Angående konflikt/diskussion om cykelvägar

I Arboga hade användare (victor-valencia-vasterbottenost | OpenStreetMap) lagt in följande taggar på många vägar:
cycleway:both=shared_lane
cycleway:both:lane=pictogram

Vad jag förstår betyder taggning att dessa cykelvägar är fysiskt på bilväg, men separerade från bilar med målade linjer och symboler på vägen.

Eftersom jag bor i Arboga vet jag att något sådant inte finns på dessa vägar, och har också raderat alla dessa. Jag har försökt få användaren att förstå att det är fel, men jag verkar svårt att övertyga honom.

Hans säger:

i Sverige är det olagligt att framföra fordon på trottoar. Detta innebär att cyklar alltid delar vägbana med bil så länge det inte är en motorled eller motorväg. Ibland är det skyltat cykelväg. I sådana fall får cykel framföras enligt anvisning. Om det är motorled, eller motorväg, och finns gångbana, men saknas skyllt om cykelväg, då får cykel ej framföras :blush:
Det ska därför alltid vara märkt att cykel delar väg med bil på alla allmänna vägar (där det inte specifikt är skyltat cykelväg).

Som jag tolkar det, och även framfört till honom mappar han trafikregler, och inte den skyltning och fysisk implementation som finns. Men argument som han inte lyssna på.

Har han rätt, och jag fel?

Ser att vi postat dubbelt.

För att precisera:

Jag har använt “cykleway:both=shared-lane” vilket Street Complete använder för att markera en väg där det är lagligt att framföra cykel, men där det saknas cykelfil eller cykelbana.

Detta då OSM:s cykel navigatorer annars tolkar vägen som att ha ett förbud mot cyklar längs vägen (vilket är lite störigt för oss som använder OSM för cykling).

För att vara extra tydlig har jag alltså inte använt “cykleway:both=lane” (på någon allmän väg), som innebär att det finns en specifik cykelfil.

Jag har utgått ifrån: Key:cycleway - OpenStreetMap Wiki och Key:cycleway:both - OpenStreetMap Wiki , men här ska nämnas att ingen är supertydlig med alla detaljer. Om man tittar lite på Nederländerna så ser man en hög förekomst av taggen.

Jag mappar efter de trafikregler som gäller, och aktuell skyltning. Då det saknas en “cykling tillåten” skylt i Sverige (på samma vis som det saknas en bilkörning tillåten skyllt), så saknas det mycket riktigt en cykling tillåten skylt på dessa vägar. Det är dock tillåtet att cykla på vägarna.

Jag har använt Street Complete för att göra dessa ändringar, och vad jag förstått så ska deras implementation va i linje med OS-reglerna.

Majoriteten av vägarna är vanliga bostadsvägar (där cykling alltså är tillåtet, och delar körbana med biltrafiken).

Mvh. Eric

Jag vet inte vilken navigator du använder som förutsätter att man inte får cykla på vägar (och gångvägar). Det är väl tillåtet på alla vägar bortsett från motortrafikled, motorväg och där det finns skyltade förbud. I alla andra tillfällen måste man alltså anse att det är implicit bicycle=yes.

Att det är störande har nog ingen tvivel om, men frågan är då varför din navigator ger fel information baserad på korrekt OSM.

Lane förutsätter att det finns förmålsenliga markeringar på vägen, alltså en utmålad fil för cykel i det här tillfället.

Du bör inte förutsätta att StreetComplete är 100% rätt på allt. Det är en internationell app som ibland tar regler från andra länder och applicerar dem globalt.

1 Like

Jag förstår, men är inte OSM standarden gemensam för alla länder? :blush:

Jag har testat olika navigatorsappar, och ingen verkar acceptera en väg som inte explicit märkts upp med cykelregler, som användbar väg. Likaså projekt som är baserade på OSM så Some BikeOSM vyn, plockar bort vägar som inte har markerats (dvs de saknar “ledmarkering”).

Då OSM gränssnittet verkar stödja taggarna jag använt, och dokumentationen stödjer dem, och Street Complete använder dem, så borde man väll kunna utgå från att de är korrekta.

Vad jag kan se från dokumentationen så verkar shared_busway, och shared_lane vara korrekta taggar.

Mvh Eric

Om man exempelvis kollar på OpenStreetMap så ser man att flertalet vägar i Arboga saknar markering för cykling (blått och mörkblått).

Med taggarna jag använt så beter sig vyn korrekt.

Dvs CyclOSM. Det står dvs hur man får cykla på vägen.

Lägg gärna in ett exempel på en specifik väg som du anser vara feltaggad så är det lättare för oss att se vad du menar.

1 Like

Du för ett baklängesresonnemang, dvs du eftersträvar ett visst resultat på en karta (“blåa och mörkblåa markeringar” och utifrån detta taggar du - i det här fallet felaktigt - cykelvägar.
Det är en av huvudprinciperna i osm att man inte skall anpassa taggningen för ett förväntat resultat. Det går under rubriken “don’t edit for the renderer”.

Du missförstår. Jag taggar efter OSM-wiki, och etablerade verktyg, samt jämför med andra platser i OSM för att se hur de gjort.

Att kartan blir korrekt, är ju bara ett tecken på att tagningen tolkas korrekt. Men sen är ju också målet att manipulera kartan med tagningen, så det är ju i min mening inte en dum idé att kolla resultatet efter man gjort en ändring

Förändringar har redan återställts.

Jag hade markerat upp vägar mer taggen “cycleway:both=share_lane” I enlighet med andra städer i OS, samt Street Complete, då vägarna inte registrerades som godkända för cykling i cykelvyn.

Jag blev oense med användaren som postade detta inlägget, då han menade att en väg bara skulle märkas upp om det fanns en skyllt som sade att man fick cykla där, och då det saknades cykelfil så skulle så ej göras.

Jag misstänker att han tänker på “cykleway:both=lane” som mycket riktigt innebär att det finns en cykelfil. Denna taggen har jag dock inte använt på någon bostadsväg.

På en plats har jag använt “cyckleway:lane=pictogram”. Dvs på Arboga Stor torg där anslutningen mot allmän väg har en tydligt markerad cykelbana (cykelbanan är asvalterad, bilvägen är kullersten, och gångbanan är grå stenplattor). Det finns också en markering för vart cyklar är tänkta att åka längs den asvalterad delen. Detta är alltså en korrekt markering.

Man kan eventuellt argumentera för att piktogramet kanske endast finns i ena änden av torget (jag minns ej i skrivande stund) , och då kanske en annan tag är lämplig i andra änden av vägen, men detta känns ju extremt petigt.

Dessutom är de ju inte anledning att radera alla ändringar, utan då kan man ju bara ändra “piktogram” till “lane” och problemet är löst.

Wikisidan säger ganska tydligt att markeringar ska finnas:

Used to identify roads which contain a shared lane marking, or sharrow, to indicate that the travel lane is shared by bicycles and other vehicles.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:cycleway%3Dshared_lane

Finns det markeringar?

2 Likes

Det är inte markerat på gatan, men trafikföreskrifterna fasthåller att bilar och cyklar delar på vägen (vilket också är normen i Sverige för bostadsgator).

Den säger också att en Sharrow räknas, och om jag inte minns helt fel så är alla gator där man får både cykla och köra bil, en sharrow. Det är en term som “Not just bikes” har populariserat för att benämna alla platser där bilar och cyklar konkurrerar om utrymme.

Som @Hashmush riktigt påpekar är det markeringarna på vägen/gatan som är det avgörande. Menar du på allvar att alla dessa gator har dessa markeringarna (achavi - Augmented OSM Change Viewer  [attic])? Tillåt mig att tvivla.
Finns inte markeringarna så skall det heller inte taggas “cycleway:both=shared_lane”. osm-wikin tar sikte på vad som finns målat på gatan inte vad som finns skrivet i trafiklagstiftningen.

Men det är inte samma sak.

En “sharrow” är väl specifikt en markering?

Hursomhelst, om du är ute efter vad som är tillåtet ska access=* och bicycle=* användas. Dock är bicycle=yes implicit i Sverige på de flesta vägar: OSM tags for routing/Access restrictions - OpenStreetMap Wiki

Det är precist det som har påpekats ovan i tråden och i @Hashmush hänvisning till “implicit defaults”, dvs cyklar får framföras på gator i Sverige. Så det behövs inga taggar på gatorna för detta, det gäller oavsett. Men det är klart, då visas inga blåa eller mörkblåa markeringar på kartan. Det är väl där skon klämmer…

Tackar, de är detta svaret jag har letat efter :blush:

Då kan de också noteras as Street Complete inte är aktuellt i Sverige då de som standard markerar alla vanliga vägar med “cycleway” taggen istället för “access” eller “bicycle” taggen.

1 Like

Gatorna försvinner också från navigeringsvyn i flertalet cykelappar som använder OSM som källa.

Jag har använt tre olika cykelappar som alla sagt att de inte går att cykla i delar av Arboga pga att de saknas vägar som tillåter cykling. Tyvärr har jag inte sparat vilka dessa är då jag raderade dem.

Med detta medger du alltså att du har anpassat taggningen här för att gatorna skall visas på apparna. Det är precis det som vi inte skall göra. Don’t edit for the renderer!

1 Like

Nej, jag har använt Street Complete och följt instruktionerna i den appen.

Jag gjorde så för att cykelvyn i OSM inte var komplett.

Jag har också lagt märke till att andra appar använder OSM-datan.

Ps. Jag förstår inte varför detta blivit en häxjakt. Det är inte en tävling, jag försöker bara förstå hur plattformen ska användas korrekt

2 Likes

@archie kan agera så ibland. Ta inte så hårt på det.

Slutsatsen är iaf att det är apparna som förmodligen behöver fixas till.

I StreetCompletes fall bör nog en bug rapporteras på github, för jag håller med om att den här texten kan misstolkas.

2 Likes

Den cykelapp jag tittat på visar bara cykelbanor, inklusive vägar med cykelbanor. Det kan ju vara intressant ibland, men oftast i får vi i Sverige kombinera med vanliga vägar utan cykelbanor om vi ska ut på en cykeltur.

Problemet sitter i apparna, som bör klara av att kombinera cykelbanor och vägar för att lägga upp en cykeltur. Nästa problem blir för appen att ge bra förslag, då prioritering av val blir helt annorlunda när man cyklar jämfört med när man åker bil.

1 Like