Bromfietsdoorsteek

+1
Wel even cyclepath veranderen in cycleway

Done. Ik was moe blijkbaar. In 1e helft staat het wel goed. Thanks mentor Eggie :slight_smile:

Ik ben het met je eens. Gezien de bovenstaande discussie lijkt het me gerechtvaardigd om de wiki zo aan te passen dat het wordt:

highway=cycleway
moped=designated

Dat betekent dus dat die bicycle=no verdwijnt. Als er niet al te veel commentaar op komt zal ik het binnenkort aanpassen.

Ik vraag me wel af of het beter is om bicycle=use_sidepath en mofa=use_sidepath er op te zetten. Mofa moet in Nederland apart getagt worden. (Regels fiets volgen RVV artikel 2b)
Deze doorsteken zijn veelal naar of vanaf een G12a. Hier hebben fietspad en rijbaan een relatie met elkaar.

Mocht de naastliggende weg een hebben met bicycle=no en mofa=no, dan heeft gebruik van use_sidepath niet een zodanig nadelig effect op routering voor andere, als ook de bredere vormen.

Wanneer er geen staat (rijbaan), dan zal je wel voor mofa iets moeten regelen. want een enkele tag highway=cycleway, dan is het niet voor mofa bruikbaar, dus ook niet voor de brede mofa, mofa=use_sidepath in het verlengde getagt van de rijbaan met mofa=use_sidepath. lijkt mij dan logisch.

Beter wel dezelfde methodiek kiezen voor bicycle en mofa!

geldt alleen voor de rijbaan, dus *=no hoort alleen op de rijbaan.
De doorsteek is daar geen onderdeel van, op basis van dit bord hoort de doorsteek dan ook geen *=no te krijgen

Dit als basis. Kunnen we er een preset voor maken?

Is de doorsteek wel een cycleway of path, dat is een andere discussie. Dan nog blijft het bovenstaande van toepassing.

foot=use_sidepath is er dan ook nog.
Belangrijk is altijd dat de aansluitingen goed kloppen, routeringswijze.

Top! Tot nu toe weinig protest…

Lijkt me goed om dan ook ook het hierna volgende erbij te vermelden, dit is namelijk zeer belangrijk voor goede routering. Minstens zo belangrijk als de doorsteek. Dit wordt helaas heel vaak verzuimd. Ik heb het tot nu toe nog nergens correct gezien langs bromfietspaden:

Zowel het fietspad als de rijbaan terplekke moeten worden gesplitst als dat nog niet gebeurd is. Je hebt immers een fietspad gedeelte met:
traffic_sign=NL:G11
en een deel met:
traffic_sign=NL:G12a
moped=designated
En voor de rijbaan: een deel met en een deel zonder moped=use_sidepath (of moped=no igv van bord C9, C13 of C15).

use_sidepath op de doorsteek? Of misschien bedoel je iets anders? Het lijkt me niet logisch, het lijkt me zelfs fout. Mofa en bicycle mogen daar gewoon komen, als ze na “3 meter” maar weer omkeren. Dat blijkt uit de borden. Dankzij de tags op de rijbaan (inderdaad *=use_sidepath of *=no) zou routering goed moeten gaan. De doorsteek loopt dood behalve voor moped, zo moet je het zien lijkt me. Het hoort gewoon bij het fietspad, zo blijkt uit de wegmarkeringen. In het RVV wordt de doorsteek niet apart benoemd. Pragmatisch mee omgaan dus.

mofa is trouwens sowieso vrij zelden gemapt merk ik. Niet op cycleway en niet op andere wegen. Logisch lijkt mij dat ergens in de wiki staat (of zou moeten staan) dat mofa==bicycle, tenzij. (Zo kijkt de RVV er ook naar, zie art 2b). (Dus alleen uitzonderingen mappen). (Amsterdam zal dus wel heel veel mofa=no tags moeten krijgen op G11 fietspaden). Maar dit mofa onderwerp is elders al uitvoerig bediscussieerd, laten we dat hier maar niet over doen. Met betrekking tot de doorsteek is niets speciaals aan de hand.

Uiteraard moet wel de rijbaan naast een G11 of G12a fietspad worden voorzien van de betreffende *=use_sidepath (of *=no bij verbodsborden C9, C13, C14, C15). Dit is uitvoerig besproken in draadjes en zo staat het ook in de wiki. Helaas gebeurt dat vaak niet volledig en dat schaadt de routering. Misschien is dat waar je op doelde.

Dit is allemaal een beetje off-topic. Bovenstaande is een samenvatting van wat ik heb gelezen in wiki en andere forum discussies.

Dus terug naar het onderwerp, de bromfietsdoorsteek: Dat is echt een simpel ding, gewoon hetzelfde houden als het aangekoppelde fiets/bromfietspad met G12a bord. Extra reden om dit niet ingewikkeld te maken: ik ben ook plekken tegengekomen waar niet eens sprake is van een echte doorsteek. Soms zit er alleen een opening in de scheidingsrand tussen fietspad en rijbaan. Je hebt dan zegmaar een doorsteek van 10 cm. Je hebt gewoon een verbinding nodig, that’s all. Liefst zou ik er alleen een NODE van maken (want dat is het verkeerstechnisch gezien ook) maar dan trek je de belijning van het fietspad uit z’n verband.

@allroads

Even kijken of ik je begrijp. Situatie is een doorsteek van de G12a fietspad naar de hoofdrijbaan.
Moped=designated (daar is m.i. nu consensus over)
Bicycle=no is niet nodig. (daar is m.i. nu consensus over)
Mofa, hier is dus nog wat discussie over. Voor mofa geldt iets vergelijkbaars als de fiets. In theorie mag die ook doorrijden tot aan de hoofdweg en vervolgens niet verder. De bicycle=designated taggen we niet voor een fietspad maar voor mofa doen we dat normaal vaak wel dus ook voor de G12a. Om ook de mofa tot aan de hoofdrijbaan te kunnen laten routeren zouden we een mofa=designated kunnen toevoegen op deze bromfietsdoorsteek.
Dat is wel erg contra intuïtief. Je ziet een bord dat de brommer af moet slaan en vervolgens geven we naast de moped=designated ook een mofa=designated. Tja in theorie lijkt het te kloppen maar veel nut lijkt dat niet te hebben … behalve dan voor de mofa die bv breder is dan 75cm en 3 wielen heeft. (Hoeveel heb je er gezien?) Die zou indien de hoofdrijbaan geen expliciet verbodsbord heeft (bv bicycle=use_sidepath) hier toch door mogen rijden.

Is dit je punt?

Dan is de vraag welke value de mofa key zou moeten hebben op zo’n doorsteek.

M.i. zijn no en use_sidepath niet correct omdat een mofa net als een fiets door zou mogen rijden tot het eind van de doorsteek.
Een designated of yes lijkt me ook niet wenselijk omdat het bord aangeeft dat brommers moeten afslaan en niet de mofas. Daarnaast loop het op het eind van de doorsteek dood voor de normale mofa dus dan is het wel erg misleidend om dit expliciet te taggen.
Inmiddels begin ik ook iets te voelen voor de door Multimodaal voorgestelde mofa=discouraged. Hij stelt voor om dan ook de bicycle=discouraged te gebruiken.

De mofa=discouraged en bicycle=discouraged is m.i. een pragmatische oplossing. Dat er mappers zijn die hier ook weer bezwaar tegen hebben begrijp ik maar je …je moet iets en een voor iedereen acceptabele oplossing lijkt er niet in te zitten

Belangrijkste is m.i. dat routers er goed mee overweg kunnen. Ik denk dat het in 99,99% van de gevallen goed zal gaan als de bicycle en mofa tags ontbreken op de doorsteekjes en ook als ze beide de waarde discouraged zouden hebben.

Ja.

Bij gebruik cycleway, maar ook path, wordt je op basis van OSM Wikiadvies verplicht een mofa=* tag te zetten om het voor mofa uit te drukken.

Het aangeven met, discouraged, wat geen keiharde no is, is voor een mofa <75cm niet echt werkbaar, hoe moet een routeerder hier dan op in springen, de ene keer is discouraged, echt discouraged op basis van het element, de andere keer niet, advies voor een deel van de groep mofa, kleiner als 75cm. Routeerder kan geen verschil maken. Niet wenselijk. Zo ook bij bicycle.

moped=designated, okay.
bicycle=no, “niet nodig” beter gezegd, het kan niet, omdat je dan voor bredere, 75 cm, op slot zet. cycleway geeft per OSM default advies aan dat je het mag gebruiken, okay, geen no gebruik.

OSM advies, use_sidepath is de tag, die in Nederland zegt, mofa, moped, bicycle, breder <75 cm mag er gebruik maken van.
En dat is wat je wilt uitdrukken.

yes, is ook een mogelijkheid. Je mag er komen (doorsteek). Rijden tot aan de rijbaan.

Gebruik zelfde methodiek voor bicycle en mofa. Vandaar mij gedachte use_sidepath voor beide.

OSM wikiadvies versus wetregels, de uitleg van beide, hoe te verenigingen. Welk argument is zwaarwegender.
Er moet een mofa tag op een cycleway komen.
Belangrijk is dat routering kloppend is.
Ik vond de OSM NL wiki advies interpretatie mofa=use_sidepath, zwaarwegender, dan het gebruik van mofa=yes. Door wie word het echt gebruikt. Diegenen die gebruik maken van use_sidepath.
RVV, praktijk uitvoering voor mofa zegt eigenlijk blijf op het fietspad. Tot de rijbaan, je mag er komen, is dit wezenlijk van belang om aan te geven.

mofa=yes, zal het dan wel worden, je mag er tot de rijbaan komen op een cycleway. En geeft geen conflict met het zwaarst wegende.
Geen methodiek overeenkomst.
bicycle=yes is niet noodzakelijk.

Het is dan ook een afweging, die niet passend is voor elke interpretatie van regel of advies uit OSM en Wet.

Het gaat er mij om dat wiki advies zo volledig mogelijk is, dat andere groepen er geen hinder van hebben.
Zet je geen mofa tag bij het advies, dan werkt dat nadelig uit voor die groep.

En zelfs fout zoals allroads terecht opmerkt! Omdat je het dan op slot zet voor >75cm. En bovendien fout omdat een fietser daar best mag komen al schiet hij er weinig mee op.

Het bezwaar van allroads vind ik wel terecht. discouraged suggereert dat een routeerder er iets mee moet/doet. Voor smaller dan (<) 75cm maakt het niet uit want die worden toch al tegengehouden door use_sidepath op de rijbaan. Voor breder dan (>) 75cm zou het kunnen uitmaken als een routeerder discouraged gaat interpreteren als “no” of er een hoge “cost” aan verbindt. Ik blijf erbij dat het doorsteekje gewoon te nikserig is om er iets speciaals op te taggen. Gewoon hetzelfde taggen als het aangekoppelde G12a fietspad blijft mijn voorkeur houden.

Ik begrijp nu beter wat je bedoelt. In feite zie je het dan als horend bij de rijbaan. Maar zoals ik in mijn vorige bericht al probeerde aan te tonen, dit stukje is qua bouw en wegmarkering meer deel van het fietspad. En soms is het alleen maar een uitsparing in de betonrand. Als je jouw redenering doorzet, zou je het ook niet als cycleway moeten mappen. Daarmee maak je het onnodig gecompliceerd en dat geeft maar aanleiding tot fouten en misinterpretaties. Alleen maar om te vermijden dat er onlogische (maar correcte) tags komen op de doorsteek? Ik vind dat niet gewenst. RVV definieert niet waar het precies bij hoort. Praktisch gezien hoort het bij het fietspad dus laten we het ook zo mappen alsjeblieft. Je zou zelfs (theoretisch) kunnen volstaan met alleen een verbindingsnode, ware het niet dat je dan geen correcte belijning meer hebt. Die doorsteek is gewoon een niksje. Komt ook niet eens voor in het RVV.

Inderdaad staat dat een beetje raar, mofa=designated op dat stukje. Maar het is wel correct. Ik vind dat beter dan het dingetje ombouwen naar een stukje rijbaan of path met alle juiste tagging waaronder use_sidepath. Nogmaals, het is soms alleen maar een opening in de betonrand! Dan is het geeneens een weggetje of paadje. We moeten dan alleen de afstand overbruggen tussen de cycleway en de rijbaan.

Op deze manier gaat de routering gewoon goed als de tagging op de rijbaan en cycleway kloppen. Die moeten ter plekke wel gesplitst. Dat zou ik ook beschrijven dan. Velen doen dat fout. Zie mijn vorige bericht.

Als echt een meerderheid niet kan leven met mofa=designated op de doorsteek, dan kan ik persoonlijk wel leven met discouraged (voor alleen mofa dan). De gevolgen voor routering zullen minimaal zijn lijkt me. Het bezwaar van allroads blijft theoretisch wel van kracht. Echter moet je ook bedenken dat als je breder bent dan 75cm, je waarschijnlijk toch allang op de rijbaan reed! Dus het bezwaar is wel echt hypothetisch. Desondanks heeft het niet mijn voorkeur.

Maar ja, meerderheid? Ik zie nog niet zoveel mensen zich mengen. Dus als puntje bij paaltje komt dan kun je het misschien ook zelf beslissen PeeWee32.

We moeten wel beseffen dat we hier ook tegen een beperking van het OSM model zelf aanlopen. Twee zelfs. Ten eerste: we hebben niet de mogelijkheid om 2 ways te verbinden met een node zonder dat de ways elkaar raken of kruisen. Als dat wel kon (een soort lijn-node) dan was het hele probleem er niet. Dat zou een exacte weergave geven van de werkelijkheid: gewoon een domme verbinding tussen beide ways! Zoals een node dus, zonder enige tagging. De juiste tagging van de gesplitste cycleway en rijbaan zorgen voor de rest. Ten tweede: we hebben geen aparte tags voor >75cm en <75cm voertuigen (Strikt genomen zou dat de enige 100% correcte oplossing zijn maar dat geldt voor nog veel meer speciale weggebruikers. Dat zou wel een tagging circus worden).

Bovenstaande lijkt mooi gefilosofeer maar het doet er wel toe. Een beperking van het model is namelijk een goede reden om af en toe iets vreemds te mappen zoals mofa=designated op 3 meter fietspad dat ook nog doodloopt voor mofa en bicycle kleiner dan 75cm. Dit is nl 100% correct en heel praktisch.

Beetje off-topic misschien maar ik ben eigenlijk van mening dat in de wiki gedefinieerd zou moeten worden dat mofa == bicycle tenzij anders vermeld. Dit is ook exact zoals het in RVV staat (art 2b). Je hoeft dan amper nog mofa te taggen! Alleen op een G13 fietspad (mofa=no moped=no). En natuurlijk Amsterdam (mofa=no op de meeste G11 paden). En dan kunnen we het ook weglaten op de doorsteek, jippie. 1000 vliegen in1 klap.

Ik zat nog heel even na te denken over die niet-bestaande line-node (een verbindingsnode met een beetje lengte) zoals ik in mijn vorige bericht beschreef. We zouden dat wel kunnen “simuleren” door de doorsteek te mappen als een highway=unclassified en verder HELEMAAL NIKS. Best een schokkend idee hè? Of is dat al een keer voorgesteld? (Heb het draadje niet uit m’n kop geleerd, sorry). De tags op de cycleway en rijbaan zorgen dat alles perfect werkt.

Ik vind dit niet eens zo’n raar idee. Zoals ik al eerder betoogde, het is gewoon een niksje. Hoe minder gedoe hoe beter. Niet correcter, dat zeker niet. Nu zou je kunnen redeneren dat een auto daar mag parkeren :roll_eyes:

Tis maar een idee.

Ik kan zowel Allroads als Dolfscoot volgen. Voor die doorsteekjes hebben we gekozen voor de highway=cycleway bij gebrek aan highway=mopedway. Daar is volgens mij niet veel discussie over. Blijft dan vreemd dat een fietser er niets te zoeken heeft al kan hij zo’n doorsteek afrijden tot aan het einde. Om die reden hebben velen waaronder ik die doorsteekjes wel eens een bicycle=no gegeven maar inmiddels ben ik er van overtuigd dat dit fout is. Daarom heb ik dat ook verwijders uit de wiki.

We zijn het er inmiddels over eens dat er helemaal geen bicycle tag nodig is. Dan dus nog die mofa.
Aangezien er is afgesproken dat op een cycleway een mofa apart getagd wordt is dus dat vraag wat daarvan de waarde moet zijn. Ik ben er inmiddels van overtuigd dat die discouraged ook geen goed idee is. In theorie zou het dus een yes of designated moeten worden om ook de routering voor de bijzondere weggebruikers in tact te laten. Tja…. ik snap het wel maar het voelt niet logisch. Ik begrijp ook de redenering dat we de zelfde tagging zouden moeten hanteren als het fietspad (m.i. exclusief de traffic_sign=) als zouden we dan wellicht weer onderscheid moeten maken tussen een doorsteek VANAF en NAAR de G12a. Immers…. Waarom een mofa=designated of mofa =yes op een doorsteek die gaat van de hoofdrijbaan naar de G12a? Ik zie daarvoor nog even geen logica.
Ik heb een voorkeur voor mofa=yes omdat het bord een designation voor moped aanduidt. Daarnaast is de designated nog meer contra intuïtief dan de yes.
Maar als dat betekent dat we weer onderscheid moeten maken tussen de 2 type doorsteken dan word ik daar ook niet gelukkig van. Het zijn al van die ondingen en als we die al zo complex en contra intuïtief moeten gaan taggen dan zullen velen afhaken denk ik. Dat mag geen reden zijn het niet correct te gaan taggen hoor.

Als het een mofa=yes of designated gaat worden dan mogen we in de wiki wel een verwijzing opnemen naar dit draadje omdat een beginnend mapper hier niet veel van zal snappen.
Ik hoop dat er nog meer mensen aan dit draadje gaan deelnemen.

Inderdaad off topic maar het idee spreekt mij zeker aan. Ik ben een voorstander van het beperken van de hoeveelheid tags op wegen om m.n. de overzichtelijkheid maar ook om de drempel voor beginnende mappers te verlagen. Die zal in eerste instantie niet veel begrijpen van wat we nu voorstellen voor zo’n doorsteek. Misschien een onderwerp voor een nieuw draadje.

Ik overweeg eigenlijk om (tzt) een complete duidelijke wiki pagina te schrijven over bromfiets mapping (moped en misschien ook mofa, snorfiets). Dan kan daar ook het verhaal over het splitsen van de rijbaan en het fietspad terplekke en de rijbaan juist taggen met moped=use_sidepath of =no. Of ik eraan toekom weet ik niet dus wacht niet op mij.

Onderscheid tussen entry en exit zou ik zéker niet doen. Er zijn ook tweerichting doorsteekjes. Het is ook niet nodig, ik leg het straks uit.

Welk bord? G12a duidt weldegelijk designated voor mofa aan (al zijn er mensen die er anders over denken, zie betreffend draadje). Of bedoel je dat witte bord met rode lijntjes (alle BW02-XX en BW03-XX borden)? Deze duiden geen designated aan, deze duiden HELEMAAL NIKS aan. Ze ontbreken geregeld op plekken waar de doorsteek 1 decimeter is bv. En je hebt wel gelijk dat G12a (of G11) niet exact op de doorsteek staat maar wel 2 meter verderop, duidelijk zichtbaar vanaf de weg. Dus dat bord geldt gewoon voor de doorsteek, als we die beschouwen als horend bij het fietspad. Als je vindt dat het bord daar niet geldt, dan moet je helemaal afstappen van cycleway voor dat stuk toch? (En dan is de discussie weer terug bij af). Er staat toch nergens een bord G12b (einde verplicht bromfietspad)?

De discussie over mofa=yes of mofa=designated staat trouwens op een ander draadje en in feite geldt hier gewoon hetzelfde. Dat het contra intuïtief is, is een gevolg van tekortkomingen in OSM om het precies goed te mappen zoals ik al uitlegde. Daar ontkom je gewoon niet altijd aan. Geen probleem zolang in de wiki een duidelijke beschrijving staat. Ook traffic_sign map ik dus WEL op de doorsteek omdat het daar gewoon geldt: zie het gewoon als een plaatselijke VERBREDING van het fietspad en VERWIJDERING van de betonrand / berm en dan noemen we het geen doorsteek meer. Ik heb toch het idee dat mijn punt nog steeds niet goed overkomt. Beschouw het gewoon als horend bij het bromfietspad, map het EXACT hetzelfde en je bent overal vanaf. Het klopt 100%, en het is makkelijk te doen met copy en paste, het is pragmatisch en het is best begrijpelijk met een stukje uitleg van het contra intuïtieve mofa erop. En of het dan mofa=yes of designated moet zijn? Dat hangt af van de consensus over die tag op G11 en G12a fietspaden. Die is naar mijn idee niet erg duidelijk, al begrijp ik de verwarring nauwelijks. Beide borden betekenen gewoon dat het betreffende pad specifiek is toegewezen (designated dus) voor bicycle en mofa. Het gaat totaal niet om de symbooltjes die erop staan, het gaat om de betekenis.

Sorry dat ik in herhaling val maar ik vind dat we er geen ding van moeten maken omdat het geen ding is, het is een UITSPARING, meer niet! Soms schuin gelegd maar soms ook helemaal niet. Vaak met een BW bord maar soms ook niet. Vaak 1 richting maar soms ook niet. Beschouw het gewoon als node-met-beetje-lengte zonder verdere betekenis. Dan zit je ook het dichtst bij de werkelijkheid zoals de RVV het ziet (die ziet het namelijk NIET). Dat het ding soms een paar vierkante meters in beslag neemt moet ons toch niet verleiden om speciale tagging toe te passen? Je gaat dan onderscheid maken tussen dingen die geen onderscheid nodig hebben. We denken soms te ingewikkeld.

Ik denk dat als ik een fotoserie zou maken van diverse doorsteekjes, dat jullie mijn punt beter zouden begrijpen…

Het belangrijkste is denk ik dat we op zo’n doorsteek geen beperkingen zetten die er voor zorgen dat een router zo’n stukje overslaat voor verkeer dat er wel mag komen.

Ik doelde inderdaad op die bordjes met een brommert erin en een rode rand. Bij mij was de uitleg van designated altijd dat als het in het veld duidelijk is aangegeven met een symbool voor het betreffende voertuig dan is het designated. Wellicht niet de goede definitie maar dan kan dit uit de wereld geholpen worden als je komt met een nieuw voorstel voor de bromfiets mapping.

Ik kan ook prima leven als we afspreken dat de doorsteekjes gelijk gemapt worden aan de normale G12a fietspaden. Dan zal het voor de routering ook altijd goed moeten gaan lijkt mij.

Ik snap wat je zegt maar vergeet niet dat als we besluiten om er een mofa=designated op te zetten (zoals nu bij een G12a gebruikelijk) er mappers zullen zijn die dat weer ingewikkeld vinden. Maar goed … wellicht hypothetisch want als ik je goed begrepen hebt zal de mofa voor een groot deel uit OSM tagging verdwijnen met jouw nieuwe voorstel. Ik wacht geduldig af :wink:

NB Je hebt pas 16 posts geplaatst maar hebt je al erg goed ingelezen. Complimenten voor je bijdragen aan het forum tot nu toe. Ga zo door.

Dankjewel, ja ik heb me echt al helemaal suf gelezen dagenlang. En dan nog…
Maar ja, ik begin pas te kletsen als het ik het goed kan onderbouwen, eerder niet. Aangezien ik me vanaf het begin specialiseer in moped, lukt dat aardig. Maar vraag me niks over busroutes of landuse of address nodes of… enz.

Dat is wel wishful thinking hoor :slight_smile: Zoals ik al zei weet ik nog niet of ik eraan toekom (of mss voor die tijd al ben afgeknapt…). Maar dan nog, het gelijkstellen van mofa aan bicycle zodat we minder hoeven te taggen, moet misschien wel op een “hoger” niveau in de wiki en vereist weer aanzwengelen van een oude discussie. Weet niet of ik dat ga doen. Maar ik ga niet zonder meer zulke veel bediscussieerde punten wijzigen in de wiki. Net als jij zal ik dan een opbouwende discussie proberen te voeren. En trouwens, met de komst van meer steden die zoals Amsterdam de snor de weg op sturen, wordt de roep om expliciete tagging eerder sterker dan minder.

En ja, als mensen een simpele oplossing toch ingewikkeld vinden weet ik het ook niet meer… Tot nu toe kletsen we met z’n 3en. Eh 4en.

Das precies m’n punt. Niet alleen routeert het dan zoals het moet, het is verkeerstechnisch ook nog 100% correct. Dat mofa en bicycle daar niet komt, niet wil komen of zelfs niet KAN komen (igv een oneway entry), doet daar niets aan af. OSM zit vol met zulke tags. Dit zou ik niet needless willen noemen. Stel je voor, een way die uit meerdere segmenten bestaat maar geen kruisingen heeft en die over het hele stuk dezelfde access regels heeft. Dan kun je zeggen dat expliciete tags voor access op die middenstukken zinloos zijn mits het eerste en laatste segment correct getagd zijn. Immers, het voertuig dat aan het begin er niet in mocht, kan niet ineens in het midden weer opduiken vanuit de vierde dimensie of zo. (Toch? :wink: ) Dat is gewoon hoe we taggen: per wegdeel de regels die daar gelden. We kijken niet of het daar ook echt zin heeft.

Er zijn inderdaad mensen die vinden dat je naar het teken moet kijken. De meesten (nou ja, ik heb niet geteld) en ik ook, vinden dat je de betekenis moet mappen. Zou je dat niet doen, dan zou elke map gebruiker een TUSSENLAAG moeten creëren die verkeerstekens omzet naar verkeersregels. Onzinnig toch? De wiki legt designated als volgt uit:

Designated (…) indicates that a route has been specially designated (typically by a government) for use by a particular mode (or modes) of transport. Typically it is used on ways legally dedicated to specific modes of travel by a law or by the rules of traffic.

Duidelijker kan haast niet. Verwar designated niet met designed, dat is een hele andere betekenis. Designated betekent zoiets als aangewezen, aangemerkt, bestempeld, toegewijd. *=mandatory kennen we niet maar dit komt er het dichtste bij. Daarom vind ik mofa=yes op G11 en G12a ook echt hartstikke fout, het zou betekenen dat de mofa daar mag rijden. Fout, G11 en G12a betekenen dat de mofa daar MOET rijden! Dus designated. Weer off-topic beetje, sorry.

En de BW borden hebben geen betekenis. Echt niet, nul komma noppes. Kijk het maar na op RVV site. Uitsluitend de wisseling van G11 naar G12a (en vice versa) definiëren dat de bromfiets moet wisselen. Zelfs als er helemaal geen doorsteek is. Zoals ik al zei, soms is er alleen een uitsparing in de betonrand en kan het BW bordje ontbreken. Dat verandert helemaal niets aan de regels en dus bij voorkeur ook niet aan onze mapping! Er moet op die plek gewoon een verbinding zijn, niks meer en niks minder. Als je specifiek wilt gaan mappen voor dat BW bord, moet je dus ook weer nagaan of het er echt wel staat (en soms dus niet, geloof me). Zinloze bezigheid want het verandert nul komma nada aan de situatie en de regels. Enige verschil is dat de politie dan vaker bekeuringen kan uitdelen wegens een gemiste overgang.

Eens. Al blijf ik er wel op hameren dat het vooral fout gaat doordat *=use_sidepath / *=no ontbreekt voor de betreffende voertuigen op de rijbaan. Voor bicycle staat het meestal goed, voor moped vrij zelden. Zowel rijbaan als fietspad moeten terplekke gesplitst worden.

Ik weet dat ik mezelf herhaal maar ik weet ook dat veel mensen geen zin hebben om een hele draad te lezen… :slight_smile:

Komt misschien ook omdat ik lange epistels schrijf…

Met korte reacties gaat m’n teller sneller…

Net zoiets als iemands activiteit afmeten aan het aantal changesets. Sommigen maken grote changesets (ik oa), anderen doen een changeset voor elke wijziging.
:slight_smile:

Ziezo, nu de 20 posts gepasseerd…
:smiley: :smiley:

Kleine changesets hebben voordelen. De uploadtijd blijft laag, de validatietijd in JOSM ook. Verder is een kleine changeset eenvoudiger terug te draaien, indien nodig. Ook loop je bij een kleinere changeset minder kans op conflicten met andere mappers. Die conflicten zijn altijd lastig om op te lossen. Het komt er hoe dan ook op neer, dan één van beide moet inleveren en er dus werk overgedaan moet worden. Verder is een kleine changeset overzichtelijker, ook voor andere mappers. Maak je een bepaalde fout, dan is herstel eenvoudiger. Ook de werkwijze wiki raadt kleinere changesets aan.