bicycle=use_sidepath

Ik lees in verschillende topics dat er op wegen met een naastliggend verplicht fietspad de tag “bicycle=use_sidepath” moet staan i.p.v. “bicycle=no” als er een expliciet verbodsbord voor fietsen op de hoofdweg ontbreekt.
Zou dan de tag “foot=no” óók vervangen moeten worden door “foot=use_sidepath”?

Dat doe ik wel ja. Heeft alleen wel tot gevolg dat routers (in elk geval Graphhopper) dan die weg mogelijk weer beschouwen als bruikbaar voor voetgangers en fietsers.

Ik heb dit als bug gemeld bij Graphhopper.

Wat voor meerwaarde heeft use_sidepath eigenlijk tov bicycle=no ?
Effectief komt het er op neer dat een fietser niet op die weg mag rijden.

Ik zie een aantal routeplanners hier de mist mee ingaan …

use_sidepath betekent dat fietser wel op de rijweg mogen rijden als ze bv. moeten afslaan. Met no mogen ze er niet op.
Lees http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:bicycle%3Duse_sidepath er maar eens op na

In Nederland mogen sommige fietsers een verplicht fietspad negeren en gewoon op de weg fietsen. (dit geldt als je fiets breder is dan 75cm en tenminste drie wielen heeft) Een expliciet verbod mogen deze fietsers niet negeren. Vandaar het verschil. voor voetgangers is er geen dergelijk onderscheid dus “foot=use_sidepath” taggen heeft geen toegevoegde waarde.

Nice, dat wist ik niet. Maar dat is niet de (enige) reden voor het gebruik van de tag, zie de Wiki voor het proposal.

Dat ben ik niet met je eens. Dezelfde argumenten die in het proposal genoemd staan:

gelden voor voetgangers. Vervang gewoon “on a bicycle” door “on foot”.

Behalve dan dat er geen aparte categorie voetgangers is waarvoor een uitzonderingsregel bestaat. Ik zie daarom niet wat het verschil tussen foot=no en foot=use_sidepath zou zijn.

Nogmaals, ik zie nergens beschreven het verschil tussen “use_sidepath” en “no” zou zijn dat er een uitzonderingsregel is waardoor sommige fietsers wel op de rijbaan mogen. Dat is voor jou misschien de reden, maar dat is nergens gedocumenteerd (althans, ik kan het niet vinden).

De rationale die in de proposal genoemd wordt is dat je dit gebruikt om onderscheid te maken tussen “gesloten voor fietsers” (dan “bicycle=no” en het verplicht gebruiken van een naastliggend verplicht fietspad (dan “bicycle=use_sidepath”).

Ik trek nu dus de parallel naar “gesloten voor voetgangers” (dan “foot=no”) en het verplicht gebruiken van een naastliggend verplicht fietspad of voetpad (dan “foot=use_sidepath”).

[edit] Ik zie trouwens op taginfo dat foot=use_sidepath al 6 170 keer gebruikt is (tegenover bicycle=use_sidepath 32 216 keer).

De reden om bicycle=use_sidepath in te voeren was dat dit de makkelijkste manier was om alle uitzonderingen voor alle verschillende situaties en voertuigen te mappen:

Ik snap dat je hier een parallel trekt naar voetgangers, maar voor voetgangers zijn er geen uitzonderingsregels als voor fietsers. Dus je lost er geen enkel probleem mee op.

Jazeker wel: je lost er EXPLICIET het probleem mee op dat een router de hoofdweg gebruikt in plaats van het fietspad als hij voor voetgangers moet routen, ZONDER daar een “foot=no” op te zetten (wat je kennelijk alleen moet doen als er een C16 bij de weg staat, wat hier niet het geval is).

Zie hier een voorbeeld van een weg die niet met “foot=use_sidepath” getagged is, en een router die de Nederlandse regels niet kent:

https://graphhopper.com/maps/?point=52.281149%2C6.778425&point=52.28088%2C6.778135&locale=nl&vehicle=foot&weighting=fastest&elevation=true&layer=Omniscale

De wandelaar wordt nu via het strookje waarmee bromfietsers geacht worden van de hoofdweg naar het fiets/bromfietspad te gaan op de hoofdweg geleid, tegen het verkeer in ook nog. Beetje jammer…

Voor fietsers gaat het nu wel goed:

https://graphhopper.com/maps/?point=52.281149%2C6.778425&point=52.28088%2C6.778135&locale=nl&vehicle=bike&weighting=fastest&elevation=true&layer=Omniscale

Ik heb die use_sidepath destijds voorgesteld voornamelijk omdat in Duitsland men het principieel onjuist vindt om dit type wegen een bicycle=no mee te geven. Daar hebben ze ook wel een punt omdat dit de verschillen tussen een no en use_sidepath in Duitsland wettelijk wat groter zijn dan in NL. Voor de meeste nederlanders zijn deze tags om het even maar desalnietemin niet gelijk. Zoals eerder aangegeven mogen sommige fietsen (breder dan 75 cm etc. zoals veel velomobielen) wel op dit type weg fietsen. Als we alle use_sidepath wegen in NL in een bicycle=no mee zouden geven dan weet zo’n velomobilist nog steeds niet waar ie wel of niet mag fietsen.

Een voordeel van de use_sidepath is ook dat je je helemaal niet hoeft te verdiepen in wettelijke verschillen. Zie je een verbodsbord voor fietsen> bicycle=no. Zie je die niet>bicycle=use_sidepath.

Om deze reden vind ik het helemaal niet gek om een foot=use_sidepath te taggen als ook voetgangers verplicht zijn het parallelle verplichte fietspad te nemen en er geen expliciet verbodsbord aanwezig is. Als er een expliciet voetgangersverbod is dan lijkt mij de foot=no de juiste tag. Ik heb me er overigens niet in verdiept of er wettelijk verschillen zijn maar dat is volgens mij ook niet nodig. En ook al zijn er momenteel geen uitzonderingsregels voor voetgangers dan wil dat niet zeggen dat die er niet gaan komen. Mochten die er komen dan zijn we denk ik beter af met use_sidepath.

Voor velomobielen heb ik ooit dit kaartje gemaakt zodat zij beter kunnen zien waar ze wel /niet mogen fietsen.

Ook om allerlei discussie over wettelijke regels te vermijden ben ik steeds meer de traffic_sign gaan taggen. Daarvan zou je moeten kunnen afleiden wie waar toegang heeft als je de wettelijke regels kent.
Alle type voertuigen/weggebruikers opnemen als tag lijkt mij ondoenlijk. Ik hou het mb.t. fietspaden momenteel maar by bicycle, mofa en moped ook al zullen sommige buitenlanders een andere definitie van deze weggebruikers hebben.

RVV

kolonne een groep van twee?

nota van toelichting op artikel 9

Kars, wat ik ook in een andere post al aangaf: GraphHopper is niet bepalend voor wat we op OSM doen. Sterker: imo is het een behoorlijk gemankeerde router die in NL en DE vaak de mist in gaat waar andere routers je wel goed sturen.
Daarnaast is het de gewoonte dat we niet taggen voor de renderer: het specifiek voor GraphHopper taggen is dus niet de bedoeling.
Ik waardeer je enthousiasme als nieuweling, maar lees ook eens oude discussies/proposals voor je van alles wilt ‘corrigeren’. En vergeet GraphHopper: dat is geen maatstaf.

Mee eens maar het valt niet altijd mee om te vinden wat je zoekt… Die use_sidepath bij voorbeeld was ooit begonnen als een use_sideway :slight_smile:

Ja, maar in een eerder stadium ging het er toch om een tag te bedenken voor verschillende fiets-transportmodes zonder bakfiets/driewieler/ligfiets met 3 wielen/etc te hoeven bedenken, en tegelijk niet allerlei wegen op bicycle=no te zetten.
Bicycle=no + bakfiets=yes + aanhanger:>75= yes en zo :wink:

Misschien is het zinvol de wiki uit te breiden met een uitleg over het feit dat in NL/DE/BE onderscheid tussen verschillende fiets-varianten wordt gemaakt en dat dat de oorsprong is van deze tag. En dat het hoofddoel is dat er mee wordt voorkomen dat je allerlei extra tags voor die varianten moet maken. En dat routers die geen rekening houden met verschillende varianten van vervoer hem kunnen vertalen naar bicycle=no. Zo zit de tag niemand in de weg. Meer specifieke routers voor fietsers kunnen hem gebruiken, en generieke routers kunnen hem negeren. En misschien had dat ook die nogal vijandige overleg pagina kunnen voorkomen.

Ik lees net deze toevoeging. Ik snap je punt maar vind het wel lastig. Het mooie van een wiki is dat je kunt zien HOE je e.e.a. zou moeten/kunnen taggen. Als de argumentatie WAAROM er door heen loopt kan het wat onduidelijk worden. Ik heb overigens van Duiters ooit begrepen dat het bij hen niet zo zeer gaat om het type fiets maar ook om bv het wel of niet sneeuwvrij gemaakt zijn van die fietspaden.

Ik heb net in de talk van de wiki een link gemaakt naar het oorspronkelijke use_sideway proposal c.q. Talk daarvan. Ik hoop dat het zo voor mappers die wat meer achtergrond willen wat beter te vinden is.

Wat probeer ik nu te ‘corrigeren’ dan? Ik reageerde alleen op een vraag over foot=use_sidepath en heb een discussie met de vries over de reden voor bicycle=use_sidepath.

En ik neem de moeite om oude threads en proposals te lezen, ik verwijs er nota bene zelfs naar. Helaas is de Wiki soms niet erg consequent.

Zo’n reactie is behoorlijk demotiverend moet ik zeggen. Ik doe behoorlijk m’n best om met goede argumenten te komen dacht ik.

Kars.

@Kars. Goed dat je even reageert.

Mijn post nummer 14 kan gezien worden als kritiek op jou persoonlijk maar zo was ie niet bedoeld. Ik bedoelde te zeggen dat ik het in zijn algemeenheid verstandig vind om eerst e.e.a. te lezen voordat er allerlei vragen c.q. voorstellen op het forum verschijnen. Tegelijkertijd snap ik ook dat het ondoenlijk is om alles wat ooit over een onderwerp geschreven is te bekijken. De OSM info is zo versnipperd gedocumenteerd dat dit nooit zal lukken.

Ik vind dat je lekker bezig bent en zou zeggen… ga zo door.

En niet alleen bicycle

OOK voor moped, mofa is het belangrijk om de value use_sidepath te zetten.

En dan kom je situaties tegen waarbij aan een kant cycleway:*=lane ligt en aan de andere kant een fietspad.
Dan moet je ook met forward of backward gaan werken om de use_sidepath er goed op te zetten.
En foot is dan een lastige, gebruik het fietspad, (rvv plaats op de weg) niet de rijbaan, dus foot moet geen forward/backward hebben.

Pas op bij gebruik foot=use_sidepath, de route moet wel doorlopend zijn, je ziet dan een footway naast een weg wel eens deels is ingetekend, de route kan dan niet door lopen, dan kan je op de weg nog geen foot=use_sidepath zetten.