Duitse stijl surface-tagging op fietspaden door StreetComplete

Telt zo’n lijntje niet als stoep, dan?

Ik zou zeggen van niet. Juridisch gezien maakt 't wellicht geen verschil, maar ik zou een trottoirband (inclusief zo’n platte) als vereiste nemen voor ik iets een stoep zou noemen. Als iemand op de Waalbrug in Nijmegen tegen mij zou zeggen dat ik op de stoep moet lopen, zou ik vreemd kijken omdat ik geen stoep zou kunnen vinden. Je hebt daar gewoon een asfaltstrook met een geverfd lijntje aan de zijkant en daarachter moeten de voetgangers lopen. (En als ik daar een stoep getagd zou zien, zou ik 'm dus ook verwijderen en segregated=yes plaatsen). Die tag segregated is juist voor die lijntjesscheidingen geschikt, om onderscheid te houden met een echte stoep.
Daarnaast is segregated=no sterker dan sidewalk=no, want het betekent dat er geen trottoir èn geen scheiding door een lijntje is. Dus segregated=no moet in mijn ogen zeker blijven staan.

sidewalk=yes/left/right/both → trottoirband langs het fietspad, impliceert segregated=yes
(sidewalk=no +) segregated=yes → lijntje tussen fietsers en voetgangers, geen stoep
segregated=no → voetgangers lopen op het fietspad (impliceert sidewalk=no)

We hoeven niet door te draven met tags verwijderen om te voorkomen dat we StreetComplete-tags krijgen :slight_smile: .

Dit vind ik een erg vage definitie, want een stoep kun je op honderd manieren vormgeven, maar ze hebben allemaal dezelfde functie, namelijk een voetpad langs een weg of fietspad vormen.

Als we moeten gaan kijken hoe de rand gevormd is of van welk wegdek de stoep is gemaakt om daar vervolgens een compleet andere set tags voor te gebruiken, dan zetten we een heel onlogisch en niet te handhaven systeem op voor iedere mapper en gebruiker die niet exact dezelfde blik op de situatie heeft.

Back ontopic: Streetcomplete just closed their issue, so I guess we’re stuck with this issue forever with recurring reopenings of new issues :confused: . Unless someone wants to do a bulk edit every week to get rid of newly added foot=yes or foot=designated or segregated=yes. Although in that case a bulk edit to get rid of cycleway:surface and footway:surface is just as easy.

Ik neig er steeds meer naar om gewoon StreetComplete edits te gaan reverten. De gebruikers van de app kunnen er misschien niets aan doen, maar het resultaat van deze edits is slechte tagging die correcte tagging overschrijft.

4 Likes

Maybe @westnordost has suggestions for a durable fix?

1 Like

Dan zou ik me beperken tot gerelateerde quests, niet de “what is the name of this shop?” en andere quests die wel nuttig zijn.

Vanzelfsprekend. Streetcomplete heeft een hoop goede quests. Alleen reverten wat fout is

Dan moet je de sidewalk wel apart tekenen toch?
foot=use_sidepath op een fietspad met een voet routerelatie op hetzelfde fietspad geeft in elk geval foutmeldingen.

In de offtopic situatie dat je een los ingetekend voetpad hebt, zou je inderdaad sidewalk=separate + foot=use_sidepath gebruiken op het fietspad. In de sidewalk=left/right situatie gebruik je die tags niet. Friendly_ghost had Herrieman verkeerd begrepen.

1 Like

Als je foot=no of foot=use_sidepath heb toegevoegd aan de weg, dan lijkt me een tag als sidewalk=separate nogal onzinnig. Die way heeft namelijk geen stoep, maar een andere way heeft de stoep. Moet dat dan nog op alle parallelle ways getagd worden?

Persoonlijk verwijder ik tags als cycleway=no of sidewalk=separate van wegen waar al is aangeven dat je er niet mag fietsen of lopen.

1 Like

Sidewalk=separate betekent niets anders dat de sidewalk apart getekend is, niet dat hij separaat van de weg ligt.
Maar idd, nogal veel tagging:
Hoofdweg
highway=residential
foot=use_sidepath
sidewalk:left=no
sidewalk:right=separate

Trottoir tegen de hoofdweg aan
highway=footway
footway=sidewalk

Twee sidewalk-tags dus op een way die geen stoep heeft en waar je zelfs niet mag lopen… De informatie dat voetgangers op een parallelle way moeten lopen, wordt al aangegeven door foot=use_sidepath.

1 Like

Helemaal mijn punt. Wat is het nut van een tag: sidewalk:right=separate als die sidewalk al getekend is?
Ik heb het idee dat er bij OSM soms doorgeschoten is en er getagd wordt voor het taggen. Al het taggen dat “iets niet aanwezig is” is m.i. overbodig.

3 Likes

Dit soort tags over dingen die niet aanwezig zijn, gebruikt StreetComplete vaak om aan te geven dat het gecheckt is. Eigenlijk zou zoiets in hun eigen app bijgehouden moeten worden, maar helaas gebruiken ze hier de OSM-database voor.

1 Like

Er lijkt iemand op het internationale forum te zijn die vindt dat wij ons maar aan de ‘rest van de wereld’ moeten aanpassen…

1 Like

Ik was vandaag lekker een beetje rond aan het lopen in Zwolle, en ik heb daar wat street complete chalanges gedaan. Eén van die was surfaces op fietspaden, het fietspad werd rood aagegeven dus ik dacht dat de surface niet was gezet. Dus ik heb die netjes ingevuld.

Wat blijkt nu de surface stond al goed op asphalt maar dat is veranderd naar:
image
image

Eigenlijk was het mij niet bekend dat naastliggende voetpaden met sidewalk=both/left/right/none kunnen worden gemapt en dat dat tegelijk Josm “geklaag” over separated onderdrukt.

Ik denk dat ik het zeker ga toepassen, zo doen als je ook doet voor een normale weg is helemaal logisch voor mij.

Kunnen we situaties opsporen die zo gemapt zouden kunnen/moeten worden? Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, door naar de dubieuze StreetComplete tagging te zoeken met een provinciale MapRoulette missie?

In mijn gemeente (Zuidplas) en ietsjes daaromheen kan ik denk ik 95-99,5% verifiëren en goed taggen volgens onze uitmuntende systematiek.

De specifieke tagging waarop je kan zoeken is “highway=cycleway” + “cycleway:surface=*”. Aangezien highway=cycleway de main tag is moet dat gewoon surface=* zijn.

Even met overpass gekeken maar dat levert 593 gevallen op, vooral in de grote steden.

1 Like

StreetComplete should handle highway=cycleway with sidewalk=* correctly and always did. If you find that it does not, please report a bug.

The resolved issue tracker tickets @rhhs linked in the linked topic IIRC were about when “sidewalk on cycleway” tagging scheme was (erronously) mixed with the “segregated cycle- and footway” tagging scheme. E.g. highway=cycleway + sidewalk=left + foot=designated + segregated=yes would lead SC to think that it is a segregated cycle+footpath with additionally a sidewalk (because, uh, well, that’s what the tags indicate).