Zgoda na korzystanie z danych

Witam serdecznie,

miło mi poinformować, iż Urząd Gminy Fajsławice zgodził się na wykorzystanie danych z EMUiA. Szczegóły odpowiedzi w linku http://wiki.openstreetmap.org/w/images/a/ac/Gm_Fajslawice_odpowiedz.pdf.

Jeśli ktoś znajdzie chwilę czasu, może popatrzeć i poprawić geometrię dróg :).

Jednocześnie spełniając ustawowy obowiązek informuję iż:

  1. Dane pozyskałem z serwisu internetowego http://fajslawice.punktyadresowe.pl, który to serwis jest komplementarny do e-mapa.net, dnia 28.02.2013 r.
  2. Pozyskane dane w pierwotnej formie, tj. w formacie json,

{"crs":"4326","znalezionoMiejscowosc":1,"znalezionoUlice":0,"znalezionoPunkt":1,"punkt":{"x":22.8985694454367,"y":51.0645345390258,"crs":"4326"},"miejscowosc":{"xmin":22.8784141540527,"ymin":51.0603065490723,"xmax":22.9049777984619,"ymax":51.0736465454102,"crs":"4326"}} 

dostępne są pod adresem http://www.sapijaszko.net/up/gmina_fajslawice_json.zip
3. Pozyskane dane zostały przetworzone do formatu OSM:


<node id='-1' action='modify' visible='true' lat='51.064534539026' lon='22.898569445437'>
<tag k='addr:city' v='Bielecha' />
<tag k='addr:housenumber' v='1' />
<tag k='addr:postcode' v='21-060' />
<tag k='addr:place' v='Bielecha' />
<tag k='source' v='UG Fajsławice' />
</node>

(przetworzone dane również zawarte są w ww. pliku).
4. Przetworzone dane zostały zaimportowane do bazy danych OSM w dn. 28.02.2013 r. w zestawie zmian nr 15198976 http://www.openstreetmap.org/browse/changeset/15198976

Pozdrawiam,
Grzesiek

Witam serdecznie,

miło mi poinformować, że otrzymaliśmy zgodę na wykorzystanie danych UG Horodło dostępnych w serwisie e-mapa.net:

Pozdrawiam,
Grzesiek

Wyciągnięte linki WMS:

ulice i punkty adresowe:

http://www.punktyadresowe.pl/cgi-bin/mapserv?map=/home/www/impa2/wms/horodlo.map&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap

granice:

http://wms.e-mapa.net/cgi-bin/mapserv?map=/home/www/poi/wms/granice.map&ter=060403%25&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap

nie wiem tylko jaki jest status prawny granic - w serwisie są wszystkie powiaty i gminy - jak znam życie to można pewnie przerysować tylko granicę gminy Horodło.

linki WMS testowane w Quantum GIS.

I granice wsi (jeśli tam występują), bo one nie są w zasobie PRG.

I zapewne gsapijaszko już pewnie ma dane adresowe gotowe do wgrania, więc nie dublujcie roboty :slight_smile:

Punkty adresowe już wgrane, warto byłoby sprawdzić i uzupełnić geometrię dróg, granice gminy i sołectw (o ile te są, bo nie pamiętam).

Pozdrawiam,
Grzesiek

Witam serdecznie,

miło mi poinformować, że “W odpowiedzi na pismo […] dotyczące udostępnienia bazy danych adresowych, danych dotyczących obrysów granic administracyjnych, dróg i ulic[…]” otrzymaliśmy zgodę “na używanie zawartości serwisu http://siedliszcze.e-mapa.net/ jako podkładów służących do opracowania mapy, dla celów projektu OpenStreetMap”.

Pozdrawiam,
Grzesiek

PS. Punkty adresowe zostały już załadowane

UM Żory przysłał nam dzisiaj tak piękną odpowiedź, że aż sobie pozwolę zacytować fragment:

Szkoda, że nie wszyscy włodarze tak rozumują.

Pragnę poinformować, że:

  • Urząd Gminy Jeżowe udostępnił numery porządkowe nieruchomości. Import został już zakończony. Korelując wrzucane adresy z BingSat wyłapałem około 200 nieruchomości (głównie nowe budynki) bez przypisanego adresu - w tych miejscach postawiłem węzeł z addr:housenumber=?, żeby łatwiej było wyłapać te braki w przyszłości patrząc na mapę (albo w inny sposób, np. generując z tego GPX i wio w teren).

  • Urząd Gminy Harasiuki również udostępnił numery porządkowe; import został zakończony.

Wysłałem pismo o udostępnienie danych do UM Września i kontaktował się ze mną informatyk jakie dane potrzebuję i w jakiej formie.
Powiedział, że maja dane w systemie e-mapa i pytał się jaki format pliku. Wspominał coś o auto-cad ale umówiłem się, że przekaże mu więcej szczegółów.

Pytanie do osób , które już wcześniej otrzymywały takie dane.

  1. które dane z tego systemu można pozyskać? punkty adresowe, obrysy budynków, ulice
  2. jaki format pliku? binarny, xml

Ad 1. Pozyskać wszystko co dadzą.
Ad 2. Ustawa wyraźnie mówi o formacie GML, ale gdyby to przerastało UG, to każdy inny format będzie dobry: DXF (AutoCad), xml. W ostateczności niech wyrażą zgodę na wykorzystanie danych z e-mapa.net - z resztą sobie poradzimy.

G.

Dodam tylko, że obrysy budynków są w bazie EGiB, którą zawiaduje starostwo, a nie gmina. Tak więc, nie mają prawa jej udostępniać.
GML z EMUiA jest najrozsądniejszym plikiem (siatka ulic, granica miasta, punkty adresowe).