DWG verzoek betreffende verandering naamgeving Rijksweg bij Bornem

Hallo allen,
Bij de DWG kwam een verzoek binnen om een stukje rijksweg een andere naam te geven.
Het gaat om deze weg:

Volgens de huizen die daar staan (64-74):

zou dat stukje weg de Hingenesteenweg moeten heten,

Veel vervoerders die op zoek zijn naar Rijksweg 66 (De Campinafabriek) komen nu terecht bij een van de huizen die daar op de hoek staan.
Mijn oplossing zou zijn om op deze plaats:

de Rijksweg door te knippen en vanaf dat punt de naam Hingenesteenweg in te voeren.
Maar mogelijk stuit dat op bezwaren tegen de wijze waarop in België de naamgeving van de Rijkswegen moet plaatsvinden.

Graag jullie reactie!

Marc Zoutendijk
OpenStreetMap Foundation
Data Working Group

Raar dat FrieslandCampina het adres heeft van “Rijksweg” . De ingang van het bedrijf is op de “Roddam”.
Als dat stuk Rijksweg wil veranderen van naam wat moet er dan gebeuren met de firma’s op dit stuk weg (veel firma’s die moeten veranderen van adres??). zou het niet beter zijn om officieel alleen de FrieslandCampina van adre te laten veranderen naar “Roddam 66"”.

Dit is maar een suggestie want ik ben maar een gewone gepensioneerde die graag OSM mee helpt aanpassen

Groeten thiery

Hoi Marc,
Volgens de officiële data is heel dat stuk effectief Rijksweg, dus zomaar die weg knippen lijkt me vreemd. Het is ook wel vrij courant dat adressen niet horen bij de dichtsbijzijnde straat in dit soort situaties. Voor de zekerheid probeer ik nog een melding aan te maken bij de betrokken gemeente (het meldingssysteem ligt plat momenteel).

Hoe dan ook vind ik het een beetje een raar verzoek, aangezien de klacht er vanuit lijkt te gaan dat gps gebruikers hun bestemming kiezen op basis van het kaartbeeld (wat hier dan nog duidelijk een woonhuis geeft), eerder dan het adres in te voeren in het toestel. Mij lijkt de oorzaak van het probleem eerder andere kaartdata die deze huizen onterecht als straatnaam Rijksweg geeft.

Routering, als zou de naam adres op een node staan, dan word de kortste afstand tot een weg berekend (haaks) dat is dan het eindpunt. Je bent gearriveerd, als die node in het gebouw bij Roddam ligt. Zou je het al voor een deel opgelost hebben. Daarnaast als je de ingang van Campina intekend en een highway service op het terrein, wat dichter bij het gebouw adresgebouwvlak (berekeningsnode) of adresnode ligt. Dan is het visueel zichtbaar en voor de berekening, een weg dichterbij.

Kijk je naar OSRM berekening: Haaks op Rijksweg en het gekozen berekeningspunt.

Hier is de ingang nu ingetekend, ogenschijnlijk maar dat is op een terrein van een ander bedrijf.
afbeelding

https://www.mapillary.com/app/?lat=51.1031161&lng=4.2436059999722&z=18.214180165108804&pKey=2041375449336441&focus=photo

Vandaag heeft iemand de juiste toegang tot het bedrijf aan de Roddam ingetekend:
Way: 1265478804 | OpenStreetMap.

Het probleem blijft bestaan dat het officiële adres van de Campinafabriek nog steeds luidt Rijksweg 66:

Vervoerders zullen dus dat adres in hun routeringssoftware in blijven vullen en nog steeds op een verkeerde plaats uitkomen.
Tenzij Campina duidelijk aangeeft dat de bedrijfsingang aan de Roddam ligt.

Dat zijn zaken die de DWG niet kan oplossen, en de vraag die wij kregen over vervoerders die bij het verkeerde adres voorrijden is hiermee in zoverre opgelost dat het probleem elders ligt.

Ik zag dit bord, daardoor keek ik even verder.
Van west naar oost aangereden.
locatieDaar is dus een zone voor verbod +3.5 ton, noordelijk ( rood grote cirkel, welk niet met tags in OSM staat) Net voorbij ingang Campina Roddam.

Van oost naar west aangereden, met wel of niet meer als 3.5 ton.
locatie.
En moeten op de het kruispunt keren (rechts rode cirkel), sommige zullen links af slaan en tot de conclusie komen dat het vrachtwagenbedrijf niet correct is en moeten alsnog daar keren.
Is dat de problematiek (?] Is maar net welke informatie de navigatie geeft en hoe men het begrijpt.

Hier keren.Dan zie je Campina nog met grote letters op het gebouw staan.

De verwarring compleet met lastige navigatie aanwijzingen.

Een beetje geoefend met de aankomstplaats ( met retournering) Als men gewoon het gebouw (Campina) selecteert is deze in het midden van het gebouw en is de aankomst OP de Rijksweg tegenover het gebouw. Als je het aankomstpunt op de hoek linksonder plaatst is de routing in orde. Dus mijn voorstel is, alle tags verwijderen van het gebouw en als industrieel gebouw als Type. Dan een POI als ingang plaatsen op die linkeronderhoek en al de Tags van het vroegere invoegen en denk dan dat alles in orde zou moeten zijn. Graag reactie, groeten thiery

Verzonden vanaf Outlook voor Android

1 Like

Ik zou eerst even wachten en kijken OSRM en Graphopper het oppakken als de service wegen nu zijn ingetekend.
Dat op zich zou het al moeten doen.

Voorstel van jouw kan een volgende stap zijn.

1 Like

Ik ben een grote voorstander van deuren.
Zou het niet helpen als iemand een voetpad van de dienstweg naar de deur tekent ?

Een soortgelijk probleem is ook op het NL forum gemeld.

Ik zie bv. geen main-entrance op het Campina gebouw. Weet iemand waar die ingang is?

Overigens werkt vandaag de routering via de servicewegen op het terrein van Campina nog (steeds) niet.

Er is zo te zien geen duidelijke ingang : het betreft een productie locatie; uiterst links ziet u op de luchtfoto een aantal loading docks; kijkend naar prentjes vanop fietspad langs Rijksweg kan men overwegen de ingang (burelen?) te taggen waar ik een note ga plaatsen; daarnaast kan men overwegen adres node bij eerste poort te plaatsen? Kijkend naar Roddam - beide delen - is dat geen geschikte toegangsweg gezien woningen en wegprofiel / bochtstralen.

EDIT paar minuten later :
1/ note gezet waar naar mijn idee personeel binnen gaat
2/ andere mapper had al Entrance node toegevoegd, daar de adres gegevens aan toegevoegd
3/ gezien Entrance om type deur vraagt, geen Gate tags biedt kan het zijn dat Entrance > Gate?

Men mag verwachten dat binnenkort prentjes verschijnen - dat gebeurt wel vaker.

EDIT nog enkele minuten later :
1/ adres ook op Gate gezet
2/ de eerste ‘lus’ van private > destination > als ik andere prentjes provider bekijk is het verboden te spelen, te roken, en 15km/u, doch zo te zien geen ‘Privaat Domein’, zodat destination niet incorrect hoeft te zijn?

Mooi voor de aanpassingen, maar er staat nu 2x een building=industrial op een gate, en dat is een onmogelijke combinatie. Een hek kan geen gebouw zijn!
Bovendien heeft het ook geen enkele functie op die plaats.
Graag aanpassen!

Now the routing seems to be correct:

Dus alleen al het verplaatsen van het adres van het gebouw naar een node, wat dichter bij de ingang is gezet, doet al wat het moet doen. 82 meter tot weg en 89 meter tot Rijksweg.

Adres op de gate is niet nodig. Die kunnen gewoon op de node binnen het gebouw blijven staan.

Ik zie in mijn style een donker rood slotje dus private, bij het wegrijden van het terrein van Campina zal dat problemen geven voor routering.
Dat zie je hier terug.


locatie route

Tevens heeft dat stuk ook nog service=driveway en oneway=yes, wat niet klopt.
Dat de blauwe routelijn niet verder tot aan of voorbij de poort gaat heeft te maken met driveway tag.
afbeelding

Ik ken situaties waar geen service=driveway staat dan gaat de blauwe lijn wel verder, dit even als voorbeeld om aan te geven, de keuze van de routeerder om driveway op een bepaalde manier te kwalificeren.
Ik zet dan ook vaak de driveway tag na de poort.
Je hebt van die situaties dat op dat stuk net een fietspad aansluit, dan routeert het voor de fietser niet.

Ik ga het niet veranderen, heb alleen interesse in zo’n situatie.