Zieleń miejska/przydomowa

Witam!

Mieszkam w do?? zielonej okolicy, st?d moje pytanie: w jaki sposób mo?na oznaczy? na mapie tzw. ziele? miejsk? lub przydomow? (np. przydomowe ogródki, teren zielony pomi?dzy blokami)? Jak na razie w?ród dost?pnych tagów nie znalaz?em nic odpowiedniego, a landuse=residental pasuje mi bardziej do zabudowy miejskiej, poza tym renderuje si? na szaro ;). Jak my?licie, co tu b?dzie pasowa??

Ja robi? po prostu leisure=park. Czy to du?y miejski park, czy skwer z pi?cioma drzewami. My?l?, ?e to w?a?ciwy wybór.

Tylko, ?e park to zazwyczaj teren ogólnodost?pny, a po ogrodzonych cudzych posesjach raczej si? cz?owiek nie przespaceruje ;). My?la?em nad tagiem leisure=garden, ale wiki mówi: any public gardens (free / at cost / or for a donation).

Ja z kolei uzywam leisure=common tam gdzie to wyraznie nie jest park, czyli skwery albo zielen miedzy blokami. Ewentualnie landuse=village_green w takich prawie-parkach ale jednak nie tak zadbanych jak park.

Obawiam si?, ?e leisure=common jest bardzo z?ym wyborem do takich miejsc. Ostatnio (po raz kolejny) zada?em sobie te same pytanie, co Paul167 i na wiki wyczyta?em, ?e leisure=common to parki w angielskim stylu, po których mo?na chodzi? bez ogranicze? (je?li si? myl?, niech kto? mnie poprawi). Co za tym idzie, nasze polskie zaro?ni?te skwery pod to nie podpadaj?.

Kusi?o mnie, ?eby takie miejsca oznacza? jako “scrub”, ale po przeczytaniu opisu nadal mi to nie pasowa?o do parków. Jaki? czas temu zapyta?em na angielskim forum, ale odpowiedzi nie by?y jednoznaczne, wi?c póki co, u?ywam “park”, co mi ?rednio pasuje do niezadbanych krzaków.

Ja g?osowa?bym, ?eby u?ywa? do tego village_green (jakkolwiek myl?ca by?aby to nazwa), albo wymy?li? co? nowego i zacz?? u?ywa?. W ko?cu to my - u?ytkownicy - tworzymy tagi :slight_smile:

Na Map_Features albo http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:leisure pisze tylko ze sa to miejsca gdzie kazdy moze chodzic (bez wspominania o parku), no i common czyli do wspolnego uzytku, dla mnie to sa dokladnie te przestrzenie miedzy blokami gdzie wyprowadza sie psy natomiast nie sa parkami :slight_smile: