BAG import start_date=9999, wat betekent dat?

Via deze gebruikersopmerking kwam ik op deze overpass.

Wat betekent dat, een start_date=9999? (Komt alleen in Nederland voor)

Dat er ook eerlijke BAG medewerkers zijn die niet zomaar een datum invullen, maar echt een figuratieve datum geven in plaats van een aanname ?.

Is het eerlijk als je willens en wetens een datum invult die niet correct is en niet correct kan zijn?
Zelfs bij een vergunningsaanvraag kan ik me voorstellen dat je aangeeft wanneer je met de voorgenomen bouw wilt starten, of laat het veld leeg.

Als ik in de BAG kijk (view pandactueel van de NLExtract) zie ik na 2025 (zou alvast vergunningsaanvraag voor kunnen zijn) nog heel wat andere incorrecte jaren*: 2031, 2033, 2066, 2076, 2082, 2083, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2120, 2299, 2641, 2910, 2997, 3000, 3010, 3802, 3915, 3926, 4155, 4653, 5217, 5486, 5739, 6379, 6460, 6583, 7654, 7708, 7777, 8111, 8363, 8696, 8729, 8999, 9199, 9900, 9998, 9999
Waarbij inderdaad 9999 het meest voorkomt met 48157 keer.

Maar ook nog diverse hele oude gebouwen uit de jaargangen*: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 19, 39, 40, 42, 47, 63, 71, 79, 84, 87, 123, 129, 138, 175, 176, 179, 180, 185, 187, 188, 192, 194, 195, 197, 198, 200, 201, 202, 208, 211, 213, 215, 216, 231, 234, 356, 646, 700, 868, 953, 995, 999
Hogere jaren zou nog een kerk kunnen zijn of zo, maar ik denk dat er best wel wat uit de duim is gezogen.
Het jaar 1005 met 9506 voorkomens is ook nog best populair.
Ik denk dat tikfouten het meest voorkomen. Cijfers 1, 19 of 20 ervoor weggelaten of een 1 ipv 2 invullen (zoals bij 1005=2005?).

*Vetgedrukte komen vaker dan 1x voor, meestal slechts enkele keren.

Het overgrote deel (966 ways en 2 relations) met start_date=9999 ligt in de gemeente Westerveld. Dan blijven nog 169 gebouwen in andere gemeenten over, waarvan ongeveer de helft in de gemeente Voorst.
Ik ben benieuwd wat er in Westerveld (Drenthe) aan de hand is, dat er zo veel gebouwen met start_date=9999 staan. (Edit: dit is zelfs 5% van de 17.968 start_date tags in die gemeente!)

Albert, door je aantallen ben ik nog eens gaan kijken in de BAG en ik had beter pandactueelbestaand kunnen bekijken, want het merendeel van de 9999 bestaan niet meer: 33464 Pand gesloopt; 14530 Niet gerealiseerd pand

Kijkend naar pandactueelbestaand dus blijken er momenteel slechts 145 panden in gebruik te zijn met bouwjaar 9999 (+7 niet ingemeten; +2 Sloopvergunning verleend)

Even een check in Diever en zo te zien hebben de meeste panden daar inmiddels een fatsoenlijk bouwjaar.
Enkel de plugin ondersteunt het bijwerken van deze eigenschap nog niet volgens mij. Tenminste ik zie niet hoe.

Ik heb mogelijk een indicatie:

Westerveld is in 1998 ontstaan uit een fusie van Havelte, Diever, Dwingeloo en Vledder. In de jaren daarna is men de oude locale data gaan samenvoegen en digitaliseren. Daarbij is soms op een onhandige manier met defaults en non-standaard-data gewerkt. Ik weet dit uit de eerste hand: familie van mij had een verkeerde geboorteplaats in de GBA ge-assigned gekregen: de default omdat er niet nauwkeurig geconverteerd was. Wijlen mijn vader, een trotse ex-Scheveninger, bleek ineens in Drenthe geboren… Ik heb er destijds op het gemeentehuis over geklaagd. Men stond mij vriendelijk te woord, maar zag het als een gevalletje bedrijfsrisico.

Marcel.