Er dette en cykelsti?

Inspireret af kortet fra @_ane_rv der viser veje, hvor OSM har cykelsti-mangler ift GeoDK, har jeg kigget på en vejstrækning syd for Skive. Men jeg er i tvivl om der findes et cykelsti-tag, som passer:

Der er, som det ses på billedet fra Mapillary, en forholdsvis tyk hvid stribe. Men umiddelbart regner jeg ikke selv dette for en rigtig cykelsti, når den er så smal. Hvad siger I, tæller dette som en cykelsti i OSM? Hvordan skal den i så fald tagges? Synes ikke jeg kan finde en på https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:cycleway#Cycle_lanes der passer.

2 Likes

Alt for smal, desuden bør en cycleway=lane været markeret med afmærkning, skilt eller markering på vejen, før den kan være er en cykelbane.

4 Likes

Som nævnt ovre i Forskningsartikel om Danmarks cykelnetværk - #4 by antonr tænker jeg at https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:shoulder vil være passende til disse tilfælde.

2 Likes

Men jeg synes shoulder virker til at svare til et nødspor på dansk? Altså et ret bredt spor ved siden af vejen med plads til en bil og ikke blot en smal stribe som på billedet?

3 Likes

Tillad mig som tysker at gribe ind her.

Denne strimmel er ikke en separat (cykel)sti eller en stopstrimmel (skulder), den er simpelthen en del af vejen. Denne vej er så smal, at det virker indlysende, at hensigten her er at give lastbiler mulighed for at undgå forbikørende trafik, så ingen ved et uheld styrter i grøften, fordi de mister deres bane i det bløde græs. Jeg ville aldrig kortlægge det separat.
:thinking:
Det er bare en tanke…

4 Likes

Jeg tror de fleste af os her på OSM er enige om, at dette ikke bør kaldes for en cykelsti. Også selvom man hos GeoDK tilsyneladende klassificerer dette som “Cykelbane langs vej”.

Til info er billedet fra vej 186 syd for Skive (såvidt jeg husker i nærheden af Kjeldbjerg).

2 Likes

@Lostmonkey @Herwescheluc jeg er ikke skarp på den præcise sproglige betydning af “shoulder” (fx om en sådan altid har plads til en hel bil), men wiki’en lader til at inkludere selv smalle strimler i definitionen:

shoulder:width=* is used to indicate the width of the area designated as shoulders. This information is especially useful for shoulders that are not broad enough to allow any vehicle to safely stop completely beside the traffic lane without obstructing other traffic. In many legislations, it is allowed to ride a bicycle on the shoulder if it is present, which renders even slim shoulders a useful safety feature for cyclists - same for hikers.

Jeg tænker at shoulder:width og shoulder:surface er dejligt objektive, og dermed lette og ukontroversielle at kortlægge: Man kan bare se på vejen (i virkeligheden eller luftfotos), og undlade at tage stilling til et evt. officielle klassificeringer og/eller hvilke hensigter vejingeniøren har haft, da han valgte en given bredde asfalt uden for striben.

Som cyklist er det min erfaring at det er rart at kunne køre på den anden side af den hvide streg, og kun hvis det er kortlagt, kan dataaftagere, som fx cykel-vejvisere, så hjælpe mig med at finde sådanne veje.

@osmviborg det ville være fint hvis du vil sætte ord på hvorfor du har givet Er dette en cykelsti? - #3 by antonr en tommel ned… Jeg forstår du mener vejen på billedet ikke skal være cycleway=lane. Skal det heller ikke registreres med shoulder efter din mening? Betyder tomlen at du foretrækker en tredje metode?

Jeg ville være enig med dig, hvis i det mindste bredden af en menneskekrop kunne anerkendes som minimumsbredde. Nogen må være træt af livet, hvis han “vandrer” langs denne vej. Han vil gå i græsset ud fra et ønske om at overleve. Hvis jeg kigger nærmere på billedet igen, kan jeg også genkende markeringer, der støjer, når man kører over dem. Det bestyrker min antagelse om, at stribernes eneste formål er at forhindre, at man kører ind i det grønne område.

Eksemplet viser en standard vej med ubrudt (rumle) kantlinie, ingen nødspor, cykler er henvist til kørebanen. JEG mener at det er åbenlyst.

2 Likes

Jeg siger ikke at jeg har tænkt mit at gennemgå vejnettet med min skydelære :smiley: Men jeg gider heller ikke bruge tid på at fastlægge en bestemt minimumsbredde. Det virker omsonst at forsøge at finde én bredde alle kan acceptere som den eneste korrekte?

Hvis nogen opmåler og registrerer fx shoulder:width=0.35, står det vel den enkelte dataaftager frit at fortolke det som ækvivalent med shoulder=no eller shoulder=yes afhængigt af deres brugsscenarie/kropsbredde?

Jeg tror faktisk jeg ville gå på asfalten uden for striben i dette tilfælde (og måske træde ud i græsset når jeg kunne se en lastbil)… Som cyklist vil jeg altid holde mig fra græsset, så i det tilfælde er asfalten uden for striben kærkommen. Om ikke andet som jævnt undvigeområde hvis en lastbil passerer (ikke alle chauffører får denne uddannelse: https://www.reddit.com/r/Damnthatsinteresting/comments/zbu7k8/mexican_company_trains_bus_drivers_by_showing/)

2 Likes

Jeg er ikke sikker på, hvordan ‘shoulder’ bruges af cykelapps. Men du kan jo godt have en pointe i, at tagging af en vej med en shoulder-værdi ikke nødvendigvis er ensbetydende med at det skal tolkes som en cykelsti.

Jeg kan se i Key:shoulder wiki’en under afsnittet Refinement, at man kan bruge ‘shoulder:bicycle=yes’. Dette kan man vel så bare undlade?

1 Like

I Vejdirektoratets terminologi er minimumsbredden på et nødspor 200 cm, en cykelbane er minimum 150 cm.

Tak for fakta! Som @Lostmonkey fint præciserer, så var min tanke med at foreslå shoulder at denne ikke tager stilling til om noget er en cykelsti (eller hvad cyklister skal gøre, eller hvad Vejdirektoratet mener), men helt objektivt beskriver virkeligheden. I tilfælde hvor der, som du nævner i Er dette en cykelsti? - #2 by osmviborg, er skilte eller malede cykelsymboler tror jeg alle er enige at cycleway=lane er oplagt.

1 Like

Har nu tilføjet ‘cycleway:both=no’ til vejstrækningen på billedet.

1 Like

Må jeg få skåret ud i pap hvorfor det blev cycleway=no i dette tilfælde? Og hvorvidt/hvorfor du har tilføjet shoulder tags? Jeg er ikke nødvendigvis uenig, men det ville jo være meget rart med nogle konkrete fælles kriterier at gå frem efter.

Jeg har netop tilføjet cycleway=lane på Lupinvej i Silkeborg. Banerne er ikke meget bredere end dem på dit billede, men jeg mener ret klart at de er at betragte som cykelstier(eller baner om man vil?):

  • Der er fremskudt stoplinje ved kryds med Borgergade (A på billede)
  • De er forbundet med en tydeligt markeret cykelsti ind over et fortov (B på billede)

På billedet er også andre eksempler til sammenligning

Jeg kan godt tvivl lidt på, om det er muligt at opstille helt faste “regler” for, hvornår noget skal tagges som cykelsti i OSM. Når der ikke er malet eller skiltet med cykelstisymboler, vil der vel altid kunne være lidt forskellige opfattelser af, hvornår noget bør tælle som cykelsti/bane?

I tilfældet på 186-landevejen, kalder jeg det ikke for cykelsti primært fordi den afstribede “bane” ser for smal ud og er uden cykelsymboler. Men næsten lige så vigtigt fordi man på mapillary-billeder fra strækningen kan se, at denne bane asfalt på ydersiden af den hvide stribe flere steder snævrer yderligere ind og i hvert fald slet ikke længere kan forveksles med en cykelsti.

Faktisk synes jeg denne form for afmærkning er ret lusket set fra en cyklists synspunkt. For der er f.eks. en landsby undervejs med rigtig cykelsti og cykelbane langs vejen. Disse flyder ud i den pågældende kantstribe, når man forlader byen. Det første korte stykke ser det ud til at bredden er nogenlunde den samme som på den rigtige cykelsti inde i landsbyen, men når man så kommer et par km ud ad landevejen, befinder man sig pludselig på en vej, hvor der ganske vist stadig er en bred hvid stribe, men selve “cykelstien” er svundet ind til hvad der ligner under halv bredde (og uden cykelsymboler).

Jeg har ikke tilføjet shoulder-tag. Det kunne jeg måske, men som sagt ser det på billederne ud til at shoulder’en ikke har en konstant bredde.

2 Likes

Tak for uddybning!

Forventede ikke at du kunne opstille de faste regler på kommando. Men hvis vi deler vores overvejelser for de eksempler vi støder på, kunne det jo være at nogle fællestræk dukker op. Dem kan vi vedtage og dokumentere som konsensus. Og modsat: Hvis vi tænker meget forskelligt om nogle aspekter, er det nok smart at få frem i lyset, inden vi kværner DKs vejen igennem med forskellige definitioner i tankerne.

Fx brugte jeg som argument for cycleway=lane at områderne er forbundet til tydelige cykelstier. Det lader ikke til at det argument overbeviste dig for dit beskrevne tilfælde…

Nej ikke rigtig. Jeg synes man møder mange andre eksempler rundt omkring på, at man ikke skal ret langt væk fra den rigtige cykelsti før sådanne stribeforlængelser ikke længere er andet end en kantmarkering. Men igen, derfor kan der selvfølgelig godt være eksempler på det modsatte.

1 Like

Måske er det en rigtig hvepserede, jeg har fået stukket hånden ned i med denne diskussion om OSM-definitionen på en cykelsti. Nu faldt jeg lige over dette eksempel fra Kalundborgvej (Way: ‪Kalundborgvej‬ (‪636602038‬) | OpenStreetMap), hvor netop ‘cycleway:both=shoulder’ bruges.

Kantbanen på denne vej ser bred nok ud til at jeg nok havde brugt ‘lane’ i stedet. Der er desuden malet et cykelsymbol lidt længere fremme. Men en anden kortlægger har altså vurderet at ‘shoulder’ var mere passende :person_shrugging:

1 Like

Symbolet på vejen ser du hvor der kommer en sidevej. Det betyder at du som cyklist SKAL benytte kantbanen, på det markerede stykke, derefter bestemmer du selv om du vil køre på den ene eller anden side af kantlinien. Kantbanen er kun cykelsti hvis der er skilt eller symbol på asfalten.

1 Like