tot de orde van de dag

Even verduidelijken:

farmland is uitsluitend de landbouwgrond zonder opstallen. Grote maisvelden, korenvelden enz.
farmyard is de typische boerderij met wat gebouwen, stallen en (soms) ook wat aangrenzende landbouwgrond.
farm is in het verleden vaak gebruikt voor een van die twee.

En nogmaals: het gaat mij niet om de rendering. Op dit moment wordt farm gerenderd als farmland. Allen farmyard wordt anders gerenderd.
Daarom moet goed worden gekeken bij de omzetting van farm → farmland wát de oorspronkelijke betekenis was.

Ik heb laatst heel Flevoland gedaan behalve Swifterbant en Urk, kwam ik later achter.

Aanleiding.
Osmose Controle

Overpass per gebied
farm, deze had ik overgezet naar JOSM. Selecteren, shift U nodes deselecteren, relaties bekijken, bijwerken, tags bekijken. verwerken.
farmland
farmyard

Ik kwam geen farm tegen, wat als farmyard ingetekend zou moeten worden.
Wel op een paar erven, erven zijn niet getekend, een commercielle teelt mogelijkheid, wat is als farmland heb laten bestaan.

Omdat Flevoland nogal rechtlijnig is een erven hetzelfde zijn. Was het makkelijker controleren.
Ik heb het gedaan met een tweetal filters
nodes:5- landuse=* Dit omdat flevoland rechthoekig is en zo de afwijkende er beter uitsprongen.
“landuse”=“farmland”
Het was een paar uur werk.

Ik denk dat een mechanical edit de beste optie is. Daarover schrijf je :

Ik denk niet dat dit een nadeel is omdat :
1 alle huidige landuse=farmyard buiten de mechanical edit vallen
2 we voor alle landuse=farm die eigenlijk landuse=farmyard zijn (maar nog niet zo zijn getagd) we hoe dan ook iets handmatigs moeten doen. Dat staat los van een mechanical edit.

Ik heb even gekeken hoe de situatie in Brabant is, en hier is de overpass voor het gebied tussen Tilburg en Eindhoven.
landuse=farm:

Toen ik het voor heel Brabant probeerde kreeg ik meer dan 100Mb data terug en werd mijn browser zeeeeeeeeeeeeeeeeeer traaaaaaaaaaaaaaaaaaag.

En als je met osmose door Brabant wandelt op zoek naar landuse=farm blijft hij ook continue bezig.
Kortom: daar is nog wat werk te doen…

Om eens te zien in hoeverre de door Frank Steggink aangeraden Agrarisch Areaal Nederland (AAN) kan helpen, heb ik daar eens naar gekeken.
Feitelijk moet iedereen die aan deze discussie wil bijdragen ook nog even het slot van het topic over de betrouwbaarheid van de 3dShapes lezen.
Met name deze opmerkingen kunnen van belang zijn:

Weliswaar gaat het daarbij om verschil tussen weiland/grasland, maar mijn opzet om alle foutieve gebuik van landuse=farm om te zetten in landuse=farmland, zal ook consequenties hebben voor andere landbouwgronden zoals onderstaande plaatjes laten zien:

Het gaat om dit gebied, eerst even de recente (Cyclomedia 2014) luchtfoto:

Als ik dan ga kijken welke gebieden met landuse=farm zijn getagd, dan zie ik het volgende plaatje.
Met name de met een pijl aangegeven gebieden bestaan dus al niet meer uit één soort landuse.
Als ik mijn conversie uitvoer (farm → farmland) zal dat voor de huidige rendering van OSM niets uitmaken, maar gebaseerd op wat ik zie op de luchtfoto, is op zijn minst voor 3 gebieden de 3dShapes markering achterhaald.

Tenslotte heb ik gekeken wat AAN laat zien, de achtergrondfoto heb ik hierbij uitgezet.
En ook hier zien we dat het verschil in landuse (zoals dat op de foto is te zien) ook wegvalt.

Het zal duidelijk zijn dat we onmogelijk een perfectie weergave van de werkelijkheid op de grond zullen krijgen, we lopen altijd achter de werkelijkheid aan.
In de toekomst gaat dat anders, want dan heeft OSM een realtimeverbinding met zeer nauwkeurige sattelieten en kan de bijhorende software zorgen voor automatisch - realtime - rendering van de landbouwgronden. Zodat we ook kunnen zien welk veld 5 minuten geleden door de boer is gemaaid.
En waarschijnlijk is die toekomst dichterbij dan we denken…

Vraag: kun je vanaf de satellietbeelden bepalen, of er gras groeit, of bijvoorbeeld boerenkool, mais, of jonge tarwe of ander gewas? En als de boerenkool net geoogst is, ziet het farmland er van boven opeens heel anders uit.
Bij ons in Zuid-Hollland is een perceel het ene seizoen weiland, daarna een seizoen mais, etc…
Dan moeten we erg tovh langs gaan fietsen…

De boeren moeten ieder jaar opgeven wat ze verbouwen, en ook intekenen waar ze dat precies doen. Deze informatie komt terecht in de BRP-gewaspercelen. Hier is mooi het onderscheid tussen meerjarig grasland en akkerland te zien en is als het goed is zelfs recenter dan de cyclomedia beelden (peildatum mei 2015) Wel is het me opgevallen dat daar soms ook natuurgebieden als weiland staan ingetekend.

Voor de natuurgebieden zijn de provinciale natuurkaarten een mooie bron helaas heb ik daar tot nu toe geen mooie webservice van kunnen vinden.

Gisteren heb ik er ook even naar gekeken, met mijn achtergrond waar ik te maken had met:
Eerste indruk was gelijk, AAN vond ik tegenvallen.
Landbouwtelling en gecombineerde opgave. Altijd rond mei. Wanneer de bouwplanning in werking komen.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036489/geldigheidsdatum_30-01-2016
Er is tijdelijk grasland en blijvend grasland.
Zie de toelichting met enkel plaatsjes en welke codes er ingevuld konden worden.
Handleiding+Gecombineerde+opgave+Grondgebonden+regelingen

Toelichting+op+de+Gecombineerde+opgave+van+2015

Een boer is net een OSM’er :wink:

Bekijk de video mp4

Registratie percelen
https://mijn.rvo.nl/percelen-registreren
topografische percelen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/grond/percelen-registreren/topografische-percelen

Kadastrale grenzen zijn ook grenzen.

Interessant voor een vergelijking.
Hier 3 plaatjes naast elkaar:

  • links - luchtfoto 2014
  • midden - BRP
  • rechts - AAN

    Opvallend het verschil tussen AAN en BRP. Luchtfoto en BRP lijken goed met elkaar overeen te stemmen.
    Nog een vraag: wat betekenen de kleurverschillen bij BRP? Wat is gras en wat is landbouw?

BRP natuur, zoek in de toelichting eens op natuur

achter de wms string zet je
of je slaat het op in file en bekijk het met notepad.
chrome openend gelijk zo’n oproephttp://geodata.nationaalgeoregister.nl/brpgewaspercelen/wms?request=GetCapabilities&service=WMS

http://geodata.nationaalgeoregister.nl/brpgewaspercelen/ows?service=WMS&request=GetLegendGraphic&format=image%2Fpng&width=20&height=20&layer=brpgewaspercelen

en dan haal je uit dat document de string voor de legenda., die zet je tussen de img ][ haakjes

Dank je Allroads!

Ja dat kan zeker, ahv spectrumanalyse van de reflectie van licht kan je uit satellietopnames een heleboel info halen, zoals het landgebruik, soort gewas, de gezondheid ervan, etc. Het is een hele wetenschap op zich, ik heb er helaas te weinig kennis van maar google eens op crop classification, satellite imagery en remote sensing en er gaat een hele wereld voor je open. Op youtube staan veel instructie videos

Een jaar geleden vroeg ik (#1):

Vandaag kreeg ik een PM van een mapper die (via KeepRight) ook al tegen veel foutmeldingen mbt. landuse=farm aanliep, en hij vroeg zich af of dat niet in een keer kon worden opgelost. Ik heb hem naar deze post verwezen.
Hoe is de stand van zaken?

Ik heb een overpassquery met stylesheet gemaakt waarmee landuse=farm rood op de kaart staat, en landuse=farmland groen.
De tag landuse=farmyard komt sporadisch voor. Liefhebbers kunnen dat zelf wel toevoegen aan de query met nog een ander kleurtje.

Vervolgens in twee gebieden gekeken hoe het erbij staat:

Rondom Lisse

Tussen Eindhoven en Venlo

Die rode vlekken moeten dus worden weggewerkt, in de meeste gevallen is omzetten naar landuse=farmland voldoende. Lees nog een keer de discussies hierboven na, kijk zelf even rond met overpass en laten we dan besluiten wat te doen.

Ik heb ook nog even in België en Duitsland gekeken, en kom daar vrijwel geen landuse=farm tegen.
Ik heb sterk de indruk dat de import destijds (AND en 3dShapes) voor heel erg veel vervuiling bij ons heeft gezorgd.

Het voordeel van JOSM is dat je bij validatie altijd een waarschuwing krijgt betr. farmland. Mijn eiland is nu schoon (dacht ik eerst) , maar rondom is nog veel te doen. Voor een regenachtige dag :slight_smile:

https://wambachers-osm.website/nofarm/

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=57774

Ter informatie, vanaf de volgende versie van openstreetmap-carto (de default stylesheet on openstreetmap.org) zal landuse=farm niet meer gerenderd worden.

Ik kan ook wel even wat handmatig gaan veranderen in de buurt van het Lauwersmeer gebied… Met JOSM kan je toch gewoon op ‘zoeken’ drukken, ‘landuse=farm’ invullen, en dan bij tags gewoon ‘farm’ vervangen door ‘farmland’? Als ik dit gewoon een paar keer herhaal heb ik zo heel Groningen van ‘farm’ naar ‘farmland’ veranderd. Of mag dit niet zo?

In de buurt van Electra en Zuurdijk zijn het er nogal wat:

Hier is nog echt wat te doen. :smiley:

Mooi overpass scriptje trouwens Marc!

De afgelpen tijd heb ik flink wat landuse=farm omgezet. De luchtfoto (nu van 2016) is steeds gebruikt om te bepalen wat het moest worden.
Geen enkele keer was het een landuse=farmyard.
Meestal was het landuse=farmland.
Bij de andere gevallen was ofwel van akker naar grasland gegaan, de akker was opgesplitst en deels grasland of er zijn huizen gebouwd en het is landuse=residential geworden (meestal deels).

Ik ben er een voorstander van om alle landuse=farm;source=3dShapes met een mechanical edit om te zetten naar landuse=farmland.