Zone:traffic welke highway= wel/niet

Afgelopen week ben ik bezig geweest zone:traffic toe te voegen voor de Noordoostpolder. Hierbij heb ik wel de highway=cycleway mee genomen maar niet de highway=path/footway/track.

Nou vroeg ik mij af hoe jullie dit zien, welke highway types zouden wel en welke zouden niet een zone:traffic tag moeten krijgen?

Het probleem met tracks is dat het ook oneigenlijk wordt gebruikt, als je kijkt naar de basis (wiki) waarvoor het zou moeten worden gebruikt. De belangrijkheid in het wegstelsel classificatie.
Je ziet nogal eens dat er huizen staan aan een zandpad, er wordt wel eens getagd, ik zie onverhard, dus het moet een track zijn. Wat eigenlijk niet de bedoeling is.
Unclassified, kan ook onverhard zijn en zou zo moeten worden getagt. (en misschien wel gevisualiseerd Carto)

Er zijn dus twee getagte vormen van track.
Die zeg maar “oneigenlijke” zouden zeker urban of rural moeten krijgen.
Daar staan ook de H borden,

Waarom doet men dat, heeft denk ook te maken met de visualisatie in Carto OSM.

Dit zal in Flevoland niet zo’n vaart lopen.
Weinig tracks, kavelpaden achter de erven zijn vaak niet ingetekend. Erven zouden highway=service servce=driveway, kunnen hebben.

Ze zijn meestal ‘uitgespaard’, als hele lange instulpingen van het akkerland. Ik denk, áls je ze wil mappen, doe dan een highway=track op het akkerland. Die zouden geen rural hoeven te hebben, lijkt mij.

Zelf voeg ik zone:traffic toe aan alle wegen voor motorvoertuigen en fietspaden. highway=path/footway neem ik vaak mee bij het toevoegen, maar ga ik niet specifiek opzoeken.

Bij wegen voor motorverkeer, gelden vaak verschillende verkeersregels binnen en buiten de bebouwde kom, waardoor zone:traffic erg nuttig is. Ook voor paden waar bromfietsers mogen komen geldt er verschillend snelheidslimiet.

Logischer wijs zou ik zeggen op de wegen waar een kombord is te vinden, hoe moet anders de betreffende weg/pad gebruiker weten of het binnen of buiten de bebouwde kom is?

Ik hoop wel dat je gelijk het kombord, traffic_sign=city_limit mee neemt, dat vindt ik eigenlijk belangrijker dan zone:traffic.