Bromfietsdoorsteek

Grappig, ik ben dan juist veel bezig met landuse en wat wandel/fietsroutes, maar heb volgens mij nog nooit de tag moped gebruikt :slight_smile:

Een ontbrekende use_sidepath is irritant naar in de praktijk niet echt een probleem: use_sidepath betekent dat naast de rijbaan een geschikt fietspad loopt. Dus als je een route krijgt via de rijbaan dan kan je eenvoudig op het fietspad gaan rijden.

Prioriteit zou dus moeten zijn om ontbrekende moped=no toe te voegen.

Heel irritant, en vaak moeilijk op te sporen is ten onrechte een *=no.

Even een kleine nuancering. Een moped/bicycle=use_sidepath betekent dat er een voor brommers/fietsers een VERPLICHT (en dus niet geschikt) fietspad naast de hoofdrijbaan ligt. Dat betekent dat gewone (brom) fietsers dus de hoofdrijbaan niet mogen gebruiken.

In de praktijk zouden de meeste hoofdrijbanen waar je niet mag brommen/fietsen een use_sidepath kennen en alleen die hoofdrijbanen met een expliciet (brom)fiets verbod een no.

De ten onrechte =no zijn inderdaad lastig op te sporen. Dat komt omdat we in het verleden alles een no gaven en pas later de use_sidepath gekomen is. Hier gaan nog wel wat jaren overheen vrees ik voordat dit in orde is.

Eens hoor Dick. Eggie wees me daar al eerder op. In de praktijk kan ik het moeilijk laten om uren door te prutsen voor ik upload. Maar ik probeer nu wel meer tussentijdse mijlpaaltjes te uploaden.

Beste phicoh, PeeWee32 nuanceert het heel vriendelijk en terecht. Ik voeg daar nog aan toe: use_sidepath moet je lezen als “no behalve voor breder dan 75cm”.

Ik denk dat ik snap wat je bedoelt. Maar als moped=no/use_sidepath HELEMAAL ontbreken op de rijbaan naast het fietspad, levert dit toch veel problemen. in de praktijk gebeurt het nogal eens dat een naastliggend fietspad ineens gaat wijken in een compleet andere richting en dus helemaal vrijliggend wordt. Zonder dat er op die plek een connectie is tussen rijbaan en bromfietspad. In zulke gevallen kan de routering voor moped helemaal mis gaan. Minder erg maar ook vervelend: Het gebeurt nog wel es dat doorgaande (brom)fietsers moeten oversteken omdat aan 1 kant van de weg het fietspad stopt. Fietsnavigatie geeft je dan 2 afslagen. Denkt navigatie dat je op de rijbaan zit, dan krijg je die dus niet. Zo zijn er nog talloze voorbeelden waardoor het meer of minder fout kan gaan zoals afslag restricties, rijbaan plek klopt niet (gps in de war), surface klopt niet, rijtijd berekening klopt niet, enz. Als we ooit een goed werkende moped navigatie / routering / rendering willen (en dat wil ik) dan is moped=use_sidepath/no op de rijbaan net zo belangrijk als moped=designated op de cycleways met bord G12a.

Wel ben van mening dat =no bijna net zo goed is als =use_sidepath. Het is dan alleen fout voor >75cm, een zeer kleine categorie. Dus als mensen het niet zeker weten en dan =no op de rijbaan zetten ipv =use_sidepath, ben ik daar toch allang blij mee. Beter 99% goed dan 100% fout. Misschien is dat wel wat je bedoelde?

Eerlijk gezegd (off topic), ik twijfel steeds meer over dat gebruik van use_sidepath. Ik denk namelijk dat het verbodsbord C15 (of C14) door de wegbeheerder in de praktijk wordt neergezet om nog eens extra te benadrukken dat (brom)fietsers op het fietspad moeten. Dat hij daarbij specifiek denkt aan de categorie >75cm geloof ik niet. Mijn veronderstelling is gebaseerd op de praktijk. Er is nog een tweede reden waarom ik twijfel, ik denk dat de gekozen oplossing hier fout is. Stel je voor, het voorbeeld van zo-even: een verplicht fietspad dat ineens gaat wijken van de rijbaan en totaal vrijliggend wordt. Geen connectie met de rijbaan terplekke. Rijbaan was use_sidepath maar wat doen we met het vervolg? =use_sidepath is fout (want geen fietspad meer) en =no ook fout want officieel zou >75cm daar nog mogen. Is hier al discussie over geweest? De fout die we hier gemaakt hebben m.i. is twee verschillende betekenissen geven aan één tag. De enig juiste oplossing was geweest dat we een aparte voertuig categorie hadden gedefinieerd. Drie zelfs: bicycle>75 mofa>75 moped>75. Of gebruik van subtags: bicycle is alle maten en dan bicycle:<75 en bicycle:>75 om de subcategorieën te duiden. Aparte draad van maken?

Ik ben het vwb het eerste punt wel met je eens. Ook ik heb het gevoel dat wegbeheerders in NL met het wel/niet plaatsen van de C14/C15 niet denken aan de bijzondere voertuigen. Helaas kunnen we dat wel denken maar wettelijk zullen we hier wel rekening mee moeten houden.

Vwb het 2e punt . Als een verplicht (brom)fietspad eerst parrallel aan de hoofdrijbaan loopt en daarna totaal gaat wijken (en dus niet meer terugkomt bij de hoofdrijbaan) dan hoeft de hoofdrijbaan toch geen use_sidepath te krijgen? Daar mag dan toch gewoon gefietst worden of… ken ik de wet niet goed genoeg?

En wat bedoel je met de 2 verschillende betekenissen voor 1 tag?

Het toevoegen van een nieuwe categorie weggebruikers (>75cm) lijkt me geen goed plan. Dat is 1 van de uitzonderingen en die geldt zover ik weet alleen in NL. Dit is 1 van de uitzonderingen waarvan 99% van de Nederlanders (begrijpelijk) het bestaan niet weet. Het voordeel van de use_sidepath is dat ik nu ook in bv Duitsland deze gebruik zonder dat ik me hoef te bekommeren over wat dit dat wettelijk betekent.

De use_sidepath geldt in alle landen die verplichte fietspaden hebben met naastliggende hoofdrijbanen die wel of geen expliciet fietsverbod kennen. Dat er desondanks wettelijke verschillen gelden tussen die landen zij zo.

Daarnaast denk ik dat het niet haalbaar is de meeste mappers zover te krijgen om dat in heel NL aan te passen. Het verschil tussen no en use_sidepath is m.i. al complex genoeg.

Soms lijkt de wegbeheerder op dat punt ook in verwarring. Maar het lijkt me inderdaad dat als het fietspad en de hoofdrijbaan losse wegen zijn, er geen reden is voor use_sidepath.

Ik had gezegd: zonder connectie. Waarmee ik bedoel: geen verbinding. Het is uiteraard niet toegestaan om je (brom)fiets terplekke over de evt vangrail te tillen, door het gras te ploeteren en dan op de rijbaan verder te gaan rijden, alleen maar omdat het fiestpad is gaan wijken en dus niet meer “naastgelegen” is. =use_sidepath is daar niet meer van toepassing maar =no evenmin als je die wilt beperken tot de verbodsborden. Het maakt op zich niet zoveel uit als je op het eerdere stuk (waar ze nog parallel liepen) maar wel =use_sidepath hebt gezet, ook voor moped. Als de routering je nl ten onrechte de rijbaan op stuurt, gaat dat dus weldegelijk fout in veel gevallen. Dat was vooral m’n punt.

En of we dan =no of =use_sidepath gebruiken vind ik een tamelijk academische discussie om redenen die ik eerder genoemd heb. Niettemin hou ik me eraan.

Eens. Ik zei dat alleen om duidelijk te maken dat dat de enige manier zou zijn om het 100% goed te krijgen. =use_sidepath heeft nl 2 betekenissen. 1) Verboden voor (brom)fietsers < 75cm. 2) (brom)fietsers hebben een apart pad. En dat geeft soms een conflict zoals in mijn vb. In het afbuigende deel wil je namelijk alleen de eerste betekenis handhaven en de tweede niet meer. En daar hebben we dus geen tagging voor.

Maar nogmaals: dit is allemaal een tamelijk acadamische discussie. Mijn punt is alleen dat we bij het mappen van een OVERGANG van G11 naar G12a of omgekeerd, niet alleen het fietspad splitsen maar ook de rijbaan en zorgen dat beide stukken rijbaan worden voorzien van alle benodigde =no / =use_sidepath tags. Voor bicycle, moped en mofa dus (indien van toepassing). Pas dan heb je de volledige betekenis van de borden gemapt. En het stukje way tussen die nodes is dan de verbinding. En neem van mij aan dat dit regelmatig niet eens een echte “doorsteek” is maar gewoon een opening in de rand, soms samenvallend met een kruising of splitsing.

Peewee32, misschien kun je hier nog eens je link plaatsen naar jouw mijndev kaartje waarop heel handig al deze tags gerendered worden? In combi met de zwart/wit kaart geeft dit snel duidelijkheid.

Geen probleem. U vraagt0 wij draaien :wink: Had jij ook gerust mogen doen hoor.