Zuiderwaterliniepad via knooppunten

Het is zover: ik heb een aantal gpx-bestanden gekregen van een wandelaar die het Zuiderwaterliniepad (van VisitBrabant) loopt. Dit pad loopt geheel via knooppunten, maar is op de knooppunten gemarkeerd met een eigen logosticker bij het pijltje dat naar het volgende knooppunt op het pad verwijst.

Als de route tussen twee knooppunten verandert, verandert het pad dus mee. Logisch is dan om het pad aan te maken als een relatie die alle te gebruiken knooppuntroutes bevat. Het symbool is het knooppuntensymbool. Hopelijk blijft dat op de hele route gelijk.

Ik zal dan denk ik maar niet alles ook nog eens in dagetappes verdelen.

Toestemming speelt hier niet omdat de informatie van waarneming op de weg afkomstig is.

Kommentaar/toevoegingen?

Edit: Er zijn stukken waar nog geen knooppuntenroutes ingetekend zijn. In de gpx-en die ik gekregen heb zitten ze wel, als POI/waypoint met nummer. Die ga ik dus intekenen, maar ik teken niet het hele netwerk daar want daar heb ik geen informatie over/waarmnemingen van.

Knooppunten in Brabant kun je vinden op de site van Visit Brabant. Kies voor de optie wandelen en je krijgt een routeplanner met kaart voor de hele provincie.

Dank je, ik had hem gevonden. Maar ik neem ze niet zomaar over, alleen de punten die via de gpx-track + informatie vanaf de weg aangeleverd zijn. Ik gebruik hem wel ter bevestiging.

Ik ben bij Zwartenberg (Zandwiel) begonnen. Daar is wel aan het knooppuntennetwerk gewerkt, maar ik zie veel incomplete, fixme’s, dubbele trajekten, losse knooppuntnodes… twee knooppunten met 1 stuk weg ertussen, daar ontbrak de verbindingsrelatie… dat zou op vmarc toch naar voren moeten komen?

Heel veel wandelnetwerk staat op fixme=incomplete en dan controleert VMarc niet meer.
En verder staan er veel fouten standaard in VMarc, die laten zich niet oplossen, helaas.
Bij Venray liggen 2 netwerken over elkaar heen en ook dat levert een bak aan fouten op, die helaas niet op te lossen zijn.

O, dan zullen er nu wel een paar oppoppen in Brabant. Als ik tijd heb zal ik kijken of ik ze foutloos kan krijgen zonder fixme, voorzover de route die ik invoer er gebruik van maakt. Als ik twee nieuwe knooppunt network=rwn en rwn_ref=nn en mm geef; en de trajekten network=rwn en note=nn-mm; en dan beide niet toevoeg aan een rwn netwerkrelatie, krijg je dan een fout?

Ja, VMarc wil dat alle routes en alle knopen lid zijn van een netwerk

Nou even geduld dan! Misschien moet ik weer fixme’s zetten.

Ga gewoon lekker je gang. :slight_smile:

Ik ben lekker mijn gang gegaan. Waar knooppunten en routes waren heb ik ze gebruikt, en waar ze nog niet ingevoerd waren heb ik ze toegevoegd maar zonder te kijken naar het heersende rwn-netwerk ter plekke. Ik ga er maar vanuit dat dat door ter plekke bekende mensen verder ingevuld zal worden. Als ik tijd vind zal ik er af en toe naar kijken maar zeker op de netwerkgrenzen kan het beter systematisch en met lokale kennis van zaken gedaan worden.