Alle is_in- en postal_code-tags verwijderen

In Nederland hebben veel gehuchten, dorpen etc de tag is_in=NL.
Ik heb er al 'tig gewist want JOSM komt steeds met een opmerking daarover.
Heeft iemand er wat op tegen dat ik alle is_in-tags wis in Nederland?

MOD EDIT: titel aangepast (was: Alle is_in-tags verwijderen)

DWG ziet het mogelijk als een mechanical edit als je slechts de JOSM validator de changes laat maken.

Zie de recente discussie op de talk lijst:

https://lists.openstreetmap.org/pipermail/talk/2021-July/086868.html

Wat een toeval, ik had het er ook al over op Discord. Ik zie ze ook heel graag allemaal verdwijnen. Vergeet niet de is_in:province, is_in:country en dergelijke.

Prima dat het een mechanical edit is. Het belangrijkste is dat er binnen de lokale gemeenschap een draagvlak voor de wijziging is.

Hier is sprake van een mechanical edit, en je kunt hier zien hoe ik dat zelf in 2015 heb aangepakt:

https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=31145

Als het op die manier wordt aangekondigd en besproken kan er moeilijk bezwaar komen. Maar je moet er wel de tijd voor nemen en niet vandaag aankondigen en overmorgen verwijderen!

Naast bespreken van een de uitvoering ervan, is er niet mis met een mechanical edit.
Waar je wel voor moet waken, dat met een mechanical edit per ongeluk verkeerde aanpassingen gedaan worden, die per ongeluk door het automatische proces worden gedaan.
Dit is één van de redenen dat men erg terughoudend is met mechanical edits.
Wie weet er voorbeelden of de tag is_in=NL een waarde heeft voor welke toepassingen?
Mocht het 0 waarde hebben binnen de database, ben ik ervoor om ze te wissen.

In onderstaande link is een goed voorbeeld hoe het gegaan is met de 3dShapes en AND tags gegaan is destijds.
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=27234

Ik zou wel elk key-value-paar even apart bekijken (d.w.z. zoeken waar het gebruikt wordt, bepalen of er informatiewaarde in zit die in een andere tag bewaard moet blijven, en daarna verwijderen). Specifiek moet je even opletten of de waarde van de tag ook als shape in OSM staat (bijv. voor is_in=NL: de shape van Nederland staat inderdaad in OSM), en of het gebruik van de tag klopt met die shape.

Binnen de grenzen van Nederland het land in ieder geval niet, omdat juist die grenzen het (betere) alternatief voor is_in zijn.

Hier ben ik het mee oneens, tenminste in dit geval. Deze tag wordt vaak al gewoon tijdens het mappen weggehaald en is door velen al als verouderd verklaard. Als we in de komende paar dagen een breed draagvlak en goede suggesties voor deze wijziging krijgen, dan kunnen we wat mij betreft al gauw aan de slag.

Het gaat mij exclusief om is_in=NL.
Dit is een plot er van:

Inderdaad is het een mechanical edit. Als er geen grote bezwaren zijn dan zal ik een en ander volgens de regels doen.
Bovendien wil ik de ruim 1400 tags wissen in ongeveer 10 changesets.

Maar voorlopig doe ik niks; eerst moet de zaak besproken worden :slight_smile:

is_in=NL is maar één van de tags uit het rijtje. Mijn voorkeur heeft het om de rest ook mee te nemen, in ieder geval de voor de hand liggende tags. Denk hierbij aan:

  • is_in:country=The Netherlands
  • is_in:country_code=NL
  • is_in:continent=Europe
  • is_in:province=*
  • is_in:municipality=*

Ik heb nou al een hoop van die tags handmatig verwijderd tijdens het editen omdat JOSM daarom bleef vragen, maar het zou een hoop schelen om die ook gewist te hebben.

Als je de edits opsplitst kan dit erg makkelijk per provincie. Dat werkt naar mijn ervaring zeer prettig.

Met mechanical edits raad ik aan om in JOSM ook even op shift+V te drukken om de validator voor alle ingeladen objecten te laten lopen. Wellicht kom je nog wat tegen :slight_smile:

Inderdaad, als je tijdens het mappen dingen weghaalt (die overbodig zijn geworden) van zaken die je zelf aan het bewerken bent, dan is dat legitiem.
Maar als je uitsluitend en in een klap alle is_in=NL wil weghalen, dan is dat een doelbewuste actie waarbij je zaken gaat verwijderen die anderen hebben aangebracht. Daar waarschuwt de DWG ook voor in het door Sebastic genoemde bericht.
Dus: wel hier bespreken en afspraken maken.

Ik vraag me af of dat iets toevoegt aan de kwaliteit van de data, is_in is “oud” en de ik heb meer vertrouwen in de grensrelaties.

Wat mij betreft mogen de is_in tags mechanical verwijderd worden.

Gewoon even in een korte wikipagina dokumenteren voor de doelgroep die het betreft en aankondigen met een termijn. Dat geeft iedereen de gelegenheid fouten eruit te halen of suggesties te doen. Bij de changeset verwijzen naar je mechanical edit pagina, zodat ook mensen buiten de doelgroep kunnen zien dat het na overleg en met instemming gedaan is.

Wat voor meerwaarde heeft de wiki pagina als alles al hier staat?

Ik heb een wikipagina gemaakt: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mechanical_Edits/Kogacarlo
Ten minste, dat denk ik. Staat die daar goed?

Ja, die pagina staat daar uitstekend!

Door het gebruik van het Engels is ook voor hen die het Nederlands niet kunnen lezen/begrijpen, de bedoeling duidelijk.
Daarnaast heeft de wiki een discussiepagina waarop anderen hun bijdragen, commentaren en opmerkingen kunnen plaatsen.
Het is niet verplicht, het wordt wel gewaardeerd door de gehele OSM gemeenschap.

1 Like

Ik zie/heb geen bezwaar tegen voorgestelde edit op de IS_IN tags.
Ik vraag me af, is er zoiets als een dryrun mogelijk op (copy van) de NL data set, om te zien wat er zou gaan gebeuren.

Misschien bij “obsolete” toevoegen dat de informatie al beschikbaar is in de boundary relaties?

Ik ben voor om ze allemaal gewoon te verwijderen. Misschien als toevoeging aan friendly_ghost, je hebt ook nog de tags


is_in
is_in:city

Dus een algemene is_in tag en een voor steden. Die kunnen dan ook weg. Vooral in Den Haag heb je die nog veel.